bilgiz.org

Ar-ge konulari

 • DEMİRYOLLARI AR-GE KONULARI DRY2015-1-01: Yüksek Hızlı Tren Tasarımı, Geliştirilmesi (Kontrol Sistemi “TCMS” Dahil) ve Üretilmesi Genel Çerçeve
 • DRY2015-1-02: Milli Tren Setleri (Elektrikli Tren Seti ( EMU ) ve Merkezi Kontrol, Yönetim ve İzleme ( TCMS ) Sistemlerinin Geliştirilmesi Genel Çerçeve
 • DRY2015-1-03: Yüksek Hızlı Tren Setleri ve Hatlarında Emniyet, Güvenlik ve Konfor İzleme Sistemi Genel Çerçeve
 • DRY2015-1-04: Milli EMU Setleri İçin CER Motoru Tasarımı ve Geliştirilmesi Genel Çerçeve
 • DRY2015-1-05: Elektrikli Anahat Lokomotifi Cer ve Kontrol Sistemlerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi Genel Çerçeve
 • Elektrikli Milli Anahat Lokomotifi Projesinde Geliştirilecek Teknolojiler
 • DRY2015-1-06: Dizel Motor Modernizasyonu Genel Çerçeve
 • DRY2015-1-07: Dizel Motor Yakıt Dönüşüm Sistemleri Geliştirilmesi Genel Çerçeve
 • Kapsam: TLM16V185
 • DRY2015-1-08: Demiryolu Araçları için Hat Açıklığı Değişebilen Yerli Boji Tasarımı, Geliştirilmesi ve Üretimi Genel Çerçeve • Sayfa5/7
  Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü437.15 Kb.

  Indir 437.15 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

  HU2015-1-24: Ticari Uydu Alt Sistemlerinin Geliştirilmesi

  Genel Çerçeve:

  Uydu sistemlerinde birçok alt sistem bulunmaktadır. Genel olarak bu alt sistemler sınırlı sayıda üretici tarafından üretilmektedirler. Uydu teknolojilerinin yaygınlaşması ve sınırlı sayıda üreticinin bulunması, ticari uydu alt sistemlerinin üretilmesini ve geliştirilmesini cazip hale getirmektedir. Böylelikle yüksek oranda kar getirecek bir sektörden pay alınabilecektir. Ayrıca Ülkemizde üretilecek yerli uydularda dışa bağımlılığın azaltılması sağlanacaktır.  Kapsam:

  Ticari uydu alt sistemlerine ilişkin öncelikli çalışma alanları aşağıda listelenmiştir. Ticari uydu alt sistemlerine ilişkin diğer proje önerileri de değerlendirmeye alınabilecektir. Geliştirilecek alt sistemler gözlem, haberleşme vb. gibi görevleri yerine getirecek uyduların ihtiyaçlarını karşılayacak teknik özelliklere sahip olmalıdır.  • Yer Algılayıcı Radar Sistemi

  • Ataletsel Ölçüm Birimi

  • Çift Frekans Telekomut Alıcı

  • Telemetri Verici Anahtarlama Bloğu

  • Yüksek Güçlü Izolatör

  • Yükseklikölçer

  • Güneş Panelleri ve Yönlendirme Mekanizmaları

  • Pil, Pil Yönetim Birimi, Şarj/Deşarj Düzenleyiciler

  Alt sistem geliştirme faaliyetlerinde ECSS/MIL-STD sivil ve askeri standartlarına uyum hedeflenecektir. Söz konusu kural ve standartlara uyuma ilişkin detaylı plan proje sözleşme aşamasında netleştirilecektir.

  DEMİRYOLLARI AR-GE KONULARI

  DRY2015-1-01: Yüksek Hızlı Tren Tasarımı, Geliştirilmesi (Kontrol Sistemi “TCMS” Dahil) ve Üretilmesi

  Genel Çerçeve:

  Ülkemizin 2023 hedefleri kapsamında YHT hatlarının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2023 yılına 3.500 km YHT ve 8000 km HT hattının yapılması amaçlanmaktadır. Yüksek Hızlı Tren hatlarının yaygınlaşması bu hatlarda çalışacak YHT setlerinin sayısında da artışa neden olacak ve mevcut kapasitenin artırılmasına neden olacaktır. Bu açıdan bakıldığında YHT setlerinin Ülkemizde yapılmasına yönelik çalışmalara başlanılması son derece önemlidir.

