bilgiz.org

Atatürk araştirma merkezi başkanliği ocak-haziran 2011 DÖnemi kurumsal mali durum ve beklentiler raporu temmuz 2010 GİRİŞ
Tarih04.07.2017
Büyüklüğü128.82 Kb.

Indir 128.82 Kb.


ATATÜRK

ARAŞTIRMA MERKEZİ

BAŞKANLIĞIOCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE

BEKLENTİLER RAPORU


TEMMUZ 2010

GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanunu ile bütçe hazırlık sürecinde mali disiplinin sağlanması, mali kaynakların stratejik önceliklere göre kullandırılması, mali kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığının tespit edilerek izlenmesi ve bunların sonucunda bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi hedeflenmektedir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununun 30. maddesi ile genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, bütçelerinin, ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamaları hükme bağlanmıştır.
Söz konusu hüküm ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleşmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyu denetiminin sağlanması amacıyla, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı 2011 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

OCAK – HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı’na Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında Personel Giderleri için 853.000 TL. Sosyal Devlet Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 157.000 TL. Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 990.000 TL. Cari Transferler için 111.000 TL. olmak üzere toplam 2.111.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir.


Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı’nın 2010 ve 2011 yıllarına ilişkin başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları aşağıdaki grafikte gösterildiği şekildedir.
Bütçe Başlangıç ödeneklerinin 2010-2011 Yılları itibariyle Dağılımı 

2010 YILI

2011 YILI

ARTIŞ

 

 

 

ORANI

 

 

 

(%)

01-PERSONEL GİDERLERİ

819.000

853.000

4

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

197.000

157.000

-20

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

1.268.000

990.000

-22

05-CARİ TRANSFERLER

105.000

111.000

62010 ve 2011 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı’na tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tabloda belirtilmiştir. (Ek: 1-2)
Söz konusu tabloda 2011 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamasının 2010 yılı aynı dönemine oranla % 22 oranında azalarak 984.062 TL. olduğu görülmektedir. (Daha önceki yıllarda, temizlik, güvenlik ve personel taşıması Merkezimizce yapılmakta iken, 2011 yılından itibaren bu hizmetler Atatürk Yüksek Kurumu tarafından yapılmaya başlanmıştır. Bu hizmetlere ilişkin ödenekler 2011 bütçemizde yer almamaktadır. Harcama tablosunda görülen % 22’lik azalmanın ana nedeni budur) Gelirler ise; % 6 oranında azalarak 912.884 TL. olarak gerçekleşmiştir. Harcamalar bazında 2011 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları aşağıda gösterilmiştir.
2010 yılı ilk altı ayının gerçekleşme rakamına göre; Personel giderleri % 18 artışla 458.862 TL. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi gideri %15 artışla 84.883 TL. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin % 54 azalması ile 352.280 TL. Cari Transferler %102 artışla 88.036 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı’nın 2010 ve 2011 yıllarında tahsis edilen başlangıç ödenekleri ve bu ödeneklerden ilk altışar aylık dönemlerde gerçekleşen harcama tutarları ve oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.2010 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları :


 

BAŞLANGIÇ

GERÇEKLEŞME

GERÇEKLEŞME

 

ÖDENEĞİ

 

ORANI

 

 

 

(%)

01-PERSONEL GİDERLERİ

819.000

389.226

48

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

197.000

73.670

37

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

1.268.000

758.122

60

05-CARİ TRANSFERLER

105.000

43.659

42


2011 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları :


 

BAŞLANGIÇ

GERÇEKLEŞME

GERÇEKLEŞME

 

ÖDENEĞİ

 

ORANI

 

 

 

(%)

01-PERSONEL GİDERLERİ

853.000

458.862

54

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

157.000

84.883

54

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

990.000

352.280

36

05-CARİ TRANSFERLER

111.000

88.036

79
TEMMUZ – ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN

BEKLENTİLER VE HEDEFLER


  1. Bütçe Uygulama Beklentileri

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı’na tahsis edilen ödeneklerin yıl sonu itibariyle gerçekleşme oranlarının ekli tabloda belirtildiği şekilde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. (Ek: 1-2)
 

