bilgiz.org

Avrupa biRLİĞİ konseyi

 • Madde 1
 • Madde 7
 • Madde 10 • Tarih14.10.2017
  Büyüklüğü13.13 Kb.

  Indir 13.13 Kb.

  Avrupa Birliği ile ilgili Antlaşmanın K.3 Maddesine göre Konsey tarafından kabul edilen, hedefleme ölçütleri, seçim yöntemleri, vs.nin ve gümrük ve polis bilgilerinin toplanmasının sadeleştirilmesine dair 9 Haziran 1997 tarihli ORTAK EYLEM (97/372/JHA)

  AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ,

  Avrupa Topluluğu’nu kuran Antlaşmayı ve özellikle de bu Antlaşmanın K.3 (2) (b) Maddesini dikkate alarak,

  Uyuşturucu ticareti ile mücadeleye yönelik eylemin etkinliğini daha da iyileştirmenin önemini dikkate alarak,

  1995 yılında Madrid’deki Avrupa Konseyi toplantısında onaylanan, Uyuşturucu Uzmanlar Grubu tarafından hazırlanan, hedefleme ölçütleri, seçim yöntemleri, vs.nin ve gümrük ve polis bilgilerinin toplanmasının sadeleştirilmesi teklifini içeren raporu dikkate alarak,

  Bilgi teknolojisinin gümrük amaçları için kullanılması ile ilgili 26 Temmuz 1995 tarihli Sözleşmeyi (CIS Sözleşmesi) (1) dikkate alarak,

  Konseyin, uyuşturucu ticareti ile mücadelede gümrük makamları ve iş örgütleri ile işbirliği konusundaki Ortak Eylemini (2) dikkate alarak,

  Konseyin, ortak gümrük gözetim işlemleri konusunda revize edilmiş onaylı düzenlemelere dair 29 Kasım 1996 tarihli emrini dikkate alarak,

  Konseyin, uyuşturucu ile mücadelede polis/gümrük anlaşmalarının yapılmasına dair 29 Kasım 1996 tarihli kararını (3) dikkate alarak,

  Kontrollerle ilgili hedefleme ölçütleri, yapılandırılmış seçim yöntemleri, vs. ve gümrük ve polis bilgilerinin daha fazla iç içe kullanılması, uyuşturucu ticareti ile mücadelede yasa uygulama tedbirlerinin verimli bir şekilde planlanması açıcından önemli araçlar olduğundan;

  Gümrük mevzuatının uygulanmasında hedefleme ölçütlerinin ve yapılandırılmış seçim yöntemlerinin kullanımı, gümrük kontrollerini uyuşturucu kaçakçılığı tehlikesinin yüksek olduğu durumlara odaklandıracak ve aynı zamanda yasal yolcu ve yük trafiğinin gümrük işlemlerinin hızlı yapılmasını sağlayacak şekilde tasarlandığından;

  Hedefleme ölçütleri, yapılandırılmış seçim yöntemleri, vs.nin kullanımı, gümrük makamlarının öncelikleri, kaynaklarının mümkün olan en iyi şekilde uygulanabileceği şekilde daha iyi belirlemesini sağladığından;

  Avrupa Birliği ve EDU/Europol, Dünya Gümrük Örgütü ve Interpol gibi uluslararası kuruluşlar bilgi değişiminde önemli bir rol oynadığından;

  Uyuşturucu kaçakçıları kaçakçılık güzergahlarını çoğunlukla önceden bilgi ya da başka şekilde istihbarat ile gümrük kontrollerinin daha az yoğun olduğunu düşündükleri sınırlara kaydırmaları nedeniyle, gümrük makamlarının değişen durumlar ve yeni bilgiler karşısında önceliklerini sürekli olarak belirlemeleri ve yeniden değerlendirmeleri gerektiğinden,

  BU ORTAK EYLEMİ KABUL ETMİŞTİR:


  Madde 1


  Üye Devletlerin gümrük makamları hedefleme ölçütleri ve yapılandırılmış seçim yöntemlerinin kullanımını ve uyuşturucu ticareti ile mücadele ile ilgili gümrük ve polis bilgilerinin toplanmasını optimize etmeye çalışacaklardır. Bu amaçla makamlar, 2 ila 8. Maddelerde öngörülen mevcut adli ve uygulama imkanları dahilinde aşağıdaki tedbirleri alacaklardır.

  Madde 2

  Üye Devletlerin gümrük makamları ilgili tüm iş sektörlerinden özellikle de nakliye sektöründen alınan bilgileri daha yoğun şekilde kullanacaklardır.  Madde 3

  Üye Devletlerin gümrük makamları, deniz, hava, kara trafiği ve diğerleri ile ilgili mevcut tüm Avrupa gümrük bilgi sistemlerini (örneğin; BALKAN-Info, CARGO-Info, MAR-Info, YACHT-Info) daha fazla kullanacaklardır.  Madde 5

  Üye Devletlerin gümrük makamları, bu alanda Konsey tarafından onaylanmış 29 Kasım 1996 tarihli revize edilmiş düzenlemelerde belirtildiği şekilde uluslararası ortak gümrük gözetim işlemleri organize etmek suretiyle hedefleme prosedürlerini iyileştireceklerdir. Bu işlemlere üçüncü ülkelerin katılımı uygun olduğu durumlarda teşvik edilecektir.  Madde 6

  Üye Devletlerin gümrükleri, polis ve diğer kanun infaz mercileri mümkün olduğu ölçüde, mevcut istihbarat ve bilgilerin karşılıklı değişimini yoğunlaştıracaklardır. Bu, ulusal, Avrupa Birliği ve uluslararası seviyede geçerli olacak ve aynı zamanda Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşları kapsayacaktır.


  Madde 7


  Üye Devletlerin kanun infaz mercileri uygun olduğu durumlarda mevcut istihbarat ve bilgileri analiz edeceklerdir.

  Madde 8

  Üye Devletlerin gümrük mercileri, risk analiz tekniklerinin daha fazla kullanımını teşvik etmeye yönelik en iyi uygulama konusunda kurallar belirleyecektir.  Madde 9

  Bu Ortak Eylem, kabul edildiği tarihte yürürlüğe girecektir.


  Madde 10


  Bu Ortak Eylem Resmi Gazetede yayımlanacaktır.

  9 Haziran 1997 tarihinde Lüksembourg’da yapılmıştır.

  Konsey adına

  Başkan


  G. ZALM

  1. RG No C 316, 27. 11. 1995, sf. 33.

  2. RG No L 322, 12. 12. 1996, sf. 3.

  3. RG No C 375, 12. 12. 1996, sf. 1


      Ana sayfa


  Avrupa biRLİĞİ konseyi

  Indir 13.13 Kb.