  Bu proje kapsamında, Ülkemizde yapımı devam eden ve planlanan YHT ve HT hatlarında çalışacak dağıtılmış güç sistemleri ile 250 km-h işletme hızında çalışabilecek YHT setlerinin TSI 2015 PAS&LOC ve referans gösterdiği EN ile UIC, IEC, ISO ve diğer ulusal (TSE gibi) ve uluslararası standartlara (DIN; NF F; UNI CEI… gibi) uygun olacak şekilde konsept tasarımının yapılması ve geliştirilmesi ve üretilmesi amaçlanmaktadır.

  Kapsam:

  Bu çerçevede yapılacak çalışmalar aşağıda belirtilen süreçleri içermelidir:  • YHT seti endüstriyel ve mühendislik konsept tasarımı

  • YHT seti ön tasarımı (preliminary design)

  • YHT seti detay tasarımı

  YHT seti tasarım ve geliştirme projesi aşağıda belirtilen alt iş konuları içermelidir:

  • Araç ve set sistem tasarımı

  • Gövde tasarımı

  • Boji tasarımı

  • Araç dinamiği ve aerodinamik tasarımı

  • Cer ve elektrifikasyon tasarımı

  • Kontrol ve haberleşme sistem tasarımı

  • Trim Tasarımı ( iç-dış giydirme ve donanım)

  Tasarım ve imalat sürecinde aşağıdaki kriterlere uyulacaktır:

  1. YHT setleri 250 km/s hızda çalışabilecek şekilde tasarlanacaktır. YHT tasarımı, talep gelmesi halinde 300 km/s hızda çalışacak bir hızlı trene kolaylıkla dönüştürülebilecek özellikte olmalıdır.

  2. YHT seti seri üretime hazır hale gelmelidir. Bu doğrultuda, seri üretim için gerekli olan imalat resimleri, teknik çizimler ve şemalar, proje planları, ürün ağacı tabloları, imalat prosesleri, ekipman tedarik planları, test prosedürleri vb. tüm dokümanlar bu proje kapsamında hazırlanmalıdır.

  Genel Özellikler:

  YHT setlerinin genel özellikleri şu şekildedir:  • En az 250 km/s işletme hızına sahip yüksek hızlı,

  • Minimum 450 yolcu kapasiteli,

  • Tek katlı,

  • AC/AC tahrik sistemli,

  • IGBT / IGCT kontrollü

  • Trifaze senkron veya trifaze asenkron cer motorlu

  Diğer asgari minimum gereklilikler:

  • Performans Kriterleri

   • Seyir süresi

  Ankara – Eskişehir tam dolu en fazla 1 saat 23 dakikada (256 km),

  Ankara – Konya tam dolu en fazla 1 saat 34 dakikada (312 km) kat etmelidir.   • Güç

  YHT Setinin Cer sisteminin amacının, trenin maksimum servis hızına varan çeşitli hızlarda işletilebilmesini sağlamak olduğu dikkate alınacak; hesaplamalarda Cer kabiliyetini etkileyen tekli güç ekipman arızasının, birimi Cer kuvvetinin %50’den daha fazla azalmasına müsaade etmeyecek şekilde olması sağlanacaktır.

  Cer performansının azami hizmet / servis hızı olduğu dikkate alınacaktır.

  Güç, 22.5- 27.5 kV AC katener gerilim aralığında sabit olacaktır.

  22.5- 19 kV AC katener gerilim aralığında güç EN 50388 Madde 7.2 ile uyumlu olarak azalacaktır.

  Fren sisteminin performansı ile ilgili hesaplamalar, LOC&PAS TSI 2015 Madde 4.2.4.5 ve alt maddelerine uygun olacaktır.

  Düz bir yolda hesaplanan ortalama minimum ivmeler “LOC&PAS TSI 2015 madde 4.2.81.2 Performansa ilişkin gereklilikler (8)” çerçevesinde aşağıda düzenlendiği gibi olacaktır. Hesaplanan minimum ortalama ivmeler:


  Sınıf 1 ivmeleri m/s²

  0’dan 40 km/s hıza

  0,40

  0’dan 120 km/s hıza

  0,32

  0’dan 160 km/s hıza

  0,17

  Bu gereklilik teklif esnasında yalnızca hesaplamalarla doğrulanacaktır. Aracın üretiminden sonra ise yapılacak ölçümlerle test edilecektir.