BAŞLANGIÇ

GERÇEKLEŞME

GERÇEKLEŞME

 

ÖDENEĞİ

 

ORANI

 

 

 

(%)

01-PERSONEL GİDERLERİ

853.000

938.000

110

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

157.000

172.000

110

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

990.000

990.000

100

05-CARİ TRANSFERLER

111.000

111.000

100

D- Giderlerin Gelişimine İlişkin Değerlendirme :

Personel Giderleri : Cari harcama kalemleri arasında yer alan personel giderlerinin, 2011 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Temmuz 2011 ayı memur maaşlarına yapılan ayarlama sebebiyle yıl sonu itibariyle % 110 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri : 2011 yılı sonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, ödenen ilk altı aylık primi dikkate alındığında % 110 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri : 2011 yılı mal ve hizmet alım giderlerinde başlangıç ödeneğinin,yıl sonu itibariyle gerçekleşme oranının %100 olacağı tahmin edilmektedir.
Cari Transferler : Bütçe giderlerinden cari transfer için ayrılan başlangıç ödeneğinin 2011 yılı sonu itibariyle %100’ inin kullanılacağı tahmin edilmektedir.
OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
1- BİLİMSEL FAALİYETLER :
Konferanslar :

Tarih


Yer

Düzenleyen

Konusu1

18 Mart 2011

Ankara

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

“18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 96. Yılı münasebetiyle düzenlenen etkinliğe Merkezimizi temsilen Prof. Dr. Mustafa TURAN “18 Mart Çanakkale Zaferi” konulu konferansa katılmıştır.2

28-29 Mart 2011

Ankara

Maliye Bakanlığı

Gelir İdaresi BaşkanlığıMaliye Bakanlığı Gelir İdaresi’nin Vergi Denetmen Yardımcısı Adayları için düzenlenen Temel Mesleki Eğitim Kursuna, “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersini vermek üzere Merkezimizi temsilen Doç.Dr. Derviş KILINÇKAYA, Arş. Gör. Dr. Alper ALP, Uzman Nilgün İNCE ve Uzman Mukaddes ARSLAN görevlendirilmişlerdir.


3

04 Nisan 2011

Ankara

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Başkanlık Merkez Teşkilatı’nda Uzman Yardımcısı olarak görev yapan Personel için düzenlenecek olan “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu eğitim dersi vermek üzere Merkezimizi temsilen Ali TUNA görevlendirilmiştir.


4

25 Nisan 2011

Ankara

Yenimahalle Atatürk Anadolu Lisesi Müdürlüğü

Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin ve kara Muhaberelerinin Başlamasının 96. yılı münasebeti “Çanakkala Kara Savaşları” konulu Konferansa Merkezimizi temsilen Prof. Dr. Mustafa TURAN görevlendirilmiştir.


5

28 Nisan 2011

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Temel Mesleki Eğitim Kursuna, “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersini vermek üzere Merkezimizi temsilen Uzm. Nilgün İNCE görevlendirilmiştir.


6

23 Mayıs 2011

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Aday Memurlarının Yetiştirilmesine Yönelik Hükümleri çerçevesinde düzenlenecek olan eğitim programında “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu eğitim üzere Uzm. Mukaddes ARSLAN görevlendirilmiştir.
7

25 Mayıs 2011

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Aday Memurlarının Yetiştirilmesine Yönelik Hükümleri çerçevesinde düzenlenecek olan eğitim programında “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konulu eğitim üzere Doç Dr. Derviş KILINKAYA görevlendirilmiştir.


8

23-24 Haziran 2011

Makedonya/Manastır

St. Kliment Ohridski Üniversitesi

“The Reforms And Constituon Period in Republik Mecadonia” isimli konferansa Prof. Dr. Cezmi ERASLAN “ll. Meşrutiyet Meclisinde Üsküp Milletvekilleri” başlıklı tebliğ ile katılmıştır.


9

30 Haziran 2011

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Temel Mesleki Eğitim Kursuna, “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersini vermek üzere Merkezimizi temsilen Uzm. Mukaddes ARSLAN görevlendirilmiştir.


