bilgiz.org

Adnan menderes üNİversitesi, fen biLİmleri enstiTÜSÜ, tez yazim kilavuzu

 • EK 4: Bilimsel Etik Bildirim Sayfası
 • 2002, 76 sayfa • Tarih29.12.2017
  Büyüklüğü143.19 Kb.
  TipiYazi

  Indir 143.19 Kb.


  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, TEZ YAZIM KILAVUZU
  1. GİRİŞ

  Bu kılavuzun amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE)’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin sunuluşunda uyulacak kuralların tanıtılması ve bilimsel sunuş standartlarına uygunluğun sağlanmasıdır. Yüksek lisans veya Doktora tezi hazırlayan öğrencilerin, bu kılavuzda verilen biçim ve içerik ile ilgili kurallara uymaları zorunludur. Ayrıca tezsiz yüksek lisans dönem projeleri ile seminerlerin de bu kılavuzda verilen kurallara uygun olarak hazırlanması gerekir.

  Her tez için tez yazarı tarafından doldurulan ve imzalanan “Tez Veri Giriş Formu” hazırlanmalı ve tez ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmelidir. Tez Veri Giriş Formu’na ve doldurulmasına ilişkin bilgilere YÖK’ün internet sayfasından ulaşılabilir.
  2. YAZI DİLİ VE YAZIM PLANI

  Tez Türkçe yazım dilinde kolay anlaşılır, akıcı bir dille ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Anlatım üçüncü şahıs ağzından yapılmalı, tümceler kısa ve özlü olmalıdır. Tezde Türkçe özete ek olarak Almanca, Fransızca veya İngilizce yazılmış bir özet de yer almalıdır.

  Tez, bu kılavuzda belirtilen kurallara uygun olarak gelişmiş bir kelime-işlem programıyla bilgisayar ortamında yazılmalıdır (örneğin Microsoft Word). Metin içindeki yazı tipi, tezin tümünde değişmemek koşulu ile Times New Roman 11 punto olmalıdır. Ancak dipnotlarda 10 punto kullanılmalıdır. Metin dik ve normal harflerle yazılır; başlıklarda koyu yazım, Latince isimlerde yatık (italik) yazım kullanılmalıdır. Matematik anabilim dalına ait lisansüstü tezlerdeki ispat ve tanım ifadelerinde dik ve normal harfler, teorem, önteorem (önerme) ve sonuç ifadelerinde yatık yazım kullanılmalıdır. Yazımda her noktalama işaretinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır.

  İlgili anabilim dalları (Matematik, Fizik vb.), gerektiğinde Enstitü tarafından hazırlanan ve Enstitü sayfasından erişilebilen LaTeX şablon (adufbe.cls) dosyası içeriğini lisansüstü tezlerde değiştirilmeksizin kullanılabilir. Bu şablona ait tüm açıklamalara ve hazırlanan örnek tez çalışmasına Enstitü web sayfasından ulaşılabilir.


  3. SAYFA DÜZENİ

  Metnin yazımında sayfaların her iki yüzü de kullanılmalıdır. Bu amaçla, sayfa yapısı ayarlarında karşılıklı kenar boşlukları (mirror margins) seçeneği işaretlenmelidir.


  3.1. KENAR BOŞLUĞU

  Sayfaların sol (iç) kenarından 3,3 cm, sağ kenardan 2,0 cm, üst kenardan 2,5 cm ve alt kenardan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar da bu sınırlar içerisinde kullanılmalıdır. Metin, sağ ve sol sınırlara yaslanarak hizalanmalıdır.


  3.2. SAYFA NUMARALANDIRILMASI

  Sayfa numaraları sayfanın üst kenarına 1.5 cm uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilmeli, 11 punto büyüklüğünde yazılmalı, önünde ve arka yanında ayıraç, çizgi vb. gibi karakterler bulunmamalı, tek numaralı sayfalarda sağ üst köşede ve çift numaralı sayfalarda sol üst köşede yer almalıdır.

  Giriş bölümüyle başlayan tez ana metni “1, 2, 3” şeklinde numaralandırılmalı, giriş öncesindeki kısımlarda ise “iii, v, viii” şeklinde küçük Romen rakamları kullanılmalıdır. Tezin ön kısımlarında kullanılması gereken sayfa numaraları, aşağıdaki formata uygun olarak hazırlanacaktır.
  Dış kapak : Sayfa numarası verilmez; arka sayfa boş bırakılır

  İç kapak : Sayfa numarası verilmez; arka sayfa boş bırakılır

  Kabul ve Onay Sayfası : Sayfa numarası “iii” olarak verilir; arka sayfa boş bırakılır

  Bilimsel Etik Bildirim Sayfası : Sayfa numarası “v” olarak verilir; arka sayfa boş bırakılır

  Özet : Sayfa numarası “vii” olarak verilir; arka sayfa boş bırakılır

  Abstract: Sayfa numarası “ix” olarak verilir; arka sayfa boş bırakılır

  Önsöz : Sayfa numarası “xi” olarak verilir; arka sayfa boş bırakılır

  İçindekiler: Sayfa numarası “xiii” olarak verilir; bir sayfaya sığmıyorsa arka sayfa kullanılır


  İçindekiler bölümünden sonra gelen Simgeler dizini, Şekiller dizini, Çizelgeler dizini ve Ekler dizini gibi kısımlar daima tek numaralı yeni bir sayfadan başlamalı ve gerekiyorsa arka sayfaları da kullanılmalıdır.
  3.3. BÖLÜMLERİN NUMARALANDIRILMASI

  Tezlerde tüm bölüm başlıkları ondalık sistem ile numaralandırılmalıdır. Ana bölüm başlıkları 1, 2, 3 şeklinde, alt bölüm başlıkları ise 1.1., 1.1.1., 1.2., 1.2.1., şeklinde çok haneli verilmelidir. Birinci derece başlıklar daima Times New Roman 13 punto, koyu ve büyük harflerle; ikinci derece başlıklar 12 punto, koyu ve sadece kelimelerin baş harfleri büyük; üçüncü derece alt başlıklar 11 punto, koyu ve sadece kelimelerin baş harfleri büyük; dördüncü derece alt başlıklar 11 punto, koyu ve sadece ilk kelimenin baş harfi büyük olarak yazılmalıdır. Tezde dördüncü derecenin altında bölüm başlıkları kullanılmamalıdır. Alt bölüm başlıklarında eğer “ve/veya/ile” vb. bağlaçlar varsa, bunlar küçük harflerle yazılmalıdır.

  Tüm bölüm başlıkları sol sayfa boşluğuna dayalı olarak yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Başlıklar sayfanın son satırı olarak yazılmamalı, birinci derece Ana Bölüm Başlıkları daima yeni bir sayfada başlamalıdır.
  Örnek:
  1. ANA BÖLÜM BAŞLIĞI (1. derece başlık, 13 punto, koyu, büyük harflerle)

  1.1. Alt Bölüm Başlığı (2. derece başlık, 12 punto, koyu, kelime baş harfleri büyük)

  1.1.1. Alt Başlık (3. derece başlık, 11 punto, koyu, kelime baş harfleri büyük)

  1.1.1.1. Alt başlık (4. derece başlık, 11 punto, koyu, ilk kelimenin baş harfi büyük)

  3.4. SATIR ARALIKLARI

  Tezlerde kullanılacak satır aralıkları için aşağıdaki listelenen değerler kullanılmalıdır.

