bilgiz.org

Aydinlatma otomasyon sistemi 1genel şartlar

 • B1.1.1.1SİSTEMİN SENARYOSU
 • B1.1.1.2SİSTEMİN YAPISI B1.1.1.3TESİS GENELİ
 • B1.1.1.4KONFERANS SALONU AYDINLATMA OTOMASYONU SİSTEMİ
 • B1.1.1.5SİSTEM İLETİŞİM KABLOSU / SİSTEM BUS KABLOLAMA
 • B1.1.1.6SİSTEM DONANIM ÖZETİ
 • B1.1.2MERKEZİ BİLGİSAYAR KONTROLÜ B1.1.2.1YAZILIM
 • B1.1.3MERKEZİ OTOMATİK KONTROL FONKSİYONLARI
 • B1.1.5LCD DOKUNMATİK EKRAN
 • Teknik Özellikleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır.
 • B1.1.6KONTROL ÜNİTESİ (DALI)
 • B1.1.7ANAHTARLAR Anahtarlar “momentary” kontak tipi seçilmelidir. B1.1.8NETWORK ÜZERİNDEN BİLGİSAYAR KONTROLU
 • B1.1.9GÜNIŞIĞI DEDEKTÖRLERİ
 • B1.1.11ULTRASONİK HAREKET DEDEKTÖRLERİ
 • B1.1.14KAT KONTROLÖRLERİ (Router) • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü34.58 Kb.

  Indir 34.58 Kb.

  B1.AYDINLATMA OTOMASYON SİSTEMİ

  B1.1GENEL ŞARTLAR


   • Aydınlatma Otomasyon Sistemlerinin kullanım amaçları ve özellikleri aşağıda belirtilmiş olup, teklif verecek tüm firmaların gerek kullandıkları malzeme kalitesi ve gerek ise oluşturdukları sistem yapısı bu özellikleri sağlamalıdır. Aşağıda tanımlanan tüm fonksiyonların yerine getirilmesi için gerekebilecek saha elemanları ve merkez ekipmanlara ait her türlü ilave malzeme ve aksesuarlar, firmaların tekliflerinde yer almalıdır. Tüm sistem malzemelerinin montaj, test ve devreye alma, idarenin belirleyeceği teknik ve kullanıcı personel eğitimi ile, gerek malzemelerin orijinal kullanma kitapları ve gerek ise Türkçe hazırlanmış sistem mimarisi ve montajı ile ilgili detaylı bilgiler içeren tüm hizmetler teklife dahil olmalıdır.
   • Sistemin bileşenlerinin birbirleriyle uyumlu çalışmasından teklif veren firmalar sorumlu olmalıdır. Sonuç olarak, bu entegrasyon için gerekebilecek her türlü donanım ve yazılım tekliflere dahil olmalıdır. Sistemlerin donanım malzeme sayısı, ancak idarenin isteği üzerine, sistem kapasitesi bir öncekine göre artırıldığı zaman, artabilir.


  B1.1.1.1SİSTEMİN SENARYOSU

   • Ofis alanları için kontrol sistemi geniş monitör ve raporlama imkanlarını da içeren bir aydınlatma/bina yönetim sisteminden oluşmaktadır. Bilgisayar aracılığı ile sağlanacak komple merkezi yönetimin kullanıcı kontrolü ile birleşmesinden oluşan bu sistem, telefonlardan ve yerel anahtarlardan bağımsız olarak çalışmalıdır.   • Sistem kontrolün tamamen esnek olmasını gerektirmektedir. Her bir armatür/ linye ya da çıkış bir röle vasıtasıyla ya da DALI protokolü ile birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilmeli ve açıp kapama ile ilgili tüm değişiklikler tavandaki/panodaki modüllerin açılmasına gerek olmadan, bilgisayar terminalinden yönlendirilebilmelidir.

   • Sistem donanıma açıp kapama ile ilgili talimatları iletmelidir. Sistem operasyonunun merkezi programlama ile yapılmasını sağlayan yazılımı da içermelidir.


  B1.1.1.2SİSTEMİN YAPISI

  B1.1.1.3TESİS GENELİ

   • Aydınlatma/Bina yönetim sistemi bir Merkezi Bilgisayar Kontrolörü, Kontrol Modülleri ve bölgesel kontrol araçlarından oluşmalıdır.

   • PABX Call Logger aracılığıyla bir telefon arayüzü, ile telefon üzerinden sisteme kontrol edilebilecek altyapı olmalıdır.

   • Bilgisayar sistem operasyonunu gözetip, otomatik komutlar ileterek, aydınlatmanın merkezi manuel kontrolünü de sağlamalıdır.

