bilgiz.org

A- araştırma ve Geliştirme İşleri. 605
Sayfa2/4
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü494.98 Kb.

Indir 494.98 Kb.
1   2   3   4

Geziler ve Ziyaretler.873. . . 

Gıda Yardımları.728.02.02. 

Giyecek alımı.937.06. . 

Giyim Yardımı.974.01. . 

Göç İşleri.(Dış İlişkiler)732.09. . Görev Emirleri.662. . . 

Görev/İş Tanımları.607.01. . 

Görevde Yükselme Suretiyle Atama.903.03. . 

Görevlendirmeler.904. . . 

Görüş ve teklifler.622.01.03. 

Görüşme Tutanakları.932.01. . 

Gösteri ve Konserler.821.05. . 

Grev Kapsamı Dışında Kalacak Personel.916.02. . GSM Hattı.811.01.02. 

Gümrük Birliği.744.13.02. 

Gümrük İşlemleri.944. . . 

Gümrük İşleri.724.07.02. 

Gündem.(Genel İşler)050.01.02. 

Gündem.(Genel İşler)050.02.01. 

Günlük basın özetleri.621.05. . Günlük Ödeme Planları.843.04.04. 

Günlük programlar.874. . . 

Güvenlik Soruşturmaları.954.12. . 

Güvenlik Soruşturması İle İlgili İşlemler.909.01. . 

Güvenlik Yönetimi.703.02. . 


-H-
Haberleşme İşleri.811. . . 

Haciz İşlemleri.643. . . 

Haciz İşlemlerinin Kaldırılması.643.02. . 

Haciz konulması.643.01. . 

Haftalık faaliyet raporları.040.01. . 

Hakedişler ve Ödemeler.755.05. . 

Halkla İlişkiler.622. . . 

Hammadde Alımları.934.01. . 

Harcamaları serbest bırakma.842.02. . 

Harcırah İşleri.848.04. . 

Haritalar.952.11. . 

Hasılatlar.971.01.02. 

Hassas İl ve İlçelere Ait Raporlar.954.10. . 

Hastanelere Yapılan Ödemeler.848.26. . 

Hat kiralama.705.04. . Hatlar.704. . . 

Havayolu.724.11.04. 

Hayvancılık.724.08.02. 

Hazineye Borçlar.853.05. . Hibe.(Dış İlişkiler)728.01.02. 

Hidrolik Enerji.(Dış İlişkiler)724.13.05. 

Hizmet (Gri) Pasaport Düzenlenmesi ve temdidi.912.03. . Hizmet Alımları.938. . . 

Hizmet Araçlarının Kiralanması ile İlgili İşler.801.07.04. 

Hizmet Belgesi Gönderilmesi ile İlgili İşlemler.911.05. . 

Hizmet Borçlanmaları ile İlgili İşlemler.911.04. . 

Hizmet Cetveli Tanzimi İle ilgili İşlemler.909.06. . Hizmet-Bakım İşleri.706. . . 

Hizmetiçi Eğitim.774. . . 

Hukuk.(Dış İlişkiler)744.04. . Hukuk İşleri.640. . . 

Hukuki Görüşler.647.03. . Hukuki ve İstişari Görüşler.647. . . 

Hurda ve İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışları.943. . . 

Hurdaya Ayırma.809.05.02. 

Hususi (Yeşil) Pasaport Düzenlenmesi ve temdidi.912.02. . 

Hükümet programları.043.01. . 
-I/İ-
ISBN Numarası.825.01.03. 

İcra.848.18. . 

İcra borçları.846.02. . 

İcra Davaları.641.03. . 

İcra Planı Tedbir İzleme.603.02. . 

İcra Planları.602.02. . 

İcra planları.043.03. . 

İcra Takipleri.642. . . 

İç Genelgeler.010.06.01. 

İç tetkik faaliyetleri.060.07. . 

İdame Yatırım Revizyonları.603.05. . 

İdareci ve Öğretmen İşleri.771.02. . 

İdari.744.03. . 

İdari Davalar.641.02. . 

İdari Durum.723.01. . 

İdari İlişkiler.724.01. . İdari İşler.800. . . 

İdari soruşturmalar.648.02. . 

İdari Şartnameler.751.02. . 

İdari Şartnameler.931.02. . İdari Yargı Usulü Kanunu Kapsamındaki Talepler.649. . . 

İhale İşlemleri.604.04. . 

İhale İşleri.755.02. . 

İhaleli Satışlar.942.09. . İhbar,Şikayet ve Suç Duyuruları.667. . . 

İhracat Sevkiyatları.942.03. . 

İhraç kayıtlı satışlar.942.04. . 

İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışı.943.01. . 

İhtiyaçların Tespiti.778.01. . 

İhtiyati Tedbir Uygulamaları.644. . . 

İhtiyati Tedbirin Kaldırılması.644.01. . İkili Anlaşmalar.722.01.01. 