  Tezin ana metin kısmında : 16 nk

  Tüm bölüm başlıklarından sonra : 18 nk

  Paragraf aralarında : 12 nk

  Özet ve abstract metninde : 16 nk

  Önsöz metninde : 16 nk

  Kaynaklar listesinde : 12 nk

  Şekiller ve çizelgeler dizinlerinde : 16 nk

  Simgeler ve kısaltmalar dizininde : 16 nk


  3.5. PARAGRAFLAR

  Tüm paragraf ve satır başları sol boşluk çerçevesi kenarından başlamalı, satır başı için paragraf girintisi olmamalıdır. Metin bloğunun sağ kenarında ise, tüm satırlar çerçeve içerisinde aynı hizada bitirilmeli ve tireleme yapılmamalıdır. Bir paragrafın ilk satırı sayfanın son satırı olarak ve (aynı şekilde) paragrafın son satırı da sayfanın ilk satırı olarak yazılmamalıdır.


  3.6. ÇOĞALTMA

  Tezin çoğaltılması ile ilgili kurallar (sayı v.b.) Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

  Tezin pdf dosyalarına dönüştürülmesi için ilgili bağlantılara Yükseköğretim Kurulunun internet sayfasından ulaşılabilir. Enstitüye teslim edilen tez ile ilgili dosyalar sıkıştırılmamış ve şifresiz olmalıdır. Dosyalar isimlendirilirken Türkçe karakterler kullanılmamalıdır.

  Veri tabanı için hazırlanan dosyalara isim verirken ana bilim dalı kodu, tezi hazırlayanın ad ve soyadının sonuna hangi bilgiyi içerdiği de eklenmelidir:  Örnekler: mat_ad_soyad_tez.pdf , zbk_ad_soyad_ozet.pdf

  Türkçe ve yabancı dildeki özet sayfaları her biri ayrı pdf dosyası olarak ayrıca CD’de yer alacaktır. Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri, tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer alacaktır.

  Tezde resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu durum Tez Veri Giriş Formu’nda ve Özet’te dosya adları da verilerek belirtilmelidir. Resim, görüntü ve ses kayıtları için tercih edilen formatlar aşağıda belirtilmiştir. Farklı bir program kullanılmış ise bunun okuyucuların erişimine izin verecek şekilde lisanslı olarak tezle birlikte CD’de yer alması gerekmektedir.
  Resim Formatları: GIF(.gif), TIFF(.tif), JPEG (.jpg), PNG (.png)

  Video Formatları: MPEG (.mpg), Quick Time-Apple (.mov), Audio Video Interleave – Microsoft (.avi)

  Ses Formatları: Wav (.wav), MIDI (.midi), MP3 (.mp3), AAC (.aac), AIFF
  4. TEZİN DÜZENLENMESİ

  4.1. DIŞ KAPAK (EK-1)

  Tezlerde standart dış kapak kullanılacaktır (EK-1). Dış kapakta kullanılacak kağıt 300 g mat kuşe olmalı ve parlak selefonla kaplanmalıdır. Dış kapakta sırasıyla Adnan Menderes Üniversitesi Amblemi, Üniversite, Enstitü ve Anabilim Dalı, Tez türü (Yüksek Lisans Tezi veya Doktora Tezi) (12 punto, koyu ve hepsi büyük harf), tez başlığı (16 punto, koyu, hepsi büyük harf), tezi hazırlayanın adı soyadı (14 punto, koyu, sadece soyadı büyük harflerle), tez danışmanının (ve varsa ikinci Tez danışmanının) unvanı, adı soyadı (12 punto, koyu, sadece soyadı büyük harflerle) bilgileri yer alır. Sırt kısmında tez numarası ve tezi hazırlayanın ismi (12 punto, koyu, sadece soyadı büyük harflerle) yer alır. Tezin adında eğer varsa bilimsel isimler küçük harflerle ve italik olarak ilgili bilim alanının genel ilkelerine göre yazılır. Dış kapakta yazı tipi NewsGoth BT olmalıdır.

  Tez numaralarında birinci dört basamaklı sayı tezin kabul edildiği yılı; ikinci harf grubu tezin yüksek lisans (YL) veya doktora (DR) oluşunu; en son üç basamaklı sayı grubu ise tez sıra numarasını ifade eder.

  4.2. İÇ KAPAK (EK-2)

  İç kapakta sırasıyla Üniversite, Enstitü, ana bilim dalı adı, tez numarası (12 punto, koyu ve hepsi büyük harf), tez başlığı (16 punto, koyu, hepsi büyük harf), tezi hazırlayanın adı soyadı (12 punto, koyu, sadece soyadı büyük harflerle), tez danışmanının (ve varsa ikinci Tez danışmanının) ünvanı, adı soyadı (12 punto, koyu, sadece soyadı büyük harflerle) ve basım yeri (Aydın) bilgileri yer alır. Bütün yazılar bu satır aralığı ile yazılır ve ortalanır. İç kapakta yazı tipi Times New Roman olmalıdır.


  4.3. KAĞIT ÖZELLİĞİ

  Tez yazımında kullanılacak kağıtlar B5 (JIS) boyutunda (182 x 257 mm) ve en az 80 g, en çok 100 g birinci hamur beyaz kağıt olmalıdır.


  4.4. KABUL VE ONAY SAYFASI (EK-3)

  Tez jürisi ve enstitü müdürünün imzalarının bulunduğu bu sayfa Enstitü tarafından hazırlanarak adaya verilir. Tez savunmasından sonra başarılı olan adaylar, boş bırakılan yerlere danışman ile jüri üyelerinin unvan, isim ve kurumlarını yazmalı ve bu sayfadan çoğaltarak jüri üyelerine ayrı ayrı imzalatmalıdır.


  4.5. BİLİMSEL ETİK BİLDİRİM SAYFASI (EK-4)

  Lisansüstü tez çalışmalarının bilim standartlarına uygun şekilde, gereken disiplin ve özen gösterilerek yazılması son derece önemlidir. Akademik etikle bağdaşmayan davranışlar, ahlak dışı olduğu gibi cezai işlem de gerektiren bir suç unsurudur. Temel olarak bilimsel verilerin istemli olarak değiştirilmesi (sahtecilik, saptırma veya aldatmaca), araştırma yapmadığı halde hayali verilerin kullanılması (uydurmacılık), başkalarına ait verilerin olduğu gibi, kaynak göstermeden ve kendi araştırma verileriymiş gibi sunulması (intihal veya aşırma) bilimsel etiğe aykırı davranışlar olarak sıralanabilir.

