bilgiz.org

AtasözleriMİZ, deyimleriMİz ve manileriMİzde

 • THE RELATION SHIP BETWEEN MOTHER-IN LAW AND DAUGHTER IN LAW IN OUR PROVEBS, IDIOMS AND MANIS * ABSTRACT
 • SÖZLÜKLERİMİZDE BULABİLECEĞİMİZ GELİN VE KAYNANA İLE İLGİLİ İFADELER: Gelin
 • Gelinboğan
 • Gelin çiçeği
 • Kaynanalık
 • 2. ATASÖZLERİMİZ VE DEYİMLERİMİZDE GELİN-KAYNANA İLİŞKİSİ Ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış (kurmamış)
 • Ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar 16 Ananın bahtı kızına 17 Ananın bastığı yavru (civciv) incinmez (ölmez)
 • Evladı (oğlumu) ben doğurdum, ama gönlünü ben doğurmadım
 • Gelini ata bindirmişler “ya nasip” demiş
 • Gelin ata binmiş ya nasip, kim bilir kime münasip 23 Gelin altın kürsü getirmiş, çıkmış üstüne kendi oturmuş 24
 • Gelin çiçek, her dediği gerçek, kaynana yılan her dediği yalan 27 Gelin eşikte, oğlan beşikte 28
 • Gelin odası ziynetli olur 32 Gelini dini yok kaynananın imanı 33 Gelinliği pekmez sandım, yüreğimi yakmaz sandım
 • Karımın kurduğu başa, anamınki dağa taşa
 • Kaynana dırıltısı 39 Gelinin dini yok kaynananın imanı Kaynana gelinin altın duvağıdır Kaynana öcü, oğlu cici
 • Kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse, gelinin başı yarılır
 • Yerine düşmeyen gelin yerine yerine, boyuna düşmeyen esvap sürüne sürüne eskir
 • Kaynana Damat İlişkisi İle İlgili Bir Fıkra
 • 4. İKİ GAZETE HABERİ VE İKİ MEZAR TAŞI
 • 5. MANİLERİMİZDE GELİN KAYNANA İLİŞKİSİ Kaynananın Söylediği Maniler
 • Gelinin Söylediği Maniler
 • Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ABD. Öğretim Üyesi * a form of Turkish folk literatüre • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü92.33 Kb.

  Indir 92.33 Kb.

  ATASÖZLERİMİZ, DEYİMLERİMİZ VE MANİLERİMİZDE

  GELİN KAYNANA İLİŞKİSİ
  Yard. Doç. Dr. Serhan Alkan İspirli**

  ÖZET

  Atasözlerimiz, deyimlerimiz ve manilerimizde gelin kaynana ilişkisi üzerine bir gezinti yaptık. Atasözleri, deyimler ve manilerimizde gelin kaynana kimdir, birbirlerine karşı tutum ve davranışları, birbirlerinden beklentileri nelerdir?... sorularına cevap aradık.
  THE RELATION SHIP BETWEEN MOTHER-IN LAW AND

  DAUGHTER IN LAW IN OUR PROVEBS, IDIOMS AND MANIS*
  ABSTRACT

  We had a trip to daughter-in-law mother-in-law relationship in our proverbs, idioms and manis. We tried to find answers; who the daughter-in-law is, who the mother-in-law is, what manners, behaviours and expects they have to each other.


  GİRİŞ

  Kadın, bir anne olarak fedakarlık sembolüdür. Ancak kayınvalide (kaynana) olunca araya yetiştirip büyüttüğü kızının eşi (damadı) veya oğlunun eşi (gelini) girince fedakarlık sembolü olan anne “kaynanalık etmeye” başlar. “Kaynanalık etmek” Türkçe sözlükte: “1/Gelin ve damada kötü davranmak 2/ Bir yakınına gereğinden çok karışmak”1 şeklinde ifade edilir.

  Kaynana-gelin anlaşmazlığına dair ilk veriler 4 bin yıl önceye gidiyor:

  “Bundan 4 bin yıl önce yaşayan genç bir kadın, kocasına gönderdiği çivi yazılı mektupta: “Annenden çok çekiyorum. Bir an önce dön ve beni bu kadından kurtar” diye sesleniyor.

