bilgiz.org

Appendix 1: Space Weather Dance Show “Sonnensturm”

 • Basın Bülteni (in English Press)
 • Press Release for the Bus
 • SWEETS Greifswald’tan Viyana’ya (UNO) Paris’e SWEETS Ağ Testi
 • İletişim: Dr. Frank Jansen, SWEETS Science and Program manager SWEETS Media Office
 • MASS, e-magazine of the METU Aerospace Student Society
 • Space Week Article on the Daily Newspaper Hürriyet
 • FP6 SWEETS Article on the monthly periodical “KobiEfor”
 • FP6 SWEETS Article on monthly “Bilim ve Teknik”
 • Anadolu Ajansı a. The following e-mail was sent upon the request of YT, which explains who the “Anadolu Ajansı (AA)” is, and the relevant background. • Tarih14.10.2017
  Büyüklüğü45.29 Kb.

  Indir 45.29 Kb.

  Appendix 15: Press Releases  1. Press Release on the Web ( http://www.ae.metu.edu.tr/~cost/ and the IHY Europe; COST 724; SWEETS Media; Turkish Media including TV TRT1)


  SWEETS

  Basın Bülteni (in English Press)
  20. Yüzyıl’a dek, Yer Gezegeniyle Güneş arasındaki “Yer’e Yakın Uzay”a yolculuk kavramı, yazarların satırlarında, sanatçıların resimlerinde, müziklerinde “bilim-kurgu” boyutunda süre geldi. Bir çağdan ötekine aktarılan gözlemler, düşünceler, deneyimler, bilimsel gelişmeler, paylaşımlar sonucunda uzayda “insan” gerçeğini oluşturdu.
  4 Ekim 1957 günü, insan yapısı bir uydu, SPUTNIK 1, Yer’e Yakın Uzaya yerleştirilen ilk yapay uydu oldu. Bu tarih, Yer’e Yakın Uzay’da insan etkinliğini başlatan yeni bir dönem açtı. 4 Ekim 1957, bilim ve teknolojinin önderliğini yapan gelişmiş çevrelerce “Uluslararası Yer Fiziği Yılı (UYFY) – International Geophysical Year (IGY)” olarak tanımlandı. Bu tarih, bir anlamda yeni bir bilim dalının, “Uzay Fiziği”nin doğuşu oldu. Uzay Fiziği bilim ve uygulama dalı, Güneş Sistemi ve en yakın Uzay çevresinde parçacıkların ve alanların bilimsel araştırmalarını ve uygulamalarını kapsamaktadır. Her ne kadar, Yer’e Yakın Uzay ortamının algılanabilen işaretleri ya da bu dala ilişkin konular ve alanlar, yüzlerce yılı kapsayan bir geçmişi içerseler de roketlerin ve uyduların geliştirilmesinden önce tüm gözlemler ve yorumlar Yer Gezegeni üzerinde sınırlı olanaklara dayanmaktaydı. Bu önemli başlangıçtan beri 50 yıl geçti ve 2007 yılı UYFY/IGY’nin 50. yıl dönümü olarak kutlanmaya başlandı.
  Geçirdiğimiz bu 50 yıl içinde yaklaşık olarak 67 ulustan 60000’i aşkın bilim insanı, araştırmacı binlerce proje üreterek birlikte çalıştı. 1957’de başlatılan uluslararası ölçekli iş birliği stratejileri, taktikleri Avrupa’yı “Uzay” yarışmalarında bugünkü bilgi, beceri, donanım düzeyine eriştirdi.
  Uzay teknolojisinin 1957’den beri ulaştığı nitelik ve nicelik sonucunda, insan yapısı uydular artık Güneş’e yakın yörüngelerde veri toplayıp birbirlerine ve Yer’e aktarmaktadırlar.
  Bütün bu gelişmeler doğrultusunda, UYFY/IGY’nin 50. kuruluş yıl dönümü olan 2007 yılına “Uluslararası Güneş Fiziği Yılı (UGFY) – International Heliophysical Year (IHY)” adı verildi.
  2007 – 2009 yılları arasında UGFY/IHY kutlamaları, Birleşmiş Milletler (BM)’in ev sahipliğinde sürecektir. Bu önemli kutlamanın açılışı, 2007 yılı Şubat ayında BM, Viyana’da görkemli bir törenle yapılmıştır.