  Maksimum servis hızında ve düz bir yol üzerinde, YHT seti en az 0,05 m/s²’lik bir artık ivmelenme gerçekleştirebilme kapasitesine sahip olacaktır.

  Yüksek bir cer kullanılabilirliği elde etmek için, YHT seti tasarımı ve cer performansının hesaplanmasında, aşağıdaki tabloda verilen değerleri aşan tekerlek/ray adezyonu değerleri kullanılmayacaktır.

  Cer performans hesaplaması için izin verilen max tekerlek/ray adezyonu  Kalkışta ve çok düşük hızda

  %30

  100 km/s hızda

  %27,5

  200 km/s hızda

  %19

  250 km/s hızda

  %14

  Ara hız değerleri için lineer interpolasyon yapılacaktır.

  • Çevre / İklim Koşulları

  YHT setlerindeki tüm mekanik, pnömatik, hidrolik, termik, elektrik ve elektronik teçhizat, aşağıdaki çevre ve iklim şartlarında güvenilir bir performans sağlayacak şekilde tasarlanacak ve imal edilecektir.

  Isı Aralığı : -25ºC / +45ºC, tam güneş ışıması (EN 50125-1;T3)
  SINIF

  YHT Setinin Dışındaki Hava Sıcaklığı (ºC)

  YHT Setinin Yolcu Bölmesi İçindeki Hava Sıcaklığı (ºC)

  Kabin İçi Hava Sıcaklığı (ºC)

  T3

  -25ºC

  +45ºC

  -25ºC

  +55ºC

  -25ºC

  +70ºC
  • İşletim Kriterleri

  Tasarım Hızı : 275 km/s, tam aşınmış teker ile

  İşletim Hızı : En az 250 km/s, tam aşınmış teker ile

  Trenlerin kullanım ömrü : 30 yıl

  Günlük işletme saati : Minimum 18 saat

  Bir Yılda Toplam : 500.000 km ( -10 % /+10 % ) / 1 YHT Seti

  Olacağı ve Sene başına düşen ticari işletim günü sayısının minimum 240 gün / Tren seti başına alınacağı kabul edilecek ve YHT Setleri bu işletim koşullarına uygun olarak tasarlanacaktır.

  Her bir tren için A, B, C ve D sınıfı arızaların tamamını kapsayan MKBF değeri 35.000 km altında ve A ile B sınıfını kapsayan MKBSF değeri 500.000 kilometre altında olmayacaktır.  • Minimum kapı sayısı

  Araçların çalışacağı hattın gabari sınırlarına uyması, istasyonlar ile uyumlu olması ve hızlı yolcu sirkülasyonu amacıyla bir YHT setinin bir yanında her iki başa göre mümkün olduğunca simetrik yerleştirilmiş en az 10 adet olmak üzere her iki yanında toplam en az 20 adet kapı olacaktır. Yolcu koltuklarının sayısına göre trenin her bir yanı için minimum kapı sayısının belirlenmesi amacıyla aşağıdaki oran kullanılacaktır.

  462-510 adet yolcu için en az 10 adet

  511-550 adet yolcu için en az 11 adet

  551adetten fazla yolcunun taşınması halinde en az 12 adet.
  • Tuvalet Sayısı

  YHT setinde LOC&PAS TSI 2015, UIC 660 Madde 10.8 ve 250 km/h ticari hıza uygun vakumlu tuvalet bulunacaktır.

  YHT setinin toplam oturma kapasitesi 460 ve üzeri olduğu durumlarda aşağıda belirtilen tuvalet sayısı kullanılacaktır.

  YHT setinin toplam oturma kapasitesi ;

  460-510 adet yolcu ise YHT setinde en az 11 adet,

  511-540 adet yolcu ise YHT setinde en az 12 adet,

  541-580 adet yolcu ise YHT setinde en az 13 adet,

  Tuvalet bulunacaktır.

