bilgiz.org

A- araştırma ve Geliştirme İşleri. 605
Sayfa3/4
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü494.98 Kb.

Indir 494.98 Kb.
1   2   3   4

Mevzuat İşleri.010. . . 

Mevzuat Uyum Çalışmaları.744.01. . 

Mevzuat ve Üyelik İşlemleri.730.02. . 

Milli Alarm Sistemi İşlemleri.951. . . 

Milli Günler ve Festivaller.821.06. . 

Milli Günler ve Resepsiyonlar.880.03. . 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Denetleme Raporları.952.14. . 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Tetkik Gezileri.952.13. . 

Milli Müdafaa Mükellefiyeti İş ve İşlemleri.955.10. . 

Milli Tatbikatlar.956.02. . 

Misafirhaneler.971.03. . 

Mizan Kontrol ve Füzyon İşlemleri.843.02. . 

Mobil Telefon.811.01.03. 

Montaj ve çoğaltılması.822.03. . 

Motorlu Taşıtlar Vergisi.847.09. . 

Muayene ve Kabul Komisyonu Kararları.932.03. . 

Mukaveleler.850.02. . 

Mutabakatlar.849.05. . Mübayaa işleri.971.01.01. 

Mükafatlar ve Cezalar .910. . . 

Mülteci Sorunları.(Dış İlişkiler)726.02. . 

Mülteciler.954.06. . 

Müracaat.971.04.01. 

Müşteri İlişkileri.939. . . 
-N-
Nakdi Yardımlar.728.01. . 

Nakit Akım Tabloları.843.04.05. 

Naklen Atama İzni Verilmesi İle İlgili İşlemler.903.02.01. 

Naklen Atamalar.903.02. . 

Nato Alarm Sistemi.951.03. . 

Nato Tatbikatları.956.01. . 

Network Arızaları.707.01. . 

Norm Kadro Çalışmaları.607. . . 

Norm Kadro Pozisyonları.607.02. . 

Norm Kadro Revize Çalışmaları.607.03. . 

Noterlik İşlemleri.(Dış İlişkiler)732.05. . 

Nöbetçi Memurluğu İşlemleri.954.03. . 

Nüfus İşlemleri.(Dış İlişkiler)732.01. . 

Nüfus/Etnik Durum.(Dış İlişkiler)723.03. . 

Nükleer Enerji.(Dış İlişkiler)724.13.03. 
-O-
Olağanüstü Durum Yönetimi.703.05. . 

Olurlar, Onaylar.020. . . 

Ormancılık.(Dış İlişkiler)724.08.01. 

Ortaklık Konseyi.(Dış İlişkiler)743.01. . 


-Ö-
Ödeme emirleri.842.05. . 

Ödeme İşleri.604.10. . 

Ödeme Talimatları.849.01. . 

Ödenek İstekleri.842.01. . 

Ödül İşleri.910.01. . 

Ödüller.771.16. . 

Ödünç verme İşlemleri.806.01. . 

Öğrenci Devam Cetvelleri.771.06. . 

Öğrenci İstatistikleri.771.10. . 

Öğrenci İşleri.771.01. . 

Öğrenci Sicilleri.771.11. . 

Öğrenci Stajları.771.08. . 

Öğrenim Değerlendirilmesi.903.06. . 

Öğretmenler Kurulu ve Kararları.771.03. . 

Ölüm İşlemleri.(Dış İlişkiler)732.06. . 

Ön İnceleme Raporları.664.01. . 

Özel Ambulans ve Cenaze Şirketleri.975.03. . 

Özel günler.876.05.03. 

Özel Güvenlik Bölgelerine Ait İş ve İşlemler.954.07. . Özel Güvenlik Teşkilatı.957. . . 

Özel Hastahane, poliklinik ve tıp merkezleri.975.01.01. 

Özel Kalem ve Protokol İşleri.870. . . 

Özel Kesintiler.848.17. . Özel mektup, davetiye, telgraf, faks ve tebrikler.876. . . 

Özel mektuplar ve verilen cevaplar.876.01. . 

Özel Planlar.952.02. . 

Özel Şahıslar.(Genel İşler)090.10. . 

Özel Yazılımlar (Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi v.b.).709.01. . 

Özellikli Elemanların İstihdamı ile İlgili İşler.914. . . 

Özürlü ve Eski Hükümlü Eleman İstihdamı.914.02. . 


-P-
Parasal Birlik.(Dış İlişkiler)744.05.01. 

