bilgiz.org

B-21 Hazırlayan: Ahu Odil ÇELİker sayın İlgili

 • İZMİR TİCARET ODASINCA MOBİL UYGULAMA HİZMETİ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME
 • *Firma fiyat teklifini KDV Dahil Türk Lirası olarak verecektir. *Söz konusu hizmeti belirtilen tarihlerde eksiksiz ve kusursuz olarak yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.
 • MOBİL UYGULAMA HİZMETİ ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME
 • 1 Heap Boyutu
 • İDARİ ŞARTNAME
 • Oda verilen teklifler içinde en düşük teklife işi vermek zorunda değildir. Teklif veren firmalar bunu peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.
 • Biliyor ve kabul ediyorum. Firma yetkilisinin Adı Soyadı: İmza
 • İZMİR TİCARET ODASI GELEN EVRAK NUMARASI VE EVRAĞIN GELİŞ SAATİ • Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü67.54 Kb.

  Indir 67.54 Kb.  12.03.2013 B-21 Hazırlayan:Ahu Odil ÇELİKER


  Sayın İlgili,

  Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen İzmir Ticaret Odasınca MOBİL UYGULAMA HİZMETİ ALIMI İŞİ işine ilişkin fiyat teklifinizi ve ön yeterlilik belgelerinizi, kapalı zarfla 25.03.2013 günü, saat 17:00’a kadar İzmir Ticaret Odası Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü’ne iletmenizi rica ederiz.

  Saygılarımızla,


  İZMİR TİCARET ODASINCA MOBİL UYGULAMA HİZMETİ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

  TEKLIF SAHIBININ;
  ADI SOYADI / TICARI UNVANI
  TEBLIGATA ESAS AÇIK ADRESI
  BAĞLI OLDUĞU VERGI DAIRESI VE VERGI NO.
  TELEFON VE FAKS NUMARASI
  ELEKTRONIK POSTA ADRESI (VARSA)
  TEKLIF VEREN IMZA YETKILISININ ADI SOYADI:
  TEKLIF VEREN IMZA YETKILISININ CEP TELEFONU:

  *Firma fiyat teklifini KDV Dahil Türk Lirası olarak verecektir.
  *Söz konusu hizmeti belirtilen tarihlerde eksiksiz ve kusursuz olarak yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.


  FIYAT TABLOSU  TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN HİZMET VE ÖZELLİKLERİ KAPSAYAN 1 YIL SÜRE İLE DEVAM EDECEK PROJE BEDELİ KDV DAHİL TL


  MOBİL UYGULAMA HİZMETİ ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

  1-KONU ve KAPSAM

  İşbu şartnamenin konusu, Üyelerimizin, İzmir Ticaret Odası’nın dijital ortamdaki bilgi ve hizmetlerini, interaktif işlemlerini kolay kullanılabilmesinin sağlanması için ve erişilebilirliğin artışını sağlayacak şekilde, IOS ve Android işletim sistemleri için uygulamalar geliştirilmesi ve aşağıda belirtilen kapsam doğrultusundaki erişilebilir online hizmetlerin mobil cihazlarda sunulması için yazılım, görsel tasarım ile ilgili olan hizmet alım işinin temini hususunda yapılacak olan iş ve işlemlerin yüklenici firma tarafından yerine getirilmesi hususundaki mobil uygulama yazılım hizmetini ve bunlarla ilgili diğer hususların teminini kapsar.

  Kullanıcılar için tespit edilen arayüzlerin, kullanımı kolay, gerektiğinde ilavelerin yapılabileceği yada çıkarılabileceği esneklikte ve kullanıcı tarafında gerekli olabilecek yazılımların sunumu hedeflenmektedir. GSM ve GPRS teknolojilerini kullanabilen taşınabilir cihazların (cep telefonları, tabletler, vb.) kullanımı arttıkça, bu tür akıllı, programlanabilir cihazları kullanan Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda IOS ve Android işletim sistemlerini destekleyen cihazlardan hizmet vermek üzere uygulama yazılımı yaptırılması amaçlanmıştır.  2-TANIMLAR ve KISALTMALAR

  Kullanılacak kısaltmalar aşağıda verilmiştir.

