bilgiz.org

2013 yili finlandiya ülke raporu finlandiYA’nin genel ekonomik durumu ve tüRKİye ile ekonomiK/Tİcari İLİŞKİleri

 • Helsinki Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
 • BÖLÜM I 1. GİRİŞ
 • 2. TEMEL GÖSTERGELER 2.1. Ülke Kimliği
 • 2.2. Sosyal Göstergeler (2012)
 • 2.3. Ekonomik Göstergeler
 • 3. FİNLANDİYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3.1. Ülkenin Kısa Tarihçesi • Sayfa1/13
  Tarih13.10.2017
  Büyüklüğü1.65 Mb.

  Indir 1.65 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


  2013 YILI

  FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU

  FİNLANDİYA’NIN GENEL EKONOMİK DURUMU VE

  TÜRKİYE İLE EKONOMİK/TİCARİ İLİŞKİLERİ


  Helsinki Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

  Mart 2013
  Adres : Mechelininkatu 28 A a 4, 00100 Helsinki /Finlandiya

  Tel : +358 9 477 41 70 Faks: +358 9 44 44 92

  E-posta: helsinki@ekonomi.gov.tr Web : http://www.musavirlikler.gov.tr/

  İÇİNDEKİLER
  BÖLÜM I

  1. GİRİŞ ..........................................................................................................................8


  2. TEMEL GÖSTERGELER......................................................... .................................9

  2.1. Ülke Kimliği

  2.2. Sosyal Göstergeler

  2.3. Ekonomik Göstergeler


  3. FİNLANDİYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER ...................................................13

  3.2.1 Siyasi ve İdari Durum

  3.2.2. Yürütme

  3.3.2. Nüfus

  3.3.3. Çalışma ve İşgücü

  3.3.4. Eğitim ve kültür

  3.3.5. Sosyal Güvenlik
  4. 2012 YILINDA FİNLANDİYA EKONOMİSİ........................................................27

  4.1. Genel Durum

  - Özet

  - Ekonomik Durum  - Ekonomideki Son Gelişmeler

  4.2. Tarım

  4.3. Sanayi

  4.4. Ulaştırma ve Telekomünikasyon

  4.5. Ticaret

  4.6. Hizmetler (Bankacılık,Turizm, Sigortacılık, Diğer Hizmetler)

  4.7 Finlandiya'nin Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri

  4.8. Enerji

  4.9. Doğal Kaynaklar

  4.10. Para ve Sermaye Piyasaları

  4.11 Finlandiya Kamu İhaleleri

  4.11.1. Finlandiya Kamu İhaleleri Rakamları

  4.11.2 Kamu İhaleleri Mevzuatı

  4.11.3. Kamu Ihalelerinin Yayınlanması

  4.11.4. Kamu Alımlarında Anahtar Operatörler

  4.11.5. İhale Direktifleri

  4.12 Yatırımlar
  5. EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER .....................................................................63

  5.1. Genel Durum

  5.2. Ödemeler Dengesi ve Sermaye Hareketleri


    1. Ödemeler Dengesi

  5.2.2. Sermaye Hareketleri

  5.2.3. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları

  5.3. 2012 Yılında Dış Ticaretin Durumu

  5.3.1. Genel Durum

  5.3.2. Dış Ticaret Mevzuatı

  5.3.3. İthalatta Alınan Vergiler

  5.3.4. Tarife Dışı Engeller

  5.3.5. Anti-Damping Uygulamaları

  5.3.6. Çok Taraflı Ticaret Anlaşmaları ve Preferanslar

  5.4. Dış Ticaret İstatistikleri ve Analizleri    1. Yıllara Göre Dış Ticaret Değerleri

    2. Ülkelere Göre Dış Ticaret

    3. Dış Ticaretin Sektörel Dağılımı

  5.4.4. Başlıca Maddelere Göre İthalat

  5.4.6. Başlıca Maddelere Göre İhracat


  BÖLÜM II
  1. TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER............................. ............82
  1.1. Ekonomik İlişkilerin Genel Durumu

