bilgiz.org

B kampanya strateji BİLGİleri

 • II. KAMPANYANIN AMACI
 • IV – ANLATIM STRATEJİSİ VE REKLAM TONU
 • V- MEDYA KULLANIMI
 • VI – KAMPANYA BÜTÇESİ
 • VII – DEĞERLENDİRME • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü20.86 Kb.

  Indir 20.86 Kb.

   KONU : “4G Teknolojisi”   FİRMA/KURUM: “Turkcell”

  I – DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ 

  Elektromanyetik dalgaların telekomünikasyon aracı olarak kullanılabileceği fikrinin doğuşu ve bu yöndeki çalışmaların başlangıcı, 19. yüzyılın sonlarına rastlamaktadır. Sözkonusu çalışmalar, mobil telefonların kullanılmaya başlanmasına yönelik ilk meyvesini, A.B.D.’nde 1940’lı yılların sonlarında, Avrupa’da ise 1950’li yılların başlarında tek hücreli analog araç telefonlarının kullanılmaya başlanması ile vermiştir. Bunu izleyen adım, 1970’lerin sonlarında hücresel analog mobil telefonların kullanılmaya başlanmasıyla atılmıştır. Bu sistemler, birinci nesil (1G) analog teknolojiyi kullanmakta olup, kullanıcıların zamanla artan ses kalitesi, kapasite, kapsama alanı gibi ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kalması, ikinci nesil (2G) sayısal teknolojiye doğru yol alınmasını zorunlu kılmıştır. Bugün kullandığımız GSM standartlarındaki cep telefonları, 2G sayısal teknolojiyi kullanan sistemlere bir örnek teşkil etmektedir. Sözkonusu 2G mobil telefonlar, 1991’in ortalarında piyasaya sürülmüş ve kullanımı büyük bir hızla yaygınlaşmıştır .

  Üçüncü nesil (3G) mobil telekomünikasyon teknolojisi, bu gelişmeleri takip eden bir sonraki büyük adımı teşkil etmektedir. 2G ile kıyaslandığında bu yeni teknolojinin en göze çarpan farklılığının, sesten ziyade data iletimine odaklanması olduğu görülmektedir. Ne 1G, ne de 2G teknolojisi kullanıcılara çoklu ortam (“multi-medya”) hizmetler sunulması için tasarlanmamıştır . Ancak 3G için durumun farklı olduğu, bu teknolojinin kullanılmaya başlanması ile, mobil telefonlar vasıtasıyla yüksek hızda internet bağlantıları sağlanabileceği, bu sayede kullanıcıya hareket halinde iken sesin yanısıra data, resim, grafik ve benzeri bilgilerin 2Mbit/s hızına varan yüksek hızlarda, başka bir deyişle “geniş bantta” iletilebileceği öngörülmektedir.

  ITU tarafından, 3G teknolojisini kullanan terminal cihazının; telefon, bilgisayar, televizyon, çağrı cihazı, video-konferans merkezi, gazete, günlük, ajanda ve hatta kredi kartı olarak işlev göreceği ve günümüzde her yere taşınan cüzdan ya da kimlik gibi kullanıcının sürekli yanında bulunduracağı vazgeçilmez bir parçası haline geleceği tahmin edilmektedir .

  Dünyada pek çok ülke, 3G teknolojisini kullanmak amacıyla lisans çalışmalarına başlamış ve bu yönde epey mesafe katetmiş bulunmaktadır. Avrupa’da, 128/1999 EC Kararı ile 3G hizmetlerinin en geç 1 Ocak 2002 itibariyle sunulmaya başlanması için Avrupa Birliği ülkeleri tarafından her türlü önlemin alınması ve bu çerçevede 1 Ocak 2000 itibariyle 3G lisanslarının verilebilmesi için gerekli yetkilendirme sisteminin kurulması hususları karara bağlanmıştır .

  Bu durumda, 1G mobil telekomünikasyon teknolojisi ile 1986’da, 2G teknolojisi ile ise 1994 yılında tanışmış olan Türkiye için, 3G teknolojisinin ülkemize kazandırılması hakkında bazı sorular belirmektedir :  • 3G teknolojisi nedir ve ne gibi getirileri bulunmaktadır ?

  • Avrupa’da ve diğer dünya ülkelerinde 3G teknolojisine yaklaşımlar nasıldır

  • Türkiye 3G lisanslarını ne zaman ve ne şekilde vermelidir ?

  Bu rapor, yukarıdaki soruların cevaplandırılabilmesi için uzun süren detaylı bir çalışma yapılmasının gerekliliği bilinci içerisinde, sözkonusu cevaplara doğru ilerleme yönünde bir ön çalışma ve değerlendirme niteliğini taşımaktadır.

