bilgiz.org

Adı Soyadı

 • Kemik çeşidi
 • Aşağıdaki tabloda soluk alma ve soluk verme sırasında gerçekleşen olayları işaretleyiniz (5 puan)
 • Özellik Sağ Kulakçık Sol kulakçık Sağ Karıncık
 • Kan hücreleri Özellikleri Alyuva r Kan Pulcukları Akyuvar
 • 2. . I.
 • 4) A Rh (+) kan grubuna sahibi bir kişi aşağıdaki kan gruplarından hangisine kan alabilir
 • 6) Bir canlının yapıları basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir
 • Tuğba panoya hücre organelleri ve görevleri ile ilgili bilgileri etiketlere yazıp raptiyelemiştir. Tuğba hangi organel ya da organellere ait etiketlerdeki bilgileri düzeltmelidir A)
 • I. Çekirdek hem bitki hem de hayvan hücresinde bulunur
 • 10) solunum sisteminin sağlığını korumak için aşağıdaki davranışlardan hangisinden kaçınılmalıdır A) • Tarih27.12.2017
  Büyüklüğü60.29 Kb.
  TipiYazi

  Indir 60.29 Kb.

  2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

  6.SINIF EN BİLİMLERİ  1. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SINAVI

  ADI SOYADI:

  NO: PUANI:
  1. Aşağıdaki bilgilerden doğruları "D", yanlışları "Y" ile bilginin karşısındaki kutuya belirtiniz. (10 puan)


  Çekirdek hücrenin yönetildiği kontrol merkezidir
  Hayvan hücrelerinde hücre duvarı bulunur
  Hücreler bir araya gelerek organları oluştururlar
  Kemiğin enine büyümesini sert kemik dokusu sağlar.
  Kalbin çalışması isteğimiz dışında çalışır.
  Kaburgalar ve gögüs kemiği akciğerleri korur.
  Mide ve incebağırsakta düz kas bulunur.
  Ağız solunum sistemi organlarından biridir.
  Kişilerde ses oluşumunu gırtlak sağlar.
  Akciğer atardamarı temiz kan taşır.

  2. Aşağıdaki hücre organel ve kısımları numaralarını bitki ve hayvan

  hücresinin özelliklerini göz önüne alarak şekil üzerine yazınız. 10p  1. Mitokondri 2. Golgi cisimciği 3. Koful

  4. Sentriyoller 5. Hücre duvarı 6. Çekirdek

  7. Kloroplast 8. Hücre zarı 9. Ribozom

  10. Endoplazmik retikulum


  3. Aşağıda bir kemiğin yapısı gösterilmiştir. Bu yapı adlarını

  şekildeki oklarla gösterilen yerlere yazınız. (10 puan)

  (kıkırdak,sarı kemik iliği, süngerimsi kemik doku,sert kemik dokusu,,kırmızı kemik iliği,kemik zarı)
  4 . Resimlere bakarak boşlukları doldurunuz.(10 puan)


  Kemik çeşidi: …………….  Eklem çeşidi: …………….

  Kemik çeşidi: …………….

  Eklem çeşidi: …………….


  Kemik çeşidi: …………….  Eklem çeşidi: …………….

  5)Şekildeki kas çeşitlerini boş kısımlara yazınız.( 5 puan)


  .......................................
  ......................................

  …………………….....


  6) Aşağıdaki tabloda soluk alma ve soluk verme sırasında gerçekleşen olayları işaretleyiniz (5 puan)


  Olay

  Soluk Alma

  Soluk Verme

  Diyafram kası gevşeyerek düzleşir.  Kaburga kasları gevşer.  Akciğerlerin hacmi artar  Diyafram kası kubbeleşir


  7) Aşağıda kalbin kısımlarıyla ilgili verilen tablodaki uygun özellikleri işaretleyiniz(10p)
  Özellik