İkraz Anlaşmaları.853.06. . 

İlaçlar.975.07. . 

İlamlı İcra Takipleri.642.01. . 

İlamsız İcra Takipleri.642.02. . 

İlan İşleri.823.02. . 

İlan ve Reklam Vergisi.847.08. . 

İlanlar.604.06. . İlanlar.755.02.01. 

İlave İş Planları.602.04.02. 

İlgili kurum ve kuruluşlara göre açılan dosyalar.090. . . 

İmar İşleri.754. . . 

İmha İşlemleri.805.03. . 

İmza Sirküleri ile İlgili İşlemler.913.02. . 

İmza Yetkisi Verilmesi,Kaldırılması.913.01. . İnceleme İşleri.664. . . 

İnceleme Raporları.664.02. . İncelemeler.(Dış İlişkiler)730.08.02. 

İnsan Gücü Planlaması.953.05. . İnşaat İşleri.755. . . 

İnşaat Uygulama işleri.755.03.01. 

İnşaat Uygulama ve kontrol işleri.755.03. . 

İnternet.704.02. . 

İnternet bağlantısı hizmeti.706.05. . 

İntibak İşleri.908.02. . 

İrsaliyeler.946.01. . 

İrtibat Büroları.730.09. . 

İskanlı Göçmenler.732.09.01. 

İstatistiki bilgiler .042. . . 

İstatistikler.730.08.04. 

İstifa.905.01.01. 

İstihbarat ve Kaçakçılık.954.08. . İş Analizi.608. . . 

İş Güvenliği.918.01. . İş İstekleri.901. . . 

İş Kazaları.918.02.02. 

İş Ölçümleri ve değerlendirmeleri.608.01. . 

İş Planları.602.04. . 

İş Planlarının izlenmesi.602.04.03. 

İşbirliği Faaliyetleri.(Dış İlişkiler)730.07. . 

İşçi Atama ve Görevlendirme ile İlgili İşlemler.903.04. . 

İşçi Bildirim Listeleri.919.01. . İşçi puantaj cetvelleri.920. . . 

İşçi Sağlığı.918.02. . İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği.918. . . 

İşçi Sendikaları.915.03. . 

İşçi Sorunları.726.04. . 

İşçilerle İlgili Kurum ve kuruluşlara Gönderilen Bilgiler.919. . . 

İşe Giriş Bildirgeleri.917.01. . 

İşe Son Verme İşlemleri.905.02. . İşletim Planlama ve Değerlendirme.703. . . 

İşsizlik Sigortası.848.24. . 

İşten Ayrılma İşleri.905.01. . 

İşten Ayrılma, İstifa ve İşe Son Verme.905. . . 

İşveren Sendikaları.915.01. . İzin İşleri.906. . . 

İzleme, önleyici ve düzeltici faaliyetler.060.08. . 


-K-
Kablolu TV.811.02. . 

Kadastro Çalışmaları.753.01. . Kadastro Tespit İşlemleri.753.01.01. 

Kademe İlerleme İşleri.908.03. . 

Kadro Erteleme Denetleme Sonuç Raporları.953.07. . 

Kadro İptal ve İhdası İle İlgili İşlemler.907.02. . Kadro İşleri .907. . . 

Kadro Teklifleri.907.01. . 

Kadro Tenkis-Tahsis İşlemleri.907.03. . 

Kalite El Kitabı.060.01. . 

Kalite ile ilgili eğitim faaliyetleri.060.06. . 

Kalite Yönetim Sistemi.060. . . 

Kalkınma planları.043.02. . 

Kambiyo İşlemleri.849.03. . 

Kampanyalar.973. . . 

Kamplar.971.04. . 

Kamulaştırma Bedelleri.752.01. . 

Kamulaştırma İşleri.752. . . 

Kanun Tasarılarına verilen görüşler.010.01.01. 

Kanuni Yükümlülük İşleri.847. . . 

Kanunlar.010.01. . Kapak Tasarım.825.01.01. 

Kar Tevzii.851.03. . kararlar.(Genel İşler)050.02.02. 

Kararlar.(Dış İlişkiler)722.04. . Karasuları.(Dış İlişkiler)726.01.02. 

Karayolu.(Dış İlişkiler)724.11.01. 

Karşılama Törenleri.880.02. . 

Kaşe ve levha yaptırılması.803.04. . 

Katılım Listeleri.(Eğitim İşleri)774.04. . 

Katılım Ortaklığı-Ulusal Program.741.01. . 

Katkı Payları.(Dış İlişkiler)730.02.03. 

Katma Değer Vergisi.847.03. . 

Kaynak Sayım İşlemleri.952.08. . 

Kaynak Yönetimi.703.03. . 

Kaza Raporları.954.09. . 

Kesin hesap ve aylık mizanlar.843.01. . Kesin Hesap, Bilanço ve Mizan İşleri.843. . . 