  İki ezeli rakip olan gelin-kaynana arasındaki anlaşmazlığın 4 bin yıllık bir geçmişi olduğu belgelerle ispatlandı. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan çivi yazılı bir tablette, genç bir kadının kendisinden binlerce kilometre uzaktaki kocasına, “Gel beni bu annenden kurtar, yoksa öleceğim” diye seslendiği ortaya çıktı.

  Kayseri yakınlarındaki Kültepe-Kaniş Höyüğü’nde, 1948 yılından beri kazı çalışmalarına başkanlık eden Prof. Dr. Tahsin Özgüç, günışığına çıkartılan çivi yazılı tabletlerde, M.Ö 2000 yılına ait önemli bilgilere rastlandığını söyledi. Özgüç, Kültepe ve Kaniş’e yerleşen Asurlu tüccarların Mezopotamya’dan getirdikleri kalay ve kumaşları Anadolu’da yüksek fiyatlarla satarak gelir elde ettiklerini belirterek şu bilgileri verdi:

  “Asurlular silah yapımında kullanılan kalay ile dünya moda merkezi olan Mezopotamya’dan getirdikleri kumaşları Anadolu’da pazarlamışlar. Asurlu tüccarlar ayrıca, Mezopotamya’dan kendilerine kalay ve kumaş gönderen meslektaşlarıyla ve orada bıraktıkları yakınlarıyla karşılıklı çivi yazılı tabletler göndererek mektuplaşmışlar. Bu tabletler içerisinde Mezopotamya’da kalan bir gelin, Kaniş’de bulunan kocasına kervanla gönderdiği mektupta kaynanasını şikayet edip “Annenden çok çekiyorum, bana büyük kötülük yapıyor, artık bunu taşıyacak halim kalmadı. Bir an önce dön ve beni bu kadından kurtar” diyor. Kocasının Kaniş’ten geri dönmemesi üzerine dertli gelin, eşine gönderdiği ikinci mektubunda ise “Çocukların da büyüdü, onlara da söz dinletemiyorum. Annen ve çocukların beni öldürmeden çabuk gel.” diye yazıyor. Adam, aldığı mektuplara rağmen Mezopotamya’ya geri dönmüyor ve Kaniş’te ölüyor. Prof. Dr. Özgüç, kayınvalidesinden yana dertli olan gelinin gönderdiği iki çivi yazı mektubun, Kaniş’te ölen tüccara ait mezarda bulunduğu kaydetti.

  …Kayseri-Malatya karayolundaki Kültepe-Kaniş Höyüğü’nde bulunan çok sayıdaki çivi yazılı tablet ile diğer tarihi eserler, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Kayseri Arkeoloji müzesi’nde sergileniyor…”2

  Manilerimizde, atasözlerimizde kaynana-damat çekişmesinden daha çok gelin-kaynana çekişmesine rastladık.


  1. SÖZLÜKLERİMİZDE BULABİLECEĞİMİZ GELİN VE KAYNANA İLE

  İLGİLİ İFADELER:

  Gelin: “1/ Evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın 2/ Bir kimsenin oğlunun karısı 3/ Aileye evlenme yoluyla girmiş olan kadın”3

  Gelinboğan: “Bir ahlat türü”4

  Gelin böceği: “Hanımböceği”5

  Gelincik: “1/ Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen kırmızı ve büyük çiçekli bir yıllık ve otsu bitki 2/ Sansargillerden ince ve uzun yapılı, sivri çeneli küçük bir hayvan 3/ Mezgitgillerden yılanbalığına benzer eti sevilen bir balık 4/ Yılancık, arpacık, çıban vb verilen ad”6

  Gelin çiçeği: “Zambakgillerden bir bitki”7

  Gelinfeneri: “Kuş kirazı”8

  Gelin havası: “Denizin hafif dalgalı, çırpıntılı olması”9

  Gelin kuşağı: “Gökkuşağı”10

  Kaynana: “Kadını göre kocasının, kocaya göre karısının annesi, kayınvalide”11

  Kaynana dili: “1/ Dil biçiminde yassı ve dikenli dalları olan kaktüs türüne halkın verdiği ad 2/ Bir iğne oyası örneği”12

