bilgiz.org

Bayindirlik ve iskan bakanliği tapu kadastro genel müDÜRLÜĞÜ
Sayfa1/7
Tarih30.09.2017
Büyüklüğü329.57 Kb.

Indir 329.57 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

T.C.


BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

e-Devlet Projesi. e-Devlet Projesi Kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Uygulamaları ve Yapılması Gerekenlerin Belirlenmesi

Barkın POLAT: Müfettiş Yardımcısı
Tez Danışmanları: Başmüfettiş M. Altuğ İMAMOĞLU

Müfettiş Necdet ÇELİK


ANKARA 2011


İÇİNDEKİLER SAYFA

İÇİNDEKİLER 2

ÖZET 5


GİRİŞ 6

BİRİNCİ BÖLÜM

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA YENİ BİR 7

ARAÇ OLARAK ELEKTRONİK DEVLET UYGULAMALARI

1.1. e-Devletin KAVRAMSAL TEMELLERİ 7

1.1.1.e- Devlet Tanımları 7

1.1.2.Dönemselleştirmeler 9

1.1.3. e-Devlet Gelişimini Destekleyen Gerekçeler 11

1.1.4.Bilgi Teknolojileri Harcamalarının GSMH içindeki payı 12

1.1.5.Elektronik Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Mevcut

Kullanılan Bilgi Teknolojileri 13

1.1.5.1.Elektronik posta 13

1.1.5.2.Video-konferans 14

1.1.5.3.Katalog hizmetleri 14

1.1.5.4. Dosya transferi 14

1.1.5.5. Uzaktan form işleme 15

1.1.5.6.Elektronik yayıncılık 15

1.1.6. e-Devlet Girişimleri 15

1.1.7. e-Devlet Portalları 16

1.2. e-Devletin ÖNÜNDEKİ VE YAYILMASINI 18

GÜÇLEŞTİREBİLECEK ENGELLER

1.2.1. Bürokratik Direnç 18

1.2.2. Personelin Eğitim ve Uyum Sorunu 19

1.2.3. Enformasyon Yükü ve Veri Tabanları Erişimi 19

1.2.4. Sosyo-ekonomik Direnç 20

1.2.5. Servis Sağlayıcı ve Kullanıcı Geri Beslemeleri

(Feed Back) ve Önemi 20

1.2.6.e-Hizmetlerin Fiyatlandırılması ve E-Devlet

Uygulamalarının Maliyeti 21

1.3. ULUSLARARASI UYGULAMALAR 22

1.3.1. İsveç e-Link Projesi 22

1.3.2. Singapur E-Devlet Projesi 22

1.4. DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE E-DEVLET KULLANIMI 23 1.5. Kamu-Net projesi 25

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE e-Devlet UYGULAMALARI 27

2.1.Türkiye’de e-Devlet Uygulamaları 27

2.1.1. Başbakanlık 29

2.1.1.1. Bilgi Sistemi 29

2.1.1.2. Resmi Gazete Bilgi Sistemi 30

2.1.1.3. Kurum-Kuruluş Kodlamaları Bilgi Sistemi 30

2.1.1.4. Gümrük Müsteşarlığı e-Devlet Projeleri 30

2.1.1.4.1. Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi 30

2.1.1.4.2. Gümrük İşlemleri Otomasyon Sistemi 32

2.1.1.4.3. Gümrük İşlemleri EDI Uygulaması 32

2.1.1.4.4. Gümrük Veri Ambarı Sistemi 33

2.1.1.4.5. Gümrük Kapıları Güvenlik Sistemleri Projesi 34

2.1.2. Ulaştırma Bakanlığı e-Devlet Kapısı Projesi 34

2.1.3. Maliye Bakanlığı 37

2.1.3.1. Milli Emlak Otomasyon Projesi 37

2.1.3.2. Say 2000i - Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi 38

2.1.3.3. Gelirler Genel Müdürlüğü 39

2.1.3.4. Maliye Bakanlığı (MOTOP, VEDOP PROJELER) 39

2.1.4. Dışişleri Bakanlığı 40

2.1.5. Milli Eğitim Bakanlığı 40

