bilgiz.org

A- araştırma ve Geliştirme İşleri. 605
Sayfa4/4
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü494.98 Kb.

Indir 494.98 Kb.
1   2   3   4

-U-
Ulaşım ve Taşımacılık.724.11. . 

Ulaştırma işleri.802. . . 

Ulaştırma ve Enerji.744.07. . Ulusal Program İlerleme Raporları.741.01.01. 

Uluslar arası Projeler.730.06.01. 

Uluslar arası ve Bölgesel Kuruluşlarla İlişkileri.730. . . 

Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmeler.722. . . 

Uluslararası Hukuk.721. . . 

Uygulama çalışmaları.605.04. . 

Uyuşmazlık ve Kurullar.916.03. . 
-Ü-
Ücretsiz İzinler.906.04. . 

Ülkeler Arası Sorunlar.726. . . 

Ülkeler arası Temas ve Ziyaretler.727. . . 

Ülkeler Hakkında Genel Bilgi Dosyaları.723. . . 

Ülkelerle İkili ve Çok Taraflı İlişkiler.724. . . 

Üretime Yönelik Alımlar.934. . . 

Ürün satışları.942. . . 

Üye Ülkelerle İlişkiler.747.01. . Üyelik İşlemleri.(Dış İlişkiler)730.02.02. 
-V-
Vatandaşların bilgi ve belge talepleri.622.02. . 

Vatandaşların talep ve şikayetleri.622.01. . Vatandaşlığa Alınma.732.07.02. 

Vatandaşlık İşlemleri.732.07. . Vatandaşlıktan Çıkma.732.07.01. 

Vaziyet Tabloları.843.04.03. 

Vekalet İşlemleri.913. . . 

Vekaletnameler.646.01. . Vekaletnameler, Azilnameler.646. . . 

Vergi.744.05.02. 

Vergi Davaları.641.05. . 

Vergi iadesi.848.14. . 

Veri giriş ve işleme işleri.708. . . 

Veri kayıt işlemleri.708.01. . 

veri tabanı.705.03. . 

Veri tabanı bakımı.706.03. . 

Vize İşlemleri.732.08. . 

Vizite Kağıdı İşlemleri.975.09. . 


-Y-
Yabancı Dil Kursları.775.02. . 

Yabancı Dil Tazminatı.848.09. . 

Yabancı Düşmanlığı.726.03. . 

Yabancı heyetlerin temas ve ziyaretleri.727.02. . 

Yabancı Uyruklu Eleman İstihdamı.914.01. . 

Yabancı Uyruklu Personel İle İlgili İşlemler.954.05. . 

Yabancı Uyrukluların Eğitimi.775.04. . 

Yan ödeme ve özel hizmet tazminatları.848.11. . 

Yangın Söndürme Cihazlarına Ait İş ve İşlemler.955.08. . 

Yangından Korunmaya Yönelik İş ve İşlemler.955.07. . 

Yanlış Gelen Evrakların İadesi.804.03. . 

Yardım Kampanyaları.973.01. . 

Yardımcı Malzeme ve Ambalaj Malzeme alımları.934.02. . 

Yardımlar.(Dış İlişkiler)728. . . 

Yargı Organları.090.06. . 

Yargıtay Kararları.647.02. . 

Yarışmalar.821.04. . 

Yasal Yaş Sınırları.953.03. . 

Yaşam Sigortası.848.23. . 

Yatırım Programı Çalışmaları.603.01. . 

Yatırım Programına Alınma İşleri.604.01. . Yatırım programları.603. . . 

Yatırım Revizyonları.603.04. . 

Yatırım ve Finansman Programları.603.03. . 

Yatırımlar.724.06.01. 

Yayın Hazırlık İşleri.824.03. . Yayın İşleri.824. . . 

Yayın kurulu Toplantısı-Kararları.824.02. . Yayın Satış İşlemleri .827. . . 

Yayın talepleri.826.01. . 

Yazılım Bakımı.706.07. . 

Yazılım Geliştirme ve Kodlama Çalışmaları.702. . . 

Yazılım talepleri.705.01. . 

Yedek parca alımları.935.05. . 

Yemek Kesintisi.848.20. . 

Yemekhane, Kafeterya ve çay ocakları.971.01. . 

Yeni Birimlerin Kurulması.601.01.01. 

Yeni Form Talepleri ve İptaller .606.01.02. 

Yerleşim Çalışmaları.601.05. . 

Yetki Değişikliği.601.02. . 

Yıllık Bilanço Çalışmaları.843.03.02. 

Yıllık faaliyet raporları.040.03. . Yıllık İş Planları.602.04.01. 

Yıllık İzinler.906.01. . 

Yiyecek alımı.937.05. . 

Yönergeler.010.04. . 

Yönetim Kurulu Toplantıları.050.02. . 

Yönetim Kurulu Toplantıları.(Dış İlişkiler)730.04. . 

Yönetimi geliştirme ve yeniden düzenleme.601.03. . 

Yönetmelik Tasarılarına verilen görüşler.010.03.01. 

Yönetmelikler.010.03. . 

Yurt dışı Araştırmaları.605.02. . 

Yurt Dışı Gezi ve Ziyaretler.873.03. . 

Yurt dışı satışlar.942.01. . 

Yurt dışı tedavi işlemleri.975.05.02. 

Yurt İçi Araştırmaları.605.01. . 

Yurt İçi Gezi ve Ziyaretler.873.02. . 

Yurt içi satışlar.942.06. . 

Yurtdışı Firmalara ait repertuvarlar.933.02. . 

Yurtdışı Görevlendirme İşlemleri.904.03. . Yurtdışı Görevlendirmeler.731. . . 

Yurtdışı Harcırah İşleri.848.06. . 

Yurtdışı İzinler.906.05. . 

Yurtdışı Kursları.775.03. . Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri.724.07.03. 

Yurtdışı Seyahat Sonuç Raporları.731.03. . 

Yurtdışına yapılan temas ve ziyaretler.727.01. . 

Yurtiçi Firmalara ait repertuvarlar.933.01. . 

Yurtiçi Görevlendirme İşlemleri.904.02. . 

Yurtiçi Harcırah İşleri.848.05. . Yurtiçi tedavi işlemleri.975.05.01. 

Yükleme Talimatları.946.04. . Yüksek Denetleme Kurulu Raporları.663.01.01. 

Yüksek Öğrenim Kurumlarıyla İlgili Kontenjan İşlemleri.773.01. . 

Yüksekokul Öğrencilerinin Staj İşleri.773.02. . 
-Z-
zabıtlar.050.02.03. 

Zimmetler.846.01. . 

Ortak Alanlara ait İndeks


1   2   3   4


    Ana sayfa


A- araştırma ve Geliştirme İşleri. 605

Indir 494.98 Kb.