   • Komutlar her katta “outstation” olarak görev yapan yer kontrolörleri aracılığıyla Kontrol Modülüne iletilecek ve kontrol merkezi veya yerel komutlar vasıtasıyla yönlendirilmiş olmalıdır.

   • Tüm ofis kontrol modülleri birbirinin aynı ve birbirinin yerine kullanılabilir nitelikte olmalıdır. İlave modüllerin eklenmesi sistemin adreslenmiş nodlarının yeniden programlanmasını gerektirmemelidir.

  B1.1.1.4KONFERANS SALONU AYDINLATMA OTOMASYONU SİSTEMİ


   • Aydınlatma sistemi Dali haberleşme sistemi ile kontrol edilmelidir.

   • Fuayelerde kullanılacak floresan armatürler dali uyumlu Dim edilebilir balastlar balastlarla temin edilmelidir.

   • Salonlardaki halojen tüp armatürler için dali uyumlu faz kesici dimmerler kullanılmalıdır.

   • Dim edilmeyen armatürler için dali uyumlu röle modülleri kullanılmalıdır. Röle modülerli kontaktör ile kullanılmaldır.

   • Zemin ve galeri katı için, konferans salonu sistemlerini ve aydınlatma sistemini de kontrol etecek şekilde iki ayrı LCD ekranlı kontrol paneli temin edilmelidir.

   • Dali haberleşme sistem için kullanılan ürünlerin özelliklerine göre seçilmiş yeterli kapasitede güç kaynağı temin edilmelidir.


  B1.1.1.5SİSTEM İLETİŞİM KABLOSU / SİSTEM BUS KABLOLAMA


   • Sistem bilgisayar ve yer kontrolörleri ile aydınlatma modülleri arasına döşenecek “twisted pair” iletişim kablolarından oluşmalıdır. Tüm Kablolar düşük duman neşreden, alev iletmeyen tipte olmalıdır.

   • Ana kontrolör, yer kontrolörlerine, twisted pair (Beldon 8761) Kablosuyla bağlamalıdır; bu kablo dikey olarak her bir katta outstation olarak görev yapan yer kontrolörleri arasında döşenmelidir.


  B1.1.1.6SİSTEM DONANIM ÖZETİ

   • Minimum sistem donanımı aşağıdaki donanım birimlerinden oluşmaktadır.
   • Pentium IV 2.4 GHz 512 MB RAM, Merkezi Kontrolör, 17 inch VGA ekranlı, Windows XP Professional, ve aydınlatma yönetimi için gerekli yazılım yüklenmiş halde.

   • Her katta, dolapların içindeki yer kontrolörleri. Merkezi kontrolör ile yerel modüller arasındaki bilgi akışı buradan sağlanmalıdır. Ayrıca bu şekilde her katın bağımsız olarak, yani tek başına operasyonu mümkün olmalıdır.

   • Aydınlatma / kontrol modülleri projede belirtilen yerlere konmalıdır. İmalat aşamasında çıkan detaylara göre yerleri değiştirilebilmelidir.

   • Güvenlik nedeniyle aydınlatma anahtarları ON-OFF operasyon için pulse gönderecek tipte enerjisiz kontak seçilmelidir. Bu anahtarlar yaylı buton olarak seçilebilmeli ve “toggle” çalışmalıdır.

   • Her cephede ve orta katlarda tavana yerleştirilen günışığı dedektörleri belirlenen zamanlarda ölçüm yaparak programlanmalı, ışık değerleri için gerekli armatürleri kontrol etmelidir.

   • Sistemin tümü birbiriyle haberleşecek şekilde bus kablosu çekilmelidir.  B1.1.2MERKEZİ BİLGİSAYAR KONTROLÜ

  B1.1.2.1YAZILIM

   • Sistemin kuruluşu esnasında aydınlatma/ kontrol yazılımı da PC’ ye yüklenmelidir. Yazılım proje için özellikle üretilmiş renkli grafikleri de içermelidir. Kolay erişim amacı ile grafikler ya da kat planları AUTOCAD *.DXF ya da AUTOCAD tarafından işlenebilecek bir formatta olmalıdır. Erişim açısından grafikler en eski AUTOCAD 14 formatı ile çizilmelidir. Yazılım ve donanımın uygunluğu açısından her ikisi de aynı şirket tarafından hazırlanmalı ve buna dair belge sağlanmalıdır.

   • Mouse ve Menü ile kullanılacak bir yazılım
   • Takvime göre önceden verilen program ile sistemin çalışması sağlanmalıdır.

   • Her katın tüm armatür, Bölüm ve grupları grafikler üzerinde görülebilecek her bir armatüre kumanda gönderilip gönderilmediği grafik ekrandan anlaşılabilmelidir.

   • Komple sistem operasyonu tek bir merkezden yapılabilmelidir.

