bilgiz.org

Adi-soyadi : Serap Aydar doğum tariHİ : 22. 07. 1957 yabanci diLİ

 • GÖREVİ
 • KULLANDIĞI PROGRAMLAMA DİLLERİ, İŞLETİM SİSTEMLERİ, VERİ TABANLARI, PC/PS-YAZILIMLARI: Programlama Dilleri
 • ÇALIŞTIĞI KURUMLAR-GÖREVLERİ: - 2005
 • İNGİLİZCE’DEN TÜRKÇE’YE ÇEVİRİLERİ
 • BİLDİRİLERİ-YAYINLARI • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü26.22 Kb.

  Indir 26.22 Kb.

  ADI-SOYADI : Serap Aydar

  DOĞUM TARİHİ : 22.07.1957

  YABANCI DİLİ : İngilizce

  ÖĞRENİM DURUMU :

  - 1974-1979 Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Kütüphanecilik

  (Bilgi ve Belge Yönetimi) Bölümü Mezunu (1 yıl ing. hazırlık + 4 yıl)

  - 1984-1986 A.Ü. D.T.C.F. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (2 yıl)

  GÖREVİ : Yönetim Danışmanlığı ve Eğitmenlik
  KATILDIĞI EĞİTİM PROGRAMLARI/KURSLAR/SEMİNERLER:

  - 2009 “Yazılım Projeleri Yönetimi ve Yazılım Güvenliği” (TBD-İstanbul)

  - 2008 “ II. Ulusal Kalite Fonksiyonu Göçerimi (QFD)” (Dokuz Eylül Üniversitesi)

  - 2008 “5. İnsan Kaynakları Yönetimi Kongresi” (KALDER-PERYÖN)

  - 2008 “ Motivasyon” (ODTÜ)

  - 2007 "AB 7. Çerçeve Programları KOBİ Yararına Araştırmalar""Danışmanlık Firmaları İçin

  Fırsatlar" TÜBİTAK

  - 2007 "ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme Şartları" EBSO

  - 2007 "TS-EN ISO 14001 Çevre Denetçisi" (Elginkan)

  - 2007 "OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" (Elginkan)

  - 2007 "OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yön. Sis. İç Denetçi" (Elginkan)

  - 2007 "Kuruluş İçi Kalite Denetçisi" (Elginkan)

  - 2007 "Tedarik Zinciri Yönetimi" (Elginkan)

  - 2007 "İstatistiksel Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi" (Elginkan)

  - 2007 "Sorun Çözme Teknikleri" (Elginkan)

  - 2007 "Değişim ve Sürekli İyileştirme (KAIZEN) (Elginkan)

  - 2007 "5 S Prensibi" (Elginkan)

  - 2007 "6 Sigma" (Elginkan)

  - 2007 "NLP (Beyin Dili Programı)" (Elginkan)

  - 2007 "Sözsüz İletişim (Beden Dili)" (Elginkan)

  - 2006 "AB Projeleri Bağımsız Değerlendirici Eğitimi"(Merkezi Finans ve İhale

  Birimi-MFİB)

  - 2005 "İnsan Kaynakları Yönetimi Temel Eğitim Sertifika Programı"

  (Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi-ANKÜSEM)

  . Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları Amaç ve İşlevleri

  . İş Düzenleme ve Görev Tanımları

  . İşgören Seçme ve İşe Yerleştirme

  . İşgören Seçmede Psikolojik Testler

  . Eğitim Programı Hazırlama, Uygulama ve Değerlendirme

  . Çok Uluslu Şirketlerde İnsan Kaynakları Uygulamaları

  . Ücret Yönetimi

  . Performans Yönetimi

  . Kariyer Planlaması

  . 4857 Sayılı İş Kanunu

  . İş Güvencesi

  . Çalışma Yaşamında Stresle Başa Çıkma Yolları

  . İş Sağlığı ve Güvenliği

  . Endüstri İlişkilerinin Temel Kavram ve Kurumları

  . İş Yaşamında İnsan İlişkileri ve İletişim

  . İş Yaşamında Doyum ve Güdüleme

  - 2005 "Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi" (Türk Standartlar Enstitüsü-TSE)

  - 2005 "Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi" (TSE)

  - 2005 "İç Kalite Tetkiki Eğitimi" (TSE)

  - 2005 "İnsan Kaynakları ve Kariyer Yönlendirme" Semineri (AHİD Ankara Halkla İlişkiler

  Derneği)

  - 2005 “Girişimcilik” (OPTİMAL)

  - 2005 “İş Kurmak ve Yönetmek” (OPTİMAL)

  - 2005 “3. İnsan Kaynakları ve Kişisel Gelişim Kongresi” (Hacettepe Üniversitesi)

  - 2001-2002 Um-Ag Vakfı ''Yaratıcı Yazma Semineri'', ''Uygulamalı Yazma Semineri'',

  ''Senaryo Yazma Teknikleri''

  - 2001 21. Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar (TÜBİTAK)

  - 2001 Web Sitesi Tasarımı, e-öğrenme: Web Tabanlı Ders Hazırlama ve Sunma

  (Hacettepe Üniversitesi)

  - 2001 Bilimsel Araştırma Projelerinin Planlanması, Hazırlanması ve Desteklenmesi

  Sempozyumu (Dokuz Eylül Üniversitesi ve Türkiye Bilimler Akademisi)

  - 1987 Yapısal Çözümleme ve Sistem Tasarımı (O.D.T.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Yaz Ok.)

