bilgiz.org

A- araştırma ve Geliştirme İşleri. 605
Sayfa1/4
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü494.98 Kb.

Indir 494.98 Kb.
  1   2   3   4

İNDEKS

(Ortak Alanlar İçin)-A-
Araştırma ve Geliştirme İşleri.605. . . 

Ticari İlişkiler. . . . 

İthalat. . . . 

İhracat. . . . 

Milletlerarası İhaleler. . . . 

AB Politikaları ve Uyum Çalışmaları.744. . . 

AB Programları.745. . . 

Abonelik.709. . . 

Abonelik İşlemleri.811.01.04. 

Acentalar.939.02. . 

Açıktan Atama İşleri.903.01. . 

Açıktan Atama İzni Verilmesi İle İlgili İşlemler.903.01.01. 

Adalet ve İçişleri.(Dış İlişkiler)744.11. . 

Aday Ülkelerle İlişkiler.747.02. . 

Adli Davalar.641.01. . 

Adli soruşturmalar.648.01. . 

Adli ve Cezai Yardım İşlemleri.732.04. . 

Adres Bilgi Formları.955.09. . 

Ağ bağlantısı.705.02. . 

Akaryakıt İşleri.801.03. . 

Akaryakıt, doğalgaz, elektrik, su vb. alımları.937.02. . Akreditif İşlemleri.945. . . 

Akreditif İşleri.852. . . 

Aktarmalar, Tenkisler.842.06. . 

Alarm İş Takvimi.951.02. . 

Alarm Kod Kelimeleri / Güvenlik Şifreleri.951.04. . 

Alarm Muhtırası.951.01. . 

Alt komiteler.(Uluslar arası ve Bölgesel Kuruluşlarla İlişkiler)730.05.01. 

Alt komiteler.(Türkiye-AB İlişkileri)743.02.01. 

Altı aylık Bilanço çalışmaları.843.03.01. 

Ambar ve Depo İşleri.809. . . 

Analiz ve Tasarım çalışmaları.702.01. . Anketler.730.08.03. 

Anlaşma, Sözleşme ve Protokoller.030. . . 

Anlaşmalar.030.01. . 

Anlaşmalar.(Uluslar arası Anlaşmalar)722.01. . 

Anma Törenleri.880.01. . 

Araç kaza işleri.801.05. . 

Araç Muayene İşleri.801.02. . 

Araç Seferberliği İşlemleri.952.06. . 

Araç talepleri.801.07.01. 

Araç Tamir ve bakım İşleri.801.04. . Araç ve Taşıma İşleri .801. . . 

Araçların hurdaya ayrılması.801.06. . Araçların kurum ve şahıslara tahsisi.801.07.03. 

Araştırma İşleri.666. . . 

Araştırma-Planlama ve Koordinasyon İşleri.600. . . 

Arızalar.707. . . 

Arşiv İşlemleri.805. . . 

Arşivlerden Yararlanma .805.04. . 

Asalet Tasdiki İşlemleri.903.07. . 

Askeri Durum.(Dış İlişkiler)723.04. . 

Askeri İlişkiler.(Dış İlişkiler)724.04 

Askeri Yardımlar.728.02.01. 

Askerlik Borçlanmaları ile İlgili İşlemler.911.03. . 

Askerlik İşlemleri.732.03. . 

Atama İşleri.903. . . 

Avanslar, krediler, mahsuplar.842.04. . 

Avcı Birliklerine Ait İş ve İşlemler.955.11. . 

Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler.740. . . 

Avrupa Parlamentosu.742. . . 

Ayıklama ve İmha Komisyonları ile İlgili İşlemler.805.02. . 

Aylık faaliyet raporları.040.02. . 

Aylık İcmal ve Değerlendirmeler.731.02. . 

Ayni Yardımlar. (Dış İlişkiler)728.02. . 

Ayniyat Tesellüm Makbuzları.809.03. . 

Azilnameler.646.02. . 
-B-
Bağış Kesintileri.848.21. . 

Bakanlıklar.090.05. . Bakanlıklar Bağlı ve İlgili Kuruluşları.090.05.01. 

Bakım-Onarım İşleri.807. . . 

Banka İşlemleri.849. . . 

Basılması teklif edilen yayınlar.824.01. . Basılması uygun görülen yayınlar.824.01.01. 

Basılması uygun görülmeyen yayınlar.824.01.02. 

Basım İşleri.825. . . 

Basın toplantıları.621.01. . 

Basına verilen demeçler.621.02. . 

Basında yer alan haberler.621.04. . Basınla İlişkiler.621. . . 

Basınla ve Halkla İlişkiler.620. . . 

Başbakanlık.090.03. . Başbakanlık Bağlı ve İlgili Kuruluşları.090.03.01. 

Başbakanlık Bütçe Emirleri.841.03.01. 

Başbakanlıktan İzin Alma İşlemleri.731.01. . 

Başvuru ve Şikayetler. (Dış İlişkiler)730.11. . 

Başvurular ve Değerlendirme İşlemleri.772.02. . 