2.1.5.1. Millî Eğitim Bakanlığı Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi 41

2.1.5.2. e-Okul Projesi 41

2.1.6. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 44

2.1.7. İç İşleri Bakanlığı 45

2.1.7.1. Emniyet Genel Müdürlüğü 45

2.1.7.1.1. Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi 45

2.1.7.1.2. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 45

2.1.7.1.3. POLNET Projesi - Transpol Projesi 46

2.1.7.1.4. Trafik Bilgi Sistemi 46

2.1.7.2. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 47

2.1.7.2.1. Merkezi Nüfus İşleri Sistemi 47

2.1.7.2.2. Kimlik Paylaşımı Sistemi 50

2.1.8. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesi 51

2.1.9. Çalışma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu 58

2.1.10. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 58

2.1.10.1. Elektronik Fon Transfer Sistemi - EFT Projesi 58

2.1.10.2. Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi - EMKT Projesi 59

2.1.10.3. Elektronik Veri Aktarımı Sistemi - EVAS Projesi 59

TÜRKİYE İÇİN e-Devlet MODELİ 60

2.2. Teknik Model 60

2.2.1. Birinci Katman (Hizmet Katmanı) 60

2.2.1.1. e-Vatandaş Modülü 61

2.2.1.1.1. e-Kimlik 61

2.2.1.1.2. Sayısal Adres (e-Posta) 61

2.2.1.1.3. Mobil Kimlik (GSM) 62

2.2.1.2. e-Devlet Kapısı 63

2.2.2 İkinci Katman 64

2.2.2.1. Hukuki Altyapı 64

2.2.2.2. Altyapı ve Bilgi Güvenliği 65

2.2.2.3. Standartlar 67

2.3. Kurumsal Model 68

2.3.1. Bilgi Toplumu Bakanlığı 68

2.3.2. Bilgi Toplumu Bakanlığının Görevleri 68

2.3.3. Bilgi Toplumu Eşgüdüm Genel Müdürlüğü 69

2.3.4. Bilişim Hukuku Genel Müdürlüğü 70

2.3.5. Teknoloji, Eğitim ve İletişim Başkanlığı 70

2.3.6. Standardizasyon ve Denetim Genel Müdürlüğü 70

2.3.7. e-Devlet Destek Genel Müdürlüğü 71

2.3.8. Bilgi Toplumu Yüksek Konseyi 71

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

e-MÜLKİYET KAVRAMI 72

3.1.e-Mülkiyet Kavramı 73

3.2.e-Mülkiyet Portalının Temel Özellikleri 73

3.3. e-Mülkiyet Veri Tabanı Tasarımı 75

3.4. e-Mülkiyet İçin Veri Tabanı Mantıksal Tasarımı 76

3.5. Veri Tabanının Teknik (Fiziksel) Tasarımı 76

3.6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 77

3.7. Kaynakça 82-89

ÖZET

Günümüz toplumu bilgi toplumu, günümüz devleti ise bilgi devleti olarak adlandırılmaktadır. Bilgi çağı içerisinde yerini almak isteyen devletler, bugünün ve geleceğin idari yönetiminin “elektronik devlet” anlayışı ve uygulamalarından geçtiğini vurgulamaktadırlar. Bu bakış açısından yola çıkılarak, kamu yönetiminin yeniden yapılanması, yerel yönetimlerin etkin ve verimli çalışması, işlemlerin hızlı ve standart halde yapılması vb. konularda e-Devlet alanında sürekli yatırım yapılmaktadır.Bu tez Kamu yönetiminde genel olarak e-Devlet yapılanması, dünyada ve Türkiye’de e-Devlet uygulamaları ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü için e-Devlet modelini kapsamaktadır.