  Çalışmada ilk olarak, dünyada ve Türkiye’de mobil telekomünikasyon sektörü hakkında mevcut durum ve yakın gelecekte oluşması tahmin edilen koşullara yönelik açıklamalara yer verilmektedir. Bunun ardından, 3G mobil telekomünikasyon teknolojisine ve halen kullanılmakta olan mobil telekomünikasyon teknolojilerine ilişkin bilgiler aktarılmaktadır. Daha sonra, dünyadaki 3G lisans uygulamalarından örnekler verilmekte, bu maksatla 21 ülkenin 3G lisanslarını ne zaman ve ne şekilde verdikleri veya vermeyi planladıkları hakkında bilgiler sunulmaktadır. Bunu müteakip, raporun ana konusunu teşkil eden, Türkiye’de 3G lisanslarının verilmesi ile ilgili değerlendirmeler konusuna yer verilmekte ve bu konuyu raporun son bölümü olan, sözkonusu değerlendirmelerden çıkarılan sonuçlar kısmı takip etmektedir.  Kaynaklar:

   


  • International Engineering Resources-Web ProForum (www.iec.org/tutorials/umts/topic01.html), sayfa 1

  • 2G teknolojisi, Kablosuz Uygulama Protokolü (“Wireless Application Protocol”, WAP) vasıtasıyla ancak 9.6 kbit/s hızında oldukça sınırlı bir şekilde internete erişim sağlayabilmektedir.

  • ITU, More About IMT-2000 (www.itu.int/imt/more_abt_i2k.htm), sayfa 1

  • Avrupa Birliği Komisyonu’nun 20 Mart 2001 tarih ve COM(2001)141 sayılı, “The Introduction of Third Generation Mobile Communications in the European Union : State of Play and the Way Forward” isimli raporu, sayfa 5

   II. KAMPANYANIN AMACI


  Bu kampanyanın amacı, insanlarla doğru iletişim kurarak, 4G teknolojisini ve getirdiği yenilikleri anlatarak, 4G Teknolojisinin getirmiş olduğu yenilikleri kullanma alışkanlığı kazandırmaktır.

   

  III- HEDEF KİTLE

  Türkiyede yaşayan ve kitle iletişim araçlarından faydalanan herkes 4G teknolojisinin potansiyel kullanıcısı durumundadır. Bu sebepten dolayı hedef kitle, iletişim teknolojilerini kullanan ve bu teknolojileri satın alabilme “kanuni” yaşı olan 18 yaş üzeri her bireyi kapsamaktadır.

   
   


  IV – ANLATIM STRATEJİSİ VE REKLAM TONU

  Öncelikle, bireyler arası iletişim, ticari, eğitsel, güvenlik ve sağlık alanlarındaki problemlerin çözümü aşamasında; kitle iletişim teknolojilerinin günün şartlarına uygun olarak kullanılmasının önemi vurgulanır. Daha sonra bu problemlerin en basit ve etkili şekilde, gelişen teknoloji ile nasıl çözülebileceği öğrencilere aktarılır.

  Amaç bir davranış değişikliği olduğu için, reklamın duygusal açıdan çarpıcı, etkileyici ve inandırıcı olması önemlidir.

  Reklam, yalın olmalı ve somut bir anlatımla, kolayca anlaşılabilmelidir.

   
   V- MEDYA KULLANIMI
  Geniş halk tabakalarına kısa sürede ulaşabilmek amacıyla, ağırlıklı olarak dijital medyalar kullanılmalı, diğer medyalardan destek medya olarak yararlanılmalıdır.
  Kullanılacak Medya:


  • 4G Slogan

  • 4G Logos

  • 4G Yan Ürün Logosu

  • Web Sitesi

  • Tanıtım Filmi

  • Jenerik

  • Kiosk

  • Elektronik Billboard

  • Web Banner

  • E-mail İlanı

  • MMS İlanı


  VI – KAMPANYA BÜTÇESİ

  Kampanyanın yıllık bütçesi …….TL’dir. (Yapımlar ve ajans komisyonları dahil)  (Bütçe; bir bütçenin nasıl hazırlandığı ve nelere dikkat edilmesi gerektiğinini bire bir öğrenilmesi açısından kampanya yapanlar tarafından araştırılacak ve oluşturulacaktır)


   VII – DEĞERLENDİRME 


  Bir yıllık uygulama sonunda, sokakta “4G teknolojisinin getirmiş olduğu yenilikleri kullanıyormusunuz?” sorusuna; her 5 kişiden 3 ünün “Evet” cevabını vermesi amaçlanmalıdır.


      Ana sayfa


  B kampanya strateji BİLGİleri

  Indir 20.86 Kb.