bilgiz.org

Activity (aktiVİTE)

 • BROADCAST RECEIVERS(YAYIN ALGILAYICILAR)
 • APPLICATION CONTEXT (UYGULAMA ORTAMI)
 • MANİFEST DOSYASI(ANDROIDMANIFEST.XML)
 • AKTİVİTELER VE UYGULAMA HAYAT DÖNGÜLERİ
 • Launched(Başlangıç)
 • Paused State (Duraklatılmış Durum) • Tarih01.07.2017
  Büyüklüğü18.16 Kb.

  Indir 18.16 Kb.

  TEMEL ANDROİD UYGULAMA ELEMANLARI

  1. ACTIVITY (AKTİVİTE): Activity uygulamanızda temel olarak tek bir ekranı temsil eder. Uygulamayı ilk açtığımızda karşımıza çıkan ekran default activity (varsayılan ekran) dır.

  2. INTENT: Temel android bileşenleri arasında gönderilen mesajları temsil eder. Bu mesaj sayesinde bir aktivitenin başlamasını tetikleyebilir, bir servis çağrısı yapabilir ya da telefondaki bütün uygulamaları bir durumdan haberdar edebilirsiniz. İntent kelime olarak niyet, maksat anlamına gelir. Açıkça niyet belirtmek (explicit intent), kapalı bir şekilde belirtmek ise (implicit intents) olarak adlandırılır.

  3. SERVICE (SERVİS): Uygulamanızın arka planında çalışan ve herhangi bir ara yüze sahip olmayan parçalarıdır. Bu servis başladıktan sonra hangi uygulama açık olursa olsun çalışmaya devam edecektir.

  4. BROADCAST RECEIVERS(YAYIN ALGILAYICILAR): işletim sistemi genelinde olaylardan haberdar olmanızı ve bu olaylar gerçekleştiğinde tepki verebilmenizi sağlar.

  5. CONTENT PROVIDERS(İÇERİK SAĞLAYICILAR): İçerik sağlayıcılar uygulamalar arasında veri paylaşımı için kullanılan ara yüzlerdir. İçerik sağlayıcılar bu aşamada veritabanına farklı uygulamaların erişimine açmanızı ya da uygulamalar tarafından sağlanan içeriğe ulaşmanızı sağlar.

  Andorid işletim sisteminin kullanıma sunduğu çok sayıda içerik sağlayıcı vardır. Contacts(rehber) provider, Settings(ayarlar) provider ve Media Store bunlardan bazılarıdır.

  1. APPLICATION CONTEXT (UYGULAMA ORTAMI): şu ana kadar bahsettiğimiz bütün uygulama elemanları aynı uygulamanın içinde bulunmaktadır. Bütün bu parçalar uygulamanızı ve dolayısıyla bu uygulamanın context’ini oluşturur. Applıcatıon Context kullanarak projeniz içindeki farklı kaynaklara (resource) erişim sağlanabilir.

  MANİFEST DOSYASI(ANDROIDMANIFEST.XML):

  Proje hiyerarşisinin en tepesinde yer alır ve uygulamanın bütün parçalarının bir araya geliş şeklini tanımlar. Bu dosya içinde, kullandığınız uygulama elemanlarını (Activity, Service, Content Providers…), uygulamanızın gereksinimlerini ve daha bir çok tanımı yapabilirsiniz.

  Aşağıda örnek bir manifest dosyası görüyoruz.  <manifestxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

  package="gy.gyapplication"

  android:versionCode="1"

  android:versionName="1.0" />  <uses-sdk

  android:minSdkVersion="19"

  android:targetSdkVersion="22"/>

  <uses-permissionandroid:name="android.permission.INTERNET"/>
  <instrumentation

  android:name="android.bluetooth.BluetoothInstrumentation"

  android:targetPackage="1"/>
  <application

  android:allowBackup="true"

  android:icon="@mipmap/ic_launcher"

  android:label="@string/app_name"

  android:theme="@style/AppTheme"android:allowClearUserData="false"android:hardwareAccelerated="true">
  <activity

  android:name=".MainActivity"

  android:label="@string/app_name">

  <intent-filter>

  <actionandroid:name="android.intent.action.MAIN" />
  <categoryandroid:name="android.intent.category.LAUNCHER" />

  intent-filter>

  activity>

  application>

  manifest>

  Package: projenin paket adıdır.

  Uses-sdk: android:minSdkVersion="19"parametresi yazdığımız uygulamanın en az hangi android versiyonunu beklediğini göstermektedir. Mesela buraya 3 yazarsak bu android1.5 versiyonunu işaret eder.


  android:icon: uygulama için bir icon belirlemek için kullanılır.

  android:label: uygulamaya bir başlık eklemek için.

  android:name: uygulamanın adını belirtmek için.

  AKTİVİTELER VE UYGULAMA HAYAT DÖNGÜLERİ

  Android işletim sistemi uygulamanızın ne zaman çalıştırılıp ne zaman durdurulacağı, yani cihazın her durumda responsive(cevap verebilir)

  Kalması konusunda mutlak söz sahibidir. Bu da şu anlama gelmektedir. İşletim sistemi kaynakların yetersiz kaldığı durumlarda uygulamanızı uyarıda bulunmadan kapatabilir(kill) ya da çalışmasını durdurabilir(stop/pause).

  Android işl. Sist. Uygulamaların o anki state (durum) bilgilerini sürekli olarak kaydeder ve geri dönüş yaptığınızda tekrar aynı Activity üzerinden devam edebilmenizi sağlar.
  Şekil.1- Aktivite Hayat Döngüsü

  onCreate(): uygulama çalıştırıldığında bu metot çağrılır.

  onStart(): genel bir yapılanmada çağrılır.

  onResume(): Activity başlayıncaya kadar devam eder.

  onPause(): başka bir activity öne çıkarsa ilk activity de çağrılır.

  onStop(): activity görünmezse ve arka planda çalışır haldeyse çağırılır.

  onRestart(): tekrardan görünmesini gerektiren işlemlerde çağırılır.

  onDestroy(): uygulamayı tam kapatmak için kullanılır.  Launched(Başlangıç) durumu aktivitenin henüz bellekte bulunmadığı durumdur. Geçiş esnasında oncreate(), onStart(),onResume() bildirimleri yapılır ve Running (çalışıyor) durumuna geçer.

  Running (çalışıyor) durumu aktivtenin ekranda ve kullanımda olduğu durumdur. Aynı anda sadece bir tane aktivite Running State’inde olabilir.

  Paused State (Duraklatılmış Durum) aktivitenin görünür durumda olduğu fakat kullanıcıyla etkileşimde olmadığı durumdur. Bu durumda aktivite bellekte yer kaplamaya devam eder.

  Stopped State aktivitenin görünür durumda olmadığı, başka bir aktivite tarafından arka plana atıldığı durumdur. Aktiviteye her an ulaşılacağı için bellekte tutulmaya devam eder.

  Not: Paused State ve Stopped State indeki aktiviteler kaynakların yetersiz olduğu durumlarda yok edilir(kill) ve bellekten atılırlar.


      Ana sayfa


  Activity (aktiVİTE)

  Indir 18.16 Kb.