Çalıştaylar :

Tarih


Yer

Düzenleyen

Konusu

1

03-04 Şubat 2011


Antalya
Atatürk Araştırma Merkezi BaşkanlığıÜniversitelerde okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersini Değerlendirme ve Atatürk Araştırma Merkezi Paydaş Toplantısı
2

28 Nisan 2011


Ankara

Atatürk Araştırma Markezi ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı İşbirliğinde

Toplumların Birbirine Bakışı Türk- Rus İlişkileri lll. Çalıştayı

Diğer Faaliyetler :

Tarih

Yer

Düzenleyen

Konusu1

13Şubat 2011

Ankara

CNN Türk Televizyonu

Eğrisi Doğrusu Programa Prof.Dr. Cezmi ERASLAN konuşmacı olarak katılmıştır.


2


25 Şubat 2011

Ankara


Hazine Müsteşarlığı

Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim Programları çerçevesinde “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” konusunda sunum yapmak üzere Merkezimiz adına Doç. Dr. Derviş KILINÇKAYA görevlendirilmiştir.


3

12-13 Mart 2011

İstanbul

Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN “Milli Mücadelede Akif ve Akif’in Ankara Günleri” Başlıklı bildiri ile katılmıştır.


4

14-17 Nisan 2011

Uşak

Uşak Üniversitesi

CIEPO 4. Ara Sempozyumu’na Konuşmacı olarak Prof. Dr. Cezmi ERASLAN katılmıştır.5

14 Mayıs 2011

Almanya

Wurzburg


Kültür, Tarih ve İntegrasyon Araştırmaları Enstitüsü

“Türk İşçi Göçünün sosyal, Siyasi, Ekonomi ve Sağlık Açılardan Bilimsel Analizi”6

19-21 Mayıs 2011

Tataristan

Kazan Devlet Üniversitesi Avrasya Uluslar arası Araştırmalar Merkezi

Atatürk’ün Doğumunun 130. Yılı dolayısıyla ”Mustafa Kemal ATATÜRK ve Türkiye’nin İç ve Dış Politikasında Kemalizm.


YAYIN FAALİYETLERİ :

(OCAK-HAZİRAN 2011 ARASI BASILAN ESERLER)
1- Osman Bölükbaşı ve Siyasal Hareketi 1500 adet

2- Ulu Türk’ün Önderi 1000 adet

3- Cumhuriyet Dönemi Demokratikleşme Faaliyetleri 1500 adet

4- Musul Meselesi ve Askeri Yönden Çözüm Arayışları 2000 adet

5- Atatürk’ten Soğuk Savaş Dönemine Türk-Rus İlişkileri 2500 adet

TEMMUZ – ARALIK 2011 TARİHLERİ ARASINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER :


  1. BİLİMSEL FAALİYETLER:

a- Vll. Uluslar arası Atatürk kongresi 17-22 Ekim 2011 tarihlerinde

Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi İşbirliğinde Üsküp ve Manastırda gerçekleştirilecektir.

b- Kasım 2011 tarihinde Merkezimiz, Ardahan Valiliği ve Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü işbirliği ile Moskova ve Kars anlaşmalarının 90. yıldönümü anısına 2 günlük uluslar arası toplantı düzenlenmesi planlanmıştır.

c- Kasım 2011 tarihinde IV. Türk-Rus İlişkileri Çalıştayı’nın Rusya’da yapılması planlanmıştır.

TEMMUZ AYI İTİBARİYLE İNCELEME SAFHASINDA OLAN ESERLER
1- Türkiye’deki Kadınların Siyasal Haklarını Kazanma Süreci ve 1930 Belediye Seçimleri

2- I.Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Hakkari Mebusu Mahzar Müfit Bey’in Faaliyetleri

3- Atatürk’ün İzmit Basın Toplantısı

4- Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışları ve Tarih Eğitimi (1923-1960)

5- Milli Mücadele’de Kilis

6- Milli Mücadele Döneminde İçel Sancağı

7- Heyet-i Temsiliye’yi Anadolu ’da Destekleyen Mülki İdare Amirleri (7 Ağustos 1919-27 Aralık 1919)

8- Güney Batı Anadolu’da Kuva-yi Milliye Harekatı

9- Atatürk’ün Kişiliği ve Demokrasi Anlayışı

10- Gelibolu Devlerin Kaçışı (Türkçe)

11- Gelibolu Devlerin Kaçışı (Fransızca)

12- Atatürk Devri Nüfus Siyaseti

13- Hatay Gazetesinde Atatürk (Ağustos 1938-Temmuz 1939)

14- Fransızcadan Tercüme edilen Pierre A.Mosser’in “Les Armenians Ou Est La Realite” Türkçe adı: “Ermeniler : Gerçek Nerede?”