  Sağ Kulakçık

  Sol kulakçık

  Sağ Karıncık

  Sol Karıncık

  Küçük Dolaşımın başladığı yer

  Küçük dolaşımının bittiği yer

  Büyük Dolaşımın başladığı yer

  Büyük dolaşımın bittiği yer

  AŞAĞIDAKİ İFADELERİ İLGİLİ OLDUĞU KAVRAMLA EŞLEŞECEK ŞEKİLDE İŞARETLEYİNİZ. (10 puan)


  Kan hücreleri

  Özellikleri

  Alyuvar

  Kan Pulcukları

  Akyuvar

  Oksijen ve karbondioksit taşır


  Mikroplarla savaşır


  Hemoglobin taşır


  Azaldığında kan pıhtılaşmaz


  Azaldığında mikrobik hastalıklara daha kolay yakalanırız  1. Aşağıdaki şekil akciğerlerdeki gaz alışverişini göstermektedir.

  Şekle göre X ve Y için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  X Y

  A) Alveol Alyuvar

  B) Akyuvar Alveol

  C) Alyuvar Alveol

  D) Bronş Bronşcuk

  2. . I.Akciğer II. Yutak III. Burun IV. Gırtlak V. Soluk borusu

  Soluk verme sırasında dışarı çıkan havanın bu yapılardan geçme sırası ,aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A) III-II-IV-V-I B) III-V-IV-I-II

  C) I-IV-III-V-II D) I-V-IV-II-III
  3  Yukarıda, vücudumuzda bulunan kas çeşitleri verilmiştir. Sırasıyla bu kas çeşitleri nelerdir?

  a. çizgili kas- düz kas- kalp kası

  b. çizgili kas- kalp kası -düz kas

  c. düz kas- çizgili kas-kalp kası

  d. düz kas- kalp kası- çizgili kas
  4) A Rh (+) kan grubuna sahibi bir kişi aşağıdaki kan gruplarından hangisine kan alabilir?
  A ) 0 Rh (-) B ) AB Rh (+) C ) B Rh (+) D ) A Rh (+)

  5) Kemiklerin birbirlerine bağlandığı yerlerde bulunan ve hareketi kolaylaştıran yapı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

  A)Kaslar B) Eklemler

  C) Kemikler D)Kemik Zarı
  6) Bir canlının yapıları basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Hücre-Doku-Sistem-Organ-Canlı

  B) Hücre-Doku-Organ-Sistem-Canlı

  C) Hücre-Organ-Doku-Sistem-Canlı

  D) Doku-Hücre-Organ-Sistem-Canlı
  7)

  Tuğba panoya hücre organelleri ve görevleri ile ilgili bilgileri etiketlere yazıp raptiyelemiştir. Tuğba hangi organel ya da organellere ait etiketlerdeki bilgileri düzeltmelidir?
  A) Ribozom

  B) Mitokondri - Golgi cisimciği

  C) Ribozom - Endoplazmik retikulum

  D) Golgi cisimciği - Endoplazmik retikulum
  8- I. Çekirdek hem bitki hem de hayvan hücresinde bulunur

  II. Canlılar hücrelerden oluşmuştur

  III. Kloroplast bitki hücresinde bulunur.

  Yukarıdaki açıklamalardan hangisi ya da hangileri doğrudur?


  A)yalnızI B) II ve III C) I ve III D) I,II ve III

  9) Vücudumuzda yer alan damarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  1. Aort atardamarı vücuda temiz kan pompalar.

  2. Kılcal damarlar atardamarlar ve toplardamarlar arsında köprü görevi görür.

  3. Akciğer toplardamarı kirli kan taşır.

  4. Akciğer atardamarı kirli kan taşır.


  10) solunum sisteminin sağlığını korumak için aşağıdaki davranışlardan hangisinden kaçınılmalıdır?

  A) Sigara içilmemeli ve sigara içilen ortamlardan uzak durulmalıdır.

  B) Asbest içeren yalıtım malzemelerinin oldugu ortamda uzun süre durulmalıdır.

  C) Tozlu ortamlardan uzak durulmalıdır.

  D) Arabaların egzozlarına ve fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.


      Ana sayfa


  Adı Soyadı

  Indir 60.29 Kb.