bilgiz.org

7-11 yaş Aİle eğİTİMİ İzleme değerlendirme sorulari
Tarih13.10.2017
Büyüklüğü178.53 Kb.

Indir 178.53 Kb.

7-11 YAŞ AİLE EĞİTİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME SORULARI

Değerli katılımcı oturum boyunca öğrendiklerinizi gözden geçirmek amacıyla aşağıdaki soruları cevaplayınız. Size göre doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Adı Soyadı:

Cinsiyet :

2.OTURUM BİLGİ TESTİ


 1. Aşağıdakilerden hangisi anne baba tutumlarından birisi değildir?
 1. Demokratik tutum

 2. Başarılı tutum

 3. Tavizkar tutum

 4. Baskıcı tutum 1. Aşağıdakilerden hangisi tavizkâr tutumla büyüyen çocuğun özelliklerinden birisidir?
 1. Sınırları, kuralları anlar ve uymakta zorlanmaz.

 2. İstekleri karşılanmadığında sevilmediğini düşünmez.

 3. Sorunları duygu sömürüsü yaparak, tutturarak, ağlayarak çözebileceğine inanır.

 4. Anne babasıyla gerçek, içten bir ilişki geliştirir.
 1. Aşağıdakilerden hangisi ilgisiz anne baba tutumunu tanımlar?
 1. Çocuğun kapasitesini dikkate almadan yüksek bir beklenti içine girmek ilgisiz anne baba tutumudur.

 2. Çocuğun kendi başına yapabileceklerini onun yerine yapmak veya yapmasını engellemek ilgisiz anne baba tutumudur.

 3. Anne-babanın gücünü, çocuğun üzerinde olumsuz olarak kullanması ilgisiz anne baba tutumudur.

 4. Çocuğun olumlu ve olumsuz her türlü davranışına kayıtsız kalmak ilgisiz anne baba tutumudur.
 1. Aşağıdakilerden hangisi demokratik tutumun yöntemlerinden birisi değildir?
 1. Çocukları da birey olarak kabul etmek

 2. Tutarsız olmak

 3. Çocuklarla uygun şekilde konuşmak

 4. Sınırları belirlemek


5. Aşağıdakilerden hangisi hem anne babanın hem de çocuğun etkin olduğu, çocukla tutarlı ve karşılıklı bir ilişki geliştirildiği tutumdur?
a) Demokratik tutum

b) Mükemmeliyetçi tutum

c) Tavizkar tutum

d) Baskıcı tutum7-11 YAŞ AİLE EĞİTİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME SORULARI

Değerli katılımcı oturum boyunca öğrendiklerinizi gözden geçirmek amacıyla aşağıdaki soruları cevaplayınız. Size göre doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Adı Soyadı:

Cinsiyet :
3.OTURUM BİLGİ TESTİ
1. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden birisi değildir?


 1. Emir Vermek- Yönetmek

 2. Ad Takmak-Alay Etmek-Utandırmak

 3. Övmek, İltifat Etmek, Pohpohlamak

 4. Dinlemek, açıklama yapmak


2. Etkili dinlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

 1. Beden dilinizle dinlediğinizi göstermek

 2. Çocuğu avutmak, teselli etmek ve soru sormak

 3. Çocuğun anlattığını anladığınızı ona söylemek (içerik yansıtması)

 4. Çocuğun duygularının farkında olmak ve isimlendirmek (duygu yansıtması)


3. Çocukları dinlerken sergilenen davranışlardan hangisi yanlıştır?


 1. Çocuğun ne dediğini dikkatle, can kulağı ile dinlemek.

 2. O anda bir işle uğraşıyorsanız, onu bırakmadan çocuğu dinlemek.

 3. O anda dinleyemeyecek durumdaysanız, onu ne zaman dinleyebileceğinizi söylemek.

 4. Dinleme sırasında çocukla aynı hizaya gelip, çocuğun yüzüne bakmak.4. Aşağıdakilerden hangisi ailesi tarafından dinlenmeyen çocuğun gösterebileceği davranışlardan birisi değildir?


