bilgiz.org

Ar-ge konulari

 • DZY2015-1-02: Gemi Yakıt Takip ve Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi Genel çerçeve
 • DZY2015-1-03: Gemi Can Kurtarma Teçhizatında LSA Kodlu Ürünlerin Akreditasyonunun Sağlanması İçin Test Merkezi Kurulması Genel Çerçeve
 • DZY2015-1-04: Uydu Tabanlı Arama Kurtarma Yer İstasyonu ( LUT ) ve Kaza Uyarı Cihazları ( beacon ) Geliştirilmesi, Genel Çerçeve
 • DZY2015-1-05: Denizcilik Eğitimlerinde Kullanılacak Simülatörlerin Geliştirilmesi Genel çerçeve
 • DZY2015-1-06: E-Seyir Sistemlerinin Geliştirilmesi Genel Çerçeve
 • DZY2015-1-07: Etmen Tabanlı Uygulamalarla Denizalanı Farkındalığı Sağlanması Genel Çerçeve
 • DZY2015-1-08: Uydu Görüntüleri Üzerinden Gemi Taraması Yapan Altyapıların Geliştirilmesi Genel Çerçeve
 • DZY2015-1-09: Gemi Safra Sularının Kontrolü Sözleşmesi ( BWMC ) Gereği Gemilere Arıtma Cihazı Arıtma Cihazı Tasarımı Ve Geliştirilmesi Genel çerçeve
 • DZY2015-1-10: Hafif Ve Dayanıklı Malzeme Kullanılarak Deniz Ambulansı, Deniz Taksi ve Benzeri Sürat Teknelerinin Tasarımı Ve Prototip Üretimi Genel çerçeve
 • DZY2015-1-11: Gemi Boyası Ve Yeşil ( Çevreye Duyarlı ) Raspa Tekniklerinin Geliştirilmesi Genel çerçeve
 • DZY2015-1-12: Gemi Sevk Sistemleri ( Pervane, Yan Manevra Pervanesi ve Dümen ) Tasarımı, Kayar Su Geçirmez Kapılar Ve Şaft Sistemi Sızdırmazlık Elemanlarının Geliştirilmesi • Sayfa7/7
  Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü437.15 Kb.

  Indir 437.15 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

  Kapsam:

  • Gümrük, geri saha, depolama hizmetleri de dâhil olmak üzere limanlarda yük türlerine göre bekleme sürelerinin tespiti ve beklemeler konusunda süreç analizi yapılması,

  • Liman sahası yönetimi için gerekli teknolojik alt yapıların belirlenmesi,

  • Stok sahası denetim, liman kreyn ve araçlarının takibi ve uzaktan kontrolü, konteyner tanıma ve bulma duyucularının geliştirilmesi,

  • Liman sahasındaki tüm operasyonun tek bir kontrol merkezinden izlenmesi ve yönetimi için sistem entegrasyonu kurulması,

  • Doğal Gaz, Petrol ve benzeri tehlikeli maddelerin elleçlendiği limanlara denizden ve havadan gelecek tehditlere karşı koruma ve güvenlik sistemleri geliştirilmesi,

  sağlanacaktır.

  DZY2015-1-02: Gemi Yakıt Takip ve Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi

  Genel çerçeve:

  ÖTV si sıfırlanmış olarak gemilerin aldığı ve tükettiği yakıt miktarını ve bunlar arasındaki ilişkinin tanımlandığı, yakıt alım limitlerinin gemi bazında belirlendiği, limit dışı taleplerin otomatik olarak önlendiği bir sistem ile ÖTV’siz yakıt teşvik sisteminin uygulamasının verimli ve güvenli olarak gemi bazında kontrolü ve verilecek yakıt miktarını otomatik olarak belirleyen bir sistemin geliştirilmesi.  Kapsam:

  Projenin aşamaları şu şekilde olacaktır;  • Tekne takip cihazından alınacak veri kalitesinin yükseltilebilmesi için optimizasyon çalışması,