Pasaport İşlemleri.912. . . 

Patlayıcı Maddeler ve Ateşli Silahlar.954.11. . Personel Alımı.902. . . 

Personel Alımı ile İlgili İzin İşleri.902.02. . Personel İşleri.900. . . 

Personel Kadro Erteleme İşleri.953.02. . 

Personel Kimlik Kartı.909.10. . 

Personel Seferberlik İşlemleri.953. . . 

Personel Silah Durum Raporları.957.03. . Personel Tahakkuk ve Ödeme İşleri.848. . . 

Personel Talepleri.902.01. . Petrol ve Gaz.(Dış İlişkiler)724.13.01. 

Plaka işleri.801.01. . Plan ve Program İşleri.602. . . 

Politikalar.(Dış İlişkiler)730.01. . 

Problem Yönetimi.703.06. . 

Programlara Katılım.745.01. . Proje İşleri.604. . . 

Proje onay İşleri.604.02. . 

Proje Tadilatları.604.03. . 

Projeler.724.06.02. 

Projeler.730.06. . 

Prosedürler.060.02. . 

Protokol İşleri.877. . . 

Protokol sarf malzeme alımları.937.01. . 

Protokoller.030.03. . 

Protokoller.722.03. . 

Protokollü demirbaş malzeme alımları.935.01. . 

PTT veya kurye işleri.804.02. . 


-R-
Randevu talepleri.872. . . 

Rapor, inceleme, Anket ve İstatistikler.730.08. . Raporlar.730.08.01. 

Rehberlik ve Eğitici Kollar.771.04. . 

Reklam İşleri.823.01. . 

Reklam ve İlan İşleri.823. . . 

Reorganizasyon çalışmaları.601.01. . 

Repo ve Faiz İşlemleri.849.02. . 

Resepsiyonlar.878. . . 

Resmi mühür kayıp işleri.803.03. . 

Resmi mühür teslimi.803.02. . 

Resmi mühür yaptırılması.803.01. . Resmi Mühürler.803. . . 

Revize Bütçe.841.04. . Rezervasyonlar.879. . . 

Rüzgar Enerjisi.724.13.04. 
-S-
S.S.K Prim Ödemeleri.848.16. . 

Sabit Kıymetlerin Takibi.854. . . 

Sabotajlara Karşı Koruma Planları.954.02. . 

Sağlık işleri.975. . . 

Sağlık Karneleri İşlemleri.975.08. . 

Sağlık Kuruluşları ile Anlaşmalar.975.01. . 

Sağlık Ödemeleri.848.25. . 

Sağlık ve Çevre.724.15. . 

Sağlık Yardımları.728.02.03. 

Sanayi ve KOBİ'ler.744.08. . 

Sarf malzemesi alımları.937. . . 

Satıcı firmalara ait repertuvarlar.933. . . 

satınalma Komisyon Tutanak ve Kararları.932. . . 

Satınalma ve Satış İşleri.930. . . 

Satış.936.04. . 

Satış Fişleri.946.02. . 

Satış Talepleri ve Teyitleri.941. . . 

Savaş Görev Planları.952.04. . 

Savaş Hasarı Onarım Planları.952.05. . 

Savunma İşbirliği.724.04.02. 

Sayıştay Daire Kararları ve İlamları.845.01. . 

Sayıştay Sorguları.845. . . 

Seçimler Nedeniyle İşten Ayrılmalar.905.01.02. 

Sefer Görev Emirleri.953.04. . 

Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları.952.09. . 

Seminerler.776. . . 

Sempozyumlar.051.04. . 

Sendika Aidat Kesintileri.848.19. . 

Sendika İzin İşlemleri.915.03.03. 

Sendika Temsilcilikleri.915.03.02. 

Sendika Üyelik ve Dayanışma Aidatı İşleri.915.03.01. 

Sendikalarla İlgili İşler.915. . . 

Serbest Dolaşım.744.13. . 

Serbest Göçmenler.732.09.02. 

Sergiler.821.02. . 

Sermaye.851.04. . 

Servis araçları.802.01. . 

Servislerin Kuruluşu ve Personelin Eğitimi.955.02. . 

Ses ve görüntü malzemeleri.822.01. . 

Sevk Tehir İşlemleri.953.01. . 

Sevk ve Kontrol İşleri.801.07. . 

Sığınaklara Ait İş ve İşlemler.955.03. . 