  Tezi hazırlayan öğrenciler, çalışmanın etik kurallara bağlı kalınarak yapıldığını beyan eden EK-4’teki formu imzalayacaklardır.
  4.6. ÖZET VE YABANCI DİLDE ÖZET (EK-5, EK-6)

  Tez konusu, amacı, içeriği ve veri toplama teknikleri hakkında genel bir bilgiyi içeren bölümdür. Özet, tamamlanmış bir araştırmayı tanıtmaktadır. Bu nedenle de fiilin edilgen çatısının geçmiş zaman bildirme kipi (‘-ılmıştır’ gibi) kullanılmalıdır.

  Özet sayfasının başına tezin başlığı ve yazar adı yazılır. Özet, Türkçe ve yabancı dilde olmak üzere ayrı ayrı sayfalar halinde, ve her biri bir sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Özet metninin altında 1 satır boşluk bırakılarak en çok 10 anahtar sözcük belirtilir. Özet sayfası örneği EK-5 ve EK-6’te verilmektedir.

  Tez başlığı ve özet sayfaları, tez veri tabanının taranabilir alanlarına yüklenmektedir. Bu nedenle buralarda çizelge ve şekil kullanılmamalıdır.


  4.7. ÖNSÖZ

  Bu bölümde, tezi hazırlayan tarafından vurgulanmak istenen çalışma ile ilgili ek bilgilerden, çalışmayı kısıtlayıcı ve/veya olumlu etkenlerden söz edilir. Bu bölüm 1 sayfayı geçmemelidir. Gerekiyorsa bu bölümün son kısmında, tez çalışmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişilerle, doğrudan ilgili olmadığı halde olağan görevi dışında katkıda bulunmuş kişi ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir. Teşekkür edilen kişilerin varsa unvanı, adı soyadı, parantez içinde görevli olduğu kuruluş ve çalışmaya olan katkısı kısa ve öz biçimde belirtilmelidir.

  Tez çalışması bir proje kapsamında gerçekleştirilmiş ise, projenin adı ve numarası ile ilgili kuruluşun adı da bu bölümde belirtilmelidir.
  4.8. İÇİNDEKİLER DİZİNİ (EK-7)

  Tezde yer alan tüm başlıkların sırasıyla yazıldığı sayfadır. Bölüm ve alt bölüm başlıklarının karşısına o başlığın tezdeki başlangıç sayfasının numarası yazılır. İçindekiler sayfasının bir örneği EK-7’de verilmektedir.  4.9. KISALTMALAR VE SİMGELER DİZİNİ (EK-8)

  Metin içinde kullanılmış olan kısaltmalar ve simgeler bir liste oluşturularak alfabetik sıraya göre hazırlanır. Metin içerisinde kısaltmalar ve simgeler ilk kullanıldıkları yerde parantez içerisinde açıklanmalıdır. Kısaltmalar için Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu’na bakılabilir. Kısaltmalar ve Simgeler dizinin bir örneği EK-8’de verilmektedir.


  4.10. ŞEKİLLER DİZİNİ (EK-8)

  Şekiller Dizini EK-8’deki örnekte belirtildiği gibi ana bölüm başlıklarına göre numaralandırılarak hazırlanmalıdır. Örnekteki yazım kuralları, büyük / küçük harf ilişkileri, sayfa düzenine dikkat edilerek aynı kurallar çerçevesinde bu dizin oluşturulmalıdır. İlk sayfada “ŞEKİLLER DİZİNİ” başlığı olmalı, eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır.


  4.11. ÇİZELGELER DİZİNİ (EK-8)

  Çizelgeler Dizini EK-8’deki örnekte belirtildiği gibi ana bölüm başlıklarına göre numaralandırılarak hazırlanmalıdır. Örnekteki sayfa düzeni, yazım kurallarına dikkat edilerek bu dizin oluşturulmalıdır. İlk sayfada “ÇİZELGELER DİZİNİ” başlığı olmalı, eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır.


  4.12. EKLER DİZİNİ (Varsa) (EK-8)

  Tezin EKLER bölümünde yer alan eklerin numaraları ve başlığı listelenir. İlk sayfada “EKLER DİZİNİ” başlığı olmalı, eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. Ekler dizini örneği EK-8’de verilmektedir.


  4.13. EKLER

  Metin içinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki ve dip not olarak verilemeyecek kadar uzun açıklamalar, bir formülün çıkarılışı, geniş kapsamlı ve ayrıntılı deney verileri, istatistik analiz hesaplamaları (F, Ki kare tabloları), çizimler, şekiller vb. bu bölümde verilmelidir.

  Bu bölümde yer alacak her bir açıklama için uygun bir başlık seçilmeli ve bunlar sunuş sırasına göre “EK 1, EK 2, EK 3, ...” şeklinde, her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde sunulmalıdır. Birden fazla Ek verilmesi durumunda, Ek’in başlığının yazıldığı ayrı bir “EKLER kapağı konulmalıdır.

  Ekler bölümünün sayfa numaraları, Kaynaklar bölümünün bitişini izleyen sayfa numarası ile devam etmelidir. Ekler, İçindekiler Dizini’nde sırasıyla ve eksiksiz olarak verilmelidir.


  4.14. ÖZGEÇMİŞ (EK-9)

  Tezi hazırlayan yüksek lisans veya doktora öğrencisi özgeçmişini, EK9’daki verilen örneğe uygun olarak hazırlamalı ve tezin en son sayfasında vermelidir.


  5. TEZ İÇERİĞİ

  Tez, Giriş, Kaynak Özetleri, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç olmak üzere beş ana bölümden oluşmalıdır. Ancak Matematik ve Fizik anabilim dallarındaki tezlerde, tezin amaç ve kapsamı doğrultusunda Giriş bölümünden sonraki bölümler, yazarın ve danışmanının uygun gördüğü şekilde düzenlenebilir. Tezin arkasında Kaynaklar bölümü bulunmalıdır.


  5.1. GİRİŞ

  Tezin ilk ve önemli bölümlerinden birincisini oluşturan giriş bölümü “GİRİŞ” başlığı altında yazılmalıdır. Okuyucuyu konuya hazırlayıcı bilgiler verildikten sonra araştırmanın amacı ve kapsamı açıkça belirtilmelidir. Ayrıca, eğer tez konusu ile ilgili olarak söz edilmek istenen önceki çalışmalar varsa, bunlar da Giriş bölümü içinde verilebilir.

  Eğer tez çalışmasında ve yazımında olağandışı ve/veya tartışmalı bir adlandırma, sınıflama ve kavram kullanılmışsa, bunların açıklaması yine Giriş bölümünde verilmelidir.
  5.2. KAYNAK ÖZETLERİ

  Üzerinde çalışılan konu ile ilgili olarak daha önce yapılmış olan çalışmaların kısa özetler halinde tanıtıldığı bölümdür. Bu bölümde aynı konudaki kaynaklara tarih veya önem sırasına göre değinilmelidir.  5.3. MATERYAL VE YÖNTEM

  Materyal, üzerinde çalışılan ya da çalışmada kullanılan objedir. Materyalin özellikleri, kullanılma şekli vb. bilgiler bu bölümde yer almalıdır.

  Yöntem ise araştırmanın amacına ulaşmasında kullanılan teknik ya da tekniklerdir. Kullanılan yöntem ya da yöntemlerin açık ve anlaşılır bir şekilde bu bölümde anlatılması gereklidir.