  Bu kutlamalar kapsamında, ortaklaşa bilimsel ve mühendislik eylemleri oluşturulmakta; örgün, yaygın eğitimler ve topluma ulaşım (“outreach”) eylemleri yapılmaktadır. Üst düzeyde özetlenen bu uluslararası etkinlikler sürerken, Türkiye’de de bu etkinliklerin parçası olarak ODTÜ’de bir grup, AB COST 724 ve COST 296 Eylemlerini sürdürmektedir. Bu teknik projeler çerçevesinde, COST 724 içinde topluma ulaşım etkinlikleri ve bunlardan doğan SWEETS (Space Weather and Europe – an Educational Tool with the Sun, Uzay Havası ve Avrupa – Güneş ile ilgili bir Eğitim Aracı) projesinde uluslararası ve ulusal ortamda ODTÜ grubu önemli etkinlikleri yürütmektedir.
  Günlük yaşamımızın her aşamasında, çağımızda, teknolojiyle iç içeyiz. Bu ileri teknoloji çok yetenekli olmakla birlikte çevredeki koşullardan çok etkilenmektedir. Örneğin, yeni otobüslerde cep telefonu kullanılırsa, otobüsün fren ve benzer donanımı çalışamaz duruma gelebilmektedir.
  Çevre”deki etkilerin en önemlileri, “Güneş Fırtınaları” ve benzeri olaylar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Güneş’in Yer’e Yakın Uzay’daki bu etkileri “Uzay Havası” olarak tanımlanıp ele alınmaktadır.
  Her ne kadar, Uzay Havası, içerdiği Güneş etkinliği ve Kozmik Işın bileşenleri nedeniyle astronomik bir olaysa da, Uzay Havasına ilişkin etkinlikler, doğası nedeniyle, disiplinlerarası bir daldır. Uzay Havası, Fizik, mühendislik ve toplum etkinliklerinin çok çeşitli bileşenlerini içermektedir.
  Uzay Havasının, günümüzde, uydu haberleşmesini, uzaktan haberleşmeyi, uyduların yitimini, elektrik kesilmelerini, boru hatlarının paslanmasını, uçak yolcuları, çalışanları ve elektroniği üzerinde radyasyon riskini de içeren birçok konuda önemli etkileri vardır. Teknolojinin çok hızlı ilerlediği günlük yaşamımızda da, Uzay Havası gün be gün etkilerini artırmaktadır. Örneğin, GALILEO uydusunun yön-yer bulma (seyrüsefer) uygulamalarındaki; küresel ısınma – iklim değişimi üzerindeki; biyolojik dizgeler üzerindeki olası etkileri gibi.
  SWEETS, Güneş’in güzelliğini, önemini, etkinliklerini, Kozmik Işınlar ve Uzay Havasını Avrupa’ya gösterecektir. Ancak, Uzay Havası yaygın bir biçimde bilinmemektedir. Bu bağlamda, SWEETS’in amacı toplumsal bir “farkındalık” yaratmaktır. SWEETS bu görevini 27 Avrupa ülkesinde, 13 çok çekici ve üstün nitelikli etkinlik ve ürünle başaracaktır.
  SWEETS ortaklığının 17 adet üyeden oluşmaktadır. ESA (European Space Agency, Avrupa Uzay Ajansı), EU/ESF (European Union/European Science Foundation, Avrupa Birliği/Avrupa Bilim Vakfı), COST724 ve COST296 Eylemleri ve UGFY/IHY programı SWEETS ortaklığını ve etkinliklerini desteklemektedir.
  SWEETS, geleneksel UYFY/IGY’nin 50.yıl kutlamalarının (1957-2007) bir uzantısıdır. Özetlenirse, SWEETS Avrupa’nın bilimsel üstünlüğününü de Dünya’ya tanıtmaktadır.
  SWEETS eylemleri, üye ülkelerde, halk konuşmaları, basın toplantıları, politikacılarla görüşmeler, “okul” öğrencileriyle etkinlikler ve ilgili toplumsal bireyler ve kurumlarla görüşmeler biçiminde sürdürülecektir. Bu konuşmalar, özellikle, kadınlarında yürütücü olarak bulunduğu toplantılarda görüşmeler Uzay Havası ve toplumsal etkileri hakkında olacaktır.
  Sonuç olarak, bilimsel, mühendislik ve toplumsal etkileri bulunan Uzay Havası’nın toplumun her kesiminde “farkındalığı” artırmak amacı güden SWEETS Eylemi, Türkiye’de de başlatılmış ve çok çeşitli uygulamalarla etkin olarak yürütülmektedir.  1. Press Release for the Bus
  Basın Bülteni 20 Haziran 2007