GİRİŞ

Etkin ve uygulanabilir bir e-Devlet yapısı oluşturulabilmesi için Türkiye’deki ve uluslararası alandaki yapıların incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar incelenerek e-Devlet stratejilerinin belirlenmesi ve uygulamaya sokulabilmesi için bir e-Devlet modeline ihtiyaç vardır. Bu çalışmayla fazlaca ihtiyaç duyulan bu modele ışık tutulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmayla asıl hedeflenen ise bilgi isleme kapasitesi artırılmış, acil karar alabilen, ihtiyaçlara hızla cevap verebilen bir e-Devlet modeli oluşturup, kamu hizmetlerinin daha iyi ve daha az maliyetle yapılabilmesinin yollarını aramak ve açıklamaktır.

Kamu yönetiminde teknik, siyasi ve hukuki yönleriyle e-Devlet yapılanması ve Türkiye için e-Devlet modeli, araştırmamızın konusunu oluşturmaktadır. e-Devletin ne olduğu, kamu yönetiminde e-Devlet yapılanmasının gerekliliği, Türkiye ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü için e-Devlet modeli ve model için teknik ve yasal yapı ihtiyaçlarını belirlemek tezimizin temel amacını oluşturmaktadır.

Bu çalışmanın hazırlanması sırasında dünyadaki mevcut e-Devlet uygulamaları ve Türkiye’deki çalışmalar incelendiğinden ve araştırmamız teorik bir özellik taşıdığından yöntem olarak betimsel araştırma esas alınmış ve Türkiye için teknik ve kurumsal bir model oluşturulmuştur.

Çalışmanın birinci bölümünde kamu hizmetlerini etkileyen ve onu değişim ve dönüşüme zorlayan e-Devlet uygulamaları, küresel, bölgesel ve ulusal düzlemlerde ele alınmaktadır.

Çalışmanın ikinci bölümünde Türkiye’de e-Devlet uygulamaları ve Türkiye’de oluşturulması gerekli e-Devlet Modeli belirlenmektedir.

Çalışmanın son bölümünde ise e-Mülkiyet sistemi hakkında yapılması gerekli düzenlemeler açıklanmıştır.


BİRİNCİ BÖLÜM

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA YENİ BİR ARAÇ OLARAK ELEKTRONİK DEVLET UYGULAMALARI

1.1.e-DEVLETİN KAVRAMSAL TEMELLERİ

Elektronik devlet tanımı, yaygın kullanım noktasında, literatüre, bilgi teknolojilerinin en geniş örneği olan internetin birçok alanda kullanılabileceği teziyle birlikte, ama kronolojik olarak e-ticaret, e-firma, e-iş gibi kavramlardan daha sonra kullanılmaya başlanmıştır. Fakat, literatürde, kavramın farklı farklı tanımlanmaları ile karşılanabilindiği için, henüz açık, net, herkes tarafından kabul edilen bir anlamı oluşmadığı genel kabul görmektedir ve (her ne kadar kavram üzerinde bir anlaşma olsa da) bu yüzden aşağıda farklı kavramsallaştırmalar sıralanmıştır. Bu farklı kullanımlar da dikkate alınarak, ortak bir tanım oluşturulmaya çalışılacaktır.

1.1.1. e-Devlet Tanımları

Bu aşamada, e-Devletin tanımlarını vermek, kavramın anlaşılması ve anlatılması açılarından yerinde olacaktır.

e - Devlet:

"Vatandaşın devletle, devletin özel ve özerk kurumlarla, devletin kendi kurumları arasında ve devletlerin kendi aralarında var olan bilgi akışı ve/veya fiziksel etkileşimin sayısal ortama taşınması için gerçekleştirilen girişimleri, e-Devlet kapsamında değerlendirilebiliriz."

"e-Devlet, vatandaşlarımızın bilgiye ulaşması, kamu hizmetlerini daha kolay ve çabuk kullanabilmesi, tercih ve taleplerini devlet kurumlarına etkileşimli olarak ulaştırabilmesi için, devletin internet teknolojilerini kullanmasıdır. "

"e-Devlet, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlar ve ticari kuramlar arasındaki bilgi, hizmet ve mal alışverişlerinde teknolojinin kullanılmasıyla ortaya çıkan, hız, performans ve verimlilik artışının yanı sıra maliyetlerin azalmasının en üst düzeyde sağlanmasının amaçlandığı bir devlet modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. "

"e-Hükümet, kamu yönetsel birimlerinin enformasyon teknolojileri (örnek olarak geniş alan ağları, internet, mobil iletişim vb.) kullanarak vatandaşlar, firmalar ve diğer devlet birimleri arasındaki ilişkileri dönüştürmesidir. "

"e-Devlet, devletin günlük yönetsel işlenilin kolaylaştırılmasında iletişim ve enformasyon teknolojilerinin kullanılmasıdır."

