bilgiz.org

Aile doktorlari iÇİn kurs notlari – AŞama – T. C. Sağlik bakanliğI

 • 5. Askerlik yapan hekimlerin durumu
 • 6. Aile Doktorluğu Uygulaması Eğitimi ve Sertifikasyonu
 • 1. Geçiş Döneminde Eğitim ve Sertifikasyon
 • Kaynaklar • Sayfa29/29
  Tarih27.12.2017
  Büyüklüğü1.46 Mb.

  Indir 1.46 Mb.
  1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

  4. Eğitici eğitimi veren öğretim üyelerinin, eğitici eğitimi almış eğitim veren hekimlerin, bakanlık idari ve taşra teşkilâtında çalışan hekimlerin durumu


  Bu hekimlerin aile doktoru olarak atanmak istemeleri durumunda, başvuruları sıralamaya alınır fakat beklemede tutulur. Eğitim veya idari görevlerinin tamamlanmasını takiben istedikleri bölge için atamaları değerlendirmeye alınır, uygun kadro olduğu zaman atanmasında bekleme süresi gözönünde tutulabilir.

  5. Askerlik yapan hekimlerin durumu


  Aile doktorluğuna kademeli geçiş sırasında, geçilen yerde görevli olup halen askerliğini yapan hekimler askerlik bitiminden itibaren 2 ay içinde talep etmeleri halinde belirlenecek tarihte eğitime alınabilir ve sıralamaya dahil edilebilir.

  6. Aile Doktorluğu Uygulaması Eğitimi ve Sertifikasyonu


  Avrupa Birliği aldığı bir kararla 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren birinci basamakta çalışmak için, temel tıp eğitiminden sonra en az 2 yıl eğitimi zorunlu kılmıştır. 1996’da Avrupa Birliği’nin sağlık alanında alt birimi olan UEMO (Union of European Medical Organization) bu süreyi üç yıla çıkaran bir tavsiye kararı almıştır.

  Bütün dünyada aile doktorluğu uygulamalarında görev alan hekimlerin gittikçe artan oranda aile hekimliği uzmanlık eğitimi alması öngörülmektedir. Bu konuda yeterince mesafe almış olan ülkelerde aile doktorluğu bir uzmanlık dalı olarak uygulanmaktadır. 1986 yılında 93/16/EEC direktifinin 4. başlığı ile Avrupa Parlamentosu aile doktorluğunu 3 yıllık bir eğitim sonucunda elde edilecek bir uzmanlık dalı olarak kabul etmiştir. Bu direktif 2006’dan itibaren geçerli olacaktır. Avrupa Birliği üye ülkelerinde doktorların serbest dolaşımı için bu uygulamalar önem kazanmaktadır. Böylece Türk hekimleri de Türkiye dışında da hekimlik yapabilecektir Genel pratisyenlik / aile doktorluğunun aynı hasta fakat farklı hastalıklar ile ilgilenen, diğer uzmanlık dallarının ise aynı hastalık fakat farklı hastalarla ilgilenen bir disiplin olduğu kabul edilmektedir.  1. Geçiş Döneminde Eğitim ve Sertifikasyon


  Ülkemizde aile hekimliği uzmanlığı almış olan hekimlerin sayısı yetersiz olduğundan yeni döneme geçişte diğer hekimlerin de aile doktoru olarak istihdam edilmeleri şarttır. İhtiyaç duyulan sayıda aile doktorunun yetiştirilmesi ve aile doktorluğunun yaygınlaştırılması amacıyla geçiş döneminde ihtiyaç duyulan insan gücü mevcut hekimlerden karşılanacaktır.

  Program birinci ve ikinci aşama olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Birinci aşama eğitim istekli hekimlere belli aralarla verilerek tamamlanır. İkinci aşama eğitim, birinci aşama eğitimin ardından başlar, 9 ay -3 yıl içerisinde verilebilir.

  Süreç içinde bu hekimlerin eğitimlerini sürdürmesi ve aile hekimliği uzmanı unvanını alabilmesi için çeşitli eğitim fırsatlarının sağlanması plânlanmaktadır. Teorik ve pratik eğitimlerin müfredatı belirlenip 6 yıl veya daha fazla sürede sürekli eğitimi tamamlayan fiili aile doktorlarına uzmanlık diploması verilebilir. Bu uygulama bazı Avrupa ülkelerinde örnekleri bulunan kısmi statülü uzmanlık eğitimi tarzında olacaktır. Bu konuda mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.

