bilgiz.org

Ar-ge konulari

 • DRY2015-1-09: Demiryolu Araçları İçin Taşıyıcı Mafsallı ( Trailer Articulated ) Boji Tasarımı, Geliştirilmesi ve Üretilmesi Genel Çerçeve
 • DRY2015-1-10: Yük Vagonları İçin Fren Sistemlerinin Geliştirilmesi Genel Çerçeve
 • DRY2015-1-11: Polimer Esaslı Sönümleme Malzemeleri (Elastomer) Geliştirilmesi Genel Çerçeve
 • DRY2015-1-12: Dizel Elektrikli Tren Seti ( DEMU ) İçin Dizel Motor Tahrikli Elektrojen Grubu Tasarımı ve Geliştirilmesi Genel Çerçeve
 • DRY2015-1-13: Araç İçi ve İstasyon Yolcu Bilgilendirme, Anons Sistemi Geliştirilmesi Genel Çerçeve
 • DRY2015-1-14: Kompozit Esaslı Travers Geliştirilmesi Genel Çerçeve
 • DRY2015-1-15: Akıllı İzleme ve Değerlendirme Sisteminin (I- CCTV ) Geliştirilmesi Genel Çerçeve
 • DRY2015-1-16: Modüler Metro Aracı Tasarımı, Geliştirilmesi ve Üretilmesi Genel Çerçeve
 • METRO ARACININ TEMEL ÖZELLİKLERİ
 • DRY2015-1-17: Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri ERTMS/ETCS Araç Üstü Tren Kontrol Sistemi Yazılımı Geliştirilmesi Genel Çerçeve
 • DRY2015-1-18: Demiryolu İşletmecilik Optimizasyonunu Sağlamak Amacıyla Entegre Model Oluşturulması Genel Çerçeve
 • DENİZCİLİK AR-GE KONULARI DZY2015-1-01: Liman Operasyon, Emniyet ve Güvenlik Sistemlerinin Geliştirilmesi Genel çerçeve • Sayfa6/7
  Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü437.15 Kb.

  Indir 437.15 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

  Kapsam:

  • Geliştirilecek 1.435 mm ve 1.520 mm ray açıklığında hat değiştirme yolunun tasarımı ve yapılması,

  • Bojinin tasarım ve prototip imalatı,

  • Test ve sertifikasyon işlemleri yapılacaktır.

  Boji özellikleri:  • Bojiye monteli kompakt fren sistemine sahip olmalıdır.

  • Ray açıklığı 1.435 mm ve 1.520 mm olan hatlarda gidebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

  • Dingi yükü: 22,5 ton,

  • Vagon hızı: 100 km/h, (Vagon dolu pozisyonda)

  • Vagon hızı: 120 km/h, (Vagon boşta pozisyonda)

  • İlgili Avrupa Standartları (EN), Uluslararası Demiryolu Sertifikası (UIC) ve Rus Standartlarını (GOST) sağlamalıdır.

  DRY2015-1-09: Demiryolu Araçları İçin Taşıyıcı Mafsallı (Trailer Articulated) Boji Tasarımı, Geliştirilmesi ve Üretilmesi

  Genel Çerçeve:

  Boji, bir demiryolu aracının en önemli bileşenidir. Bu kritik bileşenin yerli olarak üretilmesi bu bileşene ait stratejik know-how elde edilebilmesi için boji tasarım yeteneğine sahip olunmalıdır.

  Hâlihazırda 160-200km/s hız altyapısına sahip demiryolu hattı yapım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca bu hızlarda çalışabilecek yerli demiryolu yolcu vagonlarının projelendirme çalışmaları da devam etmektedir. Bu proje kapsamında 160-200km/saat hızlarda çalışabilecek taşıyıcı mafsallı bojilerin tasarlanması ve üretilmesi hedeflenmektedir.