  Eğer kullanılan yöntem uluslararası düzeyde standartlaşmış bir yöntemse, yöntemin yalnızca kaynak gösterilerek adının verilmesi yeterlidir. Ancak standart bir yöntemde herhangi bir değişiklik yapılmışsa ayrıntılı olarak verilmelidir.


  5.4. BULGULAR

  Bu bölümde tez çalışmasından elde edilen bulgular olabildiğince öz fakat açık ve seçik olarak yazılmalıdır. Eğer bulgular bu bölümde tartışılıyorsa, bölüm başlığı BULGULAR VE TARTIŞMA biçiminde olmalıdır.


  5.5. TARTIŞMA VE SONUÇ

  Tez çalışması ile elde edilen bulguların tartışılmasında yöntem ve bulgularda izlenen sıra takip edilerek literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırılarak, araştırıcının yorumu ile birlikte bu bölümde belirtilir. Bu bölümün sonunda tez çalışmasından elde edilen sonuçlar değerlendirilerek tezin uygulamaya ve bilime katkıları, ilerde araştırılması gereken konular özlü açık bir biçimde yazılır. Eğer bulgular bir önceki bölümde “Bulgular ve Tartışma” başlığı altında tartışılmışsa bu bölüm başlığı SONUÇ olarak verilmelidir.  5.6. KAYNAKLAR

  Tez içinde kaynak gösterme “soyadı ve yıl” sistemine göre yapılmalıdır. LaTeX formatında hazırlanan tezlerde “nümerik” kaynak gösterme sistemi kullanılabilir.  5.6.1. Metin İçinde Soyadı ve Yıl Sistemine Göre Kaynak Gösterme

  Soyadı ve yıl sisteminde, değinilen eserin yazar(lar)ının yalnız soyad(lar)ı ve eserin yayın yılı yazılmalı, soyadından sonra virgül konulmalıdır. Aynı anda birden fazla kaynağa değinme yapılıyorsa, bunlar en eski yayından en yeni yayına doğru sıralanmalı ve yayın araları noktalı virgül ile ayrılmalıdır.  Örnekler:

  1) Domates bitkisi yetiştiriciliği tarlada ve örtü altında olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır (Sevgican, 1992).

  2) Eken (1990) tarafından domates yaprak örneklerinin 37°C de 24 saat kurutulduktan sonra analiz edilmesinin yeterli olacağı belirtilmiştir.

  3) Domates, ana vatanı Güney Amerika ve Peru olmasına rağmen ülkemizde büyük üretim alanları bulmuş bir sebzedir (Türkmen ve Tekintaş, 1992).  4) Aydın ili çilek ekim alanlarında görülen en önemli yabancı ot türünün topalak (Cyperus rotundus) olduğu farklı yıllarda yapılan çalışmalarla doğrulanmıştır (Nemli, 1991; Doğan, 1992; Boz, 2004).

  Bir komisyon ya da kurum tarafından hazırlanan ve yazarı belirtilmeyen yayınlarla kurum ve kuruluşlar tarafından yazarsız yayınlanan kaynaklar, hangi dilde yazılmış olurlarsa olsun Anonim ve yıl olarak belirtilir.  Örnek: Tarım İstatistiklerine göre Türkiye dondurulmuş sebze ihracatı açısından dünyada beşinci sıradadır (Anonim, 1991).

  Tez içindeki değinme takıları yazar soyadına göre parantez içindeki tarihten sonra yazılmalıdır.  Örnek: Sarı (1988)’ya göre söz konusu topraklarda sulu tarıma geçildiğinde uygulanabilecek en ideal sulama yöntemi damlama ve/veya yağmurlama sistemleri olmalıdır.

  Kaynak bir başka yayın içinde kaynak şeklinde bulunuyorsa, aşağıdaki şekillerden birisi ile yazılır.  Örnekler:

  1) Yıldız (2006) tarafından bildirildiğine göre; Ege Bölgesi çilek ekim alanlarındaki Solgunluk hastalığının varlığı ilk defa Saydam (1985) tarafından belirlenmiştir.

  2) İncirlerde aflatoksin analizinde HPLC (High Performance Liquid Chromatography) tekniğinin kullanılışı ilk kez Anderson (1969) tarafından, kuru incirlerin parçalanarak methanol ile ekstrakte edilmesi şeklinde yapılmıştır (Eser ve Aksoy, 1989).

  İki yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, eser ister Türkçe, ister başka bir dilde yazılmış olsun, yazar soyadları arasına “ve” bağlacı konulmalıdır.  Örnekler:

  1) Sürüngenler; yılanlar, kertenkeleler, timsahlar ve kaplumbağalar olmak üzere dört takıma ayrılırlar (Geldiay ve Kocataş,1970).

  2) İmmobilizasyon terimi sadece enzimlere değil hücresel organeller, mikrobiyal hücreler, bitki ve hayvan hücreleri gibi tüm biyokatalizör tiplerine de uygundur (Tanaka ve Kawamoto, 1999).

  İkiden fazla yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, eserin yazıldığı dile bakılmaksızın ilk yazar soyadını, “ve diğerleri” manasında “vd.” ifadesi takip etmelidir.  Örnekler:

  1) Böylece dünya pazarında etkin ve kalıcı konuma gelerek gelecek yüzyılda ticaret ve imalat sanayinde söz sahibi olabilirler (Kumkale vd., 1999)

  2) Zheng-Jun vd. (1997) tarafından yaprakların 73a bakterisi ile inokule edildiğinde ise inokulasyondan 4 gün sonra peroksidaz aktivitesinin bakterisiz kontrole göre daha yüksek olduğu belirtilmiştir.

  Aynı yazar(lar)ın değişik tarihlerdeki yayınlarına aynı anda değinme yapılıyorsa, yayınlar tarih sırasına göre eskiden yeniye doğru virgül ile ayrılarak sıralanmalıdır. Aynı yazar(lar)ın aynı yıla ait yayınları ise yayın yılını takip eden a, b, c harfleri ile sıralanmalıdır.  Örnekler:

  1) Pullukla işlenen parsellerde daha fazla nem birikmesi bu konuda Ege Bölgesi pamuk alanlarında daha önce yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır (Yıldız ve Doğan, 1984, 1988)

  2) Yangın sonucu toprağın biyolojik, fiziksel ve kimyasal özelliklerinde önemli değişiklikler meydana geldiği bilinmektedir (Hallmann vd., 1997a, b).

  Kişisel görüşmeler de metin içerisinde ‘Soyadı yıl’ sistemi ile belirtilmelidir. Kaynakça dizininde ise kişi ad(lar)ı ve tarih diğer kaynaklar gibi yazılmalı, tarihten sonra sırası ile kişisel görüşme ibaresi ve adres yer almalıdır.


  Örnek:

  1) Orta Anadolu masifinin pek çok yöresinde tanımlanan Haymana formasyonu ile, bunun üzerinde yer alan Paleosen yaşlı sınırlı şelf kalıntıları ise, Kartal formasyonu ile deneştirilebilir (Sirel, 1985, kişisel görüşme).