15- Bir Tarihçe ile Meclis A’za –yı Kirâmının (Soylu Üyelerinin) Tasvirlerini Muhtevi (İçeren) Albüm

16- Mersinli Cemal Paşa’nın Askeri Faaliyetleri

17- İstiklal Harbi Komutanlarından Refet Paşa (Askeri ve Siyasi Hayatı)

18- General Korganoff’un La Partici-pation Des Armenian A La Guerre Mondal Sur Le Front Caucase (1914-1918) Adlı Kitabındaki Kayıtların Türk Arşivlerindeki Belgelerle Mukayesesi19- Fahrettin Altay Paşa, Hayatı, Faaliyetleri, Eserleri

20- Faik Ahmet(Barutçu)Bey ve İstikbal Gazetesi(1918 yılı sonu ve1922Yılı)

21- Gazi Mustafa Kemal Atatürk (9 adetlik seri )

22- Cumhuriyet Dönemi Ulaşım Politikaları (1923-1960)

23- Erzurum’dan Lozan’a ve Mustafa Kemal Paşa

24- Türkiyede Rum Yunan Tedhiş ve Terör Hareketleri (1919-1923)

25- Tarihi Gerçekleriyle Harf İnkılabı ve Kazanımları

26- Türkiye’yi Lâikleştiren Yasalar (Tıpkı Basım)

27- Hilafet Sevdası Karşısında Milli Hakimiyet (Tıpkı Basım)

28- Atatürkçü Düşünce (makaleler)

29- Türk Kurtuluş Savaşı İle İlgili Bulgaristan Diplomatik Belgeleri

30- Kadın Milletvekilleri ve Siyasal Faaliyetleri (1935-1991)

31- 3 ciltlik “1923-2006 Türkiye’de Kurulan Siyasi Partiler, Kurucular ve Amblemler”

32- Bir Siyasetçi Portresi: Kasım Gülek; Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri (1905-1996)-

33- Çocuk Gözüyle Cumhuriyet34- Yıldırım Kemal/İsyan Yolu

35- Atatürk Dönemi Eğitim Politikalarında Yabancı Uzman Raporlarının Etkileri

36- Türk Kültür Tarihi İçinde Köy Enstitüleri

37- Lozan’dan Sonra Türkiye Yahudileri (1923-1960)

38- Bağdat Paktı

39- 12 Mart Döneminde Nihat Erim Hükümetleri

40- Atatürk Dönemi Türkiye Cumhuriyeti’nin Maliye Politikaları

41- İtilaf Devletlerinin İstanbul’da İşgal Yönetimi

42- Milli Mücadele’de Demirci Mehmet Efe

43- Türkiye-SSCB İlişkileri 1960-1980)
TEMMUZ AYI İTİBARİYLE BASIM İŞLERİ DEVAM EDEN ESERLER :
1- Atatürk Döneminde Sosyal Yardım Faaliyetleri (1923-1938)

2- Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’daki Çalışmaları (Tıpkı Basım)

3- Osmanlı Ermenileri Arasında Dini ve Siyasi Mücadeleler (Tıpkı Basım)

4- Misak-ı Milli ve Türk Dış Politikasında Musul (Tıpkı Basım)

5- Karabağ Sorunu Kapsamında Ermeniler ve Ermeni Siyaseti (Tıpkı Basım)

6- Kurtuluş Savaşının Mali Kaynakları (Tıpkı Basım)

7- Sivas Kongresi (Samsun’dan Ankara’ya Kadar Olaylar ve Anılarla) (Tıpkı Basım)