  Aile doktorluğu uygulamasında, olumlu yarışmaya dayalı bir genel pratisyenin uzmanlık konsepti içinde sürekli gelişiminin sağlanması bir çok açıdan yararlı olacaktır. Mevcut pratisyen hekimlerimizden bu sayede yararlanırken, bu hekimlerimizin bir yandan da eğitimi sürdürülecektir. Uzmanlık fırsatının verilmesi bu eğitimin gönüllü ve istekli yapılmasını sağlayacaktır. Sonuçta ulaşılan nokta, Avrupa Birliği normlarında eğitim müfredatını tamamlamış aile hekimliği uzmanları kazanmak olacaktır.


  Kaynaklar


  1. Avrupa Birliği Amsterdam Belgesi

  2. 21. Yüzyılda Herkese Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü

  3. The European Definition of General Practice / Family Medicine, WONCA, 2002

  4. Turkey, Reforming the Health Sector for Improved Access and Efficiency, World Bank March 2000

  5. Sağlık Bakanlığı İstatistikleri, 2000,2003

  6. Human Development Indicators, 1999, United Nations

  7. T.C. Anayasası

  8. OECD Health Data, 2001

  9. Dünya Sağlık Örgütü internet sitesi (www.who.int)

  10. Herkese Sağlık 2000, Türkiye’nin Hedef ve Stratejileri – Sağlık 21

  11. Ulusal Sağlık Hesapları, 2003 (Yayınlanmamış Veri)

  12. UNICEF verileri (http://www.unicef.org/infobycountry/Turkey.html )

  13. World Development Indicators, 2002

  14. Improving Health Systems: The Contribution of Family Medicine, WONCA

  15. Aile Hekimliği I ve II: ed: Haluk Çağlayaner, İletişim Yayınları, 1995

  16. Healthcare Systems in Transition Turkey, 2002

  17.Aile Hekimliği Danışma Kurulu toplantıları

  18. S.B. T.S.H.G.M. Aile Hekimliği Daire Başkanlığı raporları ve çalışmaları
  Katkıda bulunanlar:  Dr. A. Reşat DOĞUSAN

  Dr. Ali CERRAHOĞLU

  Dr. Ali HACIİMAMAĞAOĞLU

  Dr. Alis ÖZÇAKIR

  Dr. Arzu UZUNER

  Dr. Arzu ARIKAN

  Dr. Ayşe ÇAYLAN

  Dr. Banu ULUSEL

  Dr. Cahit ÖZER

  Dr. Dilek GÜLDAL

  Dr. Dilek TOPRAK

  Dr. Emine Neşe YENİÇERİ

  Dr. Ergün ÖKSÜZ

  Dr. Erkan Melih ŞAHİN

  Dr. Ersin AKPINAR

  Dr. Esra SAATÇİ

  Dr. Fehmi AYDINLI

  Dr. Füsun ERSOY

  Dr. Füsun YARIŞ

  Dr. F.Serdar GÜREL

  Dr. Ganime SADIKOĞLU

  Dr. Gülsen CEYHUN

  Dr. Güney ERGÜN

  Dr. Hakan YAMAN

  Dr. Hatice KURDAK

  Dr. Hülya ALTINYOLLAR

  Dr. İ.Hamdi KARA

  Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU

  Dr. İsmail KASIM

  Dr. Kasım ÜNALAN

  Dr. Kenan ÖZTÜRK

  Dr. Mehmet AKMAN
  Dr. Mehmet UNGAN

  Dr. Mehmet UĞURLU

  Dr. Murat ÜNALACAK

  Dr. Mustafa ÇELİK

  Dr. Müge FİLİZ

  Dr. Mümtaz MAZICIOĞLU

  Dr. Nadir ULU

  Dr. Nafiz BOZDEMİR

  Dr. Nazan BİLGEL

  Dr. Nejat DEMİRCAN

  Dr. Neşe YENİÇERİ

  Dr. Nezih DAĞDEVİREN

  Dr. Nilgün ÖZÇAKAR

  Dr. Oğuz TEKİN

  Dr. Okay BAŞAK

  Dr. Olgun GÖKTAŞ

  Dr. Pemra ÜNALAN

  Dr. Pınar TOPSEVER

  Dr. R.Erol SEZER

  Dr. Selçuk MISTIK

  Dr. Serap ÇİFÇİLİ

  Dr. Serpil AYDIN

  Dr. Sevgi Özcan PAYCI

  Dr. Sinan KORUKLUOĞLU

  Dr. Süleyman GÖRPELİOĞLU

  Dr. Tamer EDİRNE

  Dr. Türkan OĞUZHAN

  Dr. Yeltekin DEMİREL

  Dr. Yeşim UNCU

  Dr. Yusuf ÜSTÜ

  Dr. Zekeriya AKTÜRK

  Meral ILGAR

  N O T L A R  N O T L A R  N O T L A R  N O T L A R  N O T L A R  N O T L A R

  1 Prof.Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Kocaeli.

  2 Yrd.Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, İstanbul.

  3 Yrd. Doç.Dr.., Dokuzeylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD., İzmir

  4 Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

  5 Doç.Dr., Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

  6 Doç.Dr., Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Antalya

  7 Yrd.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Kayseri

