bilgiz.org

801 Bir bilgeye sormuşlar
Tarih29.06.2017
Büyüklüğü183.14 Kb.

Indir 183.14 Kb.

801- Bir bilgeye sormuşlar:

“Kimin yolu uzundur?”

Bilge:

“İyi bir dost arayanın”demiş.Parçada anlatılmak istenen nedir?


 1. Dost bulmanın zorluğu

 2. Yalnız yaşamanın güçlüğü

 3. Dostluğun önemi

 4. Bilge olmanın yolları

802- Aşağıdaki atasözlerinden hangisi konusu bakımından ötekilerden farklıdır?
 1. Sakla samanı gelir zamanı.

 2. Ak akçe kara gün içindir

 3. Doğmadık çocuğa kaftan biçilmez

 4. Ayağını yorganına göre uzat

803- Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden değildir?
 1. Eğiticilik ve öğreticilik esastır.

 2. Olaylar gerçeğe uymaz.

 3. Kahramanlar sıradan kişilerdir.

 4. Yer ve zaman belirsizdir

804- ........... özellikle paraya, mala, mülke, yiyeceğe karşı gözü doymama, hakkı olandan daha fazlasını elde etmek için duyulan güçlü bencil istekdir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


 1. Kurnazlık

 2. Açıkgözlülük

 3. Aç gözlülük

 4. Kıskançlık

805- “Masal” sözcüğü hangi cümlede farklı bir anlamda kullanılmıştır?
 1. Çocuklar masal dinlemekten zevk alırlar.

 2. Artık bu masallarla bizi kandıramazsın.

 3. Devler en büyük masal kahramanlarıdır.

 4. Masal anlatma büyük bir bilgi ve tecrübe gerektirir.

806- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi vardır?
 1. Türk milleti çalışkandır.

 2. Çevre konusunda daha duyarlı olmalıyız.

 3. Bahar gelince havalar ısındı.

 4. Turizm alanında büyük gelişmelere imza atıyoruz.

807- Aşağıdaki kelimelerden hangisi soyut anlamlıdır?


A)Ses B)Çiçek C) Kaygı D) Hava

808- Gece karanlığında uykunuz kaçıp da treninizin penceresinden baktığınız olmuşsa, gökyüzündeki yıldızları mutlaka fark etmişsinizdir.


Yukarıdaki cümle kaç tane isim vardır?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7
809- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, biri ötekinin açıklayıcısı olan iki yargı verilmiştir?

A) Bu soruyu çözerim; ama bana dondurma alacaksın.

B) Önce mektup yazdım, sonra da telefon ettim.

C) Hakan, sınavı kazanmış; demek ki iyi hazırlanmış.

D) Hikâyeden sonra şimdi de roman yazıyormuş.

810- Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?

A) Olaylara çok karamsar bakıyorsun.

B) Bu girişimim de sonuçsuz kaldı.

C) Taşlıkta ne arıyordun?

D) Bugün kızımın doğumunun üçüncü günü.

811- "Gitmek" sözcüğü, aşağıdaki tümcelerin hangisinde "Bu yağ bize bir ay gider." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A. Bir ton odun ancak iki ay gider,

B. Dosyanız imza için yarın bakana gider.

C. Sence bu işin sonu nereye gider?

D. Gemi iki gün sonra İzmir'e gider.

812- “Sarmak” sözcüğü hangi cümlede “hoşuna gitmek” anlamında kullanılmıştır?


 1. Koluna sargı bezini sıkıca sardı.

 2. Bu saatte içilen çay beni sarar.

 3. Atkıyı boynuna sardı, öyle çıktı.

 4. Paketi sardı ve hazır etti.

813- Aşağıdakilerin hangisinde “kök” sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?

A) Çiçeği kökünden söktüler.

B) Ailemizin kökü eskiye dayanır.

C) Küçük çocuk bize kök söktürüyor.

D) Bu sözcüğün kökü fiildir.

814- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma yoktur?
A) Dergilerin içinden sana en yararlı olanı buydu.

B) Sanatçıların arasında en sevdiğim kişidir o.

C) Senden daha fazla beni düşünürdü.