8- Milli Mücadele’de Karadeniz (Tıpkı Basım)

9- Atatürk ve Türkiye’nin Dış Politikası (1919-1938) (Tıpkı Basım)

10- Türk Siyasi Tarihinde Erzurum (1923-1950)

11- Yunan İşgalinde Batı Anadolu

12- Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti (1921-1935)

13- Mustafa Sabri Öney Milli Mücadelede Ereğli Anıları

14- Yıldırım Kemal/İzmir Kan Ağlıyor

15-“Çoraptaki Mektup, Kahraman Gözcü, Al Bayrak, Konaktaki Esir, Her Şey Vatan İçin” adlı çizgi romandan oluşan 5 fasiküllük “Çocuk Kahramanlar Serisi”

16- Milli Bayram Olgusu ve Türkiye’de Yapılan Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1923-1960)

17- Haydar Aliyev ve Azerbaycan’da Siyaset

18- Gizli Belgelerle Kıbrıs Sorunu Kaygılı Yıllar (1974-1975)

19- Osmanlı’dan Cumhuriyete Ayvalık Tarihi (Gözden geçirilmiş 3. basım)

20- İzmir Gazi Heykeli

21- Atatürk Döneminin Entelektüel Bir Politikacısı: Necip Ali Küçüka

22- Samsun’dan Ankara’ya –İstiklale Giden Yol-

23- İstiklal Harbinde Yararlı ve Zararlı Cemiyetler

24- Ermeni İddiaları ve Azerbaycan Gerçeği I. Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri Kitabı

25- Doğumunun 125. yılında Mustafa Kemal Atatürk Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri Kitabı

26- Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı (Tıpkı Basım)

27- Atatürk ve Milliyetçilik (Tıpkı Basım)

28- Damat Ferit Paşa Hükümetlerinin Milli Mücadele Karşıtı Politikaları

29- İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi (1900-1933)

30- Atatürk ve Döneminden Medeniyete Bakışlar konulu panelin bildiriler Kitabı

31- Nutuk (Urdu Dili)

32- 90.Yılında Milli Mücadele Sempozyumu Bildirileri Kitabı

33- Atatürk Dönemi Türkiye-Arnavutluk İlişkileri (1920-1938)

34- İstiklal Savaşı ve Lozan (Tıpkı Basım)

35- Fransızca Nutuk (Tıpkı Basım)

36- Almanca Nutuk (Tıpkı Basım)

37- Türkiye Cumhuriyetinde Ermeniler (Tıpkı Basım)

38- Pontus Meselesi ve Yunanistan Politikası (Makaleler) (Tıpkı Basım)

39- Türk Devrimi ve Türk Dünyası (Tıpkı Basım)

40- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I (Tıpkı Basım)

41- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II (Tıpkı Basım)

42- Türk Ermeni İlişkilerinde Gerçekler (Tıpkı Basım)

43- Atatürk ve Milliyetçilik (Tıpkı Basım)

44- Milli Mücadele Dönemi İstihbarat Faaliyetleri Örnek Olay İncelemeleri (1919-1922) (Tıpkı Basım)

45- Yabancı Diplomatların Tanıklıklarıyla Atatürk’ün Liderliği (Tıpkı Basım)

46- Atatürk ve Cumhuriyet (Tıpkı Basım)

Temmuz 2011 tarihi itibariyle 46 adet yayın basılacaktır. Bunun 24 adedi tıpkı basım, 22 adedi de yeni yayındır.Ocak- Haziran 2011 dönemi Kurumsal ve Mali Durum Beklentiler Raporu’nu

Arz Ederim

Hasan BALCI

Strateji Geliştirme Şube Müdürü


Web sayfasında Yayınlanmasında

Sakınca Bulunmamaktadır.


Mustafa CÖHCE

Merkez Sekreteri

Uygundur

Web Sayfasında Yayınlanabilir.


Prof. Dr. Cezmi ERASLAN


    Ana sayfa


Atatürk araştirma merkezi başkanliği ocak-haziran 2011 DÖnemi kurumsal mali durum ve beklentiler raporu temmuz 2010 GİRİŞ

Indir 128.82 Kb.