 1. Çocuk kendisini önemsenmemiş ve dışlanmış hisseder, güvensiz olur.

 2. Dil becerilerini geliştirir.

 3. Dertlerini aile dışından başkaları ile paylaşmaya çalışır.

 4. Sözle kendisini ifade etme fırsatı verilmediği için duygularını hırçın ve saldırgan davranışlarla ifade eder.


5. Aşağıdakilerden hangisi anne babası tarafından dinlenen çocuğun özelliklerindendir?


 1. Kendini sakince ifade etmeyi öğrenir

 2. Anne-babasıyla ilişkisi olumlu yönde gelişir

 3. Kendi sorunlarını çözmek için düşünmeyi öğrenir

 4. Hepsi


7-11 YAŞ AİLE EĞİTİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME SORULARI

Değerli katılımcı oturum boyunca öğrendiklerinizi gözden geçirmek amacıyla aşağıdaki soruları cevaplayınız. Size göre doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Adı Soyadı:

Cinsiyet :


4.OTURUM BİLGİ TESTİ


 1. Aşağıdakilerden hangisi kişiliğe değil davranışa yönelik bir ifadedir?
 1. Dinlememek

 2. Yaramaz

 3. Tembel

 4. Mızmız
 1. Aşağıdakilerden hangisi suçlayıcı ifadeye örnek değildir?
 1. Neden yine ceketin yerlerde? 

 2. Odanı toplamadığın zaman ben toplamak zorunda kalıyorum, sinirleniyorum.

 3. Nerelerdesin bakim bu saatlere kadar?

 4. Seni anlamak mümkün değil, bunu nasıl yaparsın?
 1. Aşağıdakilerden hangisi suçlayıcı ifadeler karşısında çocuğun sergileyebileceği davranışlardan birisi değildir?
 1. Bu sözleri tekrar duymamak için, anne-babası ile konuşmak istememe.

 2. Kendine olan güven duygusunu kaybetme

 3. Tekrar bu mesajlarla karşılaşmamak için anne-baba ile iletişime girme isteğinde azalma

 4. Yaptığı davranışın anne babasını nasıl etkilediğini, anne babasının üzerindeki etkisini anlama
 1. Senin, akşamları kitap okumanı çok beğeniyorum. Bu alışkanlığı kazanman her zaman işine yarayacak ve seninle birçok farklı konuyu konuşabileceğiz.” örneğini aşağıdaki kendini ifade etme durumlarından hangisinde kullanılabilir?
 1. Çocuğunuzun beğenmediğiniz bir davranışını ona anlatırken

 2. Çocuğunuzun beğendiğiniz bir davranışını takdir ederken

 3. Önlem almanız gerektiğinde ve isteklerinizi belirtirken

 4. Kuralları sınırları koyarken
 1. Kendimizi karşıdakinin yerine koyup onu anlamaya çalışmaya ne denir?

 1. Empati

 2. Kendini İfade Etmek

 3. Kendini Anlamak

 4. Etkili İletişim


7-11 YAŞ AİLE EĞİTİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME SORULARI
Değerli katılımcı oturum boyunca öğrendiklerinizi gözden geçirmek amacıyla aşağıdaki soruları cevaplayınız. Size göre doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Adı Soyadı:

Cinsiyet :
5. OTURUM BİLGİ TESTİ
1 . Aşağıdakilerden hangisi örnek olmak konusunda dikkat edilmesi gereken noktalardandır?

 1. Evde konulan kurallara anne babanın da uyması gerekir.

 2. Siz de ona ya da çevrenizdekilere verdiğiniz sözleri tutmalısınız.

 3. Çocuktan açık, dürüst olmasını istiyorsanız, siz de çocuklarınıza açık, dürüst olmalısınız.