"Elektronik devlet, birey ve kurumların açık ağ ortamında veya sınırlı sayıda kullanıcı tarafından ulaşılabilen kapalı ağ ortamlarında yazı, ses ve görüntü gibi sayısal bilgilerin işlenmesi, iletilmesi, saklanması temeline dayanan ve bir değer yaratmayı amaçlayan kamu hizmetlerinin tümünü ifade etmekte olup, kamusal sonuçlar doğuran eğitim, kamuoyunu aydınlatma, bilgilendirme ve kamu adına görev ve sorumluluk belirleyen devlet faaliyet taahhütlerinin elektronik kapsamda ele alınması ve değerlendirilmesidir. "

Yukarıdaki tanımlarda e-Devletten ne anlaşılması gerektiğinin birinci anlamı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır ki, devletin bütünleşik örgütsel yapı ve yöntemlerinde, teknolojik bir değişime ve yeniliğe gidilerek, devlet tanımının içerine sığıştırılmış olan bir takım olumsuz izlenimleri silmek ve olumlu yönleri kuvvetlendirerek toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri olumlu yorumlayıp, yönetsel ve siyasal hayatımıza eşitlik, katılım, sivil toplum, şeffaflık vb. gibi kavramlara işlerlik kazandırabilmektir. Bu boyut, gerçekten önemlidir ve büyük bir aşamadır fakat asıl önemli olan ve anlam ifade eden boyut ise, daha farklıdır.

e-Devlet ve uygulamaları ile asıl ifade edilmesi gereken olgu, salt teknik değil; aynı zamanda ideolojiktir çünkü e-Devlet ile birlikte eskimiş, yozlaşmış yönetsel, bürokratik ve siyasal kavramlar, anlayışlar ve uygulamalar yerini, gerçekten çağdaş değerleri benimsemiş ve benimsetmeye çaba harcayan bireylerin ve vatandaşların, yönetime yönetimle birlikte ve yönetişim için oluşturacakları değerlere, kavramlara ve anlayışlara bırakmasıdır ve bu boyut gerçekten yaşamın yönlendirilip denetlenebileceği biricik boyuttur, denilebilir.


1.1.2. Dönemselleştirmeler

E-Devlet düşüncesinin ortaya çıkmış olmasındaki en büyük etmenin, bilgi teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler olduğu kabul edilmektedir. Eğer insanlık tarihi, teknoloji ölçüt alınarak dönemselleştirilmeye çalışılırsa, insanlık tarihinin üçüncü büyük dönemine girdiğimizi ifade eden görüş, içeriğine dair ciddi tartışmalar bulunmakla birlikte, genel kabul gören ve sosyal araştırmalarda gerekli olan dönemselleştirmeler için uygun bir görüştür. Bu görüşe göre, birinci dönem, insanların düzenli ve kurumlaşmış olan ve tarım temeline dayana bir toplum düzenine geçtikleri tarım toplumu ve "Tarım Devrimi"nin, ikinci dönem, bilim ve teknolojideki gelişmelerle doğal kaynakların sanayi ürününe çevrilmesini temel alan endüstri dönemidir. Üçüncü dönem ise, bilgi zenginliğinin temel kaynak ve bilginin yönetimin merkezinde olduğu, Enformasyon Devrimi ile başlayan dönemdir. (Derek LAW, "Information Policyfor a new Millennium", Library Review, 49:7, 2000, s.322 330'dan aktaran "İnternetin Siyasal Yaşama Etkilerinin Stratejik Analizi: İnternetin Siyasal Partiler Tarafından Kullanımı Üzerine bir Araştırma", Veli D. KALKAN ve Halit KESKİN, PAÜ, Bilgi teknolojileri Kongresi, Denizli, 2002)

