bilgiz.org

Autocad 2000 İçin Gerekli Donanım İhtiyaçları Çizim Ortamına Geçiş 2

 • 1.1 Autocad 2000 İçin Gerekli Donanım İhtiyaçları
 • 1.2 Çizim Ortamına Geçiş
 • Advanced Setup • Sayfa1/8
  Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü191.79 Kb.

  Indir 191.79 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7   8
  1.1 Autocad 2000 İçin Gerekli Donanım İhtiyaçları 1

  1.2 Çizim Ortamına Geçiş 2

  Başlangıç Diyalog Kutusu : Start Up 2

  Advanced Setup 4

  1.3 Koordinat Sistemleri 4

  1.3.1 2D Koordinat Girişi 4

  Dik Koordinatlar 4

  Kutupsal Koordinatlar 5

  1.4 AutoCAD Ekranını Tanımak 6

  BÖLÜM 2 7

  ÇİZİM AYARLARI 7

  2.1.1 Direction Control Diyalog Kutusu 8

  Seçenekler: 10

  2.5 Isoplane Komutu 11

  Güncel izometrik düzlemi belirtir. 11

  2.6 Durum Satırındaki Çizim Modları 12

  Snap : Snap modunu açar ve kapatır. 12

  2.7 Dsetttings Komutu 12

  Osnap Modu: Nesne kenetleme ayarlarını denetler. 15

  BÖLÜM 3 17

  ÇİZİM KOMUTLARI 17

  Ellipse Komutu: Elips veya eliptik yaylar çizer. 21

  BÖLÜM 4 25

  GÖRÜNTÜ KONTROL KOMUTLARI 25

  Pan Kısa Yol Menüsü 27  BÖLÜM 1

  AUTOCAD'E GİRİŞ

  Amerika Birleşik Devletlerinin en büyük yazılım firmalarından olan Autodesk Inc.’in ürünü AutoCAD, bilgisayar destekli çizim ve tasarım programıdır. Sürekli geliştirilen AutoCAD’in çizim dosya uzantısı .dwg, dünya endüstriyel çizim standardı olarak kabul edilmiştir. AutoCAD genel amaçlı bir tasarım ve çizim programı olduğundan herhangi bir meslek dalına yönelik olarak oluşturulmamıştır. Gerek 2 boyutlu, gerek 3 boyutlu çalışmaları ile sağladığı avantajlar, kullanım kolaylığı ile mimarlıktan, reklamcılığa, makine mühendisliğine, elektronik mühendisliğine ve pek çok meslek dalındaki kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.


  1.1 Autocad 2000 İçin Gerekli Donanım İhtiyaçları


  • Pentium 133 veya daha yüksek işlemci

  • 32 MB RAM (en az), 64 MB veya 128 MB (tavsiye edilen)

  • Windows 95, Windows 98 veya Windows NT 4.0 bir işletim sistem

  • Programı ilk defa yüklemek için 4 X CD ROM

  • 50 MB sistem klasöründe boş alan

  • 64 MB disk swap hacmi (en az)

  • Fare veya işaretleme cihazları

  • 256 renk ve 800 x 600 çözünürlükte ekran kartı

  1.2 Çizim Ortamına Geçiş

  Başlangıç Diyalog Kutusu : Start Up


  AutoCAD 2000 çalıştırıldığında kullanıcı karşısına bir başlangıç diyalog kutusu çıkar bu diyalog kutusu (Startup) çizim ortamına geçmeden önce kullanıcılara çeşitli seçenekler sunar.

  Open a Drawing

  Daha önceden çizilmiş ve kaydedilmiş çizim dosyalarını açmak için kullanılır. Select a File listesi en son açılmış dört çizimi listeler ve istenilen bir çizimi açar. Mevcut başka bir çizim açılmak istenirse diyalog kutusundan Browse butonu tıklanmalıdır. Eğer AutoCAD ile çalışırken mevcut bir çizim açılmak istenirse File menüden Open’ı seçmek yeterlidir.


  Start From Scratch

  Herhangi bir ayar yapmadan çizime en baştan başlamanın yolu Start from Stactch (Baştan Başla) butonuna tıklamaktır. Bu buton seçildiğinde yeni çizim sayfası için iki ölçü sisteminden biri seçilir.

  Default Setting ayar kutusundan English raido butonu işaretlenerek OK butonu seçilirse AutoCAD, acad.dwt şablonunu esas alır ve varsayılan çizim sınırları 12x9 inç olarak kabul eder.  Defult Setting ayar kutusundan Metric radio butonu işaretelenerek OK butonu seçilirse AutoCAD, acadiso.dwt şablonunu esas alır. Varsayılan çizimin sınırlarını 429x297 milimetre olarak kabul eder.