  Kaynanalık: “1/ Kaynana olma durumu 2/ Kaynanaya yakışır davranış ___etmek: 1/ (kaynana) geline veya damada kötü davranmak 2/ Bir yakınına gereğinden çok karışmak”13

  Kaynana zırıltısı: “Bir sap çevresinde çevrilen, çevrildikçe takırtılı bir ses çıkaran çocuk

  oyuncağı”14
  2. ATASÖZLERİMİZ VE DEYİMLERİMİZDE GELİN-KAYNANA İLİŞKİSİ

  Ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış (kurmamış): Ana baba kızlarını sultanlar gibi yaşatabilirler. Ama onun evlendikten sonra mutlu olmasını sağlamak ellerinde değildir.15

  Ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar16

  Ananın bahtı kızına17

  Ananın bastığı yavru (civciv) incinmez (ölmez)18

  Anasına bak kızını al, kenarına (kıyısına, tarağına) bak bezini al19

  Evladın var mı derdin var20
  Evladı (oğlumu) ben doğurdum, ama gönlünü ben doğurmadım: İnsanın çocuğu kendisinin bir parçasıdır. Bir çok özellikleri onunkine benzer. Yalnız gönlü ve huyu benzemeyebilir. Bir kimse evladına emredip bir çok şeyler yaptırır, ancak gönlüne hükmedemez.21

  Gelini ata bindirmişler “ya nasip” demiş: 1. Nikah kıyılmış, gelin kocasının evine gitmek üzere ata binmiş de olsa evlenmenin gerçekleşmemesi ihtimali vardır. 2. Kesin sonuç alınmadan, hiçbir işe oldu bitti gözü ile bakılmamalıdır. Umulmadık engeller işi bozabilir.22

  Gelin ata binmiş ya nasip, kim bilir kime münasip23

  Gelin altın kürsü getirmiş, çıkmış üstüne kendi oturmuş24

  Gelin atta kısmeti yadda25

  Gelin babasına “hem ağlarım hem giderim” demiş26

  Gelin çiçek, her dediği gerçek, kaynana yılan her dediği yalan27

  Gelin eşikte, oğlan beşikte28

  Gelin gitti yerine, kalan kızlar yerine29

  Gelin güvey olmak30

  Gelin odası gibi31

  Gelin odası ziynetli olur32

  Gelini dini yok kaynananın imanı33

  Gelinliği pekmez sandım, yüreğimi yakmaz sandım34

  Karı koca ipek, araya giren köpek35

  Karıdan korkmayan yanılır36

  Karımın kurduğu başa, anamınki dağa taşa37

  Kızım sana söylüyorum gelinim sen dinle (işit, anla): Düşüncelerimi çok yakınım olan birisine söylüyorum. Ama maksadım bunları onun bilmesi değil, doğrudan doğruya kendisine söylemeyi uygun bulmadığım kimsenin bilmesidir. Çünkü sözlerimi ikisi birden dinlemektedir.38

  Kaynana dırıltısı39

  Gelinin dini yok kaynananın imanı

  Kaynana gelinin altın duvağıdır

  Kaynana öcü, oğlu cici: Gelinler kocalarını severler de kaynanalarını rahatsızlık veren bir yaratık sayarlar.40

  Kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse, gelinin başı yarılır: Kaynana ne kadar yumuşak huylu, ne kadar iyi davranışlı olursa olsun her hali gelinini rahatsız eder.41

  Oğlan anası kapı arkası, kız anası minder kabası: Eve gelin geldikten sonra oğlanın anası kapı dışarı edilecek kadar fazla görülür. Ama kızın anası baş köşeye oturtulur.42

  Yerine düşmeyen gelin yerine yerine, boyuna düşmeyen esvap sürüne sürüne eskir: Kendine uygun bir evlenme yapmayan kız, yerine yerine helak olur. Boya göre dikilmemiş elbise de yerde sürünerek yıpranır gider.43


  3. FIKRALARIMIZDA GELİN KAYNANA İLİŞKİSİ

  Gelin, yaşlı kaynanasını iyice gönlü olacak şekilde yıkar. Kaynanası bu işten çok memnun olur. Gelinine içten bir dua etmek ister. “E gelin sen beni nasıl pakladın ise, Allah da seni paklasın” der.