Keşif İşleri.755.01.02. 

Kıdem İntibak İşlemleri.848.08. . 

Kıdem Tazminatları.848.07. . 

Kırtasiye alımı.937.04. . 

Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Plan Çalışmaları.603.07. . 

Kıta Sahanlığı.(Dış İlişkiler)726.01.01. 

Kıymetli Evrak İşlemleri.850. . . 

Kiralama.936.03. . Kişilerin Serbest Dolaşımı.744.13.03. 

KİT Komisyonu Raporları.663.01.02. 

Kitap.825.01. . 

Kitap Yardımları.826.02. . 

Kodlama çalışmaları.702.02. . 

Komisyon Kararları.932.02. . 

Komiteler, Komite Çalışmaları.730.05. . 

Komiteler, Komite Çalışmaları.743.02. . 

Konferanslar.051.02. . 

Konfigürasyon Yönetimi.703.04. . 

Kongre, Konferans, Şura ve Sempozyumlar.051. . . 

Kongreler.051.01. . Konsolosluk İşlemleri.732. . . 

Kontratlı satışlar.942.07. . 

Kontrol İşleri.604.09. . 

Kontrol İşleri.755.03.02. 

Koordinasyon İşleri.609. . . 

Koruma ve Güvenlik Görevlileri Nöbet Hizmetleri.957.01. . 

Koruma ve Güvenlik Personel Eğitimi.957.02. . 

Korunmaya muhtaç çocukların istihdamı.914.03. . 

Koruyucu Güvenlik Denetlemeleri Sonuç Raporları.954.04. . 

Koruyucu Güvenlik İşleri.954. . . 

Koruyucu Güvenlik Özel Talimatları.954.01. . 

Kömür Kesintisi.848.22. . 

Kredi.(Dış İlişkiler)728.01.01. 

Kredi İşlemleri.853. . . 

Krediler.(Dış İlişkiler)724.06.04. 

Kredili Kömür.974.02. . 

Kreş ve gündüz bakımevi.971.02. . 

Kurslar.775. . . 

Kurullar.090.07. . Kurulum İşlemleri.(Bilgi İşlem)701. . . 

Kuruluşun Borç ve Alacakları.855.01. . Kuruluşun Cevabi Raporları.663.01.03. 

Kurum Bütçe Emirleri ve Uygulamaları.841.03.03. 

Kurum dışı faaliyet raporları.040.05. . Kurum dışı Hukuki Görüşler.647.03.02. 

Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri.904.01. . Kurum içi Hukuki Görüşler.647.03.01. 

Kurum Tarihçeleri.601.06. . Kuruma Bağlı Okullar.771. . . 

Kurumlar Vergisi.847.02. . Kurumlara Malzeme Devri.809.05.01. 

Kutlamalar.876.05.02. 

Kültür, Tanıtım ve Yayın İşleri.820. . . 

Kültürel İlişkiler.724.05. . Kültürel İşler.821. . . 

Kütüphane İşleri.806. . . 
-L-
Lojistik Seferberlik İşlemleri.952. . . 

Lojman İşleri.972. . . 

Lojman kira bedelleri.972.04. . 

Lojman tahsisi.972.02. . 

Lojman talepleri.972.01. . 

Lojmandan çıkarma.972.03. . 
-M-
Madencilik.724.14. . 

Makamın konuşma ve açıklamaları.871. . . 

Mal Bildirimi ile ilgili İşlemler.909.07. . 

Mal Tespit İşleri.809.02. . 

Mal ve Hizmet Seferberliği.952.07. . Mali İşler.840. . . 

Mali Mesuliyet Sigortası.810.03. . Maliye Bakanlığı Bütçe Emirleri.841.03.02. 

Malların Serbest Dolaşımı.(Dış İlişkiler)744.13.01. 

Malzeme çıkış işlemleri.947.04. . 

Malzeme geri verme İşlemleri.947.06. . 

Malzeme giriş işlemleri.947.03. . 

Malzeme Hareketlerinin İzlenmesi İşlemleri.947.02. . 

Malzeme İstek Fişleri.809.01. . 

Malzeme stoklama İşlemleri.947.01. . 

Malzeme Transfer İşlemleri.947.05. . 

Malzeme ve eşya nakli.802.02. . 

Malzemelerin Kayıttan Düşülmesi İşlemleri.947.08. . 

Master Planları.602.03. . 

Matbu evrak.825.04. . 

Mazeret İzinleri.906.03. . 

Mekanik.807.02. . 

Memur Sendikaları.915.02. . 

Mesajlar.875. . . 

Meslek Hastalıkları.918.02.01. 

Meslek Lisesi Öğrencilerinin Staj İşleri.773.03. . 

Mesleki Geliştirme Kursları.775.01. . 

1   2   3   4


    Ana sayfa


A- araştırma ve Geliştirme İşleri. 605

Indir 494.98 Kb.