  İZTO : Izmir Ticaret Odası

  Yüklenici : Izmir Ticaret Odası’nin İhtiyaç duyduğu ve bu teknik şartnamede açıklanan tüm cihaz ve sistemler için teklif veren, ihale uhdesinde kaldığında taahhüt eden ticari kuruluşu

  Akıllı Uygulama : İleri düzeyde işletim sistemine sahip olan ve çok sayıda uygulamayı çalıştırabilen portatif iletişim cihazlarıdır. İşbu sözleşmede akıllı telefonlardan söz edildiğinde IOS ve Android işletim sistemini içeren telefonlar anlaşılacaktır.

  Native Uygulama : Telefonların kendi işletim sistemine ait kütüphaneleri kullanarak geliştirilen uygulama

  Uygulama Dükkanı : Akıllı cep telefonu kullanıcılarının telefonlarına uygulama indirdikleri web portalı, IOS işletim sistemi ile yapılan uygulamaların indirileceği dükkan AppStore, android işletim sistemiyle yapılan uygulamaların indirileceği dükkan GooglePlay Market olacaktır.

  GPRS : Cep telefonları ve tablet PC'lerin internet aracılığıyla, küçük veri paketlerinin alışverişi amacıyla kullanılan teknolojidir. Üçüncü nesil UMTS (3G) mobil iletişimden önce CSD GSM'e göre hızlı bağlantı imkânı tanır ve "sürekli bağlantıda, sürekli gerçek zamanda" anlayışını sunmaya yarayan teknolojidir.

  Web Servis : Dinamik içeriklere uygulama tarafından erişilebilmesi için kullanılan internet protokolüdür.  3-GENEL HUSUSLAR

  3.1-Mobil uygulama, daha etkili fonksiyonellik sağlaması için ilgili telefonlarda kendi platformunda (native platformuyla) çalışacaktır.

  3.2-Uygulama IOS ve Android işletim sistemlerinin desteklendiği cihazlar için geliştirilecektir. Kullanıcılar uygulamayı kullanmak istedikleri platforma göre Android GooglePlay Market ve Apple AppStore olan 2 kaynaktan birinden indirir ve kurarlar. Kurulum işlemi için herhangi bir ek modül ve/veya program gerekmez.

  3.3-Mobil cihazlar üzerinde çalışacak uygulamalarda kullanılacak olan menüler ve içerikler İZTO tarafından onaylandıktan ve yükleniciye temin edildikten sonra uygulamalar hazırlanacaktır.

  3.4-Yüklenici Firmanın kuracağı mobil uygulama altyapısı, web servisler aracılığıyla dinamik içeriğin sunulmasına imkan verecektir. Uygulamanın mevcut menülerinin dinamik içeriğinin sunulması İZTO’nun sağlayacağı web servisleri üzerinden yapılacaktır.

  3.5-Mobil uygulamanın Ana Sayfa ve altındaki bütün iç sayfaların tasarımları yapılarak, İZTO ile paylaşılacaktır, ve İZTO’nun tasarımları onaylaması sonucunda uygulama yapılacaktır.

  3.6-Yüklenici firmanın kuracağı mobil uygulama altyapısı "Güvenli İnternet Bağlantısı - (SSL)” teknolojilerine uygun bir biçimde hazırlanacaktır ve Güvenli İnternet bağlantısı için gereken SSL-sertifikası, lisans ve donanım yüklenici tarafından temin edilecektir. Sistem, bulut mimari üzerinde bulundurulabilir.  4- UYGULAMANIN SINIRLARI, GÜVENLİK, ALT YAPI

  4.1 Heap Boyutu: Mobil uygulamanın herhangi bir anda kullandığı heap miktarı, üzerinde çalışan cihazın desteklediği en yüksek heap boyutunu geçmeyecektir.