  Kaynana Damat İlişkisi İle İlgili Bir Fıkra

  Adamın birinin evinde yangın çıkmış. Komşuları yardıma koşmayıp olayı seyretmeye başlayınca iş başa düşmüş. İlk önce oğlunu yangının içerisinden çıkarıp dışarıda beklemesini söylemiş. Dalmış tekrar duman ve ateşin içerisine, kızını çıkarmış dışarıya. Sonra karısını, sonra köpeğini ve kedisini. Daha sonra dışarı hiçbir şey getirmeden 3 kere daha içeri girmiş çıkmış. Onu seyreden komşularından biri sormuş: “Niçin yanan eve girip çıkıyorsun, hiçbir şey getirmiyorsun?” diye. “Kayınvalidem içeride!” demiş adam. “Arada bir gidip çeviriyorum.”


  4. İKİ GAZETE HABERİ VE İKİ MEZAR TAŞI

  1. “Konya’da 1933’te ölen Ali Baş’ın mezar taşında kayınvalidesine yazılan methiye dikkat çekiyor. Ali Baş’ın vasiyeti üzerine yazıldığı belirtilen mezar taşında “Üçüncü son kaynanam Fatma, sen her muradı tattırdın bana, Seydişehir’den göçtün bu yana. Ben kalır mıydım geldim yanına” ifadesi yer alıyor.”44

  2. “Samsun’da bir karı koca, intihar eden kızlarının mezar taşına “Kaynanası yüzünden intihar etti” sözlerini yazdırdı.

  4 ay önce Almanya’nın Mannheim kentinde Ren Nehri’ne atlayarak intihar eden 21 yaşındaki 15 aylık evli Ümmü Gülsüm Tüzen, Samsun Kıranköy Mezarlığı’na defnedildi. İntihardan kayınvalide Serhat Tüzen’i sorumlu tutan Ümmü Gülsüm’ün annesi Fikrinaz ve babası Cemal Şimşek, kızlarının mezar taşına, “Almanya’da kaynanası yüzünden kendini Ren Nehri’ne atıp intihar eden 21 yaşındaki Ümmü Gülsüm Şimşek, Ruhuna Fatiha” yazdırdı.”45