Başvurular ve Müzakere Süreci. (Dış İlişkiler)745.02. . 

Bayındırlık İşleri. (Dış İlişkiler)724.09. . 

Bayiler.939.01. . 

Bayilik müracaatları.939.01.01. 

Bayilik Sistemi ve uygulamaları.939.01.02. 

Bayramlar.876.05.01. 

Bedelli Askerlik.953.06. . 

Beş yıllık kalkınma planları.602.01. . 

Bilançolar ve Bilanço Çalışmaları.843.03. . Bilgi İşlem İşleri.700. . . 

Bilgi Notları.041.02. . Bilgi Sistemleri ile İlgili Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri.711. . . 

Bilgi ve Belge Talepleri.730.10. . 

Bilgisayar ve donanımlarının bakımı.706.08. . 

Bilim.724.05.02. 

Bina tahsisleri.936.05. . 

Bina tefrişi.936.02. . 

Bina ve arsa alımı.936.01. . 

Bina ve Tesisler.807.03. . 

Birim ve Kurum Arşivi Devir İşlemleri.805.01. . 

Birimlerin hizmetiçi eğitim programı teklifleri.774.01. . 

Birimlerin Nakli ve birleştirilmesi.601.01.02. 

Birimlerin yapacakları iş planı ve programları.043.04. . Borç ve Alacak İşlemleri.855. . . 

Borçlar.724.06.03. 

Bordro tahakkuk İşleri.848.01. . Boru Hatları. (Dış İlişkiler)724.13.02. 

Brifingler.041.01. . Brifingler ve Bilgi Notları.041. . . 

Broşür.825.03. . Burs İşleri.772. . . 

Burs Kontenjan Talebi ve Duyurular.772.01. . 

Burs Ödemeleri.772.03. . 

Bursluların Atama İşlemleri.772.05. . 

Büro makinası alımları (fotokopi,teleks,faks,bilgisayar vb.).935.03. . 

Büro malzemeleri alımı.935.04. .Bütçe dönem gerçekleştirme raporları.844. . . 

Bütçe görüşmeleri.841.02. . 

Bütçe hazırlık çalışmaları.841.01. . 

Bütçe İşleri.841. . . 

Bütçe Kanunları ve emirleri.841.03. . Bütçe Tahsisatı.842. . . 
-C-
Cari satışlar.942.08. . 

Ceza Davaları.641.04. . Cilt İşleri.825.01.02. 

Cumhurbaşkanlığı.090.02. . 


-Ç-
Çalışma Grupları. (Uluslar arası ve Bölgesel Kuruluşlarla İlişkiler)730.05.02. 

Çalışma Grupları. (Türkiye-AB İlişkileri)743.02.02. 

Çalışma planı ve programları.043. . . 

Çalışma Raporları.771.09. . 

Çek.850.03. . 

Çeşitli Fon ve Aidatlar.847.11. . 

Çeşitli Harçlar.847.10. . 

Çevre (ÇED) İşlemleri.611. . . 

Çevre Düzenleme ve Koruma İşleri.812. . . 

Çevre Eğitimi.611.01. . 

Çevre Koruma.611.02. . 

Çevre Temizlik Vergisi.847.07. . 

Çevre, Sağlık ve Turizm.(Dış İlişkiler)744.09. . 

Çıkış Belgeleri ve Diplomalar.771.07. . Çifte Vatandaşlık.(Dış İlişkiler).732.07.03. 

Çok Taraflı Anlaşmalar.722.01.02. 

-D-
Dağıtım işleri.822.04. . 

Dahili Fon Hasar Sigortası.810.02. . 

Dahili Fon Risk Sigortası.810.04. . 

Damga Pulu.850.04. . 

Damga Vergisi.847.05. . 

Danıştay'ın İstişari Görüşleri.647.01. . 

Data hattı.(Bilgi İşlem İşleri)704.04. . 

Dava Dosyaları.641. . . 

Dava, İcra ve Tahsil-Takip İşlemleri.772.04. . 

Davetiyeler ve verilen cevaplar.876.02. . 

Davetler ve verilen cevaplar.050.01.01. 

Değişiklik Yönetimi.(Bilgi İşlem İşleri)703.01. . Demirbaş alımları.935. . . 

Demirbaş Düşüm İşlemleri.809.05. . 

Demirbaş Kayıt İşleri.809.04. . 

Demiryolu.(Dış İlişkiler)724.11.03. 

Denetim İşleri.663. . . 

Denetim Raporları.663.01. . 

Denetlemeler.952.12. . 

Denizyolu ve Limanlar.(Dış İlişkiler)724.11.02. 

Depolama .826.03. . Depolama ve Dağıtım İşleri.826. . . 

Dergi.825.02. . 

Ders Müfredat Programları.771.05. . 

Detay Planları.952.03. . 

Devlet Bakanlıkları.090.04. . 

Devlet Bakanlıkları Bağlı ve İlgili Kuruluşları.090.04.01. 

Dış Genelgeler.010.06.02. 

Dış İlişkiler.720. . . 

Dış Kredi Kullanımları.853.01. . 

Dış Kredi Kur Farkı.853.02. . 

