bilgiz.org

Ağ İşletim Sistemleri
Tarih29.06.2017
Büyüklüğü15.18 Kb.
TipiYazı

Indir 15.18 Kb.

Ağ İşletim Sistemleri
Kaynak: Microsoft

Özet
Ağ işletim sisteminin seçimi stratejik ve uzun dönemli bir karardır. Çünkü işletme, bilgisayara dayanan çözümlerini bu platform üzerinde geliştirecektir. Bir ağ oluşturma ve bu ağ üzerinde dosya ve yazıcı paylaşımı halen yaşamsal öneme sahip olsalar da işletmeler günümüzde, aşağıdakilere benzer işlevler için de sunucu işletim sistemini kullanmaktadırlar:  • İş uygulamalarını çalıştırmak ve yeni nesil dağıtık uygulamalar için bir altyapı sağlamak.

  • Internet ve intranet siteleri kurmak

  • Çevirmeli bağlantılar ve sanal özel ağlar kullanarak uzaktan erişimi sağlayacak altyapıyı oluşturmak.

  • Kapsamlı bir dizin ve masaüstü yönetimi sağlamak

Farklı sunucu işletim sistemlerini yönetmek üzere personel almak ve onları eğitmek yerine müşteriler Toplam Sahip Olma Maliyetini (TCO) düşürmek üzere çok işlevli sunucu işletim sistemlerini yeğliyorlar. Bu yüzden bu teknik karşılaştırmamız boyunca Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 ve Novell Netware 5.0 şeklindeki üç işletim sistemini büyük kurumlara sundukları dosya ve yazıcı paylaşımı, dizin ve yönetim, Internet ve dağıtık uygulama hizmetleri bakımından değerlendireceğiz.
Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 Server tümleşik, kapsamlı ve kullanımı kolay bir çözüm sağlıyor. Windows 2000 Server, aynen Microsoft Windows NT Server 4.0 gibi, tamamıyla çok işlevli bir işletim sistemi olarak tasarlanmıştır. Tümleşik yapıda olmayan hizmetleri biraraya getirerek oluşturulan çözümlerin yerine, Windows 2000 Server, hizmetleri arasında tam bir bütünleşiklik sağlar; bu da yönetimi kolaylaştırır, TCO'yu düşürür. Örneğin, kullanıcıların bir kez dizin tarafından onaylanmasından sonra diğer uygulamalara ve hizmetlere ulaşmak için tekrar onaylanmaları gerekmez.
Dosya ve Yazıcı Paylaşım Hizmetleri.
Windows 2000 Server'da bulunan dosya ve yazıcı paylaşım hizmetleri müşterilere dağıtık bir dosya sistemi, Internetten basım, içerik indeksleme, dinamik bölüm yönetimi ve Tak-Çalıştır desteği sağlar.
Ağ ve İletişim Hizmetleri.
Ağ altyapısı eksiksizdir ve yönetilebilir. Bu yapı, bant genişliği ve ağın kullanılabilirliğini garantilemek için gerçek dinamik yapılandırma, en son IETF VPN protokol kümesini destekleyen tümleşik çevirmeli ve VPN ağ özellikleri ile Hizmet Kalitesi (Qos) olanaklarını içermektedir.
Uygulama Hizmetleri.
Windows 2000 Server CPU ve bellek desteği bakımından müşterilere ölçeklenebilir bir çözüm sunmaktadır. Sistem ölçeklenebilirliğini ve güvenilirliğini daha da arttırmak için Kümeleme Hizmetleri, bileşen yük dengelemesi ve Windows Yük Dengelemesi Hizmetlerinin çeşitli kombinasyonları kullanılabilir. Windows 2000 Server ve COM+, dağıtık uygulamaların üzerine kurulabileceği esnek ve sağlam bir platform sağlar. Son olarak da tümleşik Terminal Hizmetleri müşterilere kapsamlı bir ince-istemci çözümü sağlar.
Internet Hizmetleri.