  8 Yrd.Doç.Dr., KS Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Kahramanmaraş

  9 Yrd.Doç.Dr., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Bursa.

  10 Yrd.Doç.Dr., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Edirne.

  11 Prof.Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Kocaeli.

  12 Yrd.Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, İsparta.

  13 Uz.Dr. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Adana

  14 Yrd.Doç.Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Adana.

  15 Yrd.Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, İstanbul.

  16 Yrd.Doç.Dr., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Bursa.

  17 Uz.Dr., Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, İstanbul.

  18 Yrd.Doç.Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Adana.

  19 Yrd.Doç.Dr., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Edirne.

  20 Doç.Dr., Dokuzeylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD., İzmir.

  21 Yrd.doç.Dr., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Kayseri.

  22 Yrd.doç.Dr., Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, İstanbul.

  23 Doç.Dr. ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi Aile Hekimliği Uzmanı, European General Practice Research Network (EGPRN)Yönetim Kurulu Üyesi

  24 Doç.Dr. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Antalya

  25 Prof.Dr. Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Aile Hekimliği AD, Bursa

  26 Yrd.Doç.Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Isparta

  27 Yrd.doç.Dr., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Edirne.

  28 Uz.Dr., Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Ankara.

  29 Uz.Dr., Başkent Üniversitesi Medikososyal SM, Ankara

  30 Prof.Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Adana.

  31 Yrd.doç.Dr., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Adana.

  32 Yrd.doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Kocaeli.

  33 Yrd.doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Kocaeli.

  *Kanıt düzeyi çalışmanın tipine göre değişir. Çalışma tipleri güvenirliliklerine göre aşağıdaki gibi sıralanır:

  1. Meta- analizler: ayni konudaki deneysel çalışma bulgularının toplu analizidir

  2. Randomize kontrollü çalışma: deneysel çalışmalardır

  3. Kohort çalışması: ileriye dönük takip çalışmalarıdır

  4. Vaka kontrol çalışması: kesitsel veya geriye dönük gözlemsel çalışmalardır

  5. Olgu sunumları

  6. Derlemeler

  7. Kişisel deneyimler ve anekdotlar (öyküler)

  8. Hayvan çalışmaları

  9. Hücre düzeyinde çalışmalar

  Belli bir konuda o güne dek literatürde yayınlanmış çalışmaların sonuçlarının bir arada değerlendirilmesi ve yorumlanmasına meta analiz adı verilir. Bu tür çalışmalar yapan grupların en tanınmışı Cochrane Collaboration’dır. (www.cochrane.org)*

  34 Doç.Dr., Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Kırıkkale.

  35 Yrd.Doç.Dr., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Edirne.

  36 Aile Hekimliği Uzmanı, Sağlık Bakanlığı

  3


  3


  3


  3


  37 Aile Hekimliği Uzmanı, Sağlık Bakanlığı

  3


  3


  3


  3


  38 Aile Hekimliği Uzmanı, Sağlık Bakanlığı


  3


  3


  3


  3


  39 Aile Hekimliği Uzmanı, Sağlık Bakanlığı


  3


  3


  3


  3


  40 Aile Hekimliği Uzmanı, Sağlık Bakanlığı


  4


  4


  4


  4


  1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


      Ana sayfa


  Aile doktorlari iÇİn kurs notlari – AŞama – T. C. Sağlik bakanliğI

  Indir 1.46 Mb.