  1.1.1. Ekonomik İlişkilerin Gelişimi

  1.1.2. Yatırımlar ve Mali İşbirliği Alanındaki Gelişmeler ve Sermaye Hareketleri

  1.2. Ticari İlişkilerin Genel Durumu

  1.2.1. Ticari İlişkilerin Gelişimi, İkili Anlaşma ve Protokoller, KEK Toplantıları

  1.2.2. Diğer Temas ve Görüşmeler

  1.2.3. Ticari Temas Sonuçlarının Değerlendirilmesi

  1.3. 2012 yılında Finlandiya ile olan Dış Ticaretimiz

  1.3.1. Türkiye ile Dış Ticaret Durumu

  1.3.2. İhracat ve İthalatımızın Sektörel Dağılımı

  1.4. Ticari İlişkilerde Bilinmesi Gerekli Genel Konular

  1.4.1. Ticari Engeller (Sektörel)

  1.4.2. İthalat Mevzuatı

  1.4.2.1. Genel olarak Gümrük Vergileri

  1.4.2.2. KDV ve Diğer Vergileri

  1.4.2.3. Genel Olarak Ticari Tanımlama Uygulamaları

  1.4.2.3.1. Etiketleme

  1.4.2.3.2. Markalama

  1.4.2.3.3. Paket ve Ambalajlama

  1.4.2.3.4. Ticarette Uygulanan Standartlar

  1.4.2.3.5. Diğer Hususlar

  1.4.3. Serbest Bölgeler ve Mevzuatı

  1.4.4. Pazarlama ve Hizmetler

  1.4.4.1 Perakende Piyasası

  1.4.4.2. Dağıtım, Satış Kanalları ve Başlıca Yayın Kuruluşları

  1.4.4.3. Acente ve Distribütörlerin Kullanımı

  1.5. Yıl İçinde Açılan Fuarlar

  1.6. Sağlık Turizmi

  1.7. Finlandiya’da Avantajlı Olabileceğimiz Başlıca Sektörler

  1.7.1 Şekerleme ve Şekerli Gıdalar Piyasası

  1.7.3. Finlandiya Yaş Meyva Sebze Piyasası

  1.7.2. Finlandiya Mücevher ve Takı Sektörü Piyasası

  1.7.4. Finlandiya Plastikden Mutfak, Sağlık ve Tuvalet Eyaları Sektörü

  1.7.5. Finlandiya Otomotiv Yedek Parça Sektörü

  1.7.6. Finlandiya Hazır Giyim ve Konfeksiyon Piyasa Durumu

  1.7.7. Finlandiya Ev Tekstili Sektörü

  1.8. Finlandiya’da Kamu İhalelerine Erişim

  1.9. Belli Başlı Ekonomik ve Ticari Kuruluşlar

  1.10. Tarım, Ticaret, Hizmetler, Ulaştırma, İnşaat ve Turizm Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Belli Başlı Firmalar, Kuruluşlar ve Mesleki Kuruluşları

  1.11. Ülkede Yerleşik Olarak Faaliyette Bulunan Türk Firma Temsilcilikleri ve Türk Kültür Dernekleri

  1.12. Diğer Bilgiler

  2. FİNLANDİYA-TÜRKİYE SWOT ANALİZİ..........................................................164

  2.1. Matris

  2.2. Bölgeler Arası Karşılaştırma

  2.3. Eylem Planı
  KAYNAKÇA:................................................................................................................172

  METİN İÇİNDEKİ TABLOLAR LİSTESİ SAYFA NO


  Ülke Kimliği...............................................................................................................9

  Sosyal Göstergeler....................................................................................................10

  Ekonomik Göstergeler-2012.....................................................................................11

  Yaşa Göre Nüfus Dağılımı (1971-2012)..................................................................19

  Bölgelere Göre Nüfusun Dağılımı............................................................................19

  Fin nüfusu içinde bulunan, yabancı kökenliler ( 2012)............................................21

  Türüne Göre Sosyal Harcamalar (1980-2012)..........................................................25

  Sosyal Yardımı: Hanehalkı, Alıcılar ve Harcamalar (1990−2012)...........................26

  Başlıca Ekonomik Göstergeler.................................................................................27


  Finlandiya’nın Dış Ticaret Verileri..........................................................................30