   • Aydınlatmanın/Binanın herhangi bir noktadan kontrolu için bölgesel kullanıcının bilgisayar ya da anahtar ile sisteme bağlantısı imkanı”standart pakette” sağlanmalıdır.

   • Herbir anahtarlama ünitesi sistem içinde ayrı bir numaraya sahip olmalıdır.

   • Sistem monitöründe çalışma süresi izlenmesi sağlanarak herbir armatürün/ çıkışın nekadar devrede kaldığı saptanabilmelidir.

   • Yazılım, çıkış modüllerine müdahaleye gerek kalmadan herbir çıkışı merkezi bilgisayardan yeniden konfigüre etme özelliğini taşımalı ve bu kullanıcıya açık olmalıdır.

   • Tanımlanan ampul ömürlerine göre yazılım, armatür ömürlerinin sonuna geldiğini kullanıcıya bildirmelidir.

   • Emergency aydınlatma, merkezi olarak test edilebilmelidir.

   • Yazılım jeneratör çalışması sırasında gereksiz yüklenmeyi engellemek için gerekli modlarda yalnızca izin verilen armatürlerin çalışmasını gerçekleştirebilmelidir.

   • Komple kat grafik ekranında gerekli bölgeye zoom yapılabilmelidir.

   • Herbir aydınlatma armatürü için armatür gurubu, numarası, kontak numarası, hangi input noktalarından ya da telefon numaralarından kumanda aldığı bilgiler dinamik bir pencerede aktif olarak gösterilebilmeli ve bu pencere istendiğinde iptal edilebilmelidir.


  B1.1.3MERKEZİ OTOMATİK KONTROL FONKSİYONLARI

   • Merkezi bilgisayarın programları ardışık olarak 255 program verebilecek şekilde dizayn edilmelidir. Her gün için sınırsız zaman dilimleri tanımlanabilmelidir.

   • Bilgisayar merdiven, koridor aydınlatmalarını ve komutlarını öncelikli olarak işlemelidir.

   • yazılım erişilebilinen tüm alan üzerinde en az 16 kontrol alanı “zone”, 255 grup tanımlamaya müsait olmalıdır.

   • Tüm kat verilen programlar gereği öncelikle yarım sönerek (sweep operation) içeride kalan olup olmadığını kontrol etmeli sadece çalışan guruplara ait ışık ve koridorları açık tutarak çalışmayı kesintiye uğratmamalıdır.Sinyal alınmayan bölgeler tümüyle söndürülmelidir ki bu da şöyle gerçekleştirilmelidir.

   • Işıkların %50 si sönerek ya da istenilen miktara Dim edilerek ortamda bulunanları tüm ışıkların söneceği konusunda uyarmalıdır.

   • Kullanıcı, en yakın anahtar ya da telefon yardımı ile bulunduğu bölgede çalışan olduğunu sisteme haber vermelidir.

   • Bir süre sonra sinyal verilmeyen tüm bölgeler söndürülmeli/kısılmalı yalnızca personel çalışıyor sinyali gelen bölgeler programlanan süre gereği yanmaya devam etmelidir

   • Katta çalışan kaldığı sinyali gelmemesi durumunda belirlenen süre sonunda (0-10 dak) ışıkların % 100 ü sönmeli, Kat kesicisine kapat bilgisi gönderilebilmelidir.

   • Tüm katların boşaldığı tespit edildikten sonra istenirse dış aydınlatma da söndürülebilir.


  B1.1.4LOKAL KONTROL

   • Aydınlatma her grup/kişi tarafından network/telefon üzerinden idare edilebilmelidir. Bunun yanısıra istenirse anahtar kontrolu da uygulamaya alınmalıdır Anahtarlama için sistem; Pır dedektör, anahtar, günışığı sensörü, v.s. den sinyal alabilmelidir.

  B1.1.5LCD DOKUNMATİK EKRAN

   • LCD Dokunmatik ekranlar makam odalarında ve konferans salonunda iklimlendirme, seslendirme, aydınlatma, jaluzi vb. olabilecek kontrolleri tek bir noktadan yapabilmek amacı ile kullanılmalıdır.

   • Sistem ile twisted pair bir kablo üzerinden haberleşme özelliğine sahip, renkli grafik ekran arabirim sisteme duvardaki bir LCD ekran üzerinden komut verme ve ilgili set değerlerine ulaşımı sağlayan bir birimdir.

   • Teknik Özellikleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır.

   • 6.4 inch touch screen ekran parlaklık min 250 nit Vortex 86-6071 embedded

   • PC/104 CPU board,

   • Vortex86-166 MHZ Low Voltage CPU

   • 128 MB SD Ram

  B1.1.6KONTROL ÜNİTESİ (DALI)

   • Teknik Özellikleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır.