  Ayrıca son yıllarda, Ülkemizde şehir içi raylı sistemler yaygınlaşmakta bu gelişmelere paralel olarak raylı sistem araçlarına yapılan yatırımlar da artmaktadır. Bu proje kapsamında şehir içi raylı sistem araçlarında kullanılmak üzere yerli boji tasarım ve imalatı amaçlanmaktadır.  Kapsam:


  • 160-200 km/s hıza sahip yolcu vagonları için boji tasarım ve prototip imalatı,

  • TSI kriterlerini karşılayacak şekilde tasarlanacaktır,

  • Test ve sertifikasyon işlemleri yapılacaktır

  DRY2015-1-10: Yük Vagonları İçin Fren Sistemlerinin Geliştirilmesi

  Genel Çerçeve:

  Yük vagonlarının frenlenmesinde “Basınçlı hava freni” kullanılır. Yeni üretilen vagonlarda bojiye monteli fren sistemi (Entegre fren sistemi) kullanılmaktadır. İlgili EN normlarına uygun olması gereken fren sistemi ithal edilmekte ve ciddi bir döviz çıktısına sebebiyet vermektedir. Fren sistemi bileşenlerinin ve fren kontrol ünitesinin yerli imkânlarla tasarlanarak imal edilmesi ile yük vagonu üretiminde yaklaşık % 95 yerlilik oranına ulaşılabilecektir.


  Kapsam:
  Boji üzerindeki fren sisteminde aşağıdaki parçalar bulunmalıdır;

  • Ağırlık ventili,

  • Ağırlık ventili baskı parçası,

  • Ağırlık ventili bağlantı hortumu,

  • Kompakt fren sistemi,

  • Fren silindiri,

  • Fren silindiri bağlantı hortumu,

  • Regülatör,

  • Askı biyelleri,

  • BGU tipi sabo tutucuları,

  • K tipi sabo,

  • El (Park) fren sistemi (Bir vagondaki tek boji de olacaktır.) El fren sistemi; kompakt fren sistemi üzerindeki dişli kutusuna boji yan kirişi üzerine yataklanmış el volanı ile kumanda edilebilen, vagonun her iki yan tarafından erişimi mümkün olacak şekilde olmalıdır.

  Vagon gövdesi üzerindeki fren sisteminde aşağıdaki parçalar bulunmalıdır:

  • Distribütör valf, (Triblivalf)

  • Yardımcı hava deposu, (Auxiliary reservoir )

  • “ON-OFF” kumanda tertibatı ve vagonun seyrüseferi esnasında oluşabilecek titreşim ve sarsıntıların sebep olabileceği istenmeyen mod değişimini önleyecek emniyet sitemi,

  • “G-P” kumanda tertibatı,

  • “AUTOM” valf kumanda tertibatı,

  • Test point ventili,

  • Choke manşonu,

  • Hava açma-kapama musluğu, sağ-sol,(1-1/2’’)

  • Hava bağlantı hortum ve irtibat başlığı olmalıdır.

  • UIC 803-35’e uygun konik sıkma ringli Alüminyum, pirinç veya çelik dövme gövdeli boru bağlantı parçaları,

  Kompakt fren sistemi, Y25 Ls1 boji tipine monte edilmelidir.Y25 Ls1 boji özellikleri:

  • Ray açıklığı: 1435 mm,

  • Dingil yükü: 22,5 ton,

  • Vagon hızı: 100 km/h, (Vagon dolu pozisyonda)

  Vagon hızı: 120 km/h, (Vagon boşta pozisyonda)

  • Kompakt fren sistemi Avrupa Birliğinin 321/2013 nolu ve 2008/57/EC nolu tüzük ve direktiflerine ve UIC standartlarına uygun olmalıdır.

  • Test ve sertifikasyon işlemleri yapılmalıdır.

  DRY2015-1-11: Polimer Esaslı Sönümleme Malzemeleri (Elastomer) Geliştirilmesi

  Genel Çerçeve:

  Dünyada son yıllarda çelik sönümleme (helezon susta, çelik yay vs.) yerine polimer esaslı sönümleme malzemeleri (ELASTOMER) kullanılmaktadır. Bu malzemeler ağırlıklı olarak vagon tamponları ve cer paketlerinde kullanılmakla birlikte son dönemde vagonların bojilerinde çelik susta yerine kullanılmaktadır. Bu malzemeler vagonlar arasında çarpmaya maruz kalan tamponlarda ve çekmeye maruz kalan cer paketlerinde çarpma ve çekme enerjisini emerek vagonun zarar görmesini engellemektedir. Elastomer vagon sanayiinde kullanıldığı gibi başka sektörlerde de yoğun olarak kullanılmaktadır.