Bu gelişmelerin devlet yönetimi ve bürokrasi açısından ifade ettiği anlamı Alvin Toffler, "Üçüncü Dalga" adlı eserinde birbirini izleyen "üç dalga" metaforu (Bilindiği üzere, yaklaşık son on beş yıldır yönetim ve özellikle;"...Örgüt kuramında bir anlatım ve inceleme biçimi olarak 'metafor' kullanma yöntemi oldukça popüler olmuştur. Genel olarak, bu yöntem kullanımıyla, anlatılmak istenen herhangi bir şey onun dışında başka şeylere atıfta bulunarak anlatılmakta, böylece geniş bir bakış açısı sağlanarak analiz zenginliğine ulaşılmaktadır. En çok bilinen örnek Gareth Morgan 'in örgüt analizinde kullandığı 'makine', 'organizma', 'beyin', 'kültür' ve diğer kullanımlardır. " (Yılmaz ÜSTÜNER, "Kamu Yönetimi Kuramı ve Kamu İşletmeciliği Okulu", AİD, C.33, S.3, Eylül 2000, s.15-31) ile açıklamıştır. Birinci dalga olan, tarım metaforunda, devlet, mülk devleti; kamu bürokrasi ise, patrimonyal aşamadadır. İkinci dalgadaki sanayi metaforunda ise, devlet, Fransız ihtilali ve burjuva hukuku çerçevesinde gelişen "Hukuk devleti"; bürokrasi ise, hukuki rasyonel bürokrasi aşamasına geçmiştir. Son dalgada ise, bilgi metaforu vardır ve bu aşamada devlet, "minimal; bürokrasi ise, "rasyonel üretken''dir. (Alvin TOFFLER, Üçüncü Dalga, çev. Ali SEDEN, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi, 1996,s.31)

Son dalgada ortaya konan bilgi metaforuyla anlatılmak istenen Enformasyon Devrimi, giderek bilgi ekonomisine ve dolayısıyla, bilgi toplumuna giden yolu açmıştır. Günümüzde global yaşam, değişimin ve öğrenmenin ivme kazanmasıyla oluşan ağların bir bileşiminden oluşmaktadır. Sonuç olarak ortaya çıkan ise, bilgiye erişme ve bilgi süreçlerine katılma fırsat yeterliliği ile öğrenme yoğunluklu ilişkilerin bireylerin ve örgütlerin sosyo - ekonomik durumlarını belirlediği toplumdur. (Thomas CLARKE, The Knowledge Economy, Education & Training, 43:4/5, 2001, s. 189 -196 dan aktaran Veli D. KALKAN ve Halit KESKİN).

E-Devlet de böyle bir çağın getirdiği bir zorunluluk ve meydana getirdiği bir şeffaflığı simgelemektedir, denilebilir. e-Devletle gerçekleştirilmek istenen amacın kamu hizmetlerine özellikle bakan yönü, kamu hizmetlerinin daha iyi ve daha az maliyetle yapılabilmesinin yollanın aramak ve uygulamak olduğu söylenebilir. (Murat İNCE, "e-Devletin Hukuki Yönü ", Mart. 2002, (http://www.bilimsurasi.org.tr /dosyalar/l 04.doc)

Bu bağlamda, elektronik devlet kavramı kendiliğinden ortaya çıkmış bir kavram olmayıp, zaman içerisinde bilgi teknolojileri yardımıyla şekil alacak olan yeni bir devlet anlayışının ifadesidir.