  4.2. Ağ Veri Boyutu: Mobil uygulamanın herhangi bir anda ağ trafiğine gönderdiği veya ağ trafiğinden aldığı verinin boyutu, üzerinden çalışan cihazın desteklediği en yüksek ağ verisi boyutunu geçmemelidir. Ağ veri trafiğini minimize etmek için uygulama kendi özel veri gönderim metodunu kullanacaktır.  4.3. Ağ Güvenliği: Mobil uygulama, gerekli görülen sayfalarda en az 128-bitlik ağ koruması içerecektir. Bu koruma SSL standardı ile desteklenecektir. Bu sayfalarda kullanıcı ve sunucu dışında hiçbir 3.taraf ağ trafiğini izlememeli, meşgul etmemeli, veri elde etmemeli veya trafiği yanlış noktaya yönlendirmemelidir. Bu sayfalar için uygulamada kullanılan ağ bağlantısı HTTPS protokolüyle gerçekleşmeli ve SSL-V3 ile WTS standartlarını desteklemelidir.

  4.4. Kod Güvenliği: Mobil uygulamanın kaynak kodu hiçbir şekilde elde edilmemeli ve değiştirilmemelidir. Kod,uygulama ve sistem güvenliği, yüklenici sorumluluğundadır.

  4.5Yüklenici, Mobil uygulama projesi kapsamında, yükleniciye ait bileşenlerin İZTO’nun sistemleriyle gerekli iletişimin sağlanması amacı ile ihtiyaç duyulacak ağ altyapısını tesis edecektir.

  4.6 Yüklenici, İZTO sistemleriyle tesis edeceği bağlantının gerekli performans ve kesintisizlik koşullarını sağlamalıdır. Ayrıca, gerekli yedekleme yöntemlerini çözüme dahil edecektir. Önerilecek bağlantı yönteminin performans ve kesintisizlik koşullarını sağlayamadığının belirlenmesi durumunda, yüklenici alternatif bağlantı şeklini en geç 24 saat içerisinde devreye alacaktır.

  4.7 Yüklenici, ilk sürüm ve değişiklikler oldukça, kaynak kodları uygun bir veya iki tip medya ile İZTO’ya teslim edecektir

  5- TEKNİK ÖZELLİKLER

  5.1-Mobil uygulama, güvenli İnternet Bağlantısı en az 128bit "SSL” teknoloji standartlarını destekleyen mobil cihazlarda çalışacaktır.

  5.2-Mobil uygulama, daha etkili fonksiyonellik sağlaması için ilgili cihazların kendi platformunda (native platformuyla) çalışabilecektir. (IOS ve Android platformlarının tüm versiyonlarında çalışacaktır). Bu durumla ilgili herhangi bir kısıt söz konusu ise, belirtilmelidir.

  5.3-Yüklenici firma yazılım teknolojisi olarak Objective-C, Xcode, iPhone-iPad SDK teknolojilerini kullanarak native uygulama geliştirecektir.

  5.4-Uygulamalar üzerindeki tüm nesneler platformların (android, android tablet, iphone, iPad tablet vb.) kendi UI araçları ile yapılacaktır.

  5.5-Bağlantı anında hata oluştuğu durumlarda ekranda bir uyarı çıkacaktır. Bu hata mesajı kullanıcının internet bağlantı ayarlarının hangisi kapalıysa (WiFi-3G) ona göre ekranda bir pop-up çıkarak uyarıda bulunacaktır ve kullanıcıya pop-up üzerinden ayarlar sayfasına yönlendirecektir. İnternet sorgulamasını sadece uygulamaya girerken değil, bütün iç sayfalarda yapılacaktır.

  5.6-Uygulama işlemlerinin çok daha hızlı gerçekleştirilmesi ve az GPRS tüketmesi için içerik yönetim sisteminde bulunan ve çok sık değişmeyen içerikler, kendi içerisinde bulunacak veritabanında tutacaktır. Uygulama içerisindeki veritabanı, sunucudaki bilgiler ile senkron çalışacaktır ve yapılan her değişiklik uygulamanın yüklendiği telefonlarda aktif olacaktır.

