bilgiz.org

Akilli mühendiSLİk sistemleri

 • Akıllı Yazılım Sistemleri Dalı
 • Zorunlu Dersler
 • Seçimlik Dersler
 • Akıllı Hesaplama Sistemleri Dalı
 • Akıllı Üretim Sistemleri Dalı • Tarih26.12.2017
  Büyüklüğü30.55 Kb.

  Indir 30.55 Kb.

  AKILLI MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİ

  TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Giderek daha rekabetçi bir ortam olan dünyamızda, bilgisayarlar artık yalnızca hesap yapmak için değil aynı zamanda iş hayatında akıllı çözümler üretmek için kullanılan araçlar haline gelmiştir. Borsa tahminlerinden akıllı fabrika kontrollerine, ürün önerilerinden stratejik firma yönetimlerine kadar, dijital verileri analiz edip doğru sonuçlara varabilen ve eyleme geçirebilen akıllı sistemlerin önemi büyük bir hızla artmaktadır. Günümüzde çok daha kolaylıkla ulaşılabilen verilerin, algoritmik teknikler ve mühendislik prensipleriyle analizi ve karar vermede kullanılması yeni ve ilgi çekici araştırma alanları yaratmaktadır.

  İEÜ Akıllı Mühendislik Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı, Akıllı Hesaplama Sistemleri, Akıllı Yazılım Sistemleri ve Akıllı Üretim Sistemleri isimli üç ayrı dalı ile yurt çapında mühendislik eğitimini tamamlamış öğrencilere akıllı mühendislik sistemleri yaratmak için gerekli olan algoritmalar, teknolojiler ve yöntemler konusunda geniş bir bakış açısı ve uygulama olanağı vermeyi amaçlamaktadır.

  Her tür sistemin ve cihazın daha akıllı yollarla davranması artarak gerekmektedir. Bu nedenle, akıllı sistemler sanayi için oldukça büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir. Dahası, birçok bilim dalı arasında farklı problemlerin çözümü için akıllı metotlara ilgi artmıştır . Bu program, alandaki yüksek ilgiye ve alandaki mezunlar için gelecekteki gereksinimlere hitap etmeyi amaçlar. Akıllı Sistemler Yüksek Lisans Programı otomatikleşmiş akıllı sistemlerin nasıl tasarlandığını, kurulduğunu ve değerlendirildiğini öğrenmek isteyen öğrenciler için iki yıllık planlanan tezli bir yüksek lisans programıdır. Program, sistem mühendisliği içinde hem akıllı sistemlerin mühendisliği hem de akıllı metotların uygulamasıyla ilgilidir.

  Akıllı sistemler fikirler kullanmasının yanı sıra doğaya ait sistemlerden ilham alır ve yapay zeka, otomatik öğrenme, evrimsel ve sezgisel algoritmaların hem var olan hem de yeni teknikleri üzerine kurulur. Bu program, oldukça karmaşık, belirsiz ve değişken doğaya sahip problemlerin çözümüne olanak veren geleneksel olmayan çözüm yollarını sağlayan yukarıdaki üç ana alanı içermektedir.

  Her daldaki öğrenciler diğer dallarla ortak ve yalnızca kendi dallarına özel olan zorunlu ve seçmeli dersler alacaklardır. Katılan öğrenciler bu derslerle birlikte, vaka analizi, konu anlatımı, gerçek hayat projeleri, seminerler ve takım çalışmasının eş zamanlı yürütülmesi ve hazırlayacakları tezler ile bu iki senelik programdan en gelişmiş teknolojileri sistemlerini geliştirmek için kullanabilen mühendisler olarak mezun olacaklardır. Bu amaçla programlar yürüten yurt dışı ve yurt içi yüksek eğitim kurumlarından bazıları aşağıda listelenmiştir.