 4. Hepsi


2. Aşağıdakilerden hangisi çocuklara kural koyarken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?


 1. Kurallar önceden değil olay sırasında belirlenmelidir

 2. Kurallar kısa, açık ve az sayıda olmalıdır.

 3. Kuralların nedenleri anlatılmalıdır.

 4. Kurallar çocuğun yaşına uygun ve gerçekçi olmalıdır.


3. Aşağıdakilerden hangisi eleştirinin etkili olması için yapılması gerekenlerden birisi değildir?


 1. Her zaman anında değil, bazen eleştiri için uygun zamanı beklemek

 2. Grup önünde değil, birebir kaldığımızda çocuğun kendisine söylemek

 3. Eleştirinin nedenini açıklamak; olumsuz davranışın size olan etkisini söylemek

 4. Çocuğa da söz hakkı tanımadan eleştiri yapmak


4. Aşağıdakilerden hangisi takdirin etkili olmasını engeller?


 1. Hem kişiliği hem de davranışı takdir etmek

 2. Anında takdir etmemek

 3. Hem grup önünde hem tek başına iken takdir etmek

 4. Takdirin nedenini, olumlu davranışın size olan etkisini açıklamak


5. Aşağıdakilerden hangisi olumlu davranış kazandırma yöntemlerinin çocuğun gelişimine etkilerindendir?


 1. Çocuk ve anne-babanın istekleri ve ihtiyaçları karşılıklı olarak dikkate alınır

 2. Çocuk da en az anne-baba kadar davranışıyla ilgili düşünür ve neleri yapıp yapamayacağına karar verme sürecinde aktiftir.

 3. Çocuk davranışı hakkında düşünür, davranışının neden yanlış olduğunu anlar

 4. Hepsi7-11 YAŞ AİLE EĞİTİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME SORULARI

Değerli katılımcı oturum boyunca öğrendiklerinizi gözden geçirmek amacıyla aşağıdaki soruları cevaplayınız. Size göre doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Adı Soyadı:

Cinsiyet :
6. OTURUM BİLGİ TESTİ
1. Aşağıdakilerden hangisi istenmeyen davranışları değiştirmek için kullanabilecek olumlu disiplin yöntemlerinden birisidir?


 1. Nedenini düşünmek

 2. Seçenek sunma

 3. Davranışının sonucunu düzeltmesini sağlama

 4. Hepsi


2. “Kabul edilemez davranışın yerine, yapabileceği, kabul edilebilir bir veya birkaç davranış göstermek” aşağıdaki yöntemlerden hangisinin tanımıdır?


 1. Seçenek sunma

 2. Davranışın sonucunu yaşatma

 3. Çözüm yolları önerme

 4. Nedenini düşünme


3. Aşağıdakilerden hangisi davranışının sonucunu açıklayarak zararını göstermek yönteminde yapılması gerekenlerdendir?


 1. Çocukla konuşma şeklinizin sorgulayan, yargılayan bir şekilde olmamasına dikkat etmek

 2. Çocuğun yaptığı davranışın sonucu, zararı üzerine çocukla konuşarak, yaptığı davranışın etkilerini fark etmesini sağlamak

 3. Bu yöntemi, olumsuz davranış yapıldıktan sonra kullanmak

 4. Hepsi

4. “Çocuklar oyun oynarken bütün odayı dağıttıklarında bu davranışlarının sonucunda dağılan eşyaları toplamalarını istemek” hangi olumlu disiplin yöntemine örnek olarak verilebilir?


 1. Davranışın sonucunu düzeltmesini sağlama

 2. Çözüm yoları önerme

 3. Davranışın Sonucunu ve Zararını Fark Ettirme

 4. Göz ardı-Takdir-Teşvik

5. Aşağıdakilerden hangisi kardeşine vuran bir çocuğa davranışın sonucunu açıklayarak zararını göstermek yöntemini uygularken sorulabilecek sorulardan birisi değildir?