  5.7-Uygulama sayfalarında değişmesi mümkün olmayan ya da çok nadir değişebilecek sayfalar uygulama uygulama internete çıkış yapmadan kullanıcıya gösterilir yapıda olacaktır. Ayrıca, kullanıcıya uygulama kullanımı esnasında internet veri paketi kullanım maliyeti düşük tutulması çok daha hızlı çalışması düşünülerek; internetten alınan bilgiler uygulama içinde istenilen bir zaman içinde saklanacaktır. Bu durumda kullanıcı aynı bilgileri tekrar istediği durumda, internetten çekme yerine, uygulama içerisinde saklanan veriler gösterilecektir.

  5.8-Uygulama sunucu yazılımı dış bağlantı gerektiren verileri web servislerden alabilecektir. Uygulama ayrıca kendi bünyesinde bir veritabanı barındırarak dış kaynaklardan aldığı bilgileri daha sonraki kullanımlarda daha hızlı kullanabilmek için önceden tanımlı geçerlilik süresi içinde bu içerik yönetiminde tutacaktır. Bilginin geçerlilik süresi dolduğunda dış kaynaktan bilgiler güncellenecektir.

  5.9-Sunucu yazılımı arabirimi vasıtasıyla uygulama yeni alt menüler ve modüller eklenebilecektir. Bu şekilde İdarenin daha sonra talep edebileceği uygulama modülleri, uygulama güncellemesi yapılmadan mevcut kullanıcılara iletilebilecektir.

  5.10-Webde içerik yönetim sistemi üzerinde herhangi bir kodlamaya gerek olmadan yeni web servis tanımlaması yapılabilecektir. Bu web servisin içeriğindeki web metodları uygulama içindeki dinamik olarak hazırlanacak menülerle ilişkilendirilecektir.

  5.11-Uygulamanın yeni bir sürümü hazırlandığında mobil cihazda yüklenmiş olan mobil uygulama yeni sürüm olduğunu algılayabilmeli ve kullanıcıya yüklemek isteyip istemediği sorulmalıdır. Kullanıcı bu istediği onayladığında yeni versiyon kolayca yükleyebilmesi sağlanmalıdır.

  5.12-Mobil uygulamanın herhangi bir anda kullanıcı heap miktarı, üzerinde çalışan cihazın desteklediği en yüksek heap boyutunu geçmeyecektir. Uygulama içersinde Release yapılarak, her kullanıldığında kodsal yoğunlaşma (ŞİŞME) olması engellenecektir.

  6-GEREKEN MODÜLLER VE KAPSAMLARI

  Ana sayfada yer alacak bölümler (modüller), Kurumsal, Başkandan, E-Oda, Yönetim, Etkinlikler, Üyelik, Bilgi Bankası, EXPO2020 ve Bize Ulaşın olarak belirlenmiştir. Her modülün içeriği proje sırasında İZTO ile gerçekleştirilecek ortak çalışma ile belirlenir ve İdare’den onay alınarak hayata geçirilir.

  BİLDİRİM MODÜLÜ - (Modüllere Göre Push Notification - Uyarı Pop-Upları)

  Bu modül, kullanıcıların, uygulama içerisinden bildirim almalarını sağlayacaktır. Bildirimler, uygulamalara gelen son etkinlik bilgilerin anlık olarak platform servis sağlayıcılarının sunucusu üzerinden kullanıcının cihazının ekranına, aynı kısa mesaj gibi iletilmesini sağlayacaktır.