  Akıllı Yazılım Sistemleri Dalı
  Akıllı Yazılım Sistemleri Yüksek Lisans Programımızın hedeflerinden ilki ülkemizin ihtiyacı olan yazılım mühendislerini yapay zeka konusunda hem teorik hem de pratik yönden eğitebilmektir. İkinci hedefimiz, gelişmiş yapay zeka ve yazılım mühendisliği becerileri ile donatmaktır. Bunu yaparken de disiplinler arası araştırma gücünden faydalanacağız. Bu disiplinler, bilgisayar ve endüstri sistemleri mühendisliğidir. Mühendislik yöntemleri haricinde takım çalışma yeteneklerini kazandırmak ve profesyonelliklerini etkinleştirmek master programımızın bir diğer açılma gerekçelerindendir. Bununla birlikte bu master programında elde edilen bilgi ve beceriler mesleki kariyer ya da doktora sonrası çalışmalar için kullanılabilecektir.
  İki senelik bir eğitim içeren bu programda öğrencilerin alması zorunlu ve seçmeli tüm dersler aşağıda listelenmiştir.
  Zorunlu Dersler
  IES503 Yapay Zeka

  IES505 UML ile Gerçek Zamanlı Sistemlerin Modellenmesi

  IES504 Zeki Aracılar ve Çoklu Aracı Planlama

  IES507 Algılayıcı Ağlarda Bilgi İşlem

  IES588 Akıllı Yazılım Sistemleri-Seminer

  IES598 Akıllı Yazılım Sistemleri -Tez


  Seçimlik Dersler
  IES506 İnsan Bilgisayar Etkileşimi

  IES550 Yapay Sinir Ağları

  IES540 İleri Ağ Optimizasyonu

  IES520 Kısıt Programlama

  IES524 Sayısal Görüntü İşleme

  IES523 Sayısal Sinyal İşleme

  IES560 Kablosuz İletişim

  IES530 Evrimsel Algoritmalar

  IES570 Kriptoloji ve Bilgisayar Güvenliği
  Akıllı Hesaplama Sistemleri Dalı

  Akıllı Hesaplama Sistemleri Yüksek Lisans Programı akıllı sistemlerle çalışmak için eksiksiz bir zemin hazırlamak amacıyla tasarlanmıştır. Programın amaçları arasında öğrencilere akıllı yazılımlar ve makineler geliştirmek için farklı tekniklerin teorik bilgisini sağlamak, öğrencileri akıllı sistemlerin değerlendirilmesi, tasarımı ve oluşturulması için pratik bilgilerle ve yeterli uzmanlıkla donatmak, öğrencilerin programlama, analitik, kritik ve problem çözme becerilerini geliştirmek ve öğrencileri endüstrideki kariyerleri veya ileri araştırma işleri için hazırlamak gösterilebilir.

  Bu programdan mezun olan öğrenciler zor problemler üzerinde çalışma disiplinini geliştirmiş olacaklar ve büyük olasılıkla bilgilerini, gelişmiş analitik ve teknik becerilerini çok disiplinli alana uygulayabilecekleri işler arayacaklardır.  Birçok mezunun danışmanlıkta veya akıllı sistem mühendisliğinin araştırılması ve geliştirilmesinde bir kariyer sürdüreceği beklenmektedir. Bazıları araştırma öğrencisi olabilirken birçoğu doğrudan piyasada devam etmeyi seçeceklerdir.
  İki senelik bir eğitim içeren bu programda öğrencilerin alması zorunlu ve seçmeli tüm dersler aşağıda listelenmiştir.
  Zorunlu Dersler
  IES503 Yapay Zeka

  IES509 İşlemsel Karmaşıklık

  IES508 Sezgiseller

  IES504 Zeki Aracılar ve Çoklu Aracı Planlama

  IES584 Akıllı Hesaplama Sistemleri-Seminer

  IES594 Akıllı Hesaplama Sistemleri-Tez


  Seçimlik Dersler
  IES511 Otomatik Öğrenme

  IES527 İnsan Bilgisayar Etkileşimi

  IES529 UML ile Gerçek Zamanlı Sistemlerin Modellenmesi

  IES550 Yapay Sinir Ağları

  IES540 İleri Ağ Optimizasyonu

  IES520 Kısıt Programlama

  IES524 Sayısal Görüntü İşleme

  IES523 Sayısal Sinyal İşleme

  IES560 Kablosuz İletişim

  IES530 Evrimsel Algoritmalar

  IES570 Kriptoloji ve Bilgisayar Güvenliği


  Akıllı Üretim Sistemleri Dalı

  Akıllı Üretim Sistemleri üretim optimizasyonu konusunda en son ve çok büyük bir adım olarak görülmektedir. Akıllı üretim sistemleri parametreleri dinamik bir şekilde değiştirme ve daha iyi üretim sonuçları alma becerisine sahiptir. Bu programda öğrencilerin en son bilgi teknolojilerinden faydalanarak üretim sistemlerinin en iyi şekilde planlanması ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