Windows 2000 Internet hizmetleri, çeşitli yönetim, yayma, hareketli medya ve performans artışı yetenekleri sağlayan eksiksiz bir çözüm sunmaktadır.
Yönetim ve Altyapı Hizmetleri.
Windows 2000 Server içinde yer alan Active Directory, tümüyle Internet standartları çevresinde şekillenmiştir ve ölçeklenebilir, genişletilebilir bir yapı sunmaktadır. Bu da büyük şirketler çapında kullanılabilecek dizin özellikli uygulamalar geliştirilebilmesini sağlar. Microsoft Managament Console (MMC), müşterilerin ağ hizmetlerini ve uygulamalarını yönetmek için kullanabilecekleri tek ve özelleştirilebilir bir arabirim sağlar. IntelliMirror yönetim teknolojileri, Windows Installer ve Group Policy hizmetlerinin kombinasyonu yazılım dağıtımı ve masaüstü yönetimi için kapsamlı bir çözüm sağlarlar. Windows 2000 Server'da bulunan güvenlik desteği Kerberos, akıllı kart onaylama yöntemi, tamamıyla tümleşik kamu anahtarı altyapısı ve dosya kriptolama hizmetleri gibi olanaklar sağlar.
Windows NT Server 4.0
Windows NT Server, Windows 2000 Server'da bulunan hizmetlerin çoğunu sağlar ama genişletilebilir ve hiyararşik bir dizine sahip değildir. Wİndows NT Server 4.0'da bulunan dizin hizmetleri, kullanıcıların ve grupların merkezi olarak idare edildiği, tek bir logonla işlemlerin yapıldığı bir ortam sağlar ama Active Directory ya da Novell Directory Services (NDS)'e göre kapsam yönünden daha zayıftır.
Dosya ve Yazıcı Paylaşım Hizmetleri.
Sağlam bir dosya ve yazıcı paylaşımı bulunur ama özellikleri ne Windows 2000 Server ile ne de Netware 5.0 ile karşılaştırılamaz Öte yandan, Windows NT Server 4.0, Netware File System (NWFS) üzerinde çalışan Netware 5.0'a göre daha az dosya sistemi getirmesi, tümleşik isim aralığı desteği, data striping ve data striping with parity desteği gibi konularda daha üstündür.
Ağ ve İletişim Hizmetleri.
Windows 2000 Server'daki gibi kapsamlı olmasa da ağ desteği Netware 5.0'dan daha üstündür. Örneğin, tümleşik çevirmeli ağ ve VPN desteği sağlar.
Uygulama Hizmetleri.
Uygulama desteği göz kamaştırıcıdır. Mesaj kuyruğu, kümeleme ve yük dengeleme ve Terminal Server sürümüyle birlikte bir ince-istemci çözümü gibi sayısız yetenekleri vardır. Dağıtık bileşen desteği da daha üstündür. COM ve Transaction Server'ın birlikte kullanımı Netware 5.0'da bulunmayan birçok olanağı sağlamaktadır. Active Server Pages'ın eklenmesiyle birlikte COM ve Transaction Server temelli uygulamaların gücü Web'e taşınabilmektedir.
Internet Hizmetleri.
The Internet services found in Windows NT Server 4.0'da bulunan Internet hizmetleri Netware 5.0'da bulunanlara göre daha üstündür. Bu hizmetler yük dengeleme ve içerik yönetimi sağlar ve SMTP ile NNTP gibi protokollere sağlanan destek de benzersizdir.
Yönetim ve Altyapı Hizmetleri.
Windows NT Server'da bulunan yönetim hizmetleri, kullanımı kolay grafiksel araçlar, anahtar hizmetler için MMC desteği, masaüstünü kontrol için Zero Administration Kit'ini içerir.
NetWare 5.0