  5.6.2. Metin İçinde Nümerik Sisteme Göre Kaynak Gösterme (LaTeX formatındaki tezler için)

  Nümerik sistemde, tezde kullanılan tüm yayınlara bir numara verilir ve yayınlar numara sırasına göre Kaynaklar bölümünde listelenir. Tezin metin kısmında kullanılan ilk yayın, kaynaklarda birinci sırada yer almalıdır.

  Metin içinde geçen atıflar, yazar soyadı ve köşeli parantez içinde yer alan yayın numarası şeklinde verilir. Yayınlar, Kaynaklar bölümünde sırasıyla; Yazar/lar, Yıl, Başlık, Yayın yeri ve Basım detayları ile verilir.
  Örnekler:
  1) Literatüre göre Goldie boyut ile ilgili çalışma Türkiye’de ilk defa 1989 yılında Doğan tarafından yapılmıştır [10].

  2) Modüllerin önemli bir sınıfı olarak Quasi-continuous moduller 1994-2000 yılları arasında yoğun bir ilgi ile çalışılmıştır (örnegin , bakınız [5, 8]). Özel olarak [5, Teorem 2.10] veya [8, Teorem 2.8].

  3) Kayhan, genisletilmis modullerin özel hali olarak Teorem 1.2.3’ü ispat etmiştir [38, Teorem 2.2].

  4) Aytekin vd. [2]’ne göre .........


  Metin içerisinde birbirini takip eden kaynaklara atıf yapılacaksa, birincisi ve sonuncusunun numaraları aralarına çizgi [-] konularak yazılır.
  Örnekler:

  [1-4]: 1 ve 4 arası (1, 2, 3 ve 4 nolu ) kaynaklar,

  [1, 3-8]: 1 ve 3 ile 8 arasındaki kaynaklar.
  5.6.3. Kaynakça Bölümünün Düzenlenmesi

  Tez içinde verilen her kaynak, tezin Kaynakça bölümünde mutlaka yer almalıdır. “Kaynaklar” başlığı, sayfanın sol kenar boşluğundan başlayarak büyük harflerle yazılmalı ve başlık ile ilk kaynak arasında 18 nk/pt boşluk bırakılmalıdır. Tez içerisinde kullanılan kaynaklarda, “soyadı ve yıl” sistemi kullanılmışsa soyadına göre alfabetik, “nümerik” sistem kullanılmışsa küçük rakamdan büyüğe doğru bir sıralama yapılmalıdır. Tüm kaynaklar, sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlanarak yazılmalıdır. Metin içerisinde “vd.” ile kısaltılan yazar adları da kaynak listesinde tam olarak verilmelidir. Kaynaklarda kullanılan periyodiklerin uluslararası kısaltmaları konmalıdır. Eğer bu kısaltmalar bilinmiyorsa periyodik orijinal adıyla yazılmalıdır. Kaynaklar kısmında yer alan periyodik isimleri koyu punto ile gösterilmelidir. Her bir kaynağın ilk satırı sayfanın sol kenar boşluğu hizasından, ikinci ve sonraki satırları ise 1 cm içeriden başlamalıdır.

  Nümerik sistemin takip edildiği tezlerde, köşeli parantez içinde gösterilen yayın/eser numarasından sonraki atıf kısmı 5.6.3.1 – 5.6.3.6 numaralı maddelere göre yapılır.

  Kaynakların tanımlanmasında aşağıdaki genel kalıba uyulmalıdır.


  5.6.3.1. Kitap ve Tez

  Soyadı-virgül- ilk ad(lar)ının baş harfi -nokta- yayın yılı-nokta- yayının başlığı -nokta- yayınlayan yer-virgül-sayfa sayısı-virgül- şehir veya ülke -nokta-

  Alkan, Y. 1999. Kök-ur Nematodları’na Dayanıklı ve Duyarlı Bazı Domates Çeşitlerinin Etkilenme Şekli Üzerinde Çalışmalar. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), İzmir.

  Anonim, 1992. Tarımsal Yapı ve Üretim. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara.

  Day, R.A. 1996. Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır (Çeviri: G.A. Altay), 2. Baskı., TÜBİTAK yayını, Ankara.

  Willis, P.M.A. 1995. The Phylogenetic Systematics of Australian Crocodilians. University of New South Wales, Ph.D. Thesis (unpublished), Sydney.


  5.6.3.2. Kitap Bölümü

  Soyadı-virgül- ilk ad(lar)ının baş harfi –nokta- yayın yılı-nokta- kitap bölümünün başlığı –nokta- kitabının başlığı-editör(ler)-yayınlanan yer-virgül-sayfa sayısı-virgül- şehir veya ülke-nokta-

  Castillo, E., Marty, A., Condoret, J.S., Combes, D. 1996. Enzymatic catalysis in nonconventional media using high polar molecules as substrates. In: Annals of the New York Academy of Science (Dordick, J.S. and Russell, A.J., Eds.), The New York Academy of Science, pp.206-211, New York.

  5.6.3.3. Dergi

  Soyadı-virgül- ilk ad(lar)ının baş harfi -nokta- yayın yılı-nokta- makale başlığı -nokta- yayınlandığı dergi (koyu punto)-virgül-cilt –iki nokta üst üste-başlangıç ve bitiş sayfası-nokta-  Örnekler:

  Alkan, B. 1962. Türkiye’nin zararlı nematod faunası üzerinde ilk incelemeler. Bitki Koruma Bülteni, 2: 17-25.

  Callan, N.V., Mathre, D.E., Miller, J.B. 1990. Bio-priming seed treatment for biological control of Pythium ultimum preemergence damping-off in sh2 sweet corn. Plant Disease, 74: 368-372.

  Güzelvardar, S., Türkel, S. 2006. Non-histone proteins and the mediator complex are essential for the transcription of HXT2 and HXT4 genes in Saccharomyces cerevisiae. Turkish Journal of Biology, 30: 163-169.

  Aynı yazar(lar)ın, farklı yıllardaki yayınları veriliyorsa, önce yaptığı yayından başlanarak, aynı yılda yapmış olduğu yayınlar veriliyorsa da metin içerisindeki değinme sırasına göre yayın yılının yanına harf konarak alfabetik sıralama yapılmalıdır.

  Örnekler:

  Hallmann, Q.A., Hallmann, J., Kloepper, J.W. 1997a. Bacterial endophytes in cotton: location and interaction with other plant-associated bacteria. Canadian Journal of Microbiology, 43: 254-259.

  Hallmann, Q.A., Benhamou, N., Kloepper, J.W. 1997b. Bacterial endophytes in cotton: mechanisms of entering the plant. Canadian Journal of Microbiology, 43: 577-582.
  5.6.3.4. Bildiriler

  Margaritoulis, D., 1998. Interchange of nesting loggerheads among Greek beaches. In Proceedings of the Seventeenth Annual Sea Turtle Symposium, (Epperly, S.P., Braun, J., Eds.), pp. 225-227. NOAA Technical Memorandum NMFS-SEFSC-415. National Marine Fisheries Service, Southeast Fisheries Science Center, Orlando, Florida.