 1. Sen kardeşine vurduğunda ne olur?

 2. Kardeşin artık seni sevmez biliyor musun?

 3. Sence kardeşin bu durumda ne hisseder?

 4. Kardeşin seninle ilgili ne düşünebilir?

7-11 YAŞ AİLE EĞİTİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME SORULARI

Değerli katılımcı oturum boyunca öğrendiklerinizi gözden geçirmek amacıyla aşağıdaki soruları cevaplayınız. Size göre doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Adı Soyadı:

Cinsiyet :
7.OTURUM BİLGİ TESTİ
1. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun sorumluluk alanları arasındadır?
a) Kendine karşı sorumluluk

b) Aile ve ev ile ilgili sorumluluk

c) Ev dışındaki sorumluluklar

d) Hepsi


2. “Kişisel temizliği, kendi bedenine ve eşyalarına bakımı, zamanını planlaması, harçlığını kullanması, ödevlerini yapması ders, çalışması vb” hangi sorumluluk alanına girmektedir?
a) Aile ve ev ile ilgili sorumluluk

b) Ev dışındaki sorumluluklar

c) Kendine karşı sorumluluk

d) Çevreye karşı sorumluluk


3. Aşağıdaki çocuğun dersleri ve ödevleri ile ilgili bilgilerden hangisi doğru bir ifade değildir?
a) Çocuğun dersleri ve ödevleri onun sorumluluğunda olmalıdır

b) Anne- babalar çocukla dersleri ve ödevleri ile ilgili düzenli olarak konuşmalı

c) Derslerle ilgili sorun yaşandığında sorun aile tarafından çözülmelidir

d) Ders çalıştırılırken öğretmenin yöntemine bağlı kalınmalı


4. Aşağıdakilerden hangisi ders çalışmayla ilgili yapılacak geribildirimlerden birisidir?
a) Anında takdir etmek

b) Ders çalışmasının sizin için önemini dürüstçe ifade etmek

c) destek verdiğini belli eden ifadeler kullanmak

d) Hepsi


5. “Ayakkabılarını bağlayabilmesi, banyo yapabilmesi, dişlerini fırçalayabilmesi, kıyafetlerini giyebilmesi, eşyalarını düzenleyebilmesi ve basit yiyecekleri yapabilmesi” hangi tür becerilerdendir?
a) Sosyal beceri

b) Öz bakım becerisi

c) Zamanı planlama becerisi

d) Harçlığını tasarruflu kullanma becerisi7-11 YAŞ AİLE EĞİTİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME SORULARI

Değerli katılımcı oturum boyunca öğrendiklerinizi gözden geçirmek amacıyla aşağıdaki soruları cevaplayınız. Size göre doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Adı Soyadı:

Cinsiyet :
8. OTURUM BİLGİ TESTİ
1. Çocuğun küçük ve büyük kaslarını geliştirmesini desteklemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olmaz?


 1. Spora veya eğlenceli faaliyetlere yönlendirmek

 2. Ev işlerinde görev vermek

 3. Açık alanlara, parka, pikniğe götürmemek, evde ders çalışmasını sağlamak

 4. Fiziksel faaliyetlere katılarak çocuğa örnek olmak


2. Aşağıdakilerden hangisi çocukları spora yönlendirirken ve onlar spor yaparken anne baba olarak dikkat edilmesi gereken noktalardandır?


 1. Çocuğun yaptığı spordan zevk alması

 2. Yaptığı spor ilgi ve yeteneklerine uygun olması

 3. Belirli bir sporu en azından bir süre denemesini sağlaması

 4. Hepsi


3. “Cinsellikle ilgili konularda, kadın-erkek ilişkileri hakkında konuşabilmek, kız veya erkek olmakla ilgili, vücudumuzla ve vücudumuzdaki değişikliklerle ilgili bilgilenmektir.” tanımı hangi kavrama aittir?


 1. Sosyal eğitim

 2. Zihinsel eğitim

 3. Cinsel eğitim

 4. Bedensel eğitim


4. Aşağıdakilerden hangisi cinsel eğitimin faydalarındandır?


 1. Vücudun yapısını ve cinsel organların görevlerini öğrenir

 2. Kadın veya erkek olmakla ilgili duyguları, değer ve tutumları öğrenir

 3. İstismar sayılabilecek ya da tehlikeli olabilecek durumları tanıyıp onlardan kaçınmayı öğrenir.

 4. Hepsi


5. Aşağıdakilerden hangisi çocukların cinsellikle ilgili sorularını cevaplarken dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi değildir?