Sıhhi İzinler.906.02. . 

Sınav ve sonuçları.774.05. . 

Sınavlar.902.03. . 

Sınıf Geçme Defterleri.771.13. . 

Sınır Aşan Sular.(Dış İlişkiler)724.13.06. 

Sınır Sorunları.(Dış İlişkiler)726.01. . Sınır Ticareti.(Dış İlişkiler)724.07.01. 

Sicil Dosyası Devir Teslim İşlemleri.909.04. . Sicil İşleri .909. . . 

Sicil Not Ortalaması.909.05. . 

Sicil Raporları İle İlgili İşlemler.909.02. . 

Sigorta İşleri.810. . . 

Sigorta Primleri Aylık Bildirgeleri.917.02. . 

Sigortalı Hizmetlerin Birleştirilmesi İşlemleri.909.03. . Sigortalı Personelin Tescil İşlemleri.903.04.01. 

Silme işlemleri.(Bilgi İşlem İşleri)708.03. . 

Sistem Geliştirme Çalışmaları.605.06. . 

Sistem ile ilgili talepler.705. . . 

Sistem odası bakımı.706.06. . 

Sivil Savunma Araç ve Gereçlerine Ait İş ve İşlemler.955.04. . 

Sivil Savunma Hizmetleri.955. . . 

Sivil Savunma İşleri.950. . . 

Sivil Savunma Planlarına Ait İş ve İşlemler.955.01. . 

Sivil Savunma Tatbikatları.955.05. . 

Siyasi.(Dış İlişkiler)744.02. . 

Siyasi Durum.(Dış İlişkiler)723.02. . 

Siyasi İlişkiler.(Dış İlişkiler)724.02. . Siyasi Kriterler ve Reform Çalışmaları.744.02.01. 

Soru Önergeleri.610. . . 

Soru Önergeleri.742.02. . Soruşturma İşleri.665. . . 

Soruşturmalarla İlgili Yazılar.648. . . 

Sosyal Güvence Kapsamında Yapılan İşler.917. . . 

Sosyal Güvenlik.(Dış İlişkiler)724.10. . Sosyal İşler.971. . . 

Sosyal İşler ve Sağlık İşleri.970. . . 

Sosyal Konular ve İstihdam.744.12. . 

Sosyal Ödemeler.848.02. . 

Sosyal tesisler ve giriş kartı verilmesi.971.06. . Sosyal Yardımlar.974. . . 

Sözleşmeler.(Genel İşler)030.02. . 

Sözleşmeler.(Bilgi İşlem İşleri)706.01. . 

Sözleşmeler.(Dış İlişkiler)722.02. . 

Sözleşmeler ve protokoller.604.08. . 

Sözleşmeler ve protokoller.755.02.03. 

Spor.(Dış İlişkiler)724.05.03. 

Sportif faaliyetler.971.07. . Staj İşleri.773. . . 

Staj Raporları.771.14. . Standardizasyon Çalışmaları.606. . . 

Standartlar.060.04. . Stok Kontrol İşlemleri.947. . . 

Su tesisatı.936.06. . 

Sunucu sistemleri Bakımı.706.04. . 
-Ş-
Şartnameler.604.05. . 

Şartnameler.751. . . 

Şartnameler.931. . . 

Şikayetler.622.01.02. 

Şoförlerin Görev Dağılımı ve Takibi.801.07.02. 

Şuralar.051.03. . 


-T-
T.S.K. Lojistik Seferberlik Dosyası.952.16. . 

T.S.K.Harekat Kontroluna Girecek Kamu Kurum ve Kuruluşları.952.15. . Tahliye.(Sivil Savunma)971.04.03. 

Tahliye ve Seyrekleştirme İle İlgili İş ve İşlemler.955.06. . 

Tahsilatlar.(Mali İşler)849.04. . 

Tahsis.(Sosyal İşler)971.04.02. 

Takvim ve Ajanda.825.05. . Talepler.(Basın ve Halkla İlişkiler)622.01.01. 

Talimatlar.060.03. . 

Talimatlar, Duyurular, Sirkülerler.010.07. . 

Tanıtım İşleri.822. . . 

Tapu İşleri.753.02. . Tapu Kayıtlarının Tespiti.753.02.01. 

Tapu Tescil İşlemleri.753.02.02. 

Tapu ve Kadastro İşleri.753. . . 

Tarım ve Hayvancılık.(Dış İlişkiler)744.06. . 