  Nevzat, M., Kovancı, İ., Çolakoğlu, H., Yoltaş, T. 1992. Domatesin kaldırmış olduğu bitki besin elementleri, bunların taşınması ve azot ve potasyumun verime olan etkileri üzerinde araştırmalar. I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri, Cilt II. (13-16 Ekim 1991), pp. 169-175, İzmir.

  5.6.3.5. Elektronik Dergiler ve İnternet Kaynakları

  Elektronik bir dergi, kaynaklar dizinine kağıda basılı dergi için belirlenen formatta yazılmalıdır. Ancak, dergi adından sonra [Electronic Journal] notu yer almalı, en sonunda ise Internet adresi bulunmalıdır. Sayfa numaraları genellikle belirli olmayan elektronik dergilerde, derginin cilt numarası (Volume) ve makalenin numarası (DOI numarası) ya da hangi aya ait olduğu belirtilmelidir.  Örnekler:

  Dobnikar, J., Castañeda-Priego, R., von Grünberg H. H., Trizac, E. 2006. Testing the relevance of effective interaction potentials between highly-charged colloids in suspension. New Journal of Physics [Electronic Journal], 8: 1-25, Erişim [http://www.iop.org/EJ/journal/NJP]

  Dagbagli, S., Göksungur, Y. 2008. Optimization of β-galactosidase production using Kluyveromyces lactis NRRL Y-8279 by response surface methodology. Electronic Journal of Biotechnology (Electronic Journal), DOI: 10.2225/vol11-issue4-fulltext-12, Erişim [http://www.ejbiotechnology.info]
  Çalışmada elektronik dergi dışında, diğer Internet kaynaklarından alınmış yazılı ve/veya görsel ve işitsel belgelerden yararlanılmış ise bu belgeler de kaynaklar dizininde yer almalıdır. Ancak on-line olarak erişilebilen bu tür belgelerin sık sık güncellenmesi nedeni ile belirli ise en son güncelleştirildiği tarihin, bu kaynağa hangi tarihte erişildiğinin, ay ve günü de belirterek bildirilmesi gerekmektedir.

  Örnekler:

  Sutcliffe, M.J., Wo, Z.G., Oswald, R.E. 1996. Three-dimensional models of non-NMDA glutamate receptors, [http://neon.chem.le.ac.uk/cornell/ Sutcliffe_BJ/Sutcliffe_BJ.html], Erişim Tarihi: 22.12.1996.

  Smith, G.R. (19.01.1996). More about membrane proteins, the nicotinic acetylcholine receptor and computer simulation (http://indigol.biop.ox.ac.uk/graham/ionchanmore.html), Erişim Tarihi: 26.12.1996.

  Anonim (30.9.2006). UC IPM Online, Statewide Integrated Pest Management Program, University of California, Agricultural and Natural Resources [http://www.ipm.ucdavis.edu/], Erişim Tarihi: 2.12.2006.


  5.6.3.6. Veri Tabanı

  Castagnone, S.P. 1999. The limitations of using root-knot nematode resistance to gall nematodes in tomato crops. New risks linked to virulent populations. Phytoma, 522: 61-63. (Abst. in CAB Abstracts 1998/08-2000/07, Abst. Number: 20001700947).


  5.6.3.7. Kişisel görüşme

  Kişisel görüşme şeklinde metin içerisinde atıf yapılan kaynaklar da Kaynakça dizini içinde aşağıdaki örneklerde belirtildiği şekilde yer almalıdır.  Örnek: Tunalı, J. 2004. Kişisel görüşme. Marmara Araştırma Merkezi, TÜBİTAK, Gebze. E-posta: tunalı@mam.gov.tr
  5.6.4. Alıntılar

  Tezde başka kaynaklardan yapılan alıntılar ya aynen aktarılır (doğrudan alıntı) veya özü değiştirilmemek kaydıyla tezi yapanın kendi cümleleriyle özetlenerek veya yorumlanarak yazılır. Her iki durumda da, alıntı yapılan kaynağa mutlaka atıfta bulunulmalıdır. Doğrudan alıntılarda ifadeler çift tırnak ( “......” ) işaretiyle belirlenir ve daima yazar soyadı, yayın tarihi ve alıntılanan metnin yapıttaki sayfa numaraları verilir. Bu konuda aşağıdaki ilkeler uygulanır:  Örnekler:

  1) Yıldırım (1966:16)’a göre hipotez, “araştırmacıya bir nevi ışık tutma niteliği taşıyorsa değerli sayılmalıdır.”

  2) Hipotez “araştırmacıya bir nevi ışık tutma niteliği taşıyorsa değerli sayılmalıdır” (Yıldırım, 1966:16).


  5.6.5. Dipnotlar

  Tezin herhangi bir sayfasında metnin içinde yazılması halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki çok kısa ve öz açıklamalar birkaç satır halinde aynı sayfanın altına dipnot olarak verilebilir. Dipnotlar sayfa sonunda ana metinden sonra iki aralık bırakılarak, soldan sağa sayfanın ortasına kadar çizilen sürekli bir çizgi ile ayrılmalıdır. Dipnotlar sayfanın alt kenarında bırakılması gereken boşluğa taşmamalıdır.

  Dipnot numarası simge olarak seçilmeli ve dipnotun ilk satırı ile arasında bir karakter boşluk bulunmalıdır. Dipnotun açıklaması 10 punto olmalıdır ve 12 nk satır aralığında yazılmalıdır. Dipnotlar her sayfa içinde belirme sırasına göre kelimenin sağ üst köşesine “1” den başlayarak numaralandırılmalı ve sayfa sonunda yer alan dipnot açıklaması mutlaka değinmenin geçtiği sayfada yer almalıdır.
  Örnek:

  Bu amaçla iç kaynaktan damızlık temini ve rantabl büyüklükteki işletmeciliği, bilgi ve teknolojiyi üreticilere benimseterek, kaliteli ve sağlıklı süt (hammadde) temini amacıyla bir çalışma1 ele alınmış ve yatırımlarına, 01.04.1984 tarihinde başlanmıştır.


  ________________________________

  1 Bu çalışma Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünde yürütülen TÜBİTAK-TOGTAG 1985 sayılı projenin bir bölümüdür.
  5.6.6. Simgeler, Kısaltmalar ve Birimler

  Tezde standart kısaltmalar dışındaki kısaltmalara ancak çok gerektiğinde başvurulmalıdır. Metin içinde çok geçen, birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir. Ancak harfler arasına nokta konulmamalıdır (FAO, PDA, TÜBİTAK vb). Kısaltma, metin içinde ilk geçtiği yerde yalnızca bir kez açıklanmalıdır.

  Tezde simgeler, “SİMGELER DİZİNİ” başlığı altında alfabetik sıraya göre verilmelidir. Simgeler sol çerçeve boşluğundan sonra alt alta olmalıdır. Simgelerin tanımları veya açıklamaları simgeden sonra 18 nk boşluk bırakılarak blok halinde yazılmalıdır.