D) Derslerim bitince kitap okumayı düşünüyorum.

815- Yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcükler sesteştir.

Bu açıklamaya göre "Çorbaya biraz tuz kat evlâdım." cümlesindeki "kat" sözcüğünün sesteşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?


A) Bu kat satılık mı acaba?

B) Harca biraz kireç kat, yoksa yaptığınız sıva çatlar.

C) Salataya acı biber kat.

D) Çavdar ununa biraz buğday unu kat.

816- "Akmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Yaz tatilinde zaman su gibi akar.

B) Yağmurda evimizin damı akıyordu.

C) Sular boş yere akıyor.

D) Fırat, eskiden bu köprünün altından akardı.

817- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi şarta bağlıdır?


  1. Ne pahasına olursa olsun sınavı kazanacağım.

  2. Ne yaparsa yapsın onu affetmem.

  3. Bugünleri atlatırsam rahatlayacağım.

  4. Keşke sözlerime dikkat etseydim.

818- “Sırrımı sadece ona söylerim.” Cümlesinde altı çizili sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
 1. Anne ve babaların hakkı ödenmez.

 2. Beni affetmesi için çok dil döktüm.

 3. Yemek yemiyor, hatta su dahi istemiyordu.

 4. Bu durumda hangi şıkkı seçmeliyim?

819- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi aldığı ekten dolayı büyük ünlü uyumuna uymaz?


a) Koşuyor b) dayımgil c) geceleyin d) sarımtrak

820- Aşağıdaki cümlelerde kullanılan deyimlerin hangisinde ünlü düşmesi olmuştur?


a) Kızı eve geç kalınca etekleri tutuştu.

b) Oğuz bu tür sözlere gönül koymazdı.

c) İş oldu ama akla karayı seçtim doğrusu.

d) Söyledikleri akla yatkın bir şey değil.

821- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün sesteşi yoktur?
a) İki gündür işe geç kalıyor .

b) Onu çekmecenin gözünde buldum.

c) Kuşbaşı etleri şişlere diziyor.

d) Süt kaynarken biraz taştı.

822- Bir zamanlar dünyanın en güzel sarayına sahip bir hükümdar varmış.Fakat,sahip olduğu güzelliklerin farkına varmayan talihsiz biriymiş bu hükümdar.Sarayın bir bahçesi varmış ki ucu bucağı yokmuş.En güzel çiçekler ekiliymiş orada.İçinde büyük göller ve geniş ormanlar barındırıyormuş.

Paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?
 1. Hükümdar nasıl biridir?

 2. Hükümdar halkına nasıl davranmaktadır?

 3. Sarayın bahçesinin özellikleri nelerdir?

 4. Sarayın uçsuz bucaksız yeri neresidir?

823- Yalan bir kaçış yoludur;ancak kurtuluş yolu değidir.Gerçek ortaya çıksa bile silinmez etkiler bırakır.Bu nedenle yalan,büyümeden yok edilmelidir. Yalan,gerçeğin eksik ya da fazla gösterilmesiyle oluşur.O gerçeği yok etmek isterken,kendisini de yok eder.

Yukarıdaki parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidr?
A. Gerçek ortaya çıksa da yalanın izleri kalır.

B. Yalan, gerçeğin eksik ya da fazla gösterilmesidir.

C. Yalan, önemli bir kaçış yoludur.

D. Gerçekten kaçış yolu olan yalan büyümeden yok edilmelidir.

824- Oturduğumuz evin karşısındaki büyük bahçeli köşk iki yıl önce yıkıldı..Şimdi yerine dört blok apartman yapılıyor. Onun bitişiğindeki iki köşk de aynı kaderi paylaşacaklar herhalde.Böylece ne yeşillik kalacak önümüzde ne denizi görebileceğiz.
Paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir?


 1. Her geçen gün doğadan uzaklaştığımız.

 2. Doğayı korumak için çalışmamız gerektiği

 3. Şehirlerimizin büyüyüp geliştiği.

 4. Tarihi yapılara önem vermediğimiz.

825- Günler nisandan mayısa doğru gidiyor.