  Use a Template

  B
  Şekil 1.3 Use a Template Penceresi


  aşlangıç Diyalog kutusundan (Startup) Use a Template butonu (Şablon Kullan) tıklanırsa kullanıcı karşısına daha önceden oluşturulmuş 50’yi aşkın çizim şablonu, (Select a Template) her şablon hakkında tanımlayıcı bilgi (Template Description) ayrıca seçilen şablonun küçük bir görünümü ekrana gelir. Listelenen şablonlar haricinde bir şablon seçilmek istenirse Browse butonuna tıklamak gerekir.

  Mevcut şablonlar haricinde kullanıcı tarafından oluşturulan özel şablonlar da kullanılabilir. Bunun için file menüden open seçilerek şablon olarak kullanılacak çizim dosyası açılmalıdır. Daha sonra yine file menüden save as seçilmelidir. Burada kayıt ismi (Save Drawing As) girilen formun altında kayıt tipi olarak (Save File as Type) AutoCAD Drawing Template File (.dwt) seçilmelidir. Kayıt ismi de girilip OK tıklandığında kullanıcı karşısına çıkan Template Description diyalog kutusuna şablon için tanıtım bilgileri girilebilir. OK butonu tıklatılırsa yeni şablon kaydedilerek Use a Template diyalog kutusundaki yerini alır.

  Use a Wizard

  Advanced Setup gelişmiş ayarların, Quick Setup çabuk veya başka bir tanımla hızlı ayarların yapıldığı kısımlardır. Bu iki seçenekte sihirbaz yardımıyla çizim alanı ve çizim birimleri ile ilgili ayarlar yapılabilir. Advanced setup'ta quick setup’a göre daha gelişmiş ayarlar yapılabilir.


  Advanced Setup


  Advance Setup’ta Units (Birimler) - Angle (Açı) Angle Measure (Açı Ölçüsü) - Angle Direction (Açı İlerleme Yönü) - Area (Alan) gibi ayarlar yapılabilir.

  Units (Birimler); kısmında çizimde kullanılacak ölçü birimi verilir.Burada Scientific (Bilimsel), Decimal (Ondalıklı), Engineering (Mühendislik), Architectural (Mimari), Fractional (Kesirli) gibi seçeneklerden istenilen çizim birim seçilebilir. Ayrıca bu birimlerin hassaslığı Precision kısmından verilebilir.

  Angle (Açı); kısmında çizimde kullanılacak açı birimi verilir. Decimal Degrees (Ondalık Derece), Deg/Min/Sec (Derece/Dakika/Saniye), Grads (Grad), Radians (Radyan), Surveyor (Arazi Ölçümü) gibi seçeneklerden istenilen açı birimi seçilebilir. Yine Precision kısmından hassaslık ayarı yapılabilir. Hassaslık ayarı tam sayı veya kesirli sayı (virgülden sonra en fazla sekiz basamak kullanılabilir) olarak yapılabilir.

  Angle Measure (Açı Başlangıcı); kısmında başlangıç açısının (0) yönü belirtilir. East (Doğu), North (Kuzey), West (Batı), South (Güney) gibi yönler seçilebilir veya kullanıcı tarafından başlangıç açısı (0) Other seçeneği ile verilebilir. Genelde 0 derece doğu yönünde seçilmektedir ve kabul görmüştür.

  Angle Direction (Açı İlerleme Yönü); kısmında girilen açıların hangi yönde ilerleyeceği tesbit edilir. Counter-Clockwise (Saat Yönünün Tersi) veya Clockwise (Saat Yönü) gibi iki seçenekten biri seçilerek açının tarama yönü girilebilir.

  Area (Alan); kısmında kullanılacak olan çizim kağıdının ölçüleri verilir. Width ile genişlik ve Length ile uzunluk ölçüleri verilebilir.

  Quick Setup

  Quick Setup’ta Units (Birimler) ve Area (Alan) gibi ayarlar yapılabilir.Hızlı ayar gelişmiş ayara göre daha kısıtlıdır. Units ve Area ayarları gelişmiş ayarda yapıldığı gibidir, ancak bu iki seçenekte gelişmiş ayarda bulunan hassaslık (Precision) kısmı yoktur.

  Bu ayarların büyük kısmı AutoCAD’e giriş haricinde AutoCAD menü içerisinde Format menüden Units seçilerek de yapılabilir. Alan ayarı ise yine AutoCAD içerisinde Limits komutuyla gerçekleştirilebilir.

    1   2   3   4   5   6   7   8


      Ana sayfa


  Autocad 2000 İçin Gerekli Donanım İhtiyaçları Çizim Ortamına Geçiş 2

  Indir 191.79 Kb.