Novell Netware 5.0 belli başlı müşteri senaryolarında gerekli hizmetleri sağlar. Ama bu belgede ayrıntısıyla açıklandığı gibi Netware 5.0 müşterilere tümleşik bir çözüm sunma konusunda zayıf kalmaktadır. Hizmetlerin çoğu eklenti olarak gelmekte, ortak bir kuruluma, yönetim arayüzüne ve güvenlik altyapısına sahip bulunmamaktadırlar. Tümleşik bir mimarinin bulunmaması yüzünden, Netware 5.0'ın kullanımı ve yönetimi zor olmaktadır. Dahası, Netware 5.0'da kümeleme, yük dengeleme, VPN desteği, dağıtık dosya sistemi, dinamik bölüm yönetimi vb gibi müşteriye daha fazla kullanılabilirlik ve daha düşük TCO sağlayan özellikler bulunmamaktadır. Novell'in en güçlü özelliği -NDS- bile temel kullanıcı yönetiminin ötesine geçip dizin temelli uygulamalar için gereken olanakları sağlayamamaktadır.
Dosya ve Yazıcı Paylaşım Hizmetleri.
Dosya ve yazıcı hizmetleri olağanüstü sağlamdır. Ama Novell Storage Services içindeki işlevsel kısıtlar ve Novell Distributed Print Services içindeki istemci ve cihaz uyumluluk sorunları bu sistemin yararlarını ve kullanılabilirliğini azaltmaktadır.
Ağ ve İletişim Hizmetleri.
Yerleşik TCP/IP desteği sağlanmaktadır ama varolan ortamların çoğunda istemci uyumluluğu bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Hot Plug PCI desteği çok yenilikçidir ama donanım desteğinin kısıtlı olması müşterilerin çoğunun bu özellikten yararlanamamasını getirmektedir. Bir uzaktan erişim ve yönlendirme çözümünün bulunmasına karşın bu çözümdeki özellikler tümleşik VPN desteği ya da bağlantı paylaşımı gibi Microsoft çözümlerinin çok gerisinde kalmaktadır.
Uygulama Hizmetleri.
NetWare 5.0 java/CORBA uygulamaları geliştirmek için gereken hizmetleri sağlamaktadır. Ama kullanılabilirlik/yük dengeleme hizmetleri ve mesaj kuyruğu hizmetinin olmaması, CORBA uygulamaları için diğer dillere destek verilmemesi, kapsamlı bir dağıtık bileşen işlevselliğinin bulunmaması, ince-istemci çözümünün bulunmaması bu platformu oldukça sınırlamaktadır.
Internet Hizmetleri.
Netware 5.0'da bulunan Internet hizmetleri temel HTTP ve FTP hizmetlerini sağlamaktadır. Bununla birlikte bu hizmetler gerçek işletim sistemi tümleşikliği, kapsamlı bir Web uygulama çerçevesi sağlamamakta ve birden fazla siteye destek, WebDAV, SMTP ve NNTP gibi protokollere ve özelliklere destek vermemektedir.
Yönetim ve Altyapı Hizmetleri.
Çok etkileyeci bir takım özelliklere sahip olsa da, NDS'in ölçeklenebilirlik ve gecikme sorunları bulunmaktadır ve genel olarak Internet standartları konusunda çok eksiği vardır. Bunlar da büyük şirketler çapında Netware 5.0'ın uygun bir çözüm oluşturamamasını sağlar. Netware 5.0'da bulunan GUI yönetim araçları yeterlidir, hatta Windows NT Server 4.0'a göre bazı açılardan daha iyi bir tümleşiklik sunmaktadır. Bununla birlikte Windows 2000 Server'da bulunan MMC ile karşılaştırılmaz. İçerilen Z.E.N. works Starter Pack, yazılım dağıtımı için iyi bir çözüm sağlamaktadır. Bu üründeki özelliklerin bazıları Windows NT 4.0'da yoktur. Ama Windows 2000 Server'da bulunan masaüstü yönetim özelliklerinin çoğu, örneğin, kullanıcı verisini düzenleme, bu üründe bulunmaz.


    Ana sayfa


Ağ İşletim Sistemleri

Indir 15.18 Kb.