Dış Kredi Ödemeleri.853.03. . 

DİİB kapsamında satışlar.942.05. . 

Diploma Defterleri.771.12. . 

Diploma ve Belgeler.774.06. . 

Diplomatik Pasaportlar.912.01. . 

Direkt satışlar.942.02. . 

Direkt Telefonlar.811.01.01. 

Disiplin Cezaları İle İlgili İşlemler.910.03. . 

Disiplin cezalarının affı.910.04. . 

Disiplin Kurulları İle İlgili İşlemler.910.02. . 

Disiplin Kurulu Kararları.771.15. . 

Disiplin Soruşturma İşleri.665.01. . Diş Protez Laboratuvarları.975.01.02. 

Dosyalama ve Kodlama İşlemleri.804.04. . 

Dönem Sonu Yatırım Gerçekleştirme Raporları.603.06. . 

Düzeltme işlemleri.708.02. . 

Düzenli olmayan faaliyet raporları.040.04. . 
-E-
Eczanelere Yapılan Ödemeler.848.27. . 

Eczanelerle anlaşmalar.975.02. . Eğitim.724.05.01. 

Eğitim Araçları.778. . . 

Eğitim İşleri.770. . . 

Eğitim Planları .774.02. . 

Eğitim programları.774.03. . 

Eğitim Tesisleri.777. . . 

Eğitim, Bilim, Araştırma, Kültür ve Görsel Politikalar.744.10. . 

Eğitim, Bilim,Sosyal, Kültürel, Spor, Turizm vb. Durum.(Dış İlişkiler)723.06. . 

e-imza.710.02. . 

Ek göstergeler.848.13. . 

Ek Ödemeler.848.10. . 

Ek ödenekler.842.03. . 

Ekonomik Durum.(Dış İlişkiler)723.05. . 

Ekonomik İlişkiler.(Dış İlişkiler)724.06. . 

Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Malzeme Satışı.943.02. . 

Ekonomik, Katılım öncesi Ekonomik Program.744.05. . 

Ekonomik/Stratejik Tahrip Hedefleri Planı.952.10. . 

Elektrik .807.01. . 

Elektrik, Doğalgaz, kalorifer tesisatı.936.07. . 

Elektronik ticaret şeklinde satışlar.942.10. . 

Emanet işleri.846. . . 

Emeklilerin Pasaport İşlemleri.912.04. . Emeklilik İşlemleri.911. . . 

Emeklilik sicil no bildirimleri.911.02. . 

Emekliye ayrılma.911.01. . 

Emlak ve İnşaat İşleri.750. . . 

Emlak Vergisi.847.06. . 

Enerji.(Dış İlişkiler)724.13. . 

e-ticaret.710.03. . Etüd-Proje işleri.755.01.01. 

Etüd-Proje ve Keşif işleri.755.01. . 

e-Türkiye.710.01. . 

e-uygulamalar.710. . . 

Evlenme İşlemleri.732.02. . Evrak ve Dosyalama İşlemleri.804. . . 
-F-
Faaliyet Raporları.040. . . 

Faks.811.04. . 

Fakslar ve verilen cevaplar.876.04. . 

Faturalar.(Mali İşler)850.05. . 

Faturalar.(Satınalma ve Satış)946.03. . 

Fazla mesai.848.12. . Fiatların belirlenmesi-tarifeler.940. . . 

Fiber optik.(Bilgi İşlem İşleri)704.03. . Finansal Tablolar.843.04.01. 

Finansman Programları.851.01. . Finansman ve Fon Yönetimi İşleri.851. . . 

Firmalarla İlgili İşlemler.712. . . 

Fiziki Emniyet Tedbirleri.954.13. . Form Geliştirme ve Güncelleştirme Çalışmaları.606.01.01. 

Formlar.060.05. . 

Formların Standardizasyonu.606.01. . 

Fuarlar.821.01. . 


-G-
Garanti Kartları.850.06. . 

Gayrimenkul alımı, kiralanması ve işletilmesi.936. . . 

Gazete, dergi, kitap alımları.937.03. . 

Gecikme Faizleri.853.04. . 

Geçici ve Kesin kabuller.(APK İşleri)604.11. . 

Geçici ve Kesin kabuller.(Emlak ve İnşaat İşleri)755.06. . 

Geçici Vergi.847.04. . 

Gelir Gider.851.02. . 

Gelir Tabloları.843.04.02. 

Gelir Vergisi.847.01. . 

Genel evrak işleri.804.01. . 

Genel Kurul çalışmaları ve toplantıları.(Dışİlişkiler)730.03. . 

Genel Kurul Toplantıları.050.01. . 

Genelgeler.010.06. . 

Genelkurmay ve Askeri Birlikler.(Genel İşler)090.08. . 

Genişleme.(Dış İlişkiler)741. . . 

Gerçek ve Tüzel Kişilerin Borç ve Alacakları.855.02. . 

Gezi Programları.873.01. . 

  1   2   3   4


    Ana sayfa


A- araştırma ve Geliştirme İşleri. 605

Indir 494.98 Kb.