  Çelik sönümleme malzemelerin bakım gerektirmesi ve kısa ömürlü olmasına rağmen Polimer esaslı elastomerler ise 30 yılı aşkın ömürlü malzemelerdir ve bakım gerektirmezler. Muadil çelik sönümleme malzemelerin ortalama 5 yıl ömrü olduğu düşünüldüğünde 6 kat daha uzun ömürlü bir malzemedir. Üstelik birim fiyatı daha ucuz bir malzemedir. Paslanma, aşınma eskime yırtılma ve çatlama direnci yüksektir.
  Polimer yayların avantajları:


  • Hidrolik davranış,

  • Sönümleme etkisi,

  • Emniyet fonksiyonu,

  • Ekstra enerji emme kapasitesi,

  • Hemen hemen bütün iklim koşulları için kullanıma uygunluk,

  • Yüksek yükleme-çekme ve sıkıştırma kabiliyeti,

  • Kg başına daha yüksek enerji kapasitesi,

  • Daha az ağırlık ve hacim,

  • Tekrarlayan kuvvette bile neredeyse hiç bozulmayan yapı,

  • Düşük bakım onarım maliyetidir.

  Polimer esaslı elastomer ürünler hali hazırda yurt dışından ithal edilerek Tampon ve Cer Paketi üretimi yerli olarak yapılmaktadır.


  Kapsam:

  Projenin aşamaları;  • Elastomer polimer için gerekli hammaddelerin geliştirilerek üretilmesi,

  • Belirlenen hammaddeye göre granül polimerin imal edilmesi,

  • Granülün uygun kesitlerde ekstrüzyon edilmesi için gerekli ekipmanın projelendirilmesi ve üretimi/temini,

  • Kullanılacak sektöre göre projelerin ve kapasitelerin hesaplanabilmesi için gerekli mühendislik çalışmalarının yapılması,

  • Elde edilen mühendislik çalışmasına göre ELASTOMER e form verecek makinaların projelendirilmesi ve temini,

  • Yapılan imalatların hesaplamalara göre test ekipmanlarının temini ve test laboratuvarın kurulması.

  Bu çağrı kapsamında geliştirilecek olan elastomer sönümleyiciye ait teknik şartlar şunlardır:

  1) Tamponda kullanılan elastomerler aşağıdaki şartları sağlayacaktır.


  • Elastomerli tamponun kapasitesi min. 30 kJ olacaktır.

  • Elastomer yaylar UIC 526-1 ( KATEGORİ A ), standardına uygun olacaktır.

  • Elastomer yaylar EN 15551:2009+A1:2010 standardına uygun olacaktır.

  • Elastomer yaylı tamponlar UIC 527-1, UIC 827-1,UIC 583, UIC 828 standartlarına uygun olacaktır.

  2) Cer Tertibatı (Paketi) için kullanılan elastomerler aşağıdaki şartları sağlayacaktır.

  • 1500 kN kapasiteli olacaktır.

  • UIC 520, UIC 825, UIC 583, UIC 827-1, EN 15566 ‘ya uygun olacaktır.

  • EN 10204/ 3,1 sertifikalı olacaktır.

  • Elastomer sustanın çalışma sıcaklık aralığı -40 °C ,+50 °C olacaktır.

  DRY2015-1-12: Dizel Elektrikli Tren Seti (DEMU) İçin Dizel Motor Tahrikli Elektrojen Grubu Tasarımı ve Geliştirilmesi

  Genel Çerçeve:

  TÜVASAŞ tarafından üretilecek DEMU projesi için Değişken Devirli Dizel Motor ile Senkron Alternatör Tahrik Edilmesi ve Çıkışta Sabit Doğru Gerilimli Besleme Sistemi tasarımı ve imalatı ile bunun araç üzerine entegrasyonunu içermektedir.

  TÜVASAŞ tarafından proje çalışması devam eden Milli Tren-EMU’nun bir sonraki aşaması olan Milli Tren- DEMU için gerekli olan Dizel Motor Tahrikli Elektrojen Grubu Tasarımı yapılması amaçlanmaktadır. Yapılması planlanan DEMU aracında EMU’dan farklı olarak Pantograf, HV elemanları ve Transformatör bulunmayacaktır. Transformatörün bulunduğu yere tasarımı yapılan Elektrojen grubun montajı yapılarak aracın ihtiyacı olan elektrik enerjisi sağlanacaktır.

  Hâlihazırda çalışmakta olan çeken araçlarda yardımcı devre beslemeleri yurt dışına bağımlı, genellikle aşınan parçaları fazla olan hidrolik temelli sistemlerdir. Bu durum ilk satın alma maliyetinin yanında özellikle kullanım ömrü boyunca gereken yedek parça maliyeti olarak çok büyük miktarların yurt dışına gitmesine sebep olmaktadır.