   • 8x16A çıkışlı

   • 8 adet I/P içerene DIN standartlı kutuya yerleştirilmiş pano montajlı

   • 3 faz kontrolü yapabilme özelliğine sahip

  B1.1.7ANAHTARLAR

   • Anahtarlar “momentary” kontak tipi seçilmelidir.


  B1.1.8NETWORK ÜZERİNDEN BİLGİSAYAR KONTROLU

   • Merkezi bilgisayar sistemi üzerinden bağlantı kurularak gerektiğinde yazılımın her kullanıcı için 4 bölgede ışıklarını kontrol etmesi için yöntem belirlenmelidir.


  B1.1.9GÜNIŞIĞI DEDEKTÖRLERİ

   • Ortamdaki ışık şiddeti bilgisini digital olarak sisteme iletebilecek ve seviye yazılımdan değiştirilebilmelidir.

  B1.1.10HAREKET DEDEKTÖRLERİ

   • Pasif infrared dedektörler 6 m çapında bir alanı kontrol edebilmeli buradan gelen bilgi ile ışıkların ayarlanabilir bir gecikme ile söndürülmesi ( 8dk, 15 dk, 30 dk,…..) sağlanabilmelidir.

  B1.1.11ULTRASONİK HAREKET DEDEKTÖRLERİ

   • Gereken hacimlerde ultrasonik hareket dedektörleri kullanılcaktır. (WC, Uzun koridorlar vb.) Bu dedektörden gelen bilgi ile ışıkların ayarlanabilir bir gecikme ile söndürülmesi ( 8dk, 15 dk, 30 dk,…..) sağlanabilmelidir.


  B1.1.12SİSTEM DONANIMI

   • Kontrol modülleri herbir armatürün/çıkışın ayrı ayrı kontroluna izin verecek şekilde boyutlandırılmalıdır.armatürler direk olarak kontrol modülüne bağlanabilir yapıda olmalıdır.

   • Herbir çıkış modülü çabuk montaj için dizayn edilmiş olmalı ve tüm besleme, çıkış, iletişim terminalleri soketli olmalıdır.

   • Her modülde bağımsız olarak kontrol edilebilen ve en az 16 A Nominal akım çekmeye dayanıklı çıkışlar olmalıdır. Her modül 3 faz dengeli dağıtımı yapmaya müsait yapıda olmalıdır.

   • Her modülde uygun sayıda kombine inputlar olmalı ve bunlar gerektiğinde bölgesel sinyallerin alınması için kullanılabilmelidir, soketlerde 24V DC, 1-10 V DC, on, off, Hareket dedektörü, Günışığı Dedektörlerinden sinyal almaya haiz olmalıdır. Inputlar Digital ya da Analog input alabilecek yapıda olmalıdır.

   • Modüller hem pano montajına hem de DCS “dağıtılmış kontrol” ‘ a müsait yapıda asmatavan altına yerleştirilebilir tarzda olmalıdır.

   • Sistem aynı zamanda DALI kontrolu yapabilecek hibrit bir yapı oluşturabilmelidir

   • Sistem aynı zamanda perde, havalandırma ve aydınlatma kontrollarını yapabilmeye uygun olmalıdır

   • Sistem, kurulan herhangi bir güvenlik sisteminden ya da yangın sisteminden komut almaya uygun olmalıdır.

   • Sistem Genel olarak Aydınlatma Otomasyonunu DALI ve standart Analog/ Digital devreler üzerinden Hibrit olarak çözebilecek yapıda olmalıdır. Bunun yanısıra Bina otomasyonu ve Access Kontrol ile haberleşmeli ötesinde bu iki sistem gibi de davranabilmelidir.


  B1.1.13KOMÜNİKASYON

   • Kontrol modülleri arasında iletişim twisted pair soketli kablolarla yapılmalıdır. RS 485 bazlı olarak kurulabilmelidir. 115 kbit üzerinden haberleşmeli ve Merkez birim ile en yakın birim arasında haberleşme mesafesi 1200 m ye izin verebilmelidir.


  B1.1.14KAT KONTROLÖRLERİ (Router)

   • Herbir katta bir adet kontrol ekipmanı adı geçen kat ile merkezi birimin bağlantısını sağlamalıdır.Herbir modül Kendisine ait görevi merkezi bilgisayara gerek kalmadan yürütebilecek teknolojiye sahip olmalıdır. Öyle ki merkez yeni kat programlarının girilmesi için kullanılabilmeli fakat merkez ile irtibat kesildiğinde modüller Temel fonksiyonları da yerine getirebilmelidir. Kat kontrolörü kutu içine yerleştirilmelidir.


      Ana sayfa


  Aydinlatma otomasyon sistemi 1genel şartlar

  Indir 34.58 Kb.