1.1.3. e-Devlet Gelişimini Destekleyen Gerekçeler

Yeni çağda, ucuz emek ve doğal zenginlikler gibi geleneksel rekabet unsurları yerini, bilgi ve teknoloji üretimindeki çaba ve yeteneğe bırakmıştır. Bu gerçeği göremeyen ve bilgi/teknoloji üretimini ulusal ölçekte yeterli seviyeye ulaştıramayan gelişmekte olan ülkeleri, önümüzdeki dönemde bilgi uçurumunun karanlık yüzü beklemektedir. Bu nedenle, sanayinin katma değerini emek yoğun olmaktan entelektüel ağırlıklı olmaya götürecek, ekonomiyi üretim/tüketim ekonomisinden bilgi ekonomisine taşıyacak, toplumu da geleneksel emek yoğun toplumdan bilgi toplumu olma yoluna yönlendirecek dönüşümün önünü açacak olanaklar sağlanmalıdır. Bu olanaklar sağlanamaz ya da toplum tarafından benimsenemez veya yeterince kullanılmayarak gerekli dönüşüme yol açamaz ise, sanayi devriminden sonra bilgi devrimi de küresel anlamda eş zamanlı yaşanmakta gecikmiş olunacaktır. Dahası eğer, geri kalma, korkulduğu gibi arayı kapatmayı olanaksız kılacak kadar büyürse, bilgi uçurumunun öbür yakasında kalmak söz konusu olacak; o zaman üçüncü dünya ülkeleri arasında yer almak, kaçınılmaz bir biçimde, sonuç olacaktır. Dolayısıyla, gelişmesini ve rekabet politikalarını bilgi ekonomisine dayandırabilen ülkeler, mevcut kurumsal yapılarım, bu ekonominin ihtiyaç ve zorunluluklarına göre düzenlemek zorundadırlar. Dinamik ve çok aktörlü bir kompleks çevrede faaliyet göstermesi gereken bu kurumlar, geleneksel hiyerarşik nitelikli bürokratik - mekanik örgüt modeline göre değil de, daha esnek ve rahat olan, organik ve ağ yapılanma modeli çerçevesinde örgütlenmesiyle başarılı olabilecektir. Yoksa, geleneksel bürokratik yöntemlerle iş görmenin hem ekonomik anlamda yapılan cari harcamaların artması, hem yönetsel anlamda kağıda dayalı işlerin artış göstermesi, hem de uygulama açıdan işlemlerin uzaması noktalarından artık geçerli olamayacağı ve kabul edilemeyeceği bir gerçektir. Dolayısıyla, hem örgütsel, hem yöntemsel hem de düşünsel açılardan, kamu hizmet birimlerinin kendilerinin dönüşüm süreci içerisine girmeleri kaçınılmazdır. Bu noktada, örgütlerin ve kurumların, bu dönüşüm süreci içerisinde başarılı olmaları ve uyum sağlamaları ancak uzman insanlardan oluşan ve gerekli yardımı ve teknik desteği sağlayabilecek bir e-Devlet mimari grubun desteğiyle mümkündür." Bunların yanında:

• Alt yapının kuvvetlendirilmesi, çeşitlendirilmesi ve genişletilmesi

• ICT Teknolojilerine yönelik halkın ve hizmeti sunacak personelin bilinç ve eğitim seviyesinin artırılması

• Cihaz fiyatlarının ucuzlatılması

• Erişim ücretlerinin düşürülmesi

gibi uygulamalar da e-Devlete geçiş ve sayısal uçurumun önlenmesi noktasında devletin bir an önce yapması gereken ödevleri olarak sıralanabilirler." (Sayısal Uçurum, Telekomünikasyon Kurumu, Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı, (http://www.tk.gov.tr/pdf/Sayisal_Ucurum.pdf)
1.1.4. Bilgi teknolojileri Harcamalarının GSMH İçindeki Payı

II Dünya Savaşı'ndan beri reel sanayi ürünlerinin fiyatları düzenli olarak düşerken, sağlık ve eğitim gibi temel bilgi ürünlerinin enflasyondan arındırılmış fiyatları üç kat artmıştır." (Peter DRUCKER, "The NextSociety", The Economist, 1 November 2001)

Yaklaşık 50 yıl öncesine göre bilgi ürünlerine yapılan harcamalar, sanayi ürünlerine yapılan harcamaların 5-6 katından daha fazladır. BT teknolojilerinin genel ekonomi içindeki sektörel ağırlığı, dikkat çekici biçimde yükselmektedir. OECD ülkelerinde, toplam GSMH'm ortalama %2,5-4,5 gibi bir bölümünü BT sektörüne aittir. Bu oran bazı ülkelerde daha yüksektir. Örneğin 1998'de ABD'de %8, 1997'de Kanada'da %6,2, Fransa'da ise %5,2 olarak belirlenmiştir.