  Finlandiya’da Tarımsal Üretim (2009-2012)............................................................37

  Belli başlı sanayii dallarının karşılaştırmalı performansları (2011-2012)................38

  İç Ticaret Hacmi (2009-2012)..................................................................................40

  Müteahhitlik Sektörü İle İlgili (2011-2012)Temel Göstergeleri..............................43

  Finlandiya İnşaat Projeleri Finansmanları............................................................... 47

  Sanayisine Göre Yıllık Ciro Değişimleri..................................................................49

  2012 Yılında Verilmiş Bina İnşaatı İzinleri (1000 m3)............................................49

  Enerji Tüketimi (2009 -2012).................................................................................. 55

  Kamu İhaleleri Bildirim Sistemi, 2012.................................................................... 56

  Ödemeler Dengesi ................................................................................................... 64

  Yatırım Türüne Göre İç ve Dış Portföy Yatırımları..................................................66

  Türlerine Göre Uluslararası yatırım Pozisyonları.....................................................68

  Finlandiya’nın Dış Ticaret Verileri..........................................................................76

  Finlandiya’nın Bütün Ürün Grupları İçin, Bütün Dünyadan Yapmış Olduğu

  Genel İthalatı.............................................................................................................76

  Finlandiya’nın Bütün Ürün Grupları İçin, Bütün Dünyadan Yapmış Olduğu

  Genel İhracatı.............................................................................................................77


  Finlandiya İhracatındaki İlk 10 Ülke.........................................................................78

  Finlandiya İthalatındaki İlk 10 Ülke....................................................................... .78

  Finlandiya’nın Genel İthalatındaki ilk 20 Madde.....................................................79

  Finlandiya’nın Genel İhracatındaki ilk 20 Madde....................................................81

  Türkiye - Finlandiya Ticaret Verileri........................................................................88

  Finlandiya’nın Türkiye’den İthal Ettiği İlk 20 Madde..............................................90

  Finlandiya’nın Türkiye’ye İhraç Ettiği İlk 20 Madde...............................................92

  Finlandiya’nın Büyük Zincir Mağaza ve Toptancıları...........................................101

  Başlıca Yayın Kuruluşları......................................................................................104

  Finlandiya’daki Yerel Fuar Organizatörleri............................................................106

  Çikolata, Şekerleme ve Şekerli Mamulleri İthalat-İhracat Bilgileri.......................121

  Çikolata ve Şekerleme İthalatı Rakamları..............................................................121

  Finlandiya Mücevher Ithalat ve İhracat Rakamları................................................122

  Finlandiya’nin Turkiye’den Mücevher İthalatı......................................................123

  Finlandiya’nın Tüm Dünya’dan (plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası) ithalatı......................................................138

  Finlandiya’nın Türkiye’den (plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası) ithalatı .................................................................139  Finlandiya ile Türkiye Arası Ticaret Anlaşmaları..................................................164
  BÖLÜM I  1. GİRİŞ  Bu rapor, Finlandiya’ya yönelik ekonomik ve ticari faaliyette bulunmayı amaçlayan iş çevreleri ile konu ile ilgili uzmanlara ülkenin sosyal, ekonomik ve ticari yapısı hakkında genel bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
  Raporda ülkenin coğrafik konumu, tarihi, siyasi durumu gibi ülke kimliği bilgilerinin yanısıra, resmi kaynaklardan derlenen son istatistiki verilere göre 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin ekonomik durum, iç ve dış ticaret, belli başlı sektörler ile, ülkemizle olan ekonomik ve ticari ilişkiler ve yaşanan son gelişmeler hakkındaki bilgi ve analizlere yer verilmektedir.
  Raporda yer alan bilgilerin temin edildiği adresler kaynakça bölümünde belirtilmiştir. Diğer taraftan, Müşavirliğimizce hazırlanan diğer bilgiler Müşavirliğimiz web sayfasından (www.musavirlikler.gov.tr) temin edilebilir.