 1. Çok rahat bir ifade tarzı içinde gülerek cevap verilmelidir

 2. Çocuğun sorduğu sorular mutlaka cevaplanmalıdır

 3. Yaşlarına uygun ve sordukları kadarıyla cevaplar verilmelidir

 4. Doğru ve basit cevap verilmelidir7-11 YAŞ AİLE EĞİTİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME SORULARI

Değerli katılımcı oturum boyunca öğrendiklerinizi gözden geçirmek amacıyla aşağıdaki soruları cevaplayınız. Size göre doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Adı Soyadı:

Cinsiyet :

9. OTURUM BİLGİ TESTİ

1. Aşağıdakilerden hangisi zihin gelişimiyle ilgili değildir?


 1. Sebep sonuç ilişkisini kurar.

 2. Konuşması gelişir ve yeni kelimeler öğrenir.

 3. Boyu uzar

 4. İlgilendiği konular artar


2. Çocukların Bilişsel/Zihinsel Gelişimlerini desteklemek için neler yapılabilir?
a. Öğrenmeyi destekleyici farklı ortamlar (müze, postane, gar vb) ziyaret edilebilir

b. Okudukları, gördükleri, duydukları, yaptıkları hakkında konuşabilir, anlatmaları istenebilir

c. Kelime hazinesini geliştirici okumalar yapılabilir

d. Hepsi
3. Aşağıdakilerden hangisi çocukların dil gelişimini desteklemek için uygulanacak bir yöntem değildir?


a. Onlarla sohbet etmek

b. Onlara kitap okumak

c.Televizyon izlettirmek

d. Onlarla kelime oyunları oynamak


4. Aşağıdakilerden hangisi kitap okuma alışkanlığı kazandırma yollarından birisi değildir?
a. Kitap seçimini kendimiz yaparak çocuğu bu konuda yönlendirebiliriz

b. Kendimiz kitap okuyarak çocuğumuza örnek olabiliriz

c. Kitap alırken çocuğun seçim yapmasına izin verebiliriz

d. Çocuğa kitap hediye ederek, bol kitap alarak okuma fırsatı verilebiliriz


10. Çocukların gelişimleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Her çocuk aynı hızla büyür

b. Her çocuğun yeteneği farklıdır

c. Her çocuk farklı konulara ilgi duyar

d. Her çocuk farklı gelişir
7-11 YAŞ AİLE EĞİTİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME SORULARI
Değerli katılımcı oturum boyunca öğrendiklerinizi gözden geçirmek amacıyla aşağıdaki soruları cevaplayınız. Size göre doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Adı Soyadı:

Cinsiyet :

10. OTURUM BİLGİ TESTİ
1. “Çocuğun kendisini tanıması, çevresindeki tüm kişilerle güvenli ve olumlu ilişkiler kurması, toplumdaki ahlak, sosyal kuralları öğrenmesi ve onlara uygun davranması” aşağıdaki gelişim alanlarından hangisinin tanımıdır?

 1. Bedensel gelişim

 2. Zihinsel gelişim

 3. Sosyal ve duygusal gelişim

 4. Cinsel gelişim


2. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun sağlıklı bir sosyal ve duygusal gelişime sahip olması için yapabileceklerimizden birisidir?

 1. Kendini tanımasına destek

 2. Duygularına uygun tepki vermek

 3. Diğerini anlamasına destek

 4. Hepsi


3. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun duygularını uygun şekilde göstermesine yardımcı olabilmek için yapılması gerekenlerden birisi değildir?

a) Duygusunu uygun şekilde gösterdiğinde onu takdir etmek

b) Duygularımızı uygun şekilde göstererek örnek olmak

c) Televizyonda şiddet içeren programları seyretmelerine izin vermek

d) Kızmanın, kıskanmanın, korkmanın çok doğal olduğunu, ancak bu duyguların sonucunda başkalarına zarar vermenin yanlış olduğunu söylemek
4. Aşağıdakilerden hangisi Özgüven geliştirmekte sorun yaşayan çocukların sergilediği davranışlardan birisi değildir?