  SWEETS Greifswald’tan Viyana’ya (UNO) Paris’e

  & SWEETS Ağ Testi

  SWEETS (Tatlılar), Hanse Bölgesine ya da Greifswald Üniversite Yerleşkesi’ne özel bir şekerleme türü değildir. SWEETS otobüsü, Dış Uzayın Barışçıl Kullanım Komitesi (COUPUOS)’un 50. Toplantısı’nda, uluslararası ziyaretçilere, Viyana Uluslararası Merkezi (VIC)’nde tanıtılan, ilginç bir otobüstür.

  Viyana Uluslarası Merkezi (VIC)’nde COPUOS’un töreni.

  SWEETS, “Uzay Havası ve Avrupa _ Güneş’e İlişkin Bir Eğitim Aracı” Eylemi AB fonu tarafından desteklenen bir projedir. SWEETS Otobüsü, çok karmaşık nitelikleri ve etkileri olan Uzay Havası’nı, ilginç örneklerle, görsel olarak, Avrupa Bilim Haftası’nın yapılacağı 2007 Kasım ayına dek Avrupa’da gezerek tanıtacaktır. (http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=616).

  Uzay Havası’nın kökenleri ve etkilerini konu olarak alan iki tane resimli hikaye SWEETS Otobüsü’nün dışında okunabilecektir. Konuklar, NASA ve ESA uydularından, Kozmik Işın Gözlemevlerindeki hemen hemen gerçek zamanda alınabilen verilere internet aracılığıyla doğrudan ulaşabileceklerdir. Gün boyunca, Güneş’i de gözleyebilecek olan konuklar, isterlerse gözlem verilerini 1893 yılında Paris Gözemevi’inden elde edilen siyah-beyaz Güneş lekeleri resimleriyle karşılaştırabileceklerdir.

  Paris’teki ziyaretçiler Güneş Gözlemleriyle ilgili olarak bilgilendirildiler.

  SWEETS otobüsü için ESA’nın sağladığı radyo teleskopu ile, açık ya da bulutlu havalarda Güneşin Yaydığı RadyoDalgaları’na ilişkin bilgiler konuklara sunuldu.

  UN/SWEETS Uzay Havası Konferansı’na katılanlar SWEETS Otobüsü önünde.

  SWEETS Otobüsündeki sunular İngilizce ve Otobüsün durakladığı ülkedeki anadilde hazırlanmıştır.

  SWEETS Otobüsü sergisinde, video gösterileri, Güneş’ten elde edilen ve arasında ilk siyah-beyaz Güneş lekesi resimlerin de bulunduğu gerçek zamanlı filmler ve resimler, iki dilde sergi panelleri aynı zamanda optik ve radyo Güneş teleskopları bulunmaktadır.