  Yüklenici firma, tüm uygulamalar için raporları, İZTO’nun belirleyeceği e-posta adreslerine İZTO tarafından istenildiğinde gönderilecektir.  7-YAZILIM TESLİM SÜRESİ, DESTEK UYGULAMA ESASLARI, SÜRELERİ VE ÜCRETLENDİRMESİ, ÖDEME

  Yüklenici tüm faaliyetleri ihtiva eden bir çalışma takvimi sunacaktır. Firma işe sözleşme imza tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gün içinde uygulamayı şartnamede belirtilen tüm unsurlarıyla birlikte çalışır vaziyette teslim edecektir

  İşbu teknik şartnamede belirtilen hizmetin yüklenici firma tarafından verilmesi, uygulamanın ilk sürümünün yazılımı olacaktır. Tam ve çalışır durumdaki ilk sürüm tesliminden sonraki 12 aylık süre içerisinde, İZTO tarafından uygulamada talep edilecek düzenlemeler, ilaveler, yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır.

  Şartname kapsamında iş tesliminden sonra, mobil uygulama yazılımlarında İZTO tarafından istenecek değişiklik ve düzeltme iş yoğunluğuna göre en fazla 48 saat (Kırksekiz) içinde gerçekleştirilecektir

  Yüklenici, 12 aylık süre sonundaki, destek ve bakım anlaşması ücretini belirtecektir

  Yüklenici firma, bu şartnamenin esasları ile ilgili konularda İdare’nin denetimine tâbidir. İdare adına bu denetimlerde işin yapılması sırasında görülen aksaklıklar, kalite ve verimlilik açısından Bilgi İşlem Birimi’nce yükleniciye sözlü olarak ve gerektiğinde yazılı olarak bildirilir.

  Ödeme, ilk sürüm uygulama devreye girdikten sonra, İZTO’nun kabulünü takip eden 30 günlük süre içerisinde yapılacaktır
  İDARİ ŞARTNAME

  1

  Bu şartnamede belirtilen iş günlerinin hesaplanmasında Pazartesi’den Cumartesiye (dahil) kadar olan günler iş günü olarak kabul edilip, sadece Pazar günleri iş günü olarak kabul edilmeyecektir.

  2

  Teklif verilirken 2 ayrı zarf hazırlanacaktır. Birinci zarfta, verilen teklif ve şartnamenin her sayfasının kaşeli ve imzaya yetkili kişinin imzasının olması gerekmektedir. Kapalı zarfların üzerine firma ünvanı tam olarak yazılacaktır.

  3

  İkinci zarfta ise, daha önce yapılan işlerle ilgili* referanslar,* Vergi dairesi levhası fotokopisi, *imza sirküleri nüshası, *Oda üyelik belgesi nüshası (ortakları ve iştigal konusunu belirten) nin bulunduğu ön yeterlilik belgeleri yer alacaktır. Ön yeterlilik belgelerinin eksiksiz ve güncel tarihli olarak teslim edilmesi firmanın avantajınadır.

  4

  İhaleye katılan firmalar Odaya ibraz ettikleri belgelerin asıllarını veya fotokopilerini geri istemeyeceklerini peşinen kabul eder. Teklif Zarfları ve ön yeterlilik belgeleri Teslim edilirken ek-1 de yer alan dilekçe Firma tarafından doldurularak zarfın içine konulan belgelerin sıralaması yapılarak, İzmir Ticaret Odası Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü Personelinden paraf alarak, İzmir Ticaret Odası Ek Binası zemin katında yer alan evrak servisinden gelen evrak numarası alındıktan sonra Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

  5

  İdari ve teknik şartnamenin her sayfası teklif veren firma tarafından imzalanıp kaşelenecek olup, bu şartı yerine getirmeyen firmaların teklifleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.Teklif veren firma bunu peşinen kabul eder.

  6

  Oda verilen teklifler içinde en düşük teklife işi vermek zorunda değildir. Teklif veren firmalar bunu peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.

  7

  Teklif zarfı ve ön yeterlilik zarfı, 25.03.2013 Tarihinde saat. 17:00’a kadar İzmir Ticaret Odası Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü’ne elden veya posta ile teslim edilecektir.