a) Girdiği sosyal ortamlarda utangaç, çekingen, ya da tam tersi oldukça saldırgan veya zorba davranışlar sergileme

b) Özgüvenleri ile ilgili olarak yetişkinlerle doğrudan konuşamama, kendileriyle ilgili varmış oldukları yargıları davranışları ile gösterme

c) Tüm davranışlarının altında “ben sevilmeye layık biriyim” şeklindeki inanç geliştirme

d) Kendisine sunulan yeni aktivitelere girmekte zorlanma, sınavlardan tedirgin olma ya da mükemmeliyetçilik gibi davranışlar sergileme
5. Anne baba olarak çocukların özgüvenini desteklemek için yapılması gerekenlerdendir?

a) Koşulsuz sevgi içinde büyüme

b) Ait olma duygusunda tatmin

c) Hataların ve başarısızlıkların, yaşamın ve öğrenmenin bir parçası olarak görebilmed) Hepsi
7-11 YAŞ AİLE EĞİTİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME SORULARI

Değerli katılımcı oturum boyunca öğrendiklerinizi gözden geçirmek amacıyla aşağıdaki soruları cevaplayınız. Size göre doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Adı Soyadı:

Cinsiyet :

11. OTURUM BİLGİ TESTİ

 1. Aşağıdakilerden hangisi, stresle başa çıkmada yapılacaklardan birisi değildir? 1. Bol miktarda çay kahve tüketmek

 2. Nefes alma egzersizi yapmak

 3. Kas gevşetme egzersizi yapmak

 4. Alkol ve sigaradan uzak durmak, sağlıklı beslenmek 1. İşsizlik ve maddi zorluklarla ilgili sıkıntıların çocuklara anlatılmasında hangi hususlara dikkat edilmelidir?
 1. Anne baba birlikte ve tutarlı bir açıklama yapmalı

 2. Bu durumda onun bir suçu olmadığını vurgulamalı

 3. Çocuklar çözüme ortak edilmeli

 4. Hepsi
 1. Aşağıdakilerden hangisi boşanma sırasında ve sonrasında çocukların ruhsal durumunu olumsuz etkileyebilecek bir davranıştır?
 1. Diğer eş hakkında çocuğa olumsuz konuşmamak

 2. Çocuğu sadece anne ya da sadece baba ile görüşmesine izin vermek

 3. Bu süreçte çocuğun hislerini dinlemek ve anlatması için teşvik etmek

 4. Çocukları arada bırakacak, taraf tutmaya zorlayacak durumlardan kaçınmak
 1. Aşağıdakilerden hangisi stresli ve sıkıntılı bir çocuğa yaklaşımda doğru olmayan bir davranış biçimidir?
 1. Fiziksel etkinliğe katılmasını sağlamak

 2. Çocukla iletişim kurmayarak onu yalnız bırakmak

 3. Çocukla fiziksel temas ( dokunmak, sarılmak) kurmak

 4. Çocukla birlikte geçirilecek zamanlar ayarlamak, planlamak
 1. Aşağıdakilerden hangisi hiperaktivite için söylenemez?
 1. Hiperaktivite bir öğrenme bozukluğu değil, bir davranış sorunudur

 2. Hiperaktif çocukların hareketleri hızlı, değişken ve amaçsızdır

 3. Her hareketli çocuğa hiperaktif diyebiliriz

 4. Hiperaktif çocuklar ilgilerini çekmeyen bir konuda dikkatlerini birkaç dakikadan fazla yoğunlaştıramazlar

7-11 YAŞ AİLE EĞİTİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME SORULARI

Değerli katılımcı oturum boyunca öğrendiklerinizi gözden geçirmek amacıyla aşağıdaki soruları cevaplayınız. Size göre doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Adı Soyadı:

Cinsiyet :


 1. OTURUM BİLGİ TESTİ

1. Aşağıdakilerden hangisi “çocuk ihmalinin eğitimle ilgili boyutuna” örnek olarak gösterilemez?


 1. Okula göndermeme,

 2. Kız çocuklarını okutmama,

 3. Hastalandığında doktora götürmeme

 4. Farklı ilgi ve yeteneklerini desteklememe

2. Aşağıda “Fiziksel istismarla” ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?


 1. Fiziksel istismar, istismar türleri içinde tanımlanması ve belirlenmesi en kolay olandır.

 2. Çocuğa, disiplin sağlamak amacı ile “tokat atmak” fiziksel istismara girmez.