  Konuklar, ilk uluslararası Uzay Havası CD’sini video ekranında izleyebilmektedirler. Örneğin, SWEETS Otobüsünü ziyaret ettiyseniz, uyduların neden bozulduğu, uzay havasının uydu yörünge hareketlerinde ve iletişimde neden etkili olduğu, uzay havasının Alman hızlı treni ICE’a, güç kablolarına, boru hatlarına ve küresel ısınmaya olan etkilerine ilişkin bir çok şeyi artık biliyorsunuz demektir. Bunlara ek olarak; BM, Viyana’da yapılan SWEETS Konferansı’nda, Avusturya, Almanya, Fransa ve İngiltere’deki uçuş görevlilerinin etkisi altında kaldığı ışınım konulu, halka açık bir söyleşini de yapılmıştır.
  Şu anda SWEETS otobüsü, Meudon’daki ünlü Paris Gözlemevi’nde bulunmaktadır. Önümüzdeki haftasonunda onbinlerce insan Meudon’daki SWEETS otobüsünü ziyaret edip, havai fişek gösterisini izleyeceklerdir.

  Resmi açılıştan önce (sağdan sola): Prof. Brigitte Schmieder (Paris Gözlemevi) ve Dr. Frank Jansen (Uzay Havası Gözlemevi Greifswald) birincil uzay havası kaynağı olarak Güneş’i ve SWEETS Ağ denemesini Paris’teki Grammar Okulu’nun oğrencilerine açıklarken.
  Unutmayın: Uzay Havası ve UGFY (IHY)’ye ilşkin sınava 15 Temmuz 2007’ye kadar katılabilirsiniz. Böylece, Norveç’in kuzeyindeki roket fırlatma sürecine katılma ödülünü kazanabilirsiniz. Daha fazla bilgiyi, www.sweets2007.eu adresinden öğrenebilirsiniz.

  İletişim:

  Dr. Frank Jansen, SWEETS Science and Program manager

  SWEETS Media Office at
  Technology Centre Vorpommern
  Dr. Frank Jansen
  Brandteichstraße 20
  D-17489 Greifswald


  Germany
  Tel:       +49 3834 762463       
  Handy: +49 176 2426 7648
  Fax: +49 3834 550 222
  mail: info@sweets2007.eu
  1. MASS, e-magazine of the METU Aerospace Student Society


  http://hut.metu.edu.tr/turkish/index.htm


  1. Space Week Article on the Daily Newspaper Hürriyet

  1. Space Week METU Press Release  1. FP6 SWEETS Article on the monthly periodical “KobiEfor”

  Cover Page Back of the Cover Page
  The Article based on an Interview with YT during the ………Conference, which Content Page appeared ath the KobiEfor on
  1. FP6 SWEETS Article on monthly “Bilim ve Teknik”

  1. Anadolu Ajansı


  a. The following e-mail was sent upon the request of YT, which explains who the “Anadolu Ajansı (AA)” is, and the relevant background.
  Date: Thu, 27 Dec 2007 22:14:39 +0200 (EET)

  From: cates@aa.com.tr

  To: ytulunay@ae.metu.edu.tr

  Subject: aa haber

  Sayın hocam,

  aşagıda Anadolu Ajansı hakkında İngilizce bilgi var.

  Saygılarımla.

  Cüneyt Ateş, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, İç Haberler Servisi, cates@aa.com.tr

  (312) 231 70 00 / 2406, (532) 422 62 37
  Anadolu Agency (AA), set up on April 6th, 1920 by Mustafa Kemal Ataturk, the Founder of the Modern Turkish Republic, is the biggest news agency of Turkey and one of the prominent wire services of the world.

  With its 28 regional offices within the country and 22 bureaus in foreign countries, AA instantly informs its subscribers about the developments in Turkey and in the world with around 700-800 news stories and around 200 photographs, daily.

  The motto of AA which uses ''satellite technologies'' to transmit news stories and photographs, is ''rapid, objective and accurate journalism''. AA also conforms to public interest principles.