  5. MANİLERİMİZDE GELİN KAYNANA İLİŞKİSİ
  Kaynananın Söylediği Maniler:
  “Tereye petek koydum

  İçine ipek koydum

  Gelinimin adını

  Zincirli köpek koydum


  Bulgur verdim serçeye

  Pisler büke peçeye

  Bizim gelin benziyor

  ……
  Gözleri patlak gelin

  Çenesi hırtlak gelin

  Seni mezar kaçkını

  Suratsız hortlak gelin”46
  “Çürük gelin ne derdin
  Gelin değil kedersin

  Yoğurda zehir koydum

  Yesin yesin gebersin
  Bahçe çapa istiyo

  İşçi para istiyo

  Düşük çeneli gelin

  Çamdan sopa istiyo


  Eli elçekli gelin

  Kolu kolçaklı gelin

  Oğlanı ben doğurdum

  Şişe bacaklı gelin


  Çiçek gibi her yanım

  Sen hizmetçi ben hanım

  Evden kovarım seni

  Eğer isterse canım


  Başı saçaklı gelin

  İpten kuşaklı gelin

  Dün geldin adam oldun

  Leylek bacaklı gelin”47


  “Kız gelin dırdır etme

  Fazla ileri gitme

  Vakitsiz horoz gibi

  Gece yarısı ötme


  Sokakta geziyorsun

  Oğlumu üzüyorsun

  Sen de ne güzellik var

  Maymuna benziyorsun


  Oğluma çatacağım

  Seni boşatacağım

  Sırtına tekme vurup

  Sokağa atacağım”48


  “Gelini sevmeli

  Ayda bir görmeli

  Gördün mü sövmeli

  Azınca dövmeli


  Kazan dolu salça

  Dökülür akça akça

  Yaktın beni kül ettin

  Şişko gelin Hatça

  Gönül bilir dostunu

  Yere serer çulunu

  Paçalı don yaparım

  Gelin senin postunu


  Gelin seni oyarım

  Sen hizmetçi ben hanım

  Seni evden kovarım

  Eğer isterse canım


  Ben yaylada kışlarım

  Türlü nakış işlerim

  Pis gelini görünce

  Dayanamam dişlerim


  Çift minderin çift yüzü

  Biz ne tanırdık sizi

  Kürk giydin hanım oldun

  Aslın çingene kızı


  Ele zağar gibi zırlama

  İşin gör olma avara

  Akşam söylersem oğluma

  Getirir üsten bir kuma


  Gelin evde durmalı

  Konuşmayıp susmalı

  Çok gezen gelinin

  Ayaklarını kırmalı


  Çarşıda güzel çok

  Gelinden çirkini yok

  Makyaj sana az gelir

  Kafanı boyaya sok


  Aya çıktım bakarım

  Altın yüzük takarım

  Çirkin gelin seni

  Para gibi harcarım

  Eli bıçaklı gelin

  Eteği saçaklı gelin

  Oğluma hora mı geçtin

  Yengeç bacaklı gelin”49


  “Maşa bacaklı gelin

  Eli bıçaklı gelin

  Oğlan senin sen elin

  Ayağımı kemir gelin


  Masa üstünde pekmez

  Bu pekmez bana yetmez

  Gelinin dediği laf

  Benim kulağıma yetmez


  Taştan duvar örülür mü

  Kaynana dövülür mü

  Kaynanayı döven gelin

  Mahallede övülür mü


  Yaşa gelin yaşa

  Kına yakmış başa

  Arkamdan konuşursun

  Dilin karnına kaça


  Tekkeden hu gelir

  Çeşmeden su gelir

  Benim terbiyesiz gelin

  Gort gort diye geğirir


  Gelişe bak gelişe

  Bayılırım yemişe

  Gelin bana da vermezsen

  Gece altına işe


  Tarlaya ektim lahana

  Tez uyandım sabaha

  Ben kadar taş düşsün

  Gelin yamuk kafana


  Kartal sinek avlamaz

  Köpek kuşa havlamaz

  Aklı olan gelin

  Kaynanaya hırlamaz”50


  Gelin, gelin olduğu eve henüz gelirken kaynananın söylediği şu maniler gelinini tanımadan onu sevmediğine işaret ederler:


  “Gelin gelin kapımıza

  Altın dolu küpümüze

  Çeyzi var hepimize

  Gelin hoş geldin hoş geldin


  Kayadan bakar aya

  Bak kıllı karıya

  Saftirik olan gelini

  Bindirdiler kör taya”51


  Kaynananın zaman zaman gelininin annesine de laf dokundurur:

  “Oluyor da oluyor

  Kız gelin oluyor

  Testisi susuz kalıyor

  Annesi kızsız kalıyor”52

  “Oğlan anası kapı arkası, kız anası minder kabası” ata sözü dikkate alındığında ise kız anasının söylediği şu mani başka bir anlam kazanır:


  “Cevahirin hasıyım

  Has ova elmasıyım

  Övünsem de yeri var

  Gelinin anasıyım”53


  Gelinin Söylediği Maniler:
  “Sini sini şekerim

  Üstüne bal dökerim

  Kaynanamın kahrını

  Oğlu için çekerim


  Çarşıda et kaynana

  Başında bit kaynana

  Biz oğlunla yan yana

  Dışarı git kaynana


  Maniye maraz derler

  Güzele kiraz derler

  Senin gibi kaynanaya

  Küllükteki horoz derler


  Ak karpuz kara karpuz

  Kaynanalar çok arsız

  Arsız olursa olsun

  Oğlun durmuyor yarsız


  Hop hop kaynana

  Güp güp kaynana

  Ben oğlunla yan yana

  Sen dışarıda kaynana


  Çarşıdan aldım lahana

  Kıydım koydum sahana

  Hiç ömrümde görmedim

  Böyle cadı kaynana


  Ak tavuk almadın mı?