 3. Terbiye”, “Eğitim” gibi gerekçelerle çocuğa uygulanan her türlü şiddet bir istismardır.

 4. Çocuğu yapamayacağı işlere zorlama onun bedensel gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olacağı için fiziksel bir istismardır.


3.“………….. …………. çocuğun her türlü cinsel ilişkiye zorlanması ve/veya çocukla cinsel ilişkiye girilmesidir” ifadesinde boş bırakılan yere gelmesi gereken kavram hangisidir?

 1. Fiziksel istismar

 2. Duygusal istismar

 3. Cinsel istismar

 4. Ekonomik istismar


4. Aşağıdakilerden hangisi “ihmal ve istismarın çocuk üzerindeki etkilerinden” birisidir?

 1. Özgüvenin gelişmemesi

 2. Kalıcı bedensel hasara uğrama (Evde yalnız bırakılmak)

 3. Hayatını kaybetme (arabada bırakılıp havasız kalmak)

 4. Hepsi


5. Aşağıdakilerden hangisi çocukta ihmal ve istismarı gözlemlemeye yardımcı ipuçlarından birisidir?


 1. Okul ve derslerde başarısızlık,

 2. Uyku bozuklukları,

 3. Bedende; yaralar, yanıklar, morluklar, kırıklar, ısırık izleri, ağrılar

 4. Hepsi7-11 YAŞ AİLE EĞİTİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME SORULARI

Değerli katılımcı oturum boyunca öğrendiklerinizi gözden geçirmek amacıyla aşağıdaki soruları cevaplayınız. Size göre doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Adı Soyadı:

Cinsiyet :

13. OTURUM BİLGİ TESTİ
1. Aşağıdakilerden hangisi çocukların arkadaşlarıyla birlikte olma, daha fazla zaman geçirme isteklerine karşı anne babaların gösterebileceği uygun yaklaşımlarından birisidir?

 1. Çocuklara belirli bir çerçeve sunarak, ne zaman, ne kadar arkadaşlarıyla birlikte ola-bileceklerini anlatmak

 2. Çocuğun arkadaşlarıyla, akranlarıyla bir araya gelme fırsatları yaratarak, çocuğu bu yönde desteklemek

 3. Arkadaşlarına gitmelerine, arkadaşlarını davet etmesine destek olmak, teşvik etmek

 4. Hepsi


2. “……...……………….; Çocukla duygusal, sosyal, zihinsel ve bedensel gelişim alanlarını destekleyen etkinlikler yapmak ya da yapmasına fırsat vermek anlamına gelir.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 1. Oyun

 2. Sosyal gelişim

 3. Etkili zaman geçirmek

 4. Oyuncak seçimi


3. Çocukla beraber ailece oyun oynamak onun sağlıklı gelişimi üzerinde son derece etkilidir. Aşağıdakilerden hangisi, birlikte oyun oynamamanın çocuğun gelişimi üzerindeki etkilerinden birisi olamaz?

 1. Çocuk, takım halinde oyun oynarken her zaman kazanmak zorunda olması gerektiğini öğrenir

 2. Çocukla birlikte ailece oyun oynarken sıcak bir ilişki kurulur

 3. Çocukla oynarken, onun kazanma ve kaybetme duygularını öğrenmesine yardımcı olunur

 4. Çocuğun oyunlarını eleştirmeden, oynadığı oyun hakkında düşündürücü sorular sorarak yaratıcılığı desteklenir


4. Aşağıdakilerden hangisi, okul dönemindeki çocuklara, kendileri için doğru oyuncak seçmesinde yardımcı olabilecek bir davranış değildir?

 1. Bu yaşta çocuk kurallı oyunlar oynayabildiğinden kızma-birader, dama, tombala gibi hem eğlendirici ve düşündürücü, hem de arkadaşlarıyla birlikte oynayabileceği oyun malzemelerini seçmesini teşvik edebiliriz

 2. Seçeceği oyuncakların sağlam ve dayanıklı olmasına dikkat etmesi sağlanabilir.

 3. Çocuk oyuncakları ve oyunları, anne babası, kendi ilgi alanlarına göre seçmelidir.