  • İlgili tüm veri tabanları (ÖTVBS, SİCİL, LYBS, AIS, TRANSİTLOG vb.) ile bağlantı kurularak, verilerin birbirlerini doğrulayacak şekilde gerekli yazılım motifinin oluşturulması,

  • İdari ve Adli kontrol birimleri arasında bilgi alışverişinin sağlanması,

  • Yazılımdan elde edilen sonuçlara göre belirlenecek müeyyidelerin, mevzuat altlığının güçlendirilmesi,

  • Sistemden elde edilecek geri dönüşlerle sistemin sürekli geliştirilebilir halde yapılması,

  sağlanacaktır.

  DZY2015-1-03: Gemi Can Kurtarma Teçhizatında LSA Kodlu Ürünlerin Akreditasyonunun Sağlanması İçin Test Merkezi Kurulması

  Genel Çerçeve:

  Ülkemizde deniz emniyet ekipmanlarının yeterliliğini test edecek bir akreditasyon kurumu olmamasından dolayı birçok üretici yurt dışına bağımlı kalmaktadır. Ürettikleri ekipmanların uygunluğunun dünya standartlarında olduğunu kanıtlamak için yurt dışındaki laboratuvarların onayına ihtiyaç duymaktadır. LSA Kod çerçevesinde emniyet ekipmanları için yerli bir akreditasyon kurumunun veya firmanın olmaması sebebiyle çoğu üretici testlerden kaçınmakta ve piyasaya uygunsuz ürünler sunulmaktadır. Emniyet ekipmanlarının kullanım ihtiyacı ve önemi acil durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu tip ekipmanların kullanıcı tarafından ikinci kez tecrübe edilmesine bile fırsat kalmayabilir. Bunun yanı sıra ülkemizde kurulacak bir akredite laboratuvarı Türk üreticilerin ürünlerinin yurtdışında da pazarlanmasına imkân verecek ve ayrıca diğer ülkelerdeki üreticilerden de gelecek test başvuruları yönünden müşteri temin edebilecektir.  Kapsam:

  • Ülkemizde üretilen emniyet ekipmanlarının yeterliliğinin yurt dışına bağlı kalmadan ülkemizdeki akredite bir firma tarafından onaylanması

  • Liman başkanlıklarının akredite bir firma ile iletişim halinde olarak denetleme görevini daha kolay icra edebilmesi

  • Ülkemizde bulunan bir akredite laboratuvar sayesinde ar-ge çalışmalarının daha kolay yapılması

  • Akredite laboratuvar sayesinde dünya çapında belgelendirme firmaları ile tanınmışlık sağlanması

  • Yurt dışı üreticilerinin de Türkiye'de akredite bir firmanın olmasını bilmesi durumunda ürünlerini Türkiye'ye göndermesi ve ülkemizin katma değer kazanması,

  sağlanacaktır.

  DZY2015-1-04: Uydu Tabanlı Arama Kurtarma Yer İstasyonu (LUT) ve Kaza Uyarı Cihazları (beacon) Geliştirilmesi,
  Genel Çerçeve:

  Tüm dünyada Arama Kurtarma (SAR) için kullanılan 406 MHz kaza uyarı cihazlarının (beacon) ülkemizde yerli olarak üretilmesi amaçlanmaktadır. Hâlihazırda bu cihazların üretimi yirmi civarında ülkenin tekelinde olup, yerli olarak üretilecek kaliteli ürünlerin sadece Türkiye pazarında değil, tüm dünyada satılabilmesi olanağı mevcuttur. 2016 yılı içinde ön kullanımı başlayacak olan ve Türkiye’nin üzerinde ağırlıklı olarak çalıştığı Cospas-Sarsat MEOSAR Sistemi için özel olarak tasarlanan İkinci Nesil Kaza Uyarı Cihazlarının (SGB) 2019 yılı civarında piyasaya çıkmalarının planlanıyor olması bu tür cihazların geliştirilip üretilmesi için yeterli bir süre sağlamaktadır.