  Birimler ve simgelerin kullanımı ve yazımında Uluslararası Standartlara ve Türk Standartlarına uyulmalıdır. Yaygın kullanıma sahip bazı büyüklükler, birimler ve simgelere ilişkin standart gösterimler EK-10’da verilmiştir. Birimlerin simgeleri için de aynı standartlardan yararlanılmalı, birim gösteren simgenin sonuna nokta konulmamalıdır.

  Tezde çok kullanılan birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir. Bu durumda yapılan kısaltma ilk geçtiği yerde ayıraç içinde yalnız bir kez açıklanmalıdır. Bunlar Simgeler Dizini’nde “Kısaltmalar” alt başlığı altında alfabetik sırayla sunulmalıdır. Coğrafi yönlerin kısaltmalarında, yönlerin Türkçelerinin ilk harfleri kullanılmalıdır (Örneğin; D, B, KB, GD, ... gibi).
  5.6.7. Şekiller ve Çizelgeler

  Tez içinde anlatıma yardımcı olacak biçimde şekiller ve çizelgeler konmalıdır. Şekil ve çizelgelerde yer alacak tüm çizgi, işaret, simge, rakam ve yazılar, bilgisayar programları, rapido vb. kullanılarak yapılmalı, bunların okunacak kadar büyük olmasına dikkat edilmelidir.

  Çizelgeler ve şekiller, sayfa düzeni esaslarına uymak kaydı ile metin içerisinde ilk söz edildikleri yere mümkün olduğu kadar yakın yerleştirilmelidir. Bunların yerleştirilmelerinde sayfa kenarlarında bırakılması gerekli boşluklar kesinlikle aşılmamalıdır. Taşma durumunda olanlar ya küçültülmeli ya da EK olarak sunulmalıdır. Çizelge ve şekillere her ana bölümün numarası ile başlayan ve o bölümün kaçıncı çizelgesi / şekli olduğunu gösterecek şekilde numara verilir. Örneğin 3. bölümün 2. Çizelgesi ise "Çizelge 3.2.", 4. bölümün 5. Şekli ise "Şekil 4.5." olarak yazılır ve açıklaması yazılır. Açıklamalar çizelge veya şekil numarasından sonra bir karakter boşluk bırakılarak ilk sözcüğün ilk harfi büyük, diğer harfler küçük olacak şekilde 11 punto ile yazılır. Açıklamalar olabildiğince öz olmalıdır. Çizelge numarası ve açıklaması, çizelgenin üstüne; her şeklin numarası ve açıklaması, şeklin altına yazılmalıdır. Açıklama ve çizelge (veya şekil) arasında 18 nk satır aralığı bırakılmalıdır. Açıklamaların bir satırı aşması halinde, ikinci ve diğer satırlar birinci satır başı ile aynı sütundan başlamalı, blok yazım yapılmalı ve satırlar arasında 12 nk satır aralığı olmalıdır. Çizelge ve Şekil açıklamalarının sonuna nokta veya virgül konulmamalıdır.

  Örnek:

  Çizelge 2.19. Farklı organik çözücülerde PEG-lipazı ile n-oktanol için Vm ve Km’e su aktivitesinin (aw) etkisi Vmve Km’e su aktivitesinin (aw) etkisi (Bovare vd., 1993)

  Bir yayından aynen alınan çizelgelerde çizelgenin kaynağı, çizelgenin altında “Kaynak:” yazıldıktan sonra referans olarak gösterilmelidir. Katlanmış şekil veya çizelgeler ekte verilmeli ve cilde girmelidir. Tezin ekinde cilde giremeyecek nitelikte belgeler varsa bunlar için arka kapak içine bir cep düzenlenebilir. Bir sayfadan uzun olan çizelgeler tez metni içinde bulunmak zorunda ise bir sayfa boyutunda uygun bir yerden bölünmelidir. Çizelgenin devamı bir sonraki sayfada aynı çizelge numarası ve açıklaması yazılmalı ancak açıklama kısmının sonuna parantez içinde (devam) ifadesi yer almalıdır.


  EK 2: İç Kapak Örneği

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

  2011-YL-001

  AYDIN İLİ BAFA GÖLÜNDE ALABALIK ÜRETİMİNİN OLUŞTURDUĞU KİRLİLİĞİN ARAŞTIRILMASI

  Orhan DALBASTI

  Tez Danışmanı:

  Yrd. Doç. Dr. Ahmet TANYELİ

  AYDIN

  EK 3: Kabul ve Onay Sayfası Örneği

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

  AYDIN
  (Anabilim Dalı Adı) Anabilim Dalı (Yüksek Lisans / Doktora) Programı öğrencisi (öğrencinin Adı Soyadı) tarafından hazırlanan (Tezin Başlığı) başlıklı tez, (savunma tarihi ) tarihinde yapılan savunma sonucunda aşağıda isimleri bulunan jüri üyelerince kabul edilmiştir.

  Ünvanı, Adı Soyadı Kurumu İmzası

  Başkan : ................................ ........................... .......................

  Üye : ................................ ........................... .......................

  Üye : ................................ ........................... .......................

  Üye : ................................ ........................... .......................

  Üye : ................................ ........................... .......................

  Jüri üyeleri tarafından kabul edilen bu (tezin türü) tezi, Enstitü Yönetim Kurulunun ………Sayılı kararıyla ………………..(tarih) tarihinde onaylanmıştır.

  Prof. Dr. Cengiz ÖZARSLAN

  Enstitü Müdürü

  EK 4: Bilimsel Etik Bildirim Sayfası  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

  AYDIN
  Bu tezde sunulan tüm bilgi ve sonuçların, bilimsel yöntemlerle yürütülen gerçek deney ve gözlemler çerçevesinde tarafımdan elde edildiğini, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce, sonuç ve bilgilere bilimsel etik kuralların gereği olarak eksiksiz şekilde uygun atıf yaptığımı ve kaynak göstererek belirttiğimi beyan ederim.

  ..…/…../20…


  İmza

  Ad ve Soyad  EK 5: Türkçe Özet Sayfası Örneği
  ÖZET
  AYDIN İLİ BAFA GÖLÜNDE ALABALIK ÜRETİMİNİN OLUŞTURDUĞU KİRLİLİĞİN ARAŞTIRILMASI
  Orhan DALBASTI