  Kümese salmadın mı?

  Ah cadı kaynana ah

  Sen gelin olmadın mı?


  Kaynaya evde durmaz

  İşe elini vurmaz

  Bir köşede oturur

  Çenesi hiç durmaz”54


  “Portakalın dilimi

  Tut kaynana dilini

  Şimdi oğlun gelirse

  Kırar kambur belini


  Ben bir biberim

  Yuvarlanıp giderim

  Çok söyleme kaynanam

  Oğlunu alır giderim


  Kaynana kişmiş yemez

  Eşeğine deh çüş demez

  Akşama pişmiş yemez

  Kaynana kaynana kalk cazı oyna


  Kaynanalar çeker maşa

  Gelin durmaz kaçar dışa

  Koca köpek ölse kışa

  Kaynana kaynana kalk cazı oyna


  Koçhisar”dan gelir paşa

  Kabak kaynar taşa taşa

  Koca köpek beni boşa

  Kaynana kaynana kalk cazı oyna


  Kaynanam hamama gitse

  Dört ayağı birden kaysa

  Sandık içi bana kalsa

  Kaynana kaynana kalk cazı oyna


  Kaynanamın adı Huri

  Kör olsun gözünün biri

  Koca köpek senden diri

  Kaynana kaynana kalk cazı oyna


  Sağ göğsünde olur beni

  Hep çektiğim gelin derdi

  Günde ölsün üçü dördü

  Kaynana kaynana kalk cazı oyna


  Kaynanam kazan karası

  Kaynanam Allah belası

  Kaynanam Allah alası

  Oğlu da bana kalası


  Rafa bir fincan koydum

  İçine mercan koydum

  Kaynanamın adını

  Poççikli sıçan koydum


  Atım var katırım var

  Elimde satırım var

  Vallah vurur öldürürüm

  Oğlunun hatırı var


  Kaynanam esti mesti

  Beni oğluna kesti

  Kesti de neler etti

  Sarıldı bağrına bastı


  Kaynananın elini

  Arı soksun dilini

  Yedi sene ısırsın da

  Doğrultmasın belini


  Ak tavuk olmadın mı?

  Kümese girmedin mi

  A benim kel kayın anam

  Sen gelin olmadın mı?


  Görümcem baş belası

  Kaynana kazan karası

  Damadı sorarsan

  Baklavanın ortası


  Bir o yana bir bu yana

  Kol kol seğmenler dolana

  Gözlerin aydın kaynana

  Şen ola düğün şen ola


  Eve serdim kilimi

  Tut kaynana dilini

  Akşam oğlun gelince

  Kırar kambur belini


  Oyna hopla kaynana

  Hortlak kaynana

  Oğlun beni istiyo

  Çatla patla kaynana


  Kapılar dayanıyor

  Karyolam boyanıyor

  Çok söyleme kaynana

  Efendim uyanıyor


  Rafta hedik kaynana

  Dişleri gedik kaynana

  Oğlun çerez getirdi

  Sensiz yedik kaynana


  Rafa fincan koydum

  İçine mercan koydum

  Kaynanamın adını

  …..
  Kaynanayı netmeli

  Kaynar kazana atmalı

  Yandım yandım dedikçe

  Altına odun atmalı”55

  6. FARKLI BİR KAYNANA

  Dede Korkut Hikayelerinden “Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek” hikayesinde Beyrek esaretten kurtulup geri dönünce karısı Banı Çiçek kayınvalidesine ve kayınpederine Beyrek’in döndüğü müjdesini verince, kayınvalide gelinine şöyle der:

  Dilin için öleyim gelinciğim

  Yoluna kurban olayım gelinciğim

  Yalan ise bu sözlerim gerçek olsun

  Beyrek sağ esen çıkıp gelse

  Karşı yatan kara dağlar sana

  Yaylak olsun gelinciğim

  Soğuk soğuk suları sana

  İçit olsun gelinciğim

  Kulum halayığım sana

  Kırnak (cariye) olsun gelinciğim

  Şahbaz atlarım sana

  Binit olsun gelinciğim

  Katar katar develerim sana

  Yüklet olsun gelinciğim

  Ağıllarda akça koyunlarım sana

  Şölen olsun gelinciğim

  Altın akçam sana

  Harçlık olsun gelinciğim

  Dünlüğü altın, ban evim sana

  Gölge olsun gelinciğim

  Benim kara başım sana

  Kurban olsun gelinciğim56  SONUÇ

  Dede Korkut Hikayeleri’nde gelinin “atamdan ileri kayınata, anamdan yeğrek kayınana”57 ifadeleri ile gelin kayınpederi ve kayınvalidesinden bahseder.

  Ancak, gelin-kaynana ilişkisinin manilerimizde, atasözlerimizde,… pek çok edebiyat ürünlerinde pek de olumlu işlemediği görülür. Kayınvalide bir zamanlar gelin olduğunu unutmuş, gelinine hoşgörü göstermek yerine “yaşadığını yaşatmayı” tercih eder olmuştur.

  Atasözlerimiz, deyimlerimiz ve manilerimizde gelin kaynana ilişkisini ele aldığımız bu çalışmada 31 atasözü ve deyimde, sözlüklerde bulabileceğimiz gelin kaynana ile ilgili 12 ifadede, özellikle Erzurum’un Olur ilçesinde yaptığımız derleme çalışmasında da bu bağlamda 64 mani tespit ettik.

  Meselenin, edebî boyutu yanında psikolojik ve sosyolojik boyutunun da olduğu gerçeği ile aile kurumunu yıpratabileceğinin dikkatlerden uzak tutulmaması gerektiğini ifade etmek yerinde olacaktır.

  KAYNAKLAR
  Ayşe Duvarcı, Kaynana, “Türk Aile Ansiklopedisi” T.C.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 1991 Ankara
  Akşam Gazetesi, 7 Ekim 2002
  Kaynak kişi: Aliye Coşkun, Çataksu, Olur/Erzurum, Okur yazar değil, Yaş: 45, derleme tarihi: 1991
  Kaynak kişi: Cevat Coşkun, Çataksu, Olur /Erzurum, İlkokul mezunu, yaş:48, derleme tarihi:

  Milliyet, 3 Ocak 2002, Kerem Pulgat Konya DHA


  Kaynak kişi: Fadime Bulut, Çataksu, Olur/ Erzurum, okur yazar değil, yaş: 60, derleme tarihi: 1991
  Kaynak kişi: Fahime Akçay, Çukurbağlar, Taşlıköy, Olur/ Erzurum, okur yazar değil, yaş: 35, derleme tarihi: 1992
  Kaynak kişi: Hatice Özbek, Çataksu, Olur/Erzurum, okur yazar değil, yaş: 72, derleme tarihi: 1991
  Kaynak kişi: Hatice Yılmaz, Taşlıköy, Olur/Erzurum, İlkokul Mezunu, yaş: 39, derleme tarihi: 1992
  Kaynak kişi: Yaşar Akçay, Taşlıköy, Olur/ Erzurum, okur yazar değil, yaş:45, derleme tarihi: 1991
  Orhan Şaik Gökyay, Dede Korkut Hikayeleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, 252, Halk Kitapları 1, İstanbul 1976
  Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, TDK.yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1984
  Sabahat Emir, Atasözleri ve Vecizelerin Açıklamaları, Emir Yayınları, 1970 İstanbul
  Türkçe Sözlük, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu , Türk Dil Kurumu, Ankara 1988
  Türk Atasözleri, 100 Temel Eser, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1971
  Zaman Gazetesi , 18 Ağustos 2001

  ** Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ABD. Öğretim Üyesi

  * a form of Turkish folk literatüre

  1 Türkçe Sözlük, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu , Türk Dil Kurumu, Ankara 1988, C.2, sa. 823)

  2 Akşam Gazetesi, 7 Ekim 2002

  3 Türkçe Sözlük, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu , Türk Dil Kurumu, Ankara 1988, C.1, sa 534

  4 a.g.e., c.1, sa. 534

  5 a.g.e., c.1, sa. 534

  6 a.g.e., c.1, sa. 535

  7 a.g.e., c.1, sa. 535

  8 a.g.e., c.1, sa. 535

  9 a.g.e., c.1, sa. 535

  10 a.g.e., c.1, sa. 535

  11 a.g.e., c.2, sa. 823

  12 a.g.e., c.2, sa. 823

  13 a.g.e., c.2, sa. 823

  14 a.g.e., c.2, sa. 823

  15 Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, TDK.yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1984., c.1, sa.133

  16 a.g.e., c.1, sa.133

  17 a.g.e., c.1, sa.134

  18 a.g.e., c.1, sa.134

  19 a.g.e., c.1, sa.134

  20 a.g.e., c.1, sa.234

  21 a.g.e., c.1, sa.234

  22 a.g.e., c.1, sa.241

  23 Türk Atasözleri, 100 Temel Eser, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1971, c.1, sa.190

  24 a.g.e., c.1, sa.190

  25 a.g.e., c.1, sa.190

  26 a.g.e., c.1, sa.190

  27 a.g.e., c.1, sa.190

  28[ a.g.e., c.1, sa.190

  29 a.g.e., c.1, sa.190

  30 a.g.e., c.1, sa.190

  31 a.g.e., c.1, sa.190

  32 a.g.e., c.1, sa.190

  33 a.g.e., c.1, sa.190

  34 a.g.e., c.1, sa.190

  35 a.g.e., c.2, sa254

  36 a.g.e., c.2, sa.254

  37 a.g.e., c.2, sa.254

  38 Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, TDK yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi 1984., c.2, sa.786

  39 Türk Atasözleri, 100 Temel Eser, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1971, c.2, sa.258

  40 Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, TDK yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi 1984, c.1, sa.288

  41 a.g.e., c.1, sa.288

  42 a.g.e., c.2, sa.325

  43 a.g.e., c.2, sa.382

  44 3 Ocak 2002 Milliyet, Kerem Pulgat Konya DHA

  45 18 Ağustos 2001, Zaman Gazetesi

  46 Kaynak kişi: Yaşar Akçay, Taşlıköy, Olur/ Erzurum, okur yazar değil, yaş:45, derleme tarihi: 1991

  47 Kaynak kişi: Hatice Özbek, Çataksu, Olur/Erzurum, okur yazar değil, yaş: 72, derleme tarihi: 1991

  48 Kaynak kişi: Fadime Bulut, Çataksu, Olur/ Erzurum, okur yazar değil, yaş: 60, derleme tarihi: 1991

  49 Kaynak kişi: Hatice Yılmaz, Taşlıköy, Olur/Erzurum, İlkokul Mezunu, yaş: 39, derleme tarihi: 1992

  50 Kaynak kişi: Fahime Akçay, Çukurbağlar, Taşlıköy, Olur/ Erzurum, okur yazar değil, yaş: 35, derleme tarihi: 1992

  51 Kaynak kişi: Yaşar Akçay, Taşlıköy, Olur/ Erzurum, okur yazar değil, yaş:45, derleme tarihi: 1991

  52 aynı kişi

  53 aynı kişi

  54 Kaynak kişi: Aliye Coşkun, Çataksu, Olur/Erzurum, Okur yazar değil, Yaş: 45, derleme tarihi: 1991

  55 Kaynak kişi: Cevat Coşkun, Çataksu, Olur /Erzurum, İlkokul mezunu, yaş:48, derleme tarihi: 1991

  56 Orhan Şaik Gökyay, Dede Korkut Hikayeleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, 252, Halk Kitapları 1, İstanbul 1976, sa.89

  57 a.g.e., sa.211

      Ana sayfa


  AtasözleriMİZ, deyimleriMİz ve manileriMİzde

  Indir 92.33 Kb.