  Hâlihazırda, 855 adet EPIRB, 1772 adet ELT, 59 adet PLB ve 16 adet SSAS cihazı olmak üzere toplam 2702 adet beacon, Ulusal Beacon Veri tabanında kayıtlı bulunmaktadır. Buna ilaveten, son yıllarda sadece Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından toplam 2000 civarı askeri PLB ve ELT satın alınmıştır. Cihazların, kullanım alanına göre farklılık göstermekle birlikte, ortalama 500 – 1000 ABD Doları satın alma ücreti dikkate alındığında 2.351.000 – 4.702.000 ABD Doları miktarın yurtdışına ödendiği söylenebilir. Bu miktara periyodik batarya değişimi, bakım/onarım, vs. miktarları da eklendiğinde düzenli olarak yurtdışına bir para akışı olmaktadır.
  Yerli üretim ile sadece 300 GRT üstü Türk bayraklı gemilere değil, mevzuat düzenlemesi ile daha küçük boyuttaki balıkçı, yelkenli, yolcu, vs. teknelerine de zorunluluk getirilerek (AIS Klas-B örneği), yurtiçinde sadece EPIRB kullanımı 10,000’leri bulabilir. Askeri unsurlar ve askeri personel için de özel üretilecek beaconlar ile toplam sayı 100,000’lerin üzerine çıkacaktır. Böylelikle ülke olarak kendi vatandaşımızın can güvenliği açısından oldukça büyük bir adım atılmış olacaktır.
  Ayrıca, üretilen yerli beaconların sadece Türkiye pazarında değil, başta bölgemiz ve Türk cumhuriyetleri olmak üzere tüm dünya piyasasında pazarlama olanağının da mevcut olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
  Bu proje kapsamında, aynı zamanda yerli Uydu Tabanlı Arama Kurtarma Yer İstasyonu (LUT) da üretimi de amaçlanmaktadır.
  Türkiye’de mevcut LUT’lar yurtdışından teminle, toplamda yaklaşık 6.500.000 ABD Doları bedelle alınmıştır. Her 3 yılda bir de yaklaşık 2.000.000 – 3.000.000 ABD Doları miktara bakım onarım anlaşması yapılması gerekmektedir. LUT’ların yerli üretimi ile sadece bu miktarın yurtiçinde kalması değil, aynı zamanda özellikle Türk Cumhuriyetlerinin de bu imkândan faydalanması dolayısıyla, uluslararası alanda müttefiklerimizle birlikte daha kuvvetli bir konum elde edilmesi hedeflenmektedir.
  Kapsam:

  Beacon üretimi için;  • Mevcut Birinci Nesil Kaza Uyarı Cihazı (FGB) teknolojisinin araştırılıp anlaşılması,

  • İkinci Nesil Kaza Uyarı Cihazları (SGB) için özgün Sinyal İşleme (Signal Processing) algoritmalarının geliştirilip, uluslararası alanda tanıtılması,

  • FGB ve SBG üretimini gerçekleştirecek tesisin kurulması,

  Yer İstastonu (LUT) üretimi için;

  • Mevcut Uydu Tabanlı Arama Kurtarma Yer İstasyonu (LUT) teknolojisinin araştırılıp anlaşılması,

  • Ülkemize özgü kriptolama sistemine uygun yerli LUT donanım ve yazılımının geliştirilmesi,

  • Bu cihazlardan gelecek kriptolanmış sinyallerin mevcut Türkiye Uydu Tabanlı Arama Kurtarma Yer İstasyonunda çözülebilmesi için gerekli Sinyal İşleme (Signal Processing) metotlarının ve yazılımın geliştirilmesi,

  sağlanacaktır.