  DRY2015-1-02: Milli Tren Setleri (Elektrikli Tren Seti (EMU) ve Merkezi Kontrol, Yönetim ve İzleme (TCMS) Sistemlerinin Geliştirilmesi

  Genel Çerçeve:

  Merkezi Kontrol, Yönetim ve İzleme Tahrik sistemi, tüm cer araçlarının alt bileşenlerinin ara yüzlerinin o araç için geliştirilmiş yazılımla bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayan sistemdir. Tren Merkezi kontrol sistemi Kontrol işlemlerini mikro işlemcili bir yazılım ile sağlamaktadır. Hali hazırda Ülkemizde yerli olarak düşük güçlü kontrol sistemleri prototip olarak tasarlanmıştır. Ancak yüksek güçlü cer sistemleri için özellikle yüksek güvenilirlikte kullanılmak üzere söz konusu bu sistem, araç imalatçıları tarafından geliştirilen ve her imalatçının sahip olması gereken önemli bir teknolojidir. Bu açıdan ülkemizde de Tren Merkezi kontrol sistemlerinin varlığına ihtiyaç bulunmaktadır  Kapsam:

  Gerçek zamanlı gömülü sistem mimarisinde, tren setinin tüm çevresel ekipmanlarını kumanda eden ve kaydını tutan, Merkezi işlemci ünitesi ve çevresel kontrol üniteleri tasarlanacaktır.

  Bu kapsamda;


  • Tren boyunca ana veri yolu, (Multifunction Vehicle Bus)

  • Emniyet döngüsü yazılım ve donanımı, (Safety Loop)

  • Tren yönetim sistemi yazılım ve donanımı, (Transportation Management System)

  • Tren alt bileşenleri ara yüzleri arasında iletişimin kontrolü ve izlemesini sağlamak amaçlanacaktır.

  DRY2015-1-03: Yüksek Hızlı Tren Setleri ve Hatlarında Emniyet, Güvenlik ve Konfor İzleme Sistemi

  Genel Çerçeve:

  Günümüzde, trenlerde ve demiryolu hatlarında çeşitli sensörler yerleştirmek suretiyle birçok bilgiyi anlık olarak elde etmek ve karar vermek mümkün hale gelmiştir. Bu sistemler ile trenin hareket süresi boyunca izlenmesi sonucu oluşan anormal durumlar anında merkeze iletilebilir, aykırılık eşiğinin dışında kalan ölçümler istasyonlarda kurulacak güvenli kablosuz ağ üzerinden merkeze iletilerek detaylı analizin yapılmasına olanak sağlanabilir.

  Ön analiz sonucu gerçek zamanlı olarak tespit edilen aykırılık durumlarında, diğer sensörler ile gerçek zamanlı karşılaştırma yapılarak aykırı durumun trenin belirli bir bölgesinden mi, yoksa demiryolundan mı kaynaklandığı ya da geçici bir problem olup olmadığı, ön değerlendirme sonucu olarak gerçek zamanlı olarak tespit edilebilmektedir.

  Ayrıca yol boyunca tren dışına bağımsız olarak yerleştirilecek sensörler ile oluşabilecek aykırı durumun sensöre özgü ve karşılaştırmalı olarak gerçekleştirilecek analiz sonucu özellikli olarak aykırılık merkezi da tespit edilebilmektedir. Bu proje il aşağıda belirtilen çıktıların elde edilmesi hedeflenmektedir.  • Şaft ve Motor titreşimlerinin anlık takibi,

  • Tekerlerde oluşabilecek sorunların tespit edilmesi,

  • Bojilerde oluşabilecek sorunların tespit edilmesi,

  • Konforu etkileyebilecek sorunların tespit edilmesi,

  • Ray Altı toprak hareketliliğinin anlık takibi,

  • Hat Çevresi güvenliğin izlenilmesi (Demiryolu Altı ve Hat Çevresi Güvenlik İzleme Sistemi)

  • Hat çevresi meteorolojik değişimlerinin anlık izlenebilir olması.

  • Meteorolojik veriler ile girilmiş eşik değerlerinin anlık karşılaştırılması ve doğal felaket öncesi alarm sisteminin oluşturulması ve izlenmesi

  • Meteorolojik verilere ilişkin trenlerin güzergâh yönüne ve hızına göre anlık hesaplamanın yapılarak konforlu ve emniyetli sürüşün gerçekleştirilmesinin sağlanması

  • Alarm sonrası planlanan ya da yapılması istenilen süreçlerin standartlaştırılması

  DRY2015-1-04: Milli EMU Setleri İçin CER Motoru Tasarımı ve Geliştirilmesi

  Genel Çerçeve:

  TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü işyerlerinde farklı tip ve güçlerde lisans altında AC/AC ve DC CER motorları imalatı yapılmaktadır. Elde edilen tecrübenin kullanılmasıyla birlikte raylı sistem araçlarındaki CER motoru ihtiyacını karşılamak üzere elektrikli demiryolu araçları (şehir içi, şehirlerarası ve yük trenleri) CER motorlarının özgün tasarımlarının yapılabilmesi ve üretimine yönelik ar-ge yapılması.