Dumanlı dağların üstünde bir yeri,

Bir yeri gözlüyorum;

O kar adası gittikçe eriyip bitiyor.

Dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
 1. Ünsüz benzeşmesi

 2. Ulama

 3. Ünlü daralması

 4. Ünlü düşmesiCEVAP ANAHTARI ( 801/825)

801

A

811

A

821

B

802

C

812

B

822

B

803

C

813

D

823

D

804

C

814

D

824

A

805

B

815

A

825

D

806

A

816

A807

C

817

C808

D

818

C809

C

819

B810

B

820

D


826- Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
 1. Et tırnaktan ayrılmaz.

 2. İşleyen demir ışıldar.

 3. Demir tavında dövülür.

 4. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.

827- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul sonuç ilişkisi vardır?


A) Hemen önlemini almalısın,çünkü soğuklar bastırmak üzere

B) Elbette televizyon izleyebilirsin,yeter ki ödevlerini bitir.

C) İşlerimiz şimdilik iyi gidiyor,ama yarın ne olur bilinmez.

D) Başarılı olmak için çok çalıştı,fakat sonuçlar istediği gibi değil.

828- “Acı” sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Adam öyle acı sözler söyledi ki hepimizin morali bozuldu.

B) Burkulan elinin acısından bütün gece gözünü kırpmadı.

C) Yemek,acısının fazla olması nedeniyle pek beğenilmedi.

D) Bir ara uğrayıp bir acı kahveni içmeyi düşünüyoruz.

829- Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı zamir olan bir isim tamlaması kullanılmıştır?


 1. Dostların sırtı pek, elin karnı tok

 2. Sahile koşuyorlar bak deniz sarhoşları

 3. Rüzgarların ıslığı en yakın yoldaşları

 4. De bunun aslını bana sevdiğim.

830- Bazı kimseler güllerin dikenli olduğundan yakınırlar. Ben ise dikenlerin gülleri olduğuna sevinirim.

Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?
A) Hayalci B ) Gerçekçi C) Karamsar D) İyimser

831- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta (…) getirilebilir?
  1. Gözlerinden mutluluk okunuyor

  2. Belki şuracıkta, belki de

  3. Neden tiyatroya gelmedin

  4. Bunca zamandır gördüğüm sensin

832- “Güzel yaşamak istiyorsak, öncelikle güzel düşünmeyi öğrenmeliyiz.” Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 1. İyimser olduğu

 2. Çok mutlu olduğu

 3. İnsanlarla iyi geçindiği

 4. Kendisiyle barışık olduğu

833- Şiir yazmak her şeyden önce bir ilham işidir. İnsan iç alemine doğru inmezse, içindeki cevherleri keşfedemezse bu işi yapamaz. Gelişen olayları ruhunda duyamayan kişilerin yazdıkları şiirler saçma sapan bir aldatmacadan başka bir şey değildir. Fakat her olaydan etkilenip onu ruhunda duyan kişiler gerçek olarak şiirlerini ortaya koyarlar. Bu kişilerin şiirleri o devirde geçen bütün olayları objektif bir şekilde bize öğretir. İstiklal Marşımız bunun en güzel örneğidir. M. Akif'in olayların özüne inerek ortaya koyduğu bu marş bize o devrin özetini vermektedir.

Parçaya göre şiir yazmakta en önemli etken nedir?
A) Gelişen olayları ruhunda duyabilmek

B) Gelişen olaylara hakim olabilmek

C) Gelişen olaylarla eski olaylar arasında bağ kurabilmek

D) Gelişen olayları kısaca özetlemek


834- Herkes kitaplardan yararlanmayı bilmez. Bazıları neyi, nasıl ve nerede arayacağını bilmediği için saatlerce kitaplarla boğuşur. Bu, boş bir uğraştır elbette, oysa kitaplardan yararlanmanın da yolu vardır. Kişi, öncelikle bu yolu bilmelidir ki kitaplarla güzel dostluklar kurabilsin.

Parçada boş bir uğraş olarak gösterilen nedir?