  DZY2015-1-05: Denizcilik Eğitimlerinde Kullanılacak Simülatörlerin Geliştirilmesi

  Genel çerçeve:

  Ülkemizde denizcilik eğitimi, ülkemizin de taraf olduğu Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW) hükümleri kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu eğitimler Yüksek Öğretim Kurulu'na (YÖK) bağlı 25, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı 39 Denizcilik Meslek Lisesi ve 55 Özel Öğretim kurumu olmak üzere toplamda 119 eğitim kurumda verilmektedir. Bu eğitim kurumlarında muhtelif seviyelerde ve sürelerde olmak üzere toplamda 55 çeşit denizcilik eğitimi verilmektedir. Eğitimlerin bir kısmının simülatörlerle yapılması zorunlu tutulmaktadır. Zorunlu simülatör destekli eğitim için kullanılan simülatörlerin, STCW Sözleşmesinde belirtilen özelliklere sahip olması gerekmektedir. Denizcilik eğitiminde kullanılan simülatörler aşağıda sıralanmıştır;  • Köprüüstü Simülatörü: hem görsel hem de fiziki olarak gemilerdeki gerçek köprü üstünü barındıran gemilerde görev alacak güverte zabitlerinin gemiye gitmeden önce seyir tecrübesi elde etmesine olanak sağlayan simülatörlerdir. İçerisinde ECDIS, RADAR, ARPA-RADAR Simülatörü, GMDSS Simülatörü içerir.

  • Makine Dairesi Simülatörü: Gemilerde görev alacak mühendislerin, gemilerde mevcut makine sistemlerinin devreye alınması, işletilmesi ve olası arızaların tespiti konusunda tecrübe kazanmalarını sağlayan simülatörlerdir.

  • Tankerlerde Yük Operasyonları Simülatörü: Petrol, Kimyasal ve Sıvılaştırılmış Gaz Tankerlerinde yük operasyonlarının emniyetli bir şekilde gerçekleştirilebilmesine yönelik eğitimlerin verildiği simülatörlerdir.

  • Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi (ECDIS) Simülatörü: Gemilerde Elektronik haritaların kullanımına yönelik eğitimlerin verildiği simülatördür.

  • RADAR Simülatörü: Gemilerdeki RADAR cihazının kullanımına yönelik eğitimlerin verildiği simülatördür.

  • ARPA-RADAR Simülatörü Gemilerdeki Elektronik Radar Plotlama Desteği (ARPA) cihazının kullanımına yönelik eğitimlerin verildiği simülatördür.

  • GMDSS Simülatörü: Gemilerdeki Küresel Denizcilik Tehlike ve Güvenlik Sistemi (GMDSS) cihazının kullanımına yönelik eğitimlerin verildiği simülatördür.

  • Dümen Tutma Simülatörü: Gemici ve Usta Gemici eğitimlerinde dümen tutma ile ilgili eğitimlerin verildiği simülatördür.

  Bu simülatörler seçilen hedeflere ve eğitim görevlerine uygun olmalı, öğrencilerin eğitim hedeflerine uygun beceriler kazanmasına olanak verecek şekilde gerçekçi çalışmalıdır. STCW Sözleşmesine göre, taraf ülkeler simülatöre dayalı eğitim amaç ve hedeflerinin genel eğitim programı için tanımlanmasını ve belli eğitim hedeflerinin ve görevlerinin gemideki görevlere ve uygulamalara olabildiğince yakın ilişkili olarak seçilmesini sağlamak zorundadır. Bu durumda denizcilik eğitimi veren hemen hemen her eğitim kurumunda en az bir simülatör bulunmaktadır ve bu simülatörlerin tamamı yurtdışı kaynaklıdır. Simülatörler sektörde gerçekleşen değişikliklere uyum sağlaması gerektiğinden sürekli olarak yazılımlarının güncellenmesi gereken hatta hemen hemen her 10 yılda bir tamamen değiştirilmesi gereken cihazlardır.

  Bu kapsamda geliştirilecek milli denizcilik simülatörleri ile hem sektördeki ihtiyacın karşılanması ve millileştirilmesi sağlanırken hem de bu simülatörlerin sürekli geliştirilmesi için istihdam ve yurtdışına döviz çıkışı engellenmiş olacaktır.