  Kapsam:

  Bu çağrı kapsamında geliştirilecek AC/AC cer motorları aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:  • Üretilen motor aktarma organlarına ihtiyaç duymadan direk olarak boji içine monte edilecektir.

  • 160-200 km/s’e kadar olan hızlarda tren işletmesine izin vermelidir. Sürücü devreleri ihtiyaç duyulacak ölçüde akı zayıflatma algoritmalarına sahip olmalıdır.

  • Tasarımı yapılacak CER motorunun işletme gücü 325-500 kW’a aralığında olacaktır.

  • IEC 60349-2 standardına uygun olacaktır.

  • Rotoru sincap kafesli üç fazlı asenkron/senkron olacaktır.

  • Soğutması cebri olacaktır.

  • Filtreleme sistemi motorun fonksiyonelliğinin harici kar, toz ve sudan etkilenmeyecek şekilde tasarlanacaktır.

  • İzolasyon malzemesi “200” sınıfı veya üzeri epoksi vernik olacaktır.

  • Farklı yükleme koşulları ve işletme hızlarında en yüksek torku en düşük akımla verecek kontrol algoritmasına sahip olmalıdır. Bakır kayıpları asgari düzeye indirilerek motor verimi yükseltilecektir.

  • Yüksek hızlarda konvansiyonel cer sisteminde görülen tork dalgalanmaları maksimum sürüş konforu ve emniyeti için bertaraf edilecektir.

  • Yüksek verimlilikle çalışacak ve daha az enerji tüketecektir.

  • Hafif olacak ve böylece süspanse edilen ve edilmeyen ağırlıkta düşüş olacaktır.

  • Cer sistemi rejeneratif frenleme imkânına sahip olacaktır.

  DRY2015-1-05: Elektrikli Anahat Lokomotifi Cer ve Kontrol Sistemlerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi

  Genel Çerçeve:

  Elektrikli lokomotiflerde kullanılan, invertör/konvertör ünitesi, cer trafosu, cer motoru, cer kontrol yazılımından oluşan “Cer Sistemi” lokomotiflerin en kritik bileşenleri içerisindedir. Cer Sistemi ve Lokomotif Kontrol Sistemi” lokomotif maliyetinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. TCDD İşletmesi bünyesindeki Elektrikli lokomotiflerde kullanılan cer sisteminin invertör/konvertör ünitesi ile cer kontrol yazılımı Dünyada belli sayıda firma tarafından üretilmekte ve söz konusu bu ürünlere çok yüksek maliyetler ödenmektedir. Ülkemizde invertör/konvertör ve cer kontrol yazılımı araştırma geliştirme çalışmaları TÜBİTAK, ASELSAN gibi kuruluşlar tarafından sürdürülmektedir. Nitekim TÜBİTAK 1007 Programı kapsamında; TÜLOMSAŞ ve TÜBİTAK MAM ortaklığı ile 2011 yılında 3 yıl süreli 1 MW gücünde "E1000 Tip Elektrikli Lokomotif Geliştirilmesi Projesi" isimli proje ile Elektrikli Lokomotifin Cer Sisteminin Milli Tasarımının ilk adımı atılmıştır.

  Bu çağrı ile söz konusu cer sistemleri geliştirilerek 5 MW gücünde Milli bir Elektrikli lokomotifin üretimi hedeflenmektedir.

  Kapsam:

  Bu çağrı kapsamında geliştirilecek sistemler şunlardır:  • Sistem Tasarımı

  • 5MW gücünde elektrikli cer sistemi,

  • Lokomotif merkezi kontrol sistemi,

  • Milli Cer sistemi ve kontrol sistemlerinin lokomotif üzeri entegrasyonu ve devreye alınması

  • Prototip Üretimleri

  • Yol Testleri


  Elektrikli Milli Anahat Lokomotifi Projesinde Geliştirilecek Teknolojiler


  • 5 MW cer gücünü sağlayacak modern AC çekiş teknolojileri

  • Geri kazanımlı IGBT tabanlı doğrultma devreleri

  • Yüksek güçlü cer motoru sürüş teknolojileri

  • AC-AC çevrim teknolojileri

  • IEC 61377, IEC 61287, IEC 50121, IEC 50155 ve EN50163 standartlarına göre tasarlanmış ve test edilmiş cer sistemi.