  AA's news stories covers a large spectrum extending from politics to health, parliament news to economy, cultural and artistic activities to sports and science and technology to education.

  AA has also been exchanging news with more than 80 national and international agencies and is the primary and most important news source of press and media organizations in Turkey. It provides news stories to newspapers, TV channels, radios, news portals, GSM operators, magazines, photograph and advertisement agencies, state institutions, local administrations, businesses, entrepreneurs, tourism agencies, hotels, political parties and politicians, unions and educational institutions 24 hours / 7 days.

  AA, thanks to its experienced staff, aware of their responsibilities, and its extended technological infrastructure, heralds the voice of Turkey all over the world.
  b. The Original Text That AA Disseminated to the Media in Türkiye on 26th of Dec. 2007
  UZAY HAVASI ULUSAL EYLEM GRUBU KURULDU
  GRUP; GÖZLEM YAPMA, VERİ ÇÖZÜMLEME, MODEL YAPMA, EĞİTİM, ÖĞRETİM VE TOPLUMA ERİŞME GİBİ GÖREVLER YERİNE GETİRECEK 

  ANKARA (A.A) - (Tarih) - Uzay Çağı'nın 50. Yılı kutlamaları çerçevesinde Uzay Havası Ulusal Eylem Grubu Kuruldu. 
  SWEETS (Space Weather and Europe, An Educational Tool with the Sun – Uzay Havası ve Avrupa, Güneş İle İlgili Bir Eğitim Aracı) Ulusal Koordinatörü ve ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yurdanur Tulunay, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, ''Uzay Havası'' kavramının; yeryüzünden güneşe kadar olan alanı ve bu alandaki günlük yaşamı, teknolojiyi kapsadığını belirtti. 
  Söz konusu alandaki değişimlerin akademik düzeyde incelenmesi için İstanbul'da, yapılan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde, Enstitü Müdürü Prof. Dr. Gülay Altay, Prof. Dr. Atila Özgüç ve Tulunay’ın açılışını yaptığı SWEETS toplantısında Uzay Havası Ulusal Eylem Grubu kurulmasının kararlaştırıldığını anlatan Tulunay, ayrıca Uzay Havası Merkezi Kurulması ve Dikey İyonosonda İstasyonları Kurulması gibi çalışmaların da ele alındığını bildirdi. 
  Tulunay, çeşitli üniversitelerimizden gelen çağrılı konuşmacılardan oluşan grubun gözlem yapma, veri çözümleme, model yapma, eğitim, öğretim ve topluma erişme gibi görevleri yerine getireceğini belirtti. 

  Tulunay, ayrıca, Uzay Havası çalışmalarında tutulacak yol için, Türkiye'de ilk kez disiplinlerarası bir yatay yapılanma stratejisi ve uygulama biçiminin saptanıp, eyleme geçildiğini bildirdi.
  c. The Newsclips Appeared at the Turkish Media After the Item b.


   • http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=629822

   • http://www.cnnturk.com/BILIM_TEKNOLOJI/haber_detay.asp?PID=16&HID=1&haberID=414866


   • http://www.f5haber.com/haber.aspx?id=384456&cat_id=6&title=uzay_havasi_ulusal_eylem_grubu_kuruldu_haber

   • http://astroturk.net/?p=166


   • http://www.sesligundem.com/show-detail/706.do?nID=31994
   • http://www.eso-es.net/haber/haber.asp?id=23143


   • http://www.haberarsivi.com/haber.asp?id=12193


   • http://www.guncel-haber.com/1508349/haber_uzay_havas%FD_ulusal_eylem_grubu/

   • And the Others  And, many others.  1. Radio Broadcasts
    1. TRT1 short

    2. TRT1 long

    3. RadyoODTÜ
      Ana sayfa


  Appendix 1: Space Weather Dance Show “Sonnensturm”

  Indir 45.29 Kb.