  Yüksek Lisans Tezi, Zootekni Anabilim Dalı

  Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet TANYELİ

  2002, 76 sayfa  Bu çalışma, Aydın ili Söke ilçesinde bulunan Bafa gölünde Gökkuşağı alabalığı (Onchorynchus mykiss Walbaum, 1792) üretimi yapılan kafeslerin bulunduğu ortamdaki göl suyunun kirlilik durumunun araştırılması amacıyla ele alınmıştır. Bu amaçla 2000 yılında mart-ağustos ve ekim-aralık ayları arasında yılda iki defa gölden su örnekleri alınmıştır. Karşılaştırma amacıyla aynı göl sularından alabalık yetiştirilebilme olanaklarının araştırıldığı bir çalışmadan alınan ve ortamda henüz kafeslerin bulunmadığı dönemde yapılmış olan 1995-1996 yılı analiz sonuçları kullanılmıştır. Su numuneleri sıcaklık, pH, iletkenlik, çözünmüş oksijen, bulanıklık, toplam fosfor, nitrat, nitrit, amonyak, sülfat, fosfat ve kimyasal oksijen ihtiyacı değerleri açısından analiz edilmiştir. Sonuçlar, özellikle ortamda kullanılmadan kalan yemden ve balıkların metabolik faaliyetleri sonucu oluştuğu düşünülen atıklardan kaynaklanabilecek bir kirliliğin başlangıcını ortaya koymaktadır. pH dikkate alındığında kıta içi su kaynakları kalite sınıfı olarak ortam, III. sınıf bir kaynak olarak kabul edilebilir. Toplam fosfor değeri 2,37 mg/L ile ortam IV. sınıf kaynak özelliği göstermektedir. Amonyak konsantrasyonu, ortalama 1,29 mg/L değeri ile ortamda balıklar için toksik düzeydedir. Nitrit konsantrasyonu açısından 0,07 mg/L ile ortam IV. sınıf, nitrat konsantrasyonu açısından ise 9,20 mg/L değeri ile yaklaşık II. sınıf bir kaynak durumundadır. Sonuç olarak su kalite parametreleri içerisinde pH, toplam fosfor, amonyak, nitrit ve kısmen de olsa nitrat seviyeleri ortamda kirlilik yükünü arttırıcı yönde etki gösterdiği kanısına varılmıştır.

  Anahtar sözcükler: Onchorynchus mykiss, fosfor, amonyak, nitrit, nitrat

  EK 6: İngilizce Özet Sayfası Örneği
  ABSTRACT
  INVESTIGATION OF THE POLLUTION CAUSED BY TROUT BREEDING IN BAFA LAKE OF AYDIN PROVINCE
  Orhan DALBASTI

  M.Sc. Thesis, Department of Animal Sciences

  Supervisor: Assist. Prof. Dr. Ahmet TANYELİ

  2002, 76 pages


  This study has been conducted to investigate the characteristics of the reservoir water around the rainbow trout (Onchorynchus mykiss, Walbaum 1792) breeding cages in Bafa lake of Söke town of Aydın province. Water samples were collected in between March-August and October-December of 2000 for this purpose. The results of a study carried out in the same environment in 1995-1996 when there were no cages were used as a reference. Water samples were analyzed for the parameters of temperature, pH, conductivity, dissolved oxygen, turbidity, total phosphorus, nitrate, nitrite, ammonia, sulfate, phosphate and chemical oxygen demand. The results have indicated the beginning of pollution in the reservoir, which was thought to be caused especially by residual feed, and wastes of metabolic activity. According to the fresh-water quality class index, the reservoir can be accepted as an III, quality class for pH and IV, quality class for total phosphorus with the value of 2.37mg/L. Ammonia concentration was determined as 1.29mg/L, which is a toxic level for the trout. With a 0.07mg/L nitrite concentration, the reservoir is determined as IV, quality class for nitrite, and with a 9.20mg/L nitrate level it is about II quality class for nitrate. As a result of the study, it is concluded that water parameters including pH, total phosphate, ammonia, nitrite and partly nitrate levels around the trout breeding cages in the reservoir have been major agents increasingly effecting the pollution load.
  Key words: Onchorynchus mykiss, phosphorus, ammonia, nitrite, nitrate


  EK 7: İçindekiler Sayfası Örneği

  İÇİNDEKİLER
  KABUL VE ONAY SAYFASI iii

  BİLİMSEL ETİK BİLDİRİM SAYFASI v

  ÖZET vii

  ABSTRACT ix

  ÖNSÖZ xi

  SİMGELER DİZİNİ xiii

  ŞEKİLLER DİZİNİ xv

  ÇİZELGELER DİZİNİ xvii

  EKLER DİZİNİ (Varsa) xix

  1. GİRİŞ 1

  2. KAYNAK ÖZETLERİ / KURAMSAL TEMELLER 3

  2.1 Alt Başlık 1 3

  2.2 Alt Başlık 1 6

  2.2.1 Alt Başlık 2 36

  3. MATERYAL VE YÖNTEM 50

  3.1 Materyal 51

  3.2 Yöntem 52

  3.2.1. Alt Başlık 1 52

  3.2.2. Alt Başlık 2 53

  4. BULGULAR VE TARTIŞMA 63

  5. SONUÇ 64

  KAYNAKLAR 65

  EKLER 66

  ÖZGEÇMİŞ 76
  EK 8: Simgeler, Çizelgeler, Şekiller, Ekler Dizini Örnekleri
  SİMGELER DİZİNİ
  APS American Phytopathological Society

  ELISA Enzyme-Linked Immunosorbent Assay

  EtBr Etidium Bromur

  DVD Digital Versatile/Video Disc

  HPLC High Performance Liquid Chromatography

  MeBr Methyl Bromide

  NA Nutrient Agar

  PDA Potato Dekstroz Agar

  RIA Radio Immuno Assay

  Ps Pseudomonas

  SDS-PAGE Sodyum Dodesil Sülfat-Poliakrilamid Jel Elektroforez

  TEMED Tetra Etil Metilen Diamin

  THP Toplam Hazmolabilir Protein

  TİSİT Tarım İlaçları, Sanayici, İthalatçı ve Temsilcileri Derneği

  TMO Toprak Malzeme Ofisi
  ŞEKİLLER DİZİNİ
  Şekil 1.1. Bolu dağından bir görünüm 12

  Şekil 1.2. Toprak tuzluluğu ile bitkilerin oransal verimleri arasındaki ilişki 15


  ÇİZELGELER DİZİNİ
  Çizelge 1.1. Traktör kuyruk mili gücü ve satın alma bedeli değerleri ..2

  Çizelge 2.2. Bölgelere göre toplam alet ve makina sayısı 10  EKLER DİZİNİ (Varsa)
  Ek 1.1. Uzaktan algılamanın tarımda kullanılmasında yer alan uzmanlar 12

  Ek 3.2. İlkbaharda B püskürtmesi yapılan gemlik zeytin çeşidinde somak sayısı oranlarının varyans analiz tablosu 15
  EK 9: Özgeçmiş Sayfası Örneği
  ÖZGEÇMİŞ
  KİŞİSEL BİLGİLER

  Adı Soyadı :

  Doğum Yeri ve Tarihi :

  EĞİTİM DURUMU

  Lisans Öğrenimi :

  Yüksek Lisans Öğrenimi :

  Bildiği Yabancı Diller :  BİLİMSEL FAALİYETLERİ

  1. Makaleler

  -SCI

  -Diğer


  1. Bildiriler

  -Uluslararası

  -Ulusal


  1. Katıldığı Projeler

  İŞ DENEYİMİ

  Çalıştığı Kurumlar ve Yıl :  İLETİŞİM

  E-posta Adresi :  Tarih :


      Ana sayfa


  Adnan menderes üNİversitesi, fen biLİmleri enstiTÜSÜ, tez yazim kilavuzu

  Indir 143.19 Kb.