  2. TEMEL GÖSTERGELER

  2.1. Ülke Kimliği  Devletin Adı

  Finlandiya Cumhuriyeti

  Başkenti

  Helsinki

  Yönetim Biçimi

  Parlamenter Demokrasi

  Resmi Dili

  Fince ve İsveççe

  Dini

  Lutheryan, Ortodoks Hıristiyan

  Para Birimi

  Euro

  Yıllık Ortalama Döviz Kuru (Euro / Dolar)

  1.2848

  Yüzölçümü

  338 145 km²

  Nüfusu

  5,425,056

  Kadın

  2,762,473

  Erkek

  2,662,586

  Yıllık nüfus artışı (%)

  % 0.5

  Mesai Saatleri ve Günleri

  İşyerleri:  Pzt.-Cuma:    08:00- 16:00/16:30
  Bankalar:  Pzt.-Cuma:   09/10- 16:00/16:30
  Mağazalar:Pzt.-Cts.:   09/10- 18:00/21:00
  09/10 - 15:00/21:00

  Büyük Kentler ve Limanlar

  Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa ve

  Turku (limanlar: Hamina, Hanko,

  Helsinki, Kotka, Naantali, Pori, Raahe,

  Rauma, Turku)  Türkiye ile Saat Farkı

  Türkiye ile aynı saat diliminde

  Haftalık Çalışma Saati

  40 saat

  Resmi Tatil Günleri

  • 1 Ocak Yeni Yıl Tatili

  • 6 Ocak Noel’in Bitişi (Epiphany)

  • Mart sonu Uzun Cuma (Good Friday

  • Mart sonu Paskalya

  • 1 Mayıs İşçi Bayramı

  • Mayıs ayının 2.perşembesi (Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi)

  • 6 Aralık Bağımsızlık Günü

  • 24-25-26 Aralık Noel

  Uluslararası Telefon Kodu

  + 358  1. 2.2. Sosyal Göstergeler (2012)  2. Ortalama Ömür

   Kadın: 83,02

   Erkek: 75,94   Okuma Yazma Oranı (%)

   % 100

   Üniversite Mezunlarının Toplam Nüfusa Oranı


   %67,2


   Yüksek Öğretimdeki Toplam Öğrenci Sayısı

   Erkek Öğrenci

   Kız Öğrenci


   169 000

   77 740


   91 260

   Hastane Sayısı

   29 224

   Devlet hastaneleri

   502

   Belediye hastaneleri   27 372

   Özel hastaneler

   1 351


   İletişim ve Elektronik Aletlere Sahip Olma

   Telefon Sabit Hat :

   Telefon Mobil Hat :

   Geniş Ekran Televizyon Sahipliği Oranı :

   Dijital Kamera

   Diz Üstü Bilgisayar :

   Broadband İnternet:

   Mobil İnternet Telefon

   Akıllı Telefon Kullanım oranı

   1430


   8.9 milyon

   %63


   %71

   %67


   %89

   %37


   % 42   Gelen Turist Sayısı


   7.3 milyon


   Giden Turist Sayısı


   4.3 milyon


   Turizm Geliri (Milyar €)

   Turizm Gideri (Milyar €)   3.9

   3.4


   Karayolu Uzunluğu

   78 162 km

   Demiryolu Uzunluğu

   5 919 km  Kaynak: Statistics Finland, Bank of Finland, Natinal Board of Customs, Finnish Tourist Board
  2.3. Ekonomik Göstergeler  GSMH (milyar $) Cari Fiyatlarla


  270,6

  GSMH (milyar $) SAGP Göre


  196,7

  Reel GSMH Artış Oranı (%)


  2,7

  Kişi Başı GSMH


  38 300 (€)

  Enflasyon Oranı (Mayıs 2012)


  % 3,1

  Çalışan Kişi Sayısı (Nisan 2012)


  2 682 000

  İşsiz Sayısı (Nisan 2012)


  226 200

  İşsiz Sayısı (Nisan 2012) (Kadın)

  (Erkek)


  137 000

  89 000


  İşsizlik Oranı (%)(Nisan 2012)

  % 8,4

  Finlandiya’nın Yurt Dışı Yatırımları


  107,3 (Milyar €)

  Finlandiya’daki Yabancı Yatırımlar


  102,5(Milyar)

  Dış Ticaret (1000 €)
  İhracat

  56 651

  İthalat

  60269

  Denge

  -3,654

  Türkiye ile Ticaret ( 1.000 €)