  TSI kriterlerini karşılayacak güvenli yazılım ve donanım geliştirme teknolojileri

  • Raylı araç güvenli yazılım ve donanım geliştirme kriterlerine göre proje süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,

  • Güvenlik kriterlerine göre yazılım ve donanımların geliştirilmesi,

  • Güvenlik kriterlerine göre test ve sertifikasyon.

  Kayma ve Kızaklama Kontrol Teknolojileri

  • Cer sistemi ve lokomotif kontrol sistemi ile birlikte gerçek zamanlı olarak çalışacak kayma ve kızaklama kontrol sistemi.

  Lokomotif Testleri ve Kabul Süreçleri

  • Türkiye’de ilk defa Milli olarak geliştirilen “Cer Sistemi ve Lokomotif Kontrol Sistemi” entegre edilmiş ana hat lokomotifi EN14363, EN50215 standartlarına göre test edilecek ve Notified Body denetimine tabi tutulacaktır.

  DRY2015-1-06: Dizel Motor Modernizasyonu

  Genel Çerçeve:

  TÜLOMSAŞ tarafından yerli olarak üretilmekte olan TLM16V185 tipi dizel motorların performans, verim, egzoz gazı ve gürültü emisyon değerlerini belirleyen Yanma Mekanizması 1940-50’li yıllarda geliştirilen Ön Yanma Oda yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden TÜLOMSAŞ Motorları Uluslararası örnekleri ile karşılaştırıldığında etkin bir rekabete sahip değildir.

  Dünyada, özellikle Avrupa Birliğinde (AB) çevre koruma kurallarına uymak için üretilecek motorların emisyon değerlerini düzenleyen kurallar çok zorlayıcı hale gelmiştir. AB’nin yayınladığı direktiflerle önümüzdeki yıllarda Faz III A ve Faz III B standardına uymayan motorların kullanımı engellenecektir


  • Planlanan bu Proje, Çift Türbülanslı Döngü ortamında “MR-Process” Yanma Mekanizması kullanılarak TÜLOMSAŞ 16 Silindirli PA4-185/2400PS Lokomotif ve Gemi Dizel Motorlarının mevcut üretim olanakları ve teknolojisini köklü değiştirmeden Performans, Yakıt Tüketimi, Gürültü ve Egzoz Gaz Emisyonları açısından AB Standartları seviyesinde Geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu proje ile yıllık yaklaşık 75.000.000TL yakıt tasarrufu sağlanacaktır.

  • TÜLOMSAŞ tarafından üretilen TLM16V185 motorlarının, lokomotif dışındaki sektörlerde de daha geniş kapsamlı olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır.

  Kapsam:

  • Ortalama efektif basınç (M.E.P), güç ve tork değerleri ile efektif verim artacak, bunun sonucunda özgül yakıt tüketimi %10-15 oranında düşecektir. Bu oranın rakamsal karşılığı yaklaşık olarak özgül yakıt tüketiminde 1 kWh başına yaklaşık 40 gr.lık azalma şeklindedir.

  • Gürültü emisyonu ve azot emisyonu azalacak ve Faz IIIA / Faz IIIB emisyon değerlerinin altına inilmiş olacaktır.

  DRY2015-1-07: Dizel Motor Yakıt Dönüşüm Sistemleri Geliştirilmesi

  Genel Çerçeve:

  Klasik Lokomotif, Gemi ve Jeneratör motorları Çift Yakıt (Dual Fuel) Sitemi adlandırılan yöntemle kısmen Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) ve Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) tipli Doğal Gaz yakıtlarına dönüşümü hali hazırda yapılmaktadır.

  Yeni gelişen teknolojiler ışığında, limit değerleri düşük olan egzoz gaz emisyon standartlarının devreye girmesi, Çift Yakıt Sistemi yapısı içerisinde doğal gazın kullanım miktarının ana yakıtla orantısının %30-35’i aşmamasını gerektirmektedir. Ancak bu düşük oranlı Doğal Gaz kullanımı ekonomik açıdan yeterli fayda sağlamamaktadır.