  Önerilen çalışmanın amacı, bu konuda bilgi birikimi ve laboratuvar olanakları da bulunan özel sektör kuruluşlarından da destek alarak, Türkiye’de ilk defa Değişken Devirli Dizel Motor ile tahrik edilecek olan Senkron Alternatörün ve Çıkışta Sabit Doğru Gerilimi oluşturacak Besleme Sisteminin tasarım ve imalatının sağlanmasıdır.

  Kapsam:


  • Dizel motor ile senkron alternatörün tahrik edilmesi ve çıkışta sabit doğru gerilimli besleme elde edecek sistemin tasarlanması

  • Proje aşamaları, tasarlanacak sisteme uygun senkron alternatörün tasarımı ve prototip olarak üretilmesi,

  • Sistemin regülasyonunu sağlayacak kontrol sisteminin ve doğrultucu düzeneklerin yazılım ve donanım olarak tasarımı ve prototip olarak üretilmesi,

  • Üretilen prototip sistemin fabrika koşullarında sistem testlerinin yapılması,

  • Sistem testleri tamamlanan prototip sistemin Milli DEMU’ ya monte edilerek TCDD hatlarında demiryolu uyum testlerinin yapılması,

  • Üretilen prototipin dokümantasyonunun hazırlanmasından oluşmaktadır.

  DRY2015-1-13: Araç İçi ve İstasyon Yolcu Bilgilendirme, Anons Sistemi Geliştirilmesi

  Genel Çerçeve:

  Tren setlerinde genel kapsamda bilgilerin iletilmesi ile yolcu ve seyir emniyetine yönelik bilgi alışverişinde bulunmak için görsel, yazılı ve sesli yolcu bilgilendirme ve anons sistemleri vardır. Söz konusu sistem, yolcuların düzenli, emniyetli ve konforlu seyahatini temin ederek müşteri memnuniyetini artırır.  Kapsam:

  Bu kapsamda;  • Tren içi ve İstasyon anonsları,

  • Manuel megafon yönetimi,

  • Seyyar Haberleşme için Küresel Sistem Demiryolu (GSM-R) yönetimi,

  • Kabinler arası iletişim yönetimi,

  • Acil interfon yönetimi,

  • Özel görsel mesajlar verilmesi,

  için aşağıdaki unsurlara ihtiyaç vardır.

  • İnsan Makine ara yüzleri (Human Machine Interface)

  • Tren Çok Fonksiyonlu Vasıta (MVB) ile iletişim için Input/Output kartları ve yazılımları,

  • Diğer yazılım ve donanımlar tasarlanacaktır.

  DRY2015-1-14: Kompozit Esaslı Travers Geliştirilmesi

  Genel Çerçeve:

  Demiryolunda artan trafik ve yeni yolların inşaatı, mevcut hatların bakımı maliyetlerini azaltmak güvenilir ve çevreye duyarlı servis ömrünü uzatan yeni bir ürün üretmektir. Son 25 yıldır birçok gelişmiş demiryolu işletmecilerinde kullanılan atık plastik, lastik teker ve fiber camlardsn üretilen kompozit traversler ülkemizde üretimi ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Üretilecek kompozit travers mekanik özelikleri bakımından en az ahşap traversin özeliklerini (EN 13145) karşılamalıdır.  Kapsam:

  Mevcut kullanılan ahşap ve beton traverslerin maliyet, ömür ve sağlamlık açısından daha fazla verimli olan kompozit esaslı bir travers geliştirilmesi.

  Bu kapsamda,


  • Mevcut traverslerin ve hat bilgilerinin değerlendirilmesi,

  • Yenilikçi kompozit travers tasarımının yapılması,

  • Prototip imalatı,

  • Saha uygulaması,

  • Traversin özelliklerinin belirlenmesi (tüm deneyler ISO, EN standartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

  • Mevcut traverslerle ömür döngü maliyeti bakımından karşılaştırılması yapılacaktır

  • Kompozit traversinin ulusal imalat ve deney standardının altyapısının oluşturulması.