  Hali hazırda yaklaşık 50 eğitim kurumunda tam donanımlı köprü üstü simülatörü ve makine dairesi simülatörü bulunmaktadır. Bu eğitim kurumlarında bulunan simülatörlerin yukarıda belirtildiği üzere STCW 78 Sözleşmesinin Kural I/12, A-I/12 ve Kural B-I/12 hükümlerine uygun olması ve ayrıca uluslararası tasnif kuruluşlarınca belgelendirilmiş olması gerekliliği sonucunda yüksek meblağda rakamlar yurtdışına ödenmektedir. Bir köprü üstü veya makine dairesi simülatörünün yaklaşık maliyeti 200.000 USD'dır. Simülatörlerin temini için yurtdışına 20 milyon USD ödenmiş veya ödenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, tanker, radar, telsiz operatör yeterlikleri için ilave olarak alınan diğer simülatörler ve bunların bakım anlaşmaları da göz önüne alındığında bu rakamların daha yukarlara çıktığı aşikârdır.

  Yapılacak AR-GE çalışmaları ile yerli simülatör donanım ve yazılımı geliştirilerek, hem yurt içi hem de yurtdışındaki eğitim kurumlarında kullanımı sağlanacaktır. Bu sayede önemli bir miktarda döviz ülkemizde kalacaktır.  Kapsam:

  • Simülatör teknolojisinin araştırılıp anlaşılması,

  • STCW Sözleşmesine uygun simülatör donanım ve yazılımının geliştirilmesi,

  • Bu simülatörlerin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından tanınmış kuruluşlara uygunluğunun onaylatılması,

  • Eğitim kurumları ve yerli üretici firmalarla teknolojinin sürekli geliştirilmesi,

  • Bu simülatörleri kullanarak eğitim verecek eğiticilerin yetiştirilmesi, gerekli eğitimlerin verilmesi ve yetkilendirilmesi.

  DZY2015-1-06: E-Seyir Sistemlerinin Geliştirilmesi

  Genel Çerçeve:

  E-seyir; gemi üzerinde bulunan elektronik sistemler ile sahilde bulunan sistemlerin sağladığı servislerin emniyet, güvenlik ve deniz kirliliğinin engellenmesi ve çevrenin korunması amacıyla toplanması, entegre edilmesi, karşılıklı değişimi, sunumu ve analizidir. Ayrıca desteklenecek projeler Gemi Trafik Hizmetleri ve Otomatik tanımlama sistemlerinin yerlileştirilmesi için her türlü sistem entegrasyonunu da içermektedir.  Kapsam:

  E-seyir konusunda milli altyapının kurulması ve buna yönelik standartların geliştirilmesi kritik bir AR-GE projesi olarak değerlendirilmektedir. Bu proje denizde akıllı ulaşım sistemleri konseptinin de temel yapısını oluşturacaktır. Proje ile köprü üstü sistemlerinin kullanıcı dostu bir hale getirilmesi, standart seyir raporlarının otomatik olarak gönderilmesi ve alınması ve köprü üstü teçhizatının tüm sistemlere entegrasyonu sağlanabilir. Bunun yanında Seyir hatlarının Gemi Trafik Hizmetleri Sistemleri tarafından gemilerin dijital haritalarına gönderilmesi, seyir planlarının servis şeklinde sunularak gemi haritası üzerinde görüntülenmesi ve gemi kaptanlarının yönlendirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca Gemi Trafik Hizmetleri sistemleri geliştirilecek bunların unsurları olan OTS, Radar Görüntüsü, ECDIS, Meteorolojik ve Oşinografik sensörler gibi unsurlarının entegrasyonu sağlanacaktır.  DZY2015-1-07: Etmen Tabanlı Uygulamalarla Denizalanı Farkındalığı Sağlanması

  Genel Çerçeve:

  Etmen tabanlı yazılım uygulamaları (Agent Based Application) karmaşık ve ağır veri sistemlerini dinleyerek ilgi alanlarına göre anlamlı sonuçları kullanıcılara sunmaktadır. Bu açıdan denizciliğe yönelik OTS verileri, VTS verileri, deniz ticareti ve dünya ticareti istatistikleri, meteorolojik veriler gibi yüklü veri yapıları üzerine kurulan yazılım etmenleri kullanıcılara (vardiya personeli, karar vericiler vs.) kritik analizleri ile birlikte sunulması hedeflenmektedir. Bu tür etmen tabanlı uygulamalar ile Türk Deniz Yetki Sahalarındaki gemi hareketleri, emniyet, güvenlik ve ticari kulvarlarda takip edilebilecektir.  Kapsam:

  Yazılım etmenleri (Software Agents) denizcilik veri tabanları ve servisleri içinde farkındalık sistemi oluşturarak sektöre yönelik değişimlerin sunumu, risklerin önceden tahmini, denizi kirleten gemi ve teknelerin tespiti, yakıt kaçakçılığı, seyir tahmin modelleri geliştirilmesi konularında müşterek bir deniz resmi görüntüsü ile denizde durumsal farkındalık yeteneği kazanılacaktır.  DZY2015-1-08: Uydu Görüntüleri Üzerinden Gemi Taraması Yapan Altyapıların Geliştirilmesi

  Genel Çerçeve:

  Uydu görüntüleri kullanılarak gemilerin otomatik olarak tespiti ve sınıflandırılması, insan ve ticari kaçakçılığa yönelik tespitlerin yapılması, denizi kirletenlerin tespiti, uzak deniz alanlarındaki ticari faaliyetlerin izlenmesi, uydu görüntülerinin sıklaşmasıyla ikincil bir deniz izleme sistemi oluşturulması sağlanmış olacaktır.  Kapsam:

  Göktürk ya da benzeri uydulardan gelen resimler üzerinden gemilerin otomatik olarak tespit ve sınıflandırılması sağlanacaktır. Bu açıdan gemilerin mevkii bilgileri, tipi ve yönlerine yönelik bir takım bilgiler görüntü analiz teknikleriyle çıkarılarak ve gerçek zamanlı veri sistemleri ile karşılaştırılarak denizalanı üzerindeki norma dışı durumlar tespit edilebilecektir.  DZY2015-1-09: Gemi Safra Sularının Kontrolü Sözleşmesi (BWMC) Gereği Gemilere Arıtma Cihazı Arıtma Cihazı Tasarımı Ve Geliştirilmesi

  Genel çerçeve:

  Gemiler dengelerini sağlamak için sadece bu amaçla ayrılmış tanklarına, balast suyu olarak adlandırılan temiz deniz suyunu almaktadır. Taşınan balast suyu yaklaşık geminin taşıma kapasitesinin yüzde 3035'ini oluşturur. Yılda yaklaşık 7 milyon ton balast suyunun gemiler tarafından taşındığı tahmin ediliyor. Bu da 7 binden farklı türün gemilerin balast suyu tanklarında her gün farklı limanlar arasında taşınması demek. Türkiye limanlarında ise yılda 23 milyon ton balast suyunun deşarj edildiği tahmin ediliyor. Türk denizlerine 19 istilacı türün bu yolla yerleştiği tespit edilmiştir. Gemi Safra Sularının Kontrolü Sözleşmesi (BWMC) gereği gemilerin safralarını denize basmadan önce çeşitli yöntemlerle arıtması gerekmektedir. Türk deniz Ticaret Filosunda 1 500 civarında bu cihazı takmak zorunda olan gemi bulunmakta olup bu aygıtların fiyatları 200 bin dolar ile 1,5 milyon dolar arasında değişmektedir.