 4. Saldırganlığı körükleyen türde (tabanca, tüfek gibi) oyuncakları almamasına dikkat edilmelidir.


5. Aşağıdakilerden hangisi çocukların bilgisayarda oynayacakları oyunlarla ilgili yapılması gereken yönlendirmelerden birisidir?

 1. Televizyon programları ve bilgisayar oyunları konusunda çocukları izlemeli ve kurallar koymalıyız

 2. Oyunların çocuğun yaşına uygun olmasına özen gösterilmeli

 3. Çocuğun bir günde ne kadar süre bilgisayar oyunu oynayabileceği ve tv izleyebileceği konularında bir karar verilmeli

 4. Hepsi

7-11 YAŞ AİLE EĞİTİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME SORULARI

Değerli katılımcı oturum boyunca öğrendiklerinizi gözden geçirmek amacıyla aşağıdaki soruları cevaplayınız. Size göre doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Adı Soyadı:

Cinsiyet :
14. Oturum

(Bilgi Testi)

 1. Farklı ortamlarda farklı kişilerle etkileşimlerinde uygun tepkileri veremeyen, çevrelerine uyum sağlayamayan, hem okulda hem de evde, öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla, anne babalarıyla sorunlar yaşayan çocuklardır. Bu çocuklar hangi özür grubunu tanımlar?

 1. İşitme yetersizliği olan çocuklar

 2. Zihinsel yetersizliği olan çocuklar

 3. Gelişimi tehlikede olan çocuklar

 4. Duygusal ve davranış bozukluğu olan çocuklar 1. Aşağıdakilerden hangisi özel eğitime ihtiyacı olan çocuk ailelerin yaşadıkları duygular içinde düşünülemez?

 1. Kızgınlık

 2. Yalnızlık

 3. Kıskançlık

 4. Çaresizlik 1. Kardeşlerin tepkileri büyük ölçüde kimlerin tepkileri ile şekillenmektedir?

 1. Anne babaların tepkileri

 2. Arkadaslarının tepkileri

 3. Öğretmenlerinin tepkileri

 4. Özel eğitime ihtiyacı olan kardeşlerinin davranışları

 1. Farklı özelliklere sahip bir çocuğun ailelerde yol açtığı değişiklikler aşağıdakilerden hangisine bağlı olmayabilir?

 1. Yakın çevrenin tepkileri

 2. Ailedeki çocuk sayısı

 3. Toplumun tepkileri

 4. Annenin kişilik özellikleri

 1. Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların kendi ihtiyaçlarına göre eğitim alması onların gelişimi açısından çok önemlidir. Bu eğitime ne ad verilir?

 1. Kaynaştırma eğitimi

 2. Rehabilitasyon

 3. Özel eğitim

 4. Fiziksel eğitim7 – 11 YAŞ OTURUMLARININ CEVAP ANAHTARLARI

2.

OTURUM
3.

OTURUM
4.

OTURUM
5.

OTURUM
6.

OTURUM
7.

OTURUM1

B
1

D
1

A
1

D
1

D
1

C2

C
2

B
2

B
2

A
2

A
2

D3

D
3

B
3

D
3

D
3

D
3

C4

B
4

B
4

B
4

B
4

A
4

D5

A
5

D
5

A
5

D
5

B
5

B8.

OTURUM
9.

OTURUM
10.

OTURUM
11.

OTURUM
12.

OTURUM
13.

OTURUM

14.

OTURUM

1

C
1

C
1

C
1

A
1

C
1

D

1

D

2

D
2

D
2

D
2

D
2

B
2

C

2

D

3

C
3

C
3

C
3

B
3

C
3

A

3

A

4

D
4

A
4

C
4

B
4

D
4

C

4

B

5

A
5

A
5

D
5

C
5

D
5

D

5

C


    Ana sayfa


7-11 yaş Aİle eğİTİMİ İzleme değerlendirme sorulari

Indir 178.53 Kb.