BT'nin ekonomi içindeki önemini gösteren diğer gösterge de harcama olgusudur. OECD verilerine göre 1997 yılında BT alanında yapılan harcamaların GSMH oranı, %7 olarak gerçekleşmiştir. Teknoloji üretiminin önemli göstergesi olan AR-GE harcamaları da özellikle gelişmiş ülkelerde büyük oranlara ulaşmıştır. OECD toplamında yapılan AR-GE harcamalarının GSYİH'a oranı %2,21'dir. AB'de ise, bu oran %1,83 civarındadır. ABD'de kişi başına düşen AR-GE harcaması 794$'ı geçmektedir.


1.1.5. Elektronik Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Mevcut Kullanılan Bilgi Teknolojileri

Elektronik kamu hizmetlerini sunmak için gerekli olan mevcut teknolojilerden bazıları aşağıda sıralanmıştır.


1.1.5.1. Elektronik posta

Klasik anlamdaki posta işlemlerine benzer bir özellik gösteren ama sayısal ortamda oluşturulan mesajların iletişim ağlan kullanılarak gönderilmesini içeren yeni teknolojilerden biridir. Klasik posta işlemlerinden önemli oranda ayrışan ve aslında elektronik olma özelliğini veren noktası, çok kısa sürede karşı tarafa iletilme özelliğidir ve bu özelliği, elektronik postayı zamanımızda ve muhtemel yakın ve uzak gelecekte önemli kılmaktadır. Bir diğer önemli ve ayr özelliği de elektronik posta hizmetleri sadece yazılı değil aynı zamanda sesli ve görüntülü mesajları da sadece bir kişiye değil, istenen sayıdaki kişilere göndermek yeteneğine sahiptir. Maliyetinin çok düşük olduğu bilinen bir gerçektir ve bu noktada iletme işlemi esnasında hiç insan gücüne ihtiyaç göstermemesi, tercih edilmesinde önemli bir gerekçedir.


1.1.5.2.Video-konferans

Video-konferans olarak adlandırılan bu teknoloji ile artık yapılması gereken her seviyedeki ve her amaçtaki toplantı, seminer, kongre vb. gibi bir araya gelmeler sadece zorunlu olarak aynı mekanda olmayı gerektirmemekte fakat etkileşimli olması bakımından, eş zamanlı gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Farklı yerlerde olan bireyler, iletişim ağları yardımıyla gerçek zamanlı, sesli ve görüntülü toplantılar yapabilmektedir fakat kiralık hatlar ve geniş bantlar gerektirmesi, bu hizmetlerin pahalı olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Şu anda olmasa bile, yakın gelecekte bu teknolojilerle sunulan hizmet türlerinden olan ve birçok farklı yerde bulunan farklı insanların bir araya gelmelerini gerektiren uzaktan eğitim, sağlık danışmanlığı ve diğer türdeki danışmanlıklar vb. hizmetler yaygınlaşacaktır.


1.1.5.3.Katalog hizmetleri

Birbirlerine iletişim ağlan ile bağlı bulunan katalogların (hiyerarşik listelenmiş bilgilerin) uzaktan kullanımının, dağıtılmasının ve paylaşılmasının sağlanabildiği teknolojilerdir. Burada gerekli olan en önemli şey, birbirlerinden farklı yerlerde bulunan bilgisayarların ve diğer uyumlu iletişim araçlarının standart bir protokolle birbirlerine bağlanması gerekliliğidir. Bu sayede kamu kurum ve kuruluşları da kendi aralarında bilgi alışverişinde bulunabilirler.