  Kapsam;

  • Dünya’da IMO tarafından onaylanmış Balast Suyu Arıtma Sistemlerinin incelenmesi,

  • BWMC Sözleşmesinin isterlerine uygun tasarım yapılması

  • Test ve Sertifikasyon süreci

  • Prototip arıtma cihazının üretilmesi,


  DZY2015-1-10: Hafif Ve Dayanıklı Malzeme Kullanılarak Deniz Ambulansı, Deniz Taksi ve Benzeri Sürat Teknelerinin Tasarımı Ve Prototip Üretimi

  Genel çerçeve:

  İstanbul ve İzmir gibi nüfus yoğunluğu olan sahil illerimizde şehir trafiğini deniz yoluyla rahatlatmak ve deniz yoluyla konforlu hasta/yaralı taşıma amacına hizmet edebilecek uygun gemi cinslerinin tasarımları ve ülkemizde üretiminin sağlanmasına yönelik araştırma yapılmalıdır. Benzer araçlar ayrıca turizm kentlerimizde turizmi çeşitlendirmek amacıyla da hizmet edebilecektir.  Kapsam:

  Deniz taksi, deniz ambulansı, anfibus, hovercraft, jetboat, wig tekne vb. gemi cinsleri araştırılıp ülkemizde tasarımlarını geliştirilerek, üretim ve kullanımlarının yaygınlaştırılması sağlanması amaçlanmaktadır.  DZY2015-1-11: Gemi Boyası Ve Yeşil (Çevreye Duyarlı) Raspa Tekniklerinin Geliştirilmesi

  Genel çerçeve:

  Gemi sanayinde boya uygulamaları, boya firmasının enspektörleri ile özel boya uygulamaları ve gemi koruyucu kaplamalar hakkındaki uluslararası sözleşme hükümlerine göre yapılmaktadır. Gemi boya uygulamaları ülkemizde üretim yapan yabancı marka veya doğrudan yabancı markalar ile gerçekleşmektedir. Gemi boya uygulaması yapacak firmalar ürünlerine uyumluluk testlerini yaptırmakta ve ekspertiz hizmetlerini tersaneler bölgelerinde sunmaktadır.

  Gemi raspası mevcut teknolojide ekonomik ve iyi uygulama açısından grit ile yapılmaktadır. Ülkemizde bu iş için yılda yaklaşık 160.000 ton grit ithal edilmektedir.

  Kapsam:

  Ülkemizde üretim yapan yabancı markalar ve askeri amaçlı üretim nedeniyle gemi boyaları (epoksi boyalar) üretimi için ülkemizde yeterli teknolojinin olduğu değerlendirilmekle birlikte boya konusunda araştırmaya dayanan rekabetçi yerli ürünlere ihtiyaç bulunmaktadır.

  Gemi raspası için çevreye duyarlı grit üretimi konusunda yapılacak çalışmalar dünya pazarında etkili olacaktır. Ayrıca mevcut durumda demir çelik fabrikaları ile yapılacak bir çalışma ile testlerden geçecek griti ülkemizde üreterek tonu 60 $ olan gritten ilk etapta 9,6 milyon $ gelir elde edilebilecektir.

  DZY2015-1-12: Gemi Sevk Sistemleri (Pervane, Yan Manevra Pervanesi ve Dümen) Tasarımı, Kayar Su Geçirmez Kapılar Ve Şaft Sistemi Sızdırmazlık Elemanlarının Geliştirilmesi
  Genel Çerçeve:

  Ülkemizde inşa edilen gemilerin sevk sistemlerinden; pervane manevra pervanesi (bow truster) ve şaft sistemi üzerindeki sızdırmazlık elemanları ve kayar su geçirmez kapılar gibi ürünler yurt dışından temin edilmektedir. Yeni ürünler için yeni yerli firmaların tasarımı ve üretime geçirilmesi ile bu ürünlerin gemi inşa sanayimize tedarik sürelerinin kısaltılması, maliyetinin düşürülmesi ve yerli katkı payının arttırılması planlanmaktadır.


  Kapsam:

  • Gemi sevk sistemlerinin tasarım süreçleri,

  • Matematik ve fiziksel modellemeler,

  • Prototip üretim,

  • Sertifikalandırma,  1   2   3   4   5   6   7


      Ana sayfa


  Ar-ge konulari

  Indir 437.15 Kb.