  İhracat

  1296 727

  İthalat

  353 265

  Denge

  -943 461

  Ülke Toplamı İçinde Türkiye’nin Payı (%)
  İhracat

  1,6

  İthalat

  0,44

  Borç Stokları (milyar €)

  87,2

  İç Borç Stoku (milyar €)

  64,3

  1. Kaynak: Statistics Finland, Bank of Finland, Natinal Board of Customs.


  3. FİNLANDİYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

  3.1. Ülkenin Kısa Tarihçesi
  Finlandiya tarihi günümüzde Finlandiya Cumhuriyeti'nin sınırları içinde kalan bölgelerin tarih öncesi zamanlardan günümüze kadar süregelen tarihidir. Buzul Çağı’nın ardından, bundan yaklaşık 10 000 yıl önce Ural Dağları ile Volga Nehri arasında yer alan bölgelerden gelerek şu anda Finlandiya’yı oluşturan topraklara göç ettmişlerdir Bazı kaynaklara göre ise, Fin halkının genetik yapısının Batı Avrupa German ve Baltık halklarına daha yakın olduğunu vurgulamaktadır.
  Finlandiya, Orta Çağ’dan başlayarak 1800’lü yılların başlarına varıncaya değin 600 yıldan fazla bir süre İsveç egemenliği altında kalmıştır. Finlandiya 1155 tarihinde İsveç Krallığına dahil edilmiştir. İsveç hakimiyeti süresince (1809 tarihine kadar süren dönemde), Finlandiya’da batı tarzında yargı, kamu idaresi, siyasi sistem ve sosyal hizmetler alanlarında sağlam kuruluşların temelleri atılmıştır. Söz konusu süre boyunca, İsveç ve Rusya, bölgeye egemen olma sorunu nedeniyle Finlandiya topraklarında çoğunlukla silahlı olmak olmak üzere güç savaşı sürdürmüşlerdir. 1323 yılında yapılan Pähkinäsaari Barışı’na göre, günümüzdeki Batı ve Güney Finlandiya topraklarının İsveç’in, Doğu Finlandiya topraklarının da Rusya’nın egemenliğine verilmesi yolunda anlaşmaya varılmıştır.
  Daha sonraları, 1500’lü ve 1600’lü yıllarda başgösteren savaşlar sonucunda, İsveç egemenliği altında bulunan Finlandiya toprakları belirgin bir ölçüde genişlemiştir. Ancak, 1700’lü yıllarda giriştiği savaşlarda İsveç, egemenliği altında tuttuğu toprakları yitirmiş, ve sonunda 1809 yılında Finlandiya topraklarının tümü Rusya egemenliğine geçmiştir.
  Rusya egemenliği altındaki Finlandiya özerk bir bölge niteliğini taşımıştır; kendi yönetimi üzerinde söz hakkına sahip bir büyük dükalık konumunu kazanmıştır. Bu büyük dükalığın yönetiminden Finlandiya özerk yönetimi yani Finlandiya Senatosu sorumlu olurken, Büyük Dükalık görevini Rus Çarının kendisi yürütmüştür. Rusya egemenliği sırasında Finlandiya kendi para birimine de kavuşmuş ve Rus Çarlık Ordusu’nda ayrı bir Fin birliği uzun süre görev yapmıştır.
  Finlandiya kendi hukuk sistemini, gelişen ulusal ekonomisini ve ordu birimlerini korumuştur. 1865 tarihinde Finlandiya kendi para birimi olan Markka’yı çıkarmıştır. Parlamenter bir hükümet sistemi ile hukukun üstünlüğüne dayalı bir hükümet geliştirmiştir. Böylece Bağımsız Finlandiya yolunda önemli bir adım atılmıştır.
  Finler, özerk yönetim statülerini kendi ülkelerinin çıkarlarını gözetip ilerleme amacıyla son derece ustaca kullanmayı bilmişlerdir. Fin dili, Fin kültürü ve Finlandiya geçim dünyası Rusya egemenliği altında kalınan süre içinde önemli bir biçimde güçlenerek gelişim göstermiştir. 1900’lü yılların başında Finlerle Rusya