bilgiz.org

Akilli iŞaretler uygulama esas ve ilkeleri

 • Semboller
 • Sorumluluk
 • UYGULAMA İLKELERİ • Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü16.11 Kb.

  Indir 16.11 Kb.

  (9 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlükte olan)

  AKILLI İŞARETLER UYGULAMA ESAS VE İLKELERİ

   

  TEMEL İLKELER

   

  Kodlama

  1. Kodlayıcı, Üst Kurul tarafından kendisine verilen eğitim sonucu almış olduğu kullanıcı adı ve şifre ile internet üzerinden kodlama formuna ulaşır.

  2. Sınıflandırılacak program önceden izlenerek kodlama formu doldurulur.

  3. Medya hizmet sağlayıcı, bu işlem sonucunda sistem tarafından verilen yaş ve içerik sembollerini kullanır.

  Semboller

  1. Semboller, Üst Kurul tarafından hazırlanan orijinal tasarımına sadık kalınarak, siyah-beyaz renklerle, görülebilir ve anlaşılabilir boyutta yayınlanır.

  Sembol Kullanımı

  1. Sınıflandırma, yaş ve içerik gruplarını belirten sembollerin birlikte kullanılması suretiyle yapılır. Bir program için uygun yaş sembolü yanında birden fazla içerik sembolü de kullanılabilir.

  2. 13+ sembolü taşıyan programlar saat 21:30-05:00 arası, 18+ sembolü taşıyan programlar saat 24:00-05:00 arası yayınlanır.

  3. 13+ ve 18+ sembolleri programın yayını süresince ekranın bir köşesinde sabit ve sürekli olarak yayınlanır.

  4. 13+ ve 18+ sembolleri alan programların tanıtım duyurularında da bu sembollere yer verilir.

  5. 18+ sembolü alan programın tanıtım duyurusu 21:30’dan sonra yapılır. Bu tür programların tanıtım duyurularında, şiddet/korku, cinsellik vb. içeren görüntüler kullanılmaz.

  6. Kodlanan programın jeneriği başlamadan önce, sistem tarafından o program için verilen sembollerin tümü, içerdiği anlamlarla birlikte, yazılı olarak okunabilecek şekilde, en az 5 sn. süreyle tam ekran olarak yayınlanır.

  7. Jenerikten sonra ve program içindeki her kesintiyi takiben, bu program için sistemin öngördüğü yaş sembolü, Genel İzleyici veya 7+ olması durumunda en az 15 sn. süreyle, 13+ veya 18+ olması durumunda program boyunca, tercihen ekranın sağ üst köşesine yerleştirilir. Kanal logosunun sağda yer aldığı durumlarda sol üst köşeye de yerleştirilebilir.  1. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, elektronik program rehberi (EPG), teleteks veya benzeri hizmetler vermeleri halinde, programların aldıkları sembolleri söz konusu hizmet yayınlarında da duyururlar. Yayın akışları, basılı medyaya, sınıflandırılmış programların sembolleri ile birlikte verilir.

  Sorumluluk


  1. Medya hizmet sağlayıcılar, sembol sisteminin uygulanmasından sorumludurlar.

  2. Medya hizmet sağlayıcılar, tercihen bünyesindeki denetim birimlerinden, lise ve üzeri eğitime sahip, bilgisayar işletmenliği bilgisini haiz en az iki kodlayıcının kimlik bilgilerini Üst Kurula iletmekle ve Üst Kurulun eğitim programına katılmalarını sağlamakla yükümlüdürler. Bu programa katılanlara, Üst Kurul tarafından Kodlayıcı Sertifikası verilir.

  3. Eğitime tabi tutularak sertifika verilmiş kodlayıcıların, herhangi bir sebeple görevlerinden ayrılmaları halinde, bu durum, medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından Üst Kurula yazılı olarak bildirilmelidir. Görevinden ayrılan kodlayıcının eğitim programı sonucu verilmiş olan kullanıcı adı ve şifresi iptal edilerek yeni atanan kodlayıcı için eğitim programını takiben yeni kullanıcı adı ve şifre tanımlanır ve sertifika verilir.

  4. Üst Kurul tarafından gerekli görüldüğünde, Kodlayıcı Uygulama Rehberinde ve Koruyucu Sembol Sisteminde güncellemeler yapılır ve bu güncellemeler RTÜK web sayfasında (www.rtuk.org.tr) yer alan “Kodlayıcı Uygulama Rehberi” bölümünde medya hizmet sağlayıcılarına duyurulur. Medya hizmet sağlayıcılar, Kodlayıcı Uygulama Rehberi’nde yer alan “Uygulama Esas ve İlkelerini” bilmek ve sınıflandırma işlemini buna uygun olarak yapmakla sorumludurlar.


  UYGULAMA İLKELERİ


  1. Sınıflandırma sistemi haber bültenleri, spor müsabakaları, dini törenler, ticari iletişim yayınları ile – Aşağıda Madde 2’de belirtilen kurallar çerçevesinde - canlı yayınlar dışındaki program türlerine uygulanır.

  2. Canlı yayınlar, program içinde önceden kaydedilmiş görüntülere yer veriyorsa bu görüntüler kodlama işlemine tabi tutulur.

   1. Önceden kaydedilmiş görüntülerin kodlanması sonucu sembolün “Genel İzleyici” veya “7+” olması durumunda, söz konusu programın ekranda sembolünün belirtilmesine ve Akıllı İşaretler web sitesine kaydedilmesine gerek yoktur.

   2. Canlı yayınlar içinde yer alan önceden kaydedilmiş görüntülerin kodlama sonucunun “13+” veya “18+” çıkması halinde; söz konusu program, aldığı sembolün kullanım kurallarına (semboller ekranda yer alır ve yayın saati sembole uygun olarak belirlenir) uygun olarak yayınlanır ve canlı programın kodlaması Akıllı İşaretler web sitesine kaydedilir.

  3. Dizi filmler ve bölümler halinde yayınlanan diğer programlar, bölümleri arasında içerik farklılığı göstermediği hallerde bir kerede blok olarak kodlanarak sisteme kaydedilir. Bölümler arasında içerik farklılığı olduğu ve/veya kodlayıcının gerekli gördüğü hallerde, her bölüm ayrı ayrı kodlanır. Bu tür programlar, bölümleri arasında en yüksek yaş kategorisi almış sembolün yayınlanabileceği saat dikkate alınarak yayınlanır.

  4. Başka medya hizmet sağlayıcı kodlayıcıları tarafından, daha önce yapılmış kodlama sonucu, kodlamanın doğru olduğu düşünülüyorsa (web sayfasından alınarak) kullanılabilir. Ancak bu, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
      Ana sayfa


  Akilli iŞaretler uygulama esas ve ilkeleri

  Indir 16.11 Kb.