  DRY2015-1-15: Akıllı İzleme ve Değerlendirme Sisteminin (I-CCTV) Geliştirilmesi

  Genel Çerçeve:

  Trenlerin servisi esnasında yolcu hareketlerinin, makinist davranışlarının, seyir esnasında hattın izlenmesi, kaydedilmesi ve görüntülerin anlık ve geriye dönük değerlendirilerek herhangi bir olumsuzluğun tespiti amacıyla kullanılan bu sistemin yerli imkânlarla geliştirilmesi önem arz etmektedir.  Kapsam:

  Bu kapsamda,  • Sistem yazılım ve donanımı geliştirilecektir

  • Otomatik değerlendirme ve bilgilendirme sistemi geliştirilecektir.

  DRY2015-1-16: Modüler Metro Aracı Tasarımı, Geliştirilmesi ve Üretilmesi

  Genel Çerçeve:

  Ülkemizde raylı sistem sektörü her geçen gün büyümekte ve bu sektöre yönelik yatırımlar da artmaktadır. Yapılan yatırımların milli kaynaklardan karşılanması ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi ülkemiz açısından stratejik bir öneme sahiptir. Bu proje, modüler metro aracının yerli imkanlarla tasarımının, prototip imalatının ve testlerinin amaçlamaktadır.

  Bu proje ile aşağıda açıklanan setler şeklinde olmak üzere, sürücüsüz ve/veya sürücülü, 1500 V DC katenerli ve/veya 750 V DC 3.ray beslemeli olacak şekilde ve ülkemizin farklı metro hatlarında kullanılabilecek bir metro aracının uluslararası standartlara uygun olarak tasarım ve geliştirme çalışmalarının yapılması, metro seti prototipinin üretilmesi ve gerekli testlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

  Kapsam:

  Bu çerçevede yapılacak çalışmalar aşağıda belirtilen iş paketlerinden oluşacaktır:  1. Metro endüstriyel ve mühendislik konsept tasarımı

  2. Metro aracı ve seti ön tasarımı (preliminary design)

  3. Metro aracı ve seti detay tasarımı

  4. Metro setinin prototip imalatı

  5. Metro setinin doğrulama ve kabul testleri

  Geliştirilecek metro setleri 3 vagonlu dizi, 4 vagonlu dizi, 5 vagonlu dizi, 6 vagonlu dizi (2x3) ve 8 vagonlu dizi (2x4) olmak üzere farklı konfigürasyonlarda çalışabilecek şekilde tasarlanacaktır.

  Metro seti tasarım ve geliştirme projesi şu alt konuları kapsayacaktır:  1. Araç endüstriyel tasarımı

  2. Araç ve dizi sistem tasarımı

  3. Gövde tasarımı

  4. Boji tasarımı

  5. Cer ve elektrifikasyon tasarımı

  6. Kontrol ve haberleşme sistem tasarımı

  7. Trim Tasarımı ( iç-dış giydirme ve donanım)

  Tasarım ve imalat sürecinde aşağıdaki kriterlere uyulacaktır:  1. Metro aracın tasarım kriterleri halihazırda ülkemizdeki metro araçlarının teknik şartnameleri bağlamında olacaktır.

  1. Araç gövdesi EN 12663-1 – PIII kategorisi kriterlerine ve EN 15227 standardı C2 kategorisi kriterlerine göre tasarlanacaktır.

  2. Metro aracı prototiplerinin imalatı ve montajı ülke sınırları içinde ve yerli firmalar tarafından yapılacaktır.

  3. Prototipi yapılacak metro aracı seti 8 vagonlu (2x4) set şeklinde olacaktır.

  4. Metro aracının test ve devreye alma işlemleri yerli firmalarca yapılması tercih edilecektir. Herhangi bir test konusunda yeterliliği olan yerli bir firma bulunmaması halinde yurtdışından test hizmeti alınabilir.

  5. Metro alt aksamının testleri (gövde, boji vb.) yerli veya yabancı bir firmalara yaptırılabilir.

  6. Prototipi imal edilen metro seti seri üretime hazır olacaktır. Bu doğrultuda, seri üretim için gerekli olan imalat resimleri, fikstür ve kalıp resimleri, teknik çizimler ve şemalar, proje planları, ürün ağacı tabloları, imalat prosesleri, montaj talimatları, ekipman tedarik planları, ekipman tedarik şartnameleri, test prosedürleri, test sonuç raporları vb. tüm dokümanlar bu proje kapsamında hazırlanacaktır.


