bilgiz.org

2014 yilinda biLGİleriNİ artirmak

 • Kurumu Sayısı Sınıfı Eğitim ve Öğrenimin Konusu • Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü31.54 Kb.

  Indir 31.54 Kb.

  EKLER  EK-1
  2014 YILINDA BİLGİLERİNİ ARTIRMAK AMACIYLA

  YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI İÇİN

  KURUMLARA TAHSİS EDİLENKONTENJANLARA İLİŞKİN(I) SAYILI CETVEL

  Kurumu

  Sayısı

  Sınıfı

  Eğitim ve Öğrenimin Konusu

  Süresi

  Gideceği Ülke

  Millî Eğitim Bakanlığı

  1

  GİH

  Öğretmenlik Uygulamalarında Mentörlük Sistemi

  0-3 AY

  ABD

  1

  GİH

  Hizmetiçi Eğitiminde Akreditasyon ve Kalite Güvence Sistemi

  0-3AY

  FİNLANDİYA

  3


  TH

  Eğitim Yapıları Tasarımı ve Yatırımı, Elektronik, Kamu Özel Ortaklığı

  0-6 AY

  İNGİLTERE, FİNLANDİYA, ALMANYA, AVUSTURYA


  EK-2
  2014 YILINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM AMACIYLA

  YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI İÇİN

  KURUMLARA TAHSİS EDİLENKONTENJANLARA İLİŞKİN(I) SAYILI CETVEL  Kurumu

  Sayısı

  Sınıfı

  Eğitim ve Öğrenimin Konusu

  Süresi

  Gideceği Ülke

  Millî Eğitim Bakanlığı

  2

  ---

  Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Öğretim Programları, Eğitim Bilimleri

  0-24 AY

  AB ÜLKELERİ, ABD, SİNGAPUR


  EK-3

  2014 YILINDA STAJ YAPMAK AMACIYLA

  ULUSLARARASI KURULUŞLARA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI İÇİN

  KURUMLARA TAHSİS EDİLEN KONTENJANLARA İLİŞKİN(II) SAYILI CETVEL


  Kurumu

  Sayısı

  Sınıfı

  Eğitim ve Öğrenimin Konusu

  Süresi

  Millî Eğitim Bakanlığı

  3

  ---

  Uluslararası Kuruluşlarda Staj

  0-24 AY

  EK-4
  2014 YILINDADEVLET MEMURLARININ STAJ YAPMAKAMACIYLA GÖNDERİLEBİLECEKLERİULUSLARARASI KURULUŞLARA İLİŞKİN(III) SAYILI CETVEL


  1. Birleşmiş Milletler (UN)

  2. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilgi ve Kültür Örgütü (UNESCO)

  3. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC)

  4. Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)

  5. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)

  6. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

  7. Bölgelerarası Suç ve Adalet Araştırmaları Enstitüsü (UNICRI)

  8. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Örgütü (HABITAT)

  9. Dünya Bankası (WB)

  10. Dünya Ticaret Örgütü (WTO)

  11. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)

  12. Dünya Gıda Programı (WFP)

  13. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

  14. Dünya Gümrük Örgütü (WCO)

  15. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)

  16. İslam Konferansı Örgütü (İİT)

  17. Uluslararası Para Fonu(IMF)

  18. Finansal İstikrar Kurulu (FSB)

  19. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

  20. Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği (ISSA)

  21. Uluslararası Mobil Uydu Örgütü (IMSO)

  22. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)

  23. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)

  24. Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD)

  25. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)

  26. Uluslararası Özel Hukuk Uyumlaştırma Örgütü (UNIDROIT)

  27. Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı (HCCH)

  28. Uluslararası Kültürel Varlıkları Koruma Araştırma Merkezi (ICCROM)

  29. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi (IISS)

  30. Kuzey Atlantik İttifakı (NATO)

  31. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE)

  32. Asya Kalkınma Bankası (ADB)

  33. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)

  34. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası (ECO-TDB)

  35. İslam Kalkınma Bankası (IDB)

  36. Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB)

  37. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)

  38. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL)

  39. Güneydoğu Avrupa Sınıraşan Suçlarla Mücadele Merkezi (SECI)

  40. Avrupa Birliği Komisyonu

  41. Avrupa Ekonomik Komisyonu

  42. Avrupa Konseyi Sekretaryası

  43. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

  44. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

  45. Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS)

  46. Avrupa Yatırım Bankası (EIB)

  47. Avrupa Yatırım Fonu (EIF)

  48. Enerji Topluluğu (ENERGIE COMMUNITY)

  49. Uluslar arası Enerji Ajansı (EIA)


      Ana sayfa


  2014 yilinda biLGİleriNİ artirmak

  Indir 31.54 Kb.