  - 1987 Veri Tabanı Yönetim Sistemi (O.D.T.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Yaz Okulu)

  - 1987 Bilgisayar Destekli Yönetim Sistemleri (TÜSSİDE)

  - 1987 Maliyet Muhasebesi (ÇİTOSAN T.A.Ş.)

  - 1984-1990 - IBM 4361-LO5 Sistemi yazılım, donanım, programlama dilleri ve işletim

  sistemleri eğitimi; (VSE/SP, VSAM, CICS/VS, PL/I, COBOL)

  - IBM S/36 Sistemi yazılım, donanım, programlama dilleri ve işletim

  sistemleri eğitimi; (SSP, RPG II)

  - IBM AS/400 Sistemi yazılım, donanım, programlama dilleri ve işletim

  sistemleri eğitimi; (OS/400, RPG/400)

  -1981 Bankacılık Kursu (ETİBANK 8. Dönem)


  KULLANDIĞI PROGRAMLAMA DİLLERİ, İŞLETİM SİSTEMLERİ, VERİ TABANLARI, PC/PS-YAZILIMLARI:

  Programlama Dilleri : RPGII, RPG400, COBOL, PL/1, PHP, HTML

  İşletim Sistemleri : OS/400, SSP, VSE/SP, DOS, Win98, Linux, XP, VİSTA

  Veri Tabanları : dBase III-Plus, dBase IV, Acces, MySQL

  PC/PS Yazılımları : Word, Excel, Writing Assistant, Lotus 123, Power Point,

  Frontpage, Lotus Notes, MS Project 2003


  ÇALIŞTIĞI KURUMLAR-GÖREVLERİ:

  - 2005- KALİNYON Sektörel Danışmanlık Kurucusu-Genel Müdür,

  Çeşitli kuruluşlarda Yönetim Danışmanlığı & Eğitmenlik, ELGİNKAN VAKFI

  Eğitim Uzmanı

  - 2003-2005 Editörlük (bağımsız), Tasarım (kişisel), Çevirmenlik

  - 1999-2002 TÜBİTAK’ın Enstitülerinden Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi

  (ULAKBİM) Müdür Yardımcısı, CABİM Müdürü

  - 1993-1999 Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. (ÇİTOSAN T.A.Ş.)

  Bilgi İşlem Merkezi Müdürü

  - 1987-1993 ÇİTOSAN T.A.Ş. Sistem Analisti, Çimento Fabrikalarının Bilgisayarlaşma

  Proje Koordinatörü, Eğitmen

  - 1986-1987 İş ve İşçi Bulma K.Gnl.Md. Bilgisayar Çözümleyicisi

  - 1978-1986 ETİBANK Genel Md. EBİM Programcı
  DANIŞMANLIK YAPTIĞI KONULAR VE VERDİĞİ EĞİTİMLER:

  - Toplam Kalite Yönetimi

  - Kurumsallaşma/Yeniden Yapılanma

  - İnovasyon-Yenileşim-Yaratıcılık

  - Proje Yönetimi

  - Stratejik Planlama

  - Eğiticinin Eğitimi

  - İnsan Kaynakları Yönetimi

  - Yönetim ve Organizasyon

  - İş ve İnsan İlişkileri

  - İş Analizi ve Görev Tanımları

  - ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi

  - ISO 9001-2008 KYS-Dokümantasyon

  - ISO 9001-2008 KYS İç Tetkik

  - Süreç Analizi-Süreç Yönetimi

  - AB Hibe Projeleri

  - TÜBİTAK Ar-Ge Proje Destekleri

  - Müşteri Memnuniyeti

  - Müşteri Şikayeti Yönetimi (ISO 10002)

  - Problem Çözme Teknikleri

  - Başarı ve Motivasyon

  - İletişim Becerileri/Etkili İletişim/Beden Dili

  - Pozitif Düşünce – Hızlı Düşünme

  - Değişim Yönetimi

  - Etkili Sunuş Teknikleri

  - Toplantı Yönetimi

  - Zaman ve Stres Yönetimi

  - Büro Yönetimi Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

  - Girişimcilik

  - 5 S
  İNGİLİZCE’DEN TÜRKÇE’YE ÇEVİRİLERİ: (1986-1990)

  DOS İşletim Sistemi, Spreadsheet, Lotus 123, Word 2.0, Excel 3.0, dBase III Plus, dBase IV, Baby 36 (IBM S/36’nın PC versiyonudur.), Writing Assistant

  (NOT: Bu çeviriler Türkiye’de henüz bu konularda Türkçe kaynak bulunmadığı zaman yapılmıştır.)
  BİLDİRİLERİ-YAYINLARI:

  - Yazımı süren; tüm boyutları ile İNOVASYON konulu kitap

  - 2008 İnovasyon ve Bilgi (İnovasyonun Beslenme Kaynağı Bilgi) (ÜNAK-YAŞAR

  ÜNİVERSİTESİ-İZMİR Bilgi: Farklılık, Farkındalık)

  - 2001 ULAKBİM’in Bilimsel Araştırmalara Sağladığı Olanaklar (Bilimsel Araştırma

  Projelerinin Planlanması, Hazırlanması ve Desteklenmesi Sempozyumu- İzmir)

  - 2000 ULAKBİM’de Veri Tabanları (36. Kütüphanecilik Haftası-Ankara)
  ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR:

  - Türkiye Kalite Derneği (KALDER)  - Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
  - Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri Derneği (ÜNAK)
  - Mimar Kemalliler Derneği


      Ana sayfa


  Adi-soyadi : Serap Aydar doğum tariHİ : 22. 07. 1957 yabanci diLİ

  Indir 26.22 Kb.