1.1.5.4.Dosya transferi

Aynı ağ üzerinde bulunan ve birbirlerine bağlı olan iki makine arasında dosyaların tamamen tüm içerikleriyle birbirleri arasında transfer edilmesidir. İçeriği bakımından çok yüklü olan dosyalar bile, göreceli olarak kısa bir zaman dilimi içerisinde transfer edilebilir. Dolayısıyla, dokümanları bastırıp kopyalarını paylaşmak yerine, orijinal dosyanın elektronik olarak paylaşılması daha uygundur. Bu yolla, yönetim birimleri arasında kanun, yönetmelik, tüzük vb. gibi dokümanlar dolaşabileceği gibi, vatandaşların da yönetimin, ilgili bilgi ve belgelerine ulaşması ve bunları kullanması mümkün olabilecektir.


1.1.5.5.Uzaktan form işleme

Bu uygulama, aslında elektronik ortamda tek yada çift taraflı iletişim imkanlarına bir örnek olarak verilebilir. Bu yol ile bilgi gereksinimi ve ilgili başvurularda, formların transfer edilmeleri suretiyle uzaktan erişilmeleri ve doldurulup tekrar saklandığı sisteme gönderilmesi mümkündür. Dolayısıyla, formları yazma ve doldurma ve işleme koymada, minimum sayıda insan kullanılacağı için hata ve olumsuzluk oranı da azalacaktır. Pasaport, Sağlık belgeleri vb. işlemler için gerekli bilgiler uzaktan da olsa gönderilmiş olacaktır.


1.1.5.6.Elektronik yayıncılık

Bu teknoloji ile birlikte artık dokümanlar, kağıt üzerinde değil de elektronik ortamda basılı olacaktır. Belirli bir merkezden elektronik olarak yollanan dokümanlar, vatandaşların ulaşabileceği bir terminalde görüntülü olarak gözükecektir. Değişiklikler, dokümanlara anında geçer ve diğer masraflardan da kurtulmuş olunur.


1.1.6. e-Devlet Girişimleri

Devletin, e-Devlet girişimleri ile geliştirdiği ilişkiler dörde ayrılmaktadır: Birincisi, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında (government to government, G2G); ikincisi, kamu kurum ve kuruluşları ile şirketler arasında (government to business, G2B); üçüncüsü, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar arasında (government to citizen, G2C) ve dördüncüsü de kamu kurum ve kuruluşları ile çalışanları arasında (government to employee, G2E) gerçekleştirilen ilişkilerdir.

Elektronik devlet, ilk bakışta kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşınması faaliyetinin kavramlaştırılması olarak algılanmaktadır ve bu tanım, yanlış olmamasına rağmen eksiktir çünkü e-Devlet, aynı zamanda ve daha önemli olarak, devletin bilgi teknolojilerini sadece bir araç olarak kullanmasını değil, içinde bulunduğu konjonktürün gereği olarak kendi bilgi işleme kapasitesini artırması; acil ve yerinde karar alabilme ve ihtiyaçlara yerinde ve zamanında ama hızlı bir biçimde cevap verebilen bir devlet yapısının, anlayışının ve algılayışının oluşturulması anlamına da gelmelidir. e-Devletin amacı, kamu hizmetlerinin sunumunda sadece bilgi teknolojilerinin kullanımı değil, aynı zamanda hizmeti sunan birimlerin ve bu hizmetten yararlananların, anlayışlarının ve kavramsallaştırmalarının değişimi ve böylece, sistemin şimdiye kadar süregelmiş olan tek taraflı çalışmasının ve çift yönlü aksak çalışmasının yerini, çift taraflı aktif çalışmasının almasını sağlamaktır. Bu da, bilgi toplumuna uygun nitelikte ve aktif olan, sorumluluk ve yetki almayı bilen bireyler yetiştirme hedefinin bir başka anlatımıdır, denilebilir.

  1   2   3   4   5   6   7


    Ana sayfa


Bayindirlik ve iskan bakanliği tapu kadastro genel müDÜRLÜĞÜ

Indir 329.57 Kb.