  Üretimin temel amacı müşteri taleplerini en verimli şekilde mümkün olan en düşük maliyetle üretmektir. Her ne kadar üretim sistemlerinde bilgisayarların kullanımı uzun bir geçmişe sahip olsa da bu kullanım daha çok ölçüm ve kontrol işleri ile sınırlandırılmıştır. 

  Akıllı üretim sistemlerinde amaç, üretim sistemlerini akıllı yapacak olan bilgisayarların ve sistemlerin karar verme aşamasında kullanılmasıdır.

  Hem Yapay Zeka hem de Yöneylem Araştırması camiası özellikle planlama ve çizelgeleme alanlarında zor kombinatoryal problemlerin çözümü için teknikler geliştirmekle ilgilenirler. Yapay zeka yaklaşımları çok çeşitli gerçek dünya problemlerinin üstesinden gelebilmek için sayısız bilgi gösterim biçimi içerir. Bunlardan bazıları kısıt programlama gösterimi, mantıksal kuralcılık, Prolog ve Lisp gibi tanımlayıcı ve fonksiyonel programlama dilleri, Bayesian modelleri, kural bazlı biçimler olarak sayılabilir. Bu kadar çok gösterimin dezavantajı, genelde gösterimlerin denetlenemeyen problemlere sebep olması ve dolayısıyla gerçeğe uygun boyutlardaki problemlerin ele alınmasında bu biçimlerin kullanılamamasıdır. Öte yandan yöneylem araştırması, doğrusal programlama anlatımı gibi daha yönetilebilir gösterimlere odaklanır. Yöneylem araştırmasına dayalı teknikler iyi tanımlanmış problem uzayları için optimum ve yerel optimum çözümlerini tanımlama yeteneği göstermiştir. Ancak genelde yöneylem araştırması çözümleri sınırlı açıklama güçlü katı modeller ile sınırlandırılırlar. Diğer taraftan, yapay zeka teknikleri kişilerin uzmanlığına da izin veren karma öncelik sistemlerinin yanı sıra etkin kısıt tabanlı akıl yürütme mekanizmalarını destekleyen gerçek dünya problemlerinin daha zengin ve daha esnek gösterimlerini sağlar. Zorluk gerçek dünya problemlerini tanımlamada yeteri kadar açıklayıcı olan ve aynı zamanda iyi ve hızlı çözümleri garantileyen gösterimler sağlamada yatar.
  İki senelik bir eğitim içeren bu programda öğrencilerin alması zorunlu ve seçmeli tüm dersler aşağıda listelenmiştir.

  Zorunlu Dersler
  IES513 Matematiksel Programlama ve Uygulamaları

  IES503 Yapay Zeka

  IES508 Sezgiseller

  IES515 Sistem Simülasyonu ve Modellemesi

  IES586 Akıllı Üretim Sistemleri-Seminer

  IES596 Akıllı Üretim Sistemleri-Tez  Seçimlik Dersler
  IES512 İmalat Sistemleri Analizi

  IES530 Evrimsel Algoritmalar

  IES538 Doğadan Esinlenilmiş En İyileştirme

  IES520 Kısıt Programlama

  IES535 Veri Madenciliği

  IES531 İleri Üretim Sistemleri

  IES532 İleri Çizelgeleme Sistemleri

  IES534 Doğrusal Olmayan Programlama

  IES550 Yapay Sinir Ağları

  IES540 İleri Ağ Optimizasyonu  IES509 İşlemsel Karmaşıklık


      Ana sayfa


  Akilli mühendiSLİk sistemleri

  Indir 30.55 Kb.