  METRO ARACININ TEMEL ÖZELLİKLERİ
  Raylar arası açıklık 1435 mm

  Araç genişliği 2950-3050 mm

  Araç içi taban-tavan arası yükseklik minimum ................ 2100 mm

  Bir dizinin toplam uzunluğu(kuplajdan kuplaja) 86-90m

  Çift kanat kapı açıklığı 1400mm

  Minimum yatay kurp yarıçapı(AW-3 yükle) 250 m

  Minimum yatay kurp yarıçapı (depoda - yüksüz) 80 m

  Minimum düşey kurp yarıçapı 2000 m

  Maksimum eğim 5%

  AW3’de hızlanma ivmesi (minimum) 1,1 m/s2

  Frenleme ivmesi minimum ae (normal servis freni ile) 1,1 m/s2

  Acil fren ivmesi (minimum ae) 1,3 m/s2

  Maksimum hız 80 km/saat

  Hat gerilimi; anma 1500 V DC

  Akü gerilimi; anma 110 V DC

  Ortalama yolcu sayısı (AW-3’e göre 6 yolcu/ m2) ........... 270 yolcu/araç

  Oturan yolcu sayısı ………………………………….… min 40 yolcu/araç

  Aks yükü AW4’te (8 yolcu/ m2) …15500 kg

  Araç eşik yüksekliği (ray üzeri – araç zemin arası yükseklik, yeni teker ve tam dolu hava yastığı ile)…………………………………………………………1130 mm

  Ray Tipi……………………………….......................................... 54 E 1 (UIC54)  DRY2015-1-17: Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri ERTMS/ETCS Araç Üstü Tren Kontrol Sistemi Yazılımı Geliştirilmesi

  Genel Çerçeve:

  Raylı sistem sektöründeki en önemli sistemlerden birisi de kuşkusuz sinyalizasyon sistemleridir. Sinyalizasyon sistemlerinin genel amacı; tren trafiğini emniyetli bir şekilde yönetmek, kapasitesini artırmak, tren trafiği ve manevra ihtiyaçları için gereken personel ihtiyacını minimum seviyeye indirmektedir.

  Yeni yapılan hatlarımızda ERTMS/ETCS tren kontrol sistemleri tesis edilmekte olup halen konvansiyonel hatlarımızda yaklaşık 1400 km’lik güzergahta da ETCS sistemi kurulmaktadır.

  Trafik emniyetinin en üst seviyede sağlanabilmesi açısından bu hatlarda çalıştırılacak tüm lokomotif ve tren setlerinin Araç Üstü Tren Kontrol Sistemleri ile donatılması gerekmektedir.  • Hedeflenen bu proje ile, aşağıda genel özellikleri belirtilen ERTMS/ETCS (Seviye 1 + Seviye 2) SRS 2.3.0d’ile geriye dönük olarak uyumlu güncel Araç Üstü Tren Kontrol Sistemi Geliştirilmesi amaçlanmaktadır:

  Kapsam:

  • ERTMS/ETCS ( Seviye1+seviye 2 ) yol boyu tren kontrol sistemleri ile donatılmış hatlarımızda çalışacak lokomotif (Tek kabin ve Çift kabinli) ve tren setleri (EMU ve DEMU setler) için SIL- 4 düzeyinde Güvenlik Entegrasyon seviyesine sahip en az 2 de 2 sıcak yedekli veya 3 te 2 doğru karar elde etme mimarisine sahip mikro işlemci tabanlı hazır ticari Donanım ürünleri (COTS) üzerinde, SIL-4 düzeyinde Güvenlik Entegrasyon seviyesine sahip ERTMS/ETCS Seviye1+seviye 2) SRS 2.3.0d versiyonu ile tam uyumlu olacak şekilde araç üstü ETCS tren kontrol sistemi yazılımı hazırlanması ve seçilen donanımla birlikte tüm sistem emniyeti açısından sertifikasyon işlerinin yapılması ve Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi (TSI-Technical Specification for Interoperability) uyumluluk belgelerinin temin edilmesi

  DRY2015-1-18: Demiryolu İşletmecilik Optimizasyonunu Sağlamak Amacıyla Entegre Model Oluşturulması

  Genel Çerçeve:

  Demiryolu hat kullanım yoğunluğundaki artış ile birlikte işletmeciliğe ait sorunların çözümüne yönelik yenilikçi izleme sistemlerin adapte edilmesi ve demiryolu sistemlerinin servis ömrünü uzatarak masrafları azaltmak, artan kapasiteye ayak uydurmak, demiryolu sistemlerinin daha güvenilir ve çevreyle daha dost bir ulaşım teknolojisi haline gelmesini sağlamak amacıyla mevcut sistemler ile birlikte çalışacak entegre bir modelin oluşturulması gerekmektedir. Bu çerçevede daha güvenilir ve kolay izlenebilir bir model aracılığıyla işletmecilikteki sosyal olguların da göz önünde bulundurulmasıyla rekabet gücünün arttırılması hedeflenmektedir.  Kapsam:

  Bu kapsamdaki iş paketleri aşağıdaki alt başlıklardaki gibidir;  • Pazar ihtiyaçlarının karşılaştırılması ve istatistiğinin tutulması,

  • İşletmecilikten ve/veya çevresel faktörlerden kaynaklanan risk faktörlerinin belirlenmesi,

  • Risk faktörlerinin en aza indirgenmesi amacıyla ikaz sistemlerinin modelle uyumunun sağlanması,

  • Mevcut hatların, araç, ekipman ve personel bilgilerinin tek bir modelde toplanması ve bunların entegre model üzerine işlenmesi,

  • Oluşan modelin sürekli takibinin sağlanabilmesi için yazılım tasarımının yapılması,

  • Mevcut ve yüksek kapasiteye uygun bakım planlama sisteminin tasarımı ve oluşturulan modele uygun adaptasyonun sağlanması,

  • Araç ve yol bakım kontrollerinin uzaktan izlenebilirliğinin model aracılığıyla sağlanması,

  • Bakım süreçlerini işletme süreçlerine bağlayacak bir modelin oluşturulması (emre amadelik oranına bağlı bakım)

  • Bakımdan sorumlu personelin yetkinliğinin, çalışma planının takibinin modellenmesi,

  • Altyapı ve üstyapının entegre model üzerinden anlık takibinin tasarlanması,

  • Model tasarımının kesintisiz akıllı izleme teknolojileri ile desteklenmesi,

  • Sistem üzerinde değişen parametrelerin izlenebilirliğinin sağlanması için yazılım geliştirilmesi,

  • Sistem üzerinde değiştirilen parametrelerin izlenebilmesi ve yeni girdilerin etkilerinin model üzerinde tasarlanması,

  • Sistemin müşteri ve son kullanıcı taleplerinin göz önünde bulundurularak modelin geliştirilebilir olması,

  • Modelin geliştirilmesi ve gerekli değerlendirme ve incelemeyi destekleyen yapının oluşturulması.


  DENİZCİLİK AR-GE KONULARI

  DZY2015-1-01: Liman Operasyon, Emniyet ve Güvenlik Sistemlerinin Geliştirilmesi

  Genel çerçeve:

  Ülkemiz jeostratejik konumu gereği ana ulaştırma koridorlarının kavşak noktasında yer almaktadır. Aynı zamanda üç tarafının denizlerle çevrili bir yarım ada olması avantajıyla hem yüklerin son varış noktası, hem de transit noktası olarak limanlarımızdan daha fazla yarar elde edilmesi gerekmektedir.

  Bu konuda gelinen nokta ise beklenen düzeyde olmayıp, araştırma ve uygulama açısından limanlarımızın daha verimli hale getirilerek ülkemize olan katma değerinin arttırılması ihtiyacı neticesinde limanlarımızdaki yük hareketlerinin ve her türlü iş ve işlemin verimlilik açısından optimize edilmesi gerekmektedir. Ayrıca ülkemizdeki uluslararası trafiğe açık limanların emniyet ve güvenlik açısından gerekli teçhizatlarla donatılması bu teçhizatların ise yerli imkânlarla tasarlanması ve geliştirilmesi desteklenmelidir.

  Hâlihazırda limanlarımızda bekleme süreleri dünyanın birçok limanına, özellikle de rekabet etmekte olduğumuz Avrupa limanlarına göre geride kalmaktadır. Limanlardaki iş ve işlemlerin gecikmesi limanlarımızın performansına ve bilhassa deniz ticaretine olumsuz etki göstermektedir. Bu sorunların ortadan kaldırılmasıyla uluslararası rekabet gücümüzün artacağı, ulusal düzeyde ise limanların daha verimli kullanılacağı düşünülmektedir.


  1   2   3   4   5   6   7


      Ana sayfa


  Ar-ge konulari

  Indir 437.15 Kb.