Tarımsal İlişkiler.(Dış İlişkiler)724.08. . 

Tasarruf ile ilgili işlemler.848.03. . 

Taşıma Sigortası.810.01. . 

Taşıt ve iş makinası alımları.935.02. . Tatbikatlar.(Dış İlişkiler)724.04.01. 

Tatbikatlar.956. . . 

TC Emekli Sandığı Ödemeleri.848.15. . Tebligatlar.645. . . 

Tebliğler.010.05. . 

Tebrikler.876.05. . 

Tedavi Tarife Sözleşmeleri.975.04. . 

Tedavi yardımı.975.05. . 

Tedavi Yardımı Bildirimleri.909.08. . Teftiş İşleri.660. . . 

Teftiş Programları.661. . . 

Teftiş Raporuna Göre İşe Son Verme.905.02.01. 

Teklif ve Mütalaalar.841.01.01. 

Teklif,Karşı Teklif,Müzakereler.916.01. . 

Teklifler ve değerlendirmeler.604.07. . 

Teklifler ve değerlendirmeleri.755.02.02. 

Teknik araştırma geliştirme çalışmaları.605.03. . 

Teknik İşbirliği.724.03. . 

Teknik Şartnameler.751.01. . 

Teknik Şartnameler.931.01. . 

Teknisyenlik Hizmetleri.706.02. . 

Tekzipler.621.03. . 

Telefon.811.01. . 

Telefon Bağlanması Talepleri.811.01.05. 

Telefon Fatura ve Ödemeleri.811.01.07. 

Telefon Kullanım Kontör İşlemleri.811.01.08. 

Telefon Tahsis ve Olurları.811.01.06. 

Telekomünikasyon.724.12. . 

Teleks Hattı.811.03. . 

Telgraflar ve verilen cevaplar.876.03. . 

Temel Atma ve Tesis Açma Törenleri.880.04. . 

Teminat Mektupları.850.01. . 

Teminat ve emanetler.846.03. . 

Temizliğe İlişkin İhale Yöntemi ile Yapılan İşler.808.01. . 

Temizlik İşleri.808. . . 

Temizlik Şirketi ve Şirket Çalışanlarına İlişkin İşlemler ve Kontrolü.808.02. . 

Temsili ağırlamalar (yemek, araç vb.).971.05. . 

Temyiz İşlemleri.641.06. . 

Terfi İşleri.908.01. . 

Terfi ve İntibak İşlemleri.908. . . 

Terfian Atamalar.903.05. . 

Test çalışmaları.(APK İşleri)605.05. . 

Teşkilat Şemaları ve kadrolar.601.04. . 

Teşkilatlanma İşleri.601. . . 

Tetkik İşleri.(Emlak ve İnşaat İşleri)755.04. . 

Tıbbi Malzeme ve ilaçların Stok Takipleri.975.06. . 

Ticari Belgeler.946. . . 

Ticari İlişkiler.724.07. . 

Toplantı kararları.050.01.03. 

Toplantı zabıtları.050.01.04. 

Toplantılar.050. . . 

Toplu Sözleşme ve Uygulama İşleri.916. . . 

Topyekün Savunma Sivil Hizmetler Genel Planı.952.01. . 

Törenler.880. . . 

Tur ve Geziler.821.03. . 

Turizm.724.05.04. 

Turpak.704.01. . 

Tutanaklar.947.07. . 

Türk Mevzuatının Uluslararası Hukuka Uyum Çalışmaları.721.01. . Türk ve Müslüman Topluluklarla İlişkiler.725. . . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi.090.01. . 

Türkiye İle İlgili Kararlar.742.01. . 

Türkiye-AB Arasındaki Toplantılar.743. . . 

Türkiye-AB İşbirliği ve Projeler.746. . . 

Türkiye'den Yasadışı Göç.726.02.02. 

Türkiye'nin AB'ye Üye ve Aday Ülkelerle İlişkileri.747. . . 

Türkiye'nin Tanıtımı Faaliyetleri.733. . . 

Türkiye'ye Yasadışı Göç.726.02.01. 

Türkiye'ye Yönelik projeler.730.06.02. 

Tüzel Kişiler.090.09. . Tüzük.730.02.01. 

Tüzük Tasarılarına verilen görüşler.010.02.01. 

Tüzükler.010.02. . 

1   2   3   4


    Ana sayfa


A- araştırma ve Geliştirme İşleri. 605

Indir 494.98 Kb.