  8

  Oda ihalenin her aşamasında ek bilgi ve belge isteme hakkını saklı tutmaktadır

  9

  İşi alan Firma, ihale konusu işle ilgili olmak üzere Odamızca yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, Odamızın çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

  10

  Teklif veren Firmalar, ihale konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğini beyan eder.

  11

  İşi alan Firma, hizmeti Odamız tarafından yazılı sipariş geçildikten sonra imzalanacak sözleşme ve ihale de taahhüt edilen şartlarda ve tarihlerde İzmir Ticaret Odası’na eksiksiz ve kusursuz olarak vermeyi kabul ve taahhüt eder.

  12

  Nakliye, işleri ile ilgili işler ve masrafları işi alan firmaya aittir.

  13

  İşi alan Firma, söz konusu hizmeti taahhüt edilen zamanda teslim etmemesi durumunda, yada geç temin etmesi durumunda yada eksik teslim etmesi, istenilen özellikte ürünün/hizmetin teslim etmemesi durumlarının herhangi biri yada birilerinin yaşanması durumunda fatura toplam bedelinin %20 si oranında Odaya ceza ödeyeceğini, istenildiğinde de ürünü orijinali ile mazeretsiz değiştireceğini kabul ve taahhüt eder

  14

  Bu şartname ve/veya düzenlenecek sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafta İzmir Ticaret Odası Tahkim Kurulu yetkilidir.

  15

  Oda Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, istediği zaman ihaleyi herhangi bir sebep göstermeksizin iptal edebilir. Oda ihaleyi yapıp yapmamakta, , iptal etmekte, dilediğine vermekte ve teklif süresini uzatmakta serbesttir.

  16

  İhaleye hazırlanılması ve katılınması ile ilgili bütün giderler firmalara aittir. ODA, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın firmaların üstlendiği bu giderlerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

  Biliyor ve kabul ediyorum.

  Firma yetkilisinin Adı Soyadı:

  İmza:

  İHALE KONUSU İŞE TEKLİF VEREMEYECEK OLAN KİMSELER İZMİR TİCARET ODASI MECLİSİ KARARI UYARINCA AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

  1)İzmir Ticaret Odası Meslek Komitesi Üyeleri (Meslek komitesi üyesi tüzel kişilik ise bunların Oda’daki temsilcileri, ortakları ve yetkilileri, ortağı bulundukları tüzel kişiler) ile bu kişilerin 2. dereceye kadar (2. derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri ve başkaları adına vergiler hariç aylık toplam 10.000-TL’yi (On Bin Türk Lirası) aşan Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine teklif veremezler ve katılamazlar.

  2) Meclis Başkanı ve Yardımcıları, Oda Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Katip üye, Hesapları İnceleme Komisyonu üyeleri, Satın Alma Komisyonu üyeleri, Oda Mülkleri Komisyonu üyeleri, Oda Genel Sekreteri ve personeli ile bu kişilerin ortağı bulundukları tüzel kişiler, 2. dereceye kadar (2. derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine hiçbir şekilde teklif veremezler ve katılamazlar.

  3) Daha önce kendine iş verildiği halde usulüne göre sözleşme yapmayanlar, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler ve Oda ile hukuki anlaşmazlığa düşenler Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine hiçbir şekilde teklif veremezler ve katılamazlar.

  EK-1(KAPALI ZARFLARIN DIŞINDA İMZALI KAŞELİ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.)

  …/…/2013
  İZMİR TİCARET ODASI GELEN EVRAK NUMARASI VE EVRAĞIN GELİŞ SAATİ:

  İzmir Ticaret Odası Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü’ne
  Odanızca satın alınacak olan ……………………….. için hazırlanan teklif ve ön yeterlilik belgeleri … adet kapalı zarfta ekte
  sunulmuştur.

  Teslim Eden Firma Yetkilisinin Adı Soyadı :


  Kaşe ve İmza:

      Ana sayfa


  B-21 Hazırlayan: Ahu Odil ÇELİker sayın İlgili

  Indir 67.54 Kb.