  TÜLOMSAŞ dizel motorlarında mevcut olan Türbülanslı Ön yanma odası ile bir arada Piston üzerinde yeni nesil yanma odası teknolojisi kullanımında ise, vuruntu olayı meydana çıkmadan tam yanma gerçekleşmektedir. Bu sebeple, NOx ve HC emisyonlarını artırmadan silindirlere verilen Doğal Gaz miktarını %70-80’e kadar artırmak mümkündür. Bu sebepten söz konusu yöntemle TÜLOMSAŞ motorunun kısmen Doğal Gaz yakıtına dönüşümü hem ekonomik, hem de kirletici gaz emisyonlarının (özel olarak İs/Partikül maddelerinin) düşürülmesi açısından önemlidir.

  İki aşamalı olarak planlanan çalışmada ise, yeni nesil yanma mekanizmasının Direk enjeksiyon yöntemi kullanılarak, hem dizel motorun performansı, verim ve emisyon karakteristikleri yaklaşık % 5 oranında iyileştirilecek, hem de herhangi bir ek emisyon düşürücü kullanılmadan %100 doğal gaz yakıtına dönüşüm sağlanacaktır.

  Ayrıca denizcilik alanıyla koordineli, kabotaj denizyolu taşımacılığında faaliyet gösteren yolcu ve araç taşımacılığı yapan gemilerde bulunan mevcut dizel makinelerin çevreci, ekonomik ve güvenli yakıt olan sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) ve/veya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullanan makinelere dönüşümünün incelenmesi ve uygulamalara yönelik gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır.  Kapsam:

  • TLM16V185 motorunun, hem dizel yakıt, hem de %100 Doğal Gaz yakıtı ile çalışabilmesini, klasik motorla mukayese edildiğinde performans ve veriminin en az %15-20 civarında iyileşmesini sağlayacaktır.

  • Çevreye duyarlı Yeşil Motor teknolojisinin Sanayi Uygulaması neticesinde, TÜLOMSAŞ’a Dünyada Bir İlk olarak Milli Teknolojili, Uluslararası patentlerle korunan, dünya pazarında Rekabetçi ve Yenilikçi Lokomotif ve Gemi Motorları kazandıracaktır.

  • Gemi sanayi şartlarını belirleyen Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) kuralları çerçevesinde inşa edilmesi gereken gemiler için, TÜLOMSAŞ tarafından rekabetçi ve çevreci gemi motorları üretilecektir.

  • Olası bir deniz kazası durumunda yakıttan kaynaklı deniz kirliliğinin önüne geçilebilecektir.

  DRY2015-1-08: Demiryolu Araçları için Hat Açıklığı Değişebilen Yerli Boji Tasarımı, Geliştirilmesi ve Üretimi

  Genel Çerçeve:

  Boji, bir demiryolu aracının en önemli bileşenidir. Bu kritik bileşenin yerli olarak üretilmesi bu bileşene ait stratejik know-how elde edilebilmesi için boji tasarım yeteneğine sahip olunmalıdır. Üretilecek bojilerin ülke şartlarına uygun olarak, farklı araç tipleri ve farklı hızlar için farklı bojilerin tasarlanmasına ihtiyaç vardır.

  Hat açıklığı, bir demiryolu hattını oluşturan yük taşıyan iki tren rayı arasındaki mesafeyi tanımlar. Dünyadaki demiryolu hatlarının %60’ı standart hat açıklığı olarak 1.435 mm (4 feet 8 1/2 inç) mesafeyi kullanır. Farklı mesafelerdeki hat açıklıkları geniş veya dar olarak adlandırılır. İki farklı hat açıklığına sahip hatların buluştuğu yerlerde hat kesintiye uğrar.

  Ülkemizde hat açıklığı 1.435 mm’dir. Ancak Rusya, Gürcistan, Azerbaycan vb. ülkelerde hat açıklığı 1.520 mm’dir. Bu ülkelerle yapılan demiryolu taşımacılığında boji değiştirme istasyonlarından yararlanılmaktadır. Yük taşımacılığı açısından bu tür hat açıklığı otomatik değişebilen bojiler önemlidir.

  1   2   3   4   5   6   7


      Ana sayfa


  Ar-ge konulari

  Indir 437.15 Kb.