A) Yararsız kitaplarla zaman geçirmek

B) Herşeyi unuturcasına kitaplara dalmak

C) Yolunu bilmeden kitaplardan yararlanmaya çalışmak

D) Kitaplardan yararlanmanın yolunu öğrenmeye çalışmak


835- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

a) Seninle gelmeyeceğim. b) Sanırım seni duymuyor.

c) Yüzüme bile bakmıyor. d) Artık sevmiyeceğim, bütün kabahat benim

836- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “birtakım” sözcüğünün yazımı yanlıştır?

a) Konuşmamız gereken bir takım konular var.

b) Söylediklerimi birtakım kişiler yanlış anladı

c) Çarşıdan bir takım fincan aldı

d) Anlatamadığı birtakım olaylar olmuş.
837- Hangi cümlede bağlaç yoktur?
A) Kendisi ne uğradı ne de haber verdi.

B) Yaz geldi ama havalar ısınmadı.

C) Tatile yeni arabaları ile çıktılar.

D) Bu evi beğenmedik ki kiralayalım!


838- ”Yalnız” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır?
A) Bu geziye yalnız gidiyor.

B) Onu sokakta yalnız dolaşırken gördüm.

C) Yıllarca yalnız adam olarak yaşadı.

D) Ben de gideceğim,yalnız çok kalmayayım.

839- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı bir tamlama vardır?
A) Karşımda arkadaşımın babasını görmeyeyim mi!

B) Evin kapısı maviye boyanmıştı.

C) Paranın yarısını ona verdim.

D) Sevimli çocuk koşarak yanıma geldi.

840- Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlam yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) Aç köpek fırın deler.

B) Aç kurt aslana saldırır.

C) Açık yaraya tuz ekilmez.

D) Açın imanı olamaz.


841- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yan anlamıyla kullanılmıştır?


A- Ağzını her açışta kalp kırar.

B- Murat gözünden ameliyat olacakmış.

C- Kilidin dilini bugün onarmalıyım.

D- Ayaklarıma kara sular indi.


842- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi olmuştur?


A) Kitapta B) Umutlar C) Gördüm D) Ağaç

843- Aşağıdaki sözcük çiftleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Buna göre hangisi diğerlerinden farklıdır?
 1. Çalışkan – Tembel C) Savurgan - Tutumlu

 2. Vasıta – Araç D) Sert – Yumuşak

844- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık

yapılmamıştır?


 1. Geç vakit Ahmet çavuş bize geldi.

 2. Sınıfça “ güzelim kıyı ” adlı parçanın planını çıkardık.

 3. Ülkemizde güney Ege kıyılarımızda deniz çok temizdir.

 4. Her yıl temmuz ayında İzmir’e gideriz.

845- “Etrafımız düşmanlarla sarılmıştı.” cümlesindeki altı çizili fiilin yapısıyla özdeş olan fiil hangi cümlede vardır.

A) İki yıl İzmir’de kalmıştık.

B) Sahada çok iyi koşuyoruz.

C) Evleri depremde yıkıldı.

D) Sizinle tanıştığıma memnun oldum.

846- Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?
A) Babam “Sinekli Bakkal” romanını okumamı istedi.

B) Arkadaşım biz tatile girince pamuğa bakacak.

C) Atatürk Caddesi bayram alanı gibiydi.

D) Hepimiz Fransızca dersi alıyorduk.

847- “Her güzelin bir kusuru vardır” sözüyle aşağıdakilerden hangisi arasında bir paralellik vardır?


 1. Dikensiz gül olmaz.

 2. Gülü seven dikenine katlanır.

 3. Körle yatan şaşı kalkar.

D) At binicisine göre kişner.
848- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünsüzler benzeşmesi olmuştur?
A) Umutlar B) Gördüm C) Akta D) Gözü

849- Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?


A) karaciğer B) yeryüzü C) sayısız D) bugün

850- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük harfin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
 1. Tülay Hanım yarın sizinle görüşecek.

 2. Ayşe evde Kedi besliyor.

 3. Üzerinde yaşam olan gezegen Dünya’dır.

 4. Kozluk Mahallesi’nde oturuyoruz.CEVAP ANAHTARI ( 826/850)

826

B

836

A

846

B

827

B

837

C

847

A

828

A

838

D

848

C

829

D

839

D

849

C

830

D

840

C

850

B

831

B

841

C832

A

842

A833

A

843

B834

C

844

D835

D

845

C851- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” yanlış yazılmıştır?


 1. Derdini anlatki sana yardımcı olayım.

 2. Karşımızdaki ev yeni yapıldı.

 3. Hiç konuşmuyor ki onu anlayayım.

 4. Öyle yoruldum ki hiçbir yere gidemem.

852- Aşağıdaki atasözleri anlam bakımından gruplandığında hangisi dışarıda kalır?
 1. Topalla gezen aksamak öğrenir.

 2. Körle yatan şaşı kalkar.

 3. Üzüm üzüme baka baka kararır.

 4. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

853- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?
 1. Az ama öz konuşan biriydi.

 2. Şunları aşağı indirir misin?

 3. Bizim kimseye borcumuz yok.

 4. Yarın okula birlikte gidelim.

854- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir zamir kullanılmıştır?

 1. Bütün odaları kendisi boyamış.

 2. Plânlarımızı sonra sana da anlatırım.

 3. Pazar günü seni sinemada görmüşler.

 4. Ayşegül’e hepimiz haksızlık ettik.

855- Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılı sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır?

 

A) Babam gelirken bize çikolata getirmiş.B) O gün hava umduğumuzdan daha soğuktu.

C) Denizin üstü pırıl pırıl ışıklarla yanıyordu.

D) Bu güzellikler içinde güzel bir gece geçirdik.

856- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” sözcüğü “amaç” anlamıyla kullanılmıştır?

 

A) Bu çalışmalar sizin için mi yapıldı?B) Bu yapılanlar benim için önemli değil.

C) Okula gitmek için durakta bekliyorlar.

D) Okul servisleri için yeni kurallar getirildi.
857- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik kelime yoktur?


 1. Yurtsever biri olduğunuzu biliyoruz.

 2. Bu otobüs Yenimahalle’ye gitmez.

 3. Sivrisinekler odaya dolmuş.

 4. Her akşam aynı şarkıyı dinlerim.

858- “Bu mektubu ………göndereceğim.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse ünlü düşmesi örneklenmiş olur?

 1. Oğluma

 2. Konya’ya

 3. Posta ile

 4. Gazeteye

859- “Otobüs hareket etmeden annemlerle vedalaşıp ayrıldım.” Cümlesinde büyük ses uyumuna uymayan kaç kelime vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


860- Babam her sabah dışarıya giderken bir kere ahıra uğrar öteye beriye bakardı. Ben o gün ahırda yalnızdım... Babam çeşmeye bakarken yalağın içinde kırılmış kaşağıyı gördü. Dadaruh’a haykırdı:

- Gel buraya!

Nefesim kesilecekti...

Yazarın durumunu en iyi açıklayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çok korkmuştur. B) Hastalanmıştır.

C) Sevinmiştir. D) Üzülmüştür.


861- Aşağıdaki zamirlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?


 1. O, bütün gece miyavladı.

 2. O, her zaman eve geç gelir.

 3. O, konuyu hala araştırmamış.

 4. O, derslerine daha düzenli çalışmalı.

862- Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi “terim” değildir?
 1. Yazımın önemli bir bölümünü onun portresine ayırdım.

 2. Yeni çıkan kitabımla ilgili eleştirileri okudum.

 3. Olayları hikaye etme ,üstün bir yetenek işidir.

 4. Edebiyat sanatı insanlardaki ruh inceliğini ortaya çıkarır.

863- Kurtaracaksa sevgi kurtaracak bizi

Ölümden olmasa da ölüm korkusundan

Kıskançlıktan, kötülükten, boşluktan

Kurtaracaksa sevgi kurtaracak bizi

Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?


A) ölüm B) kötülük C) kıskançlık D) sevgi

864- Vaktiyle bu Ada’ya bu zamanda kuşlar uğrardı. Cıvıl cıvıl öterlerdi. Küme küme bir ağaçtan ötekine konarlardı. İki senedir gelmiyorlar. Sonbahara doğru birtakım insanların çoluk çocuk, ellerinde bir kafes, Ada’nın tek tepesine doğru gittiklerini görürdüm. İçim cız ederdi.


Bu parçaya göre kuşlar Ada’ya artık neden uğramamaktadır?


 1. Havalar çok soğuduğu için

 2. İnsanlar Ada’daki kuşları avladıkları için

 3. Kuşlar başka ülkelere göç ettiği için

 4. Ada yaşanmaz bir hale geldiği için

865- Aşağıdakilerin hangisinde ''ki''nin yazımı yanlıştır?


A) Evdeki hesap çarşıya uymaz

B) Masadaki kitapları kaldırın

C) Vitrindeki elbiseyi çok beğendim

D) Görüyorumki yaşadılarından ders almamışsın

866- Aşağıdakilerin hangisinde ''mi'' nin yazımı yanlıştır?
A) Böyle çalışmak olur mu?

B) Sen gelmiyor musun ?

C) Çalışkan mı çalışkan bir çocuktur o

D) O da gelecek mi?

867- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükle yazım yanlışı vardır?


 1. Oynamak istemediği her halinden belli.

 2. Çalışmalar bir süre sonra başlıyacak.

 3. Bunları oku da biraz ufkun genişlesin.

 4. Çiçekçi, her zamanki gibi açıktı.
 1. “Soğuk” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “yakın ve içten olamayan, ilgisiz” anlamında kullanılmıştır?

 1. Soğuk bir davranışla birden oradan uzaklaştı.

 2. Bu soğuk sözler zevkimi yok etti.

 3. Soğuk bir havada yola çıktık.

 4. Soğuk esprileri ile herkesin canını sıkıyordu.

869- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır?


A) Orman

B) Kelebek

C) Kalem

D) Yaşam

870- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru anlamı edatla sağlanmıştır?
A) Dersinize hangi öğretmen geldi?

B) Bu kaçıncı oldu?

C) Yoldan geçeni gördün mü?

D) Kitapları sınıfa kim getirdi?


871- Aşağıdaki kelimelerin hangisi kök halindedir?


A) Umut B)Ağaç

C) Yemek D)Düşkün


872- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim yoktur?


  1. Düşümde gördüm Leyla’yı dün gece.

  2. Artık hasret bitti.

  3. Şair duygularını izliyor şiirinde.

  4. Çamurdan yürünmüyor sokaklarda.

873- Bugün yetmiş yaşındayım(I) Yaptıklarımdan pişmanlık duyuyorum(II) Öyle çok yanlış yaptım ki(III) Her şeyden önce en değerli varlığım olan zamanı iyi kullanamadım. Halbuki şimdikinden daha verimli olabilirdim(IV)


Bu parçadaki numaralı yerlerden hangisine üç nokta(…) konulmalıdır?


 1. (I) b) (II) c) (III) d) (IV)

874- Aşağıdakilerden cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük büyük ünlü uyumuna uyar?


A) Akrabalarımız asansörde mahsur kalmışlar.

B) Mutfaktaki televizyonumuz iyi çekmiyor?

C) Üşütünce annem bana nane limon kaynattı.

D) Güller açmıştı bahçemizin köşesinde.


875- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme vardır?

A) Rüzgâr o yerlerde şimdi şarkı söylüyor.

B) Kim bu akşam sinemaya gidecek?

C) Biz dün okulda tiyatro izledik.

D) Kim bilir belki yarın tatil olabilirCEVAP ANAHTARI ( 851/875 )

851

A

861

A

871

B

852

D

862

D

872

D

853

D

863

D

873

C

854

D

864

B

874

D

855

D

865

D

875

A

856

C

866

B857

D

867

B858

A

868

B859

D

869

D860

A

870

C876- “Çocukluğum, çocukluğum...

Bir çekmecede unutulmuş,

Senelerle rengi solmuş,

Bir tek resim çocukluğum...”

Ziya Osman SABA

Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yaşama sevinci

b.Çocukluğa Özlem

c. Yalnızlık

d. Yaşam Endişesi

877- Kitap; düşünenlerin, yaşadığı zamana bir değer katmak isteyenlerin sığınağıdır. O vazgeçilmez bir ihtiyaçtır; kesinlikle boş zamanların uğraşı değildir. Bilgisiz yüreklerin, sorularla uyuşmuş beyinlerin sessizlik aradıkları bir liman gibidir kitap sayfaları.

Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen nedir?


A) Kitap, insanın en önemli ihtiyacıdır.

B) Ara sıra kitap okumak yararlıdır.

C) Her çeşit kitabı okumak gerek.

D) Yolculuklarda en iyi dost kitaptır

878- “ Damla damla akan sudan

Koca göller dolup taşar

Tutumsuzlar kalır yolda

Tutumlular dağlar aşar ”

Şiirdeki düşünceye en uygun atasözü hangisidir?
A) Damlaya damlaya göl olur.

B) Sakla samanı gelir zamanı.

C) Irmak kenarına çeşme yapılmaz.

D) Fazla mal göz çıkarmaz.

879- “ Sanatçının bize yansıttığı dünya çok geniş olmalıdır.” cümlesinde sırasıyla hangi ses olayları vardır?
A) benzeşme- benzeşme- ünlü düşmesi

B) benzeşme- ünlü düşmesi- benzeşme

C) benzeşme- benzeşme-yumuşama

D) ünlü düşmesi- benzeşme- yumuşama


880- Furkan arkadaşı Nagihan’a soru sorar. Nagihan da bu soruyu doğru olarak yanıtlar. Nagihan’ın cevabı nedir? (3 puan)
Furkan Nagihan


881- “Kirazın derisinin altında kiraz,

Narın içinde nar,

Benim yüreğimde boylu boyunca,

Memleketim var.

Canıma, ciğerime işlenmiş,

Canıma, ciğerime…”

Bu şiirde, özellikle üzerinde durulan ana duygu aşağıdakilerden hangisidir?


A) Özgürlük isteği. B) İnsanlık sevgisi.

C) Vatan sevgisi. D) Yaşama sevinci.

882- “Organ adlarının vücutla ilgili sözcüklerin doğaya aktarılmasıyla sözcükler yan anlam kazanır”
Aşağıdakilerin hangisinde bu yolla yan anlam kazanmış bir sözcük vardır?
A) Sıranın gözünü temizle. B) Sınıfta kalanları okuldan attılar.

C) Bu yaz susuzluk çektik. D) Herkese saygı gösterilmeli.

883-


Fatih Seda

Fatih hangi sözcüğü yanlış söylemiştir?
A) insanlık B) şüphe C) rüzgar D) masumiyet
884- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?


 1. Yetişkin

 2. Sözlük

 3. Kâğıt

D) Bakış
885- Altı çizili sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?


 1. Kalemlerimden birini sen al.

 2. Tahtayı nöbetçi sildi.

 3. Öğrenciler ödevlerini getirdiler.

 4. Sınıfımızda kitaplık bulunuyor.

886- “Su, toprak, ateş” isimleri arasında algılabilirlik açısından ilişki, hangi seçenekteki isimler arasında vardır?
 1. Hürriyet, mücadele, bayrak

 2. Öğrenci, akıl, başarı

 3. Balık, gemi, deniz

 4. Umut, hayat, mutluluk

887- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, büyük harflerin yazılışında bir yanlışlık vardır? 1. Kız çocuklarına Nilgün, Gülgün; Erkek çocuklarına Rıfat, Reşat isimlerini verdiler.

 2. Son kitabı Sarı Umutlar çok sattı.

 3. Kardeşim dün akşam Malatya’dan geldi.

 4. Bazı yazılarında Cemil Nimet takma adını kullandı.

888- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kara” sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?
A) Kara gözleri herkes büyülüyordu.

B) O kazadan sonra , kara günler birbirini kovaladı.

C) Kara bulutlar insanın canını sıkıyor.

D) Yeryüzünde karalar , denizlere oranla daha azdır.


889 - “Yaş kesen baş keser.” Atasözünü en iyi açıklayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağaç kesenin başı kesilir.

B) Yaş ağacı kesmek bir insanı öldürmek gibidir.

C) Ağaç yaşken eğilir.

D) Ormanı sev; yeşili koru.


890- Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?


  1. Kim bu kitabı okudu?

  2. Oradan buraya nasıl geldiniz?

  3. Ne kadar beklediğimi biliyor musunuz?

  4. Bu kitaplara kaç para verdiniz?

891- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?
 1. Çamaşırlık

 2. Korkuluk

 3. Kışlık

 4. Boşluk

892- “O çay ağır akar, yorgun mu bilmem?

Mehtabı hasta mı solgun mu bilmem?

Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem?

Yüce dağ başında siyan tül vardır.”

Yukarıdaki dörtlükte yer alan uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Yarım uyak-redif

 2. Tam uyak-redif

 3. Zengin uyak-redif

 4. Tunç uyak-redif

893- ‘O’ zamiri hangi cümlede şahıs zamiri olarak kullanılmıştır?

 1. Onları çöpe at.

 2. Onu bana yar etmezler.

 3. Onu yerden kaldırmalısın.

 4. Onun yerine vazoya başka çiçek koymalısın.

894- “Beyaz bulutlar pamuk tarlaları gibiydi” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı olan bir sözcük vardır?
 1. Buraya en yakın kara parçası kilometrelerce ötede.

 2. Kara günler çok yakında.

 3. Şu yağan kara bak, ne güzel!

 4. Kara gözlü bir kızdı Ayşe.

895- “ Bütün umudunu hiç gelmeyecek oğluna bağlamıştı.”

I. II. III.

Altı çizili sözcüklerdeki ses olayları sırasıyla nasıldır?
 1. Kaynaştırma harfi- ünsüz yumuşaması- ünlü düşmesi

 2. Kaynaştırma harfi- ünsüz benzeşmesi- ünlü düşmesi

 3. Ünsüz yumuşaması - ünlü düşmesi -ünsüz benzeşmesi

 4. Ünsüz türemesi- ünsüz yumuşaması- ünlü düşmesi

896- Kadar sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir görevde ve anlamda kullanılmıştır?


A) Bu kadar kitabı nasıl okuyacaksınız?

B) Canımın istediği kadar oturacağım.

C) Bu kadar insan ,saatlerce seni bekledi.

D) Serçe kadar boyuyla ,her işi bitiriyordu.

897- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,ad(isim)tamlaması nesne görevinde kullanılmıştır?
A) Sancı bütün vücudunu kasıp kavuruyordu.

B) Uykusu gelince bütün ders kitabını kapadı.

C) İlaç şimdi etkisini gösterir.

D) Ne demek istediğinizi iyi anlıyorum.

898- “Bir kuşluk vaktiydi,bahardı

Yollarda çiçek,dere vardı.


Kişi,Maraş Dağı’na vardı


Baktı doruğundan düzlere.”
Yukarıdaki dizelerde işaretlenmiş kelimelerden hangileri isim değildir ?
A- bahardı B- yollarda C- vardı D- düzlere

899- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde biçim yönünden tekil olduğu halde birden çok varlığı karşılayan bir isim vardır ?
  1. çiçekler baharın müjdecisidir.

  2. Halk kaliteli televizyon yayınlarını biliyor.

  3. Bahçemizdeki ağaç çiçek açtı.

  4. Evin duvarlarını geçen sene boyamıştık.

900- Hangi seçenekte aynı tür zamirler bir arada verilmiştir?
 1. Beni, hiç kimse, sizin

 2. Birkaçı, kaçınız, bazıları

 3. Öteki, şunu, herkes

 4. Kendisi, sana, bizden


CEVAP ANAHTARI ( 876/900 )

876

B

886

C

896

B

877

A

887

A

897

B

878

A

888

B

898
879

C

889

B

899

B

880

D

890

A

900

D

881

C

891

B882

A

892

B883

C

893

B884

C

894

D885

C

895

C

    Ana sayfa


801 Bir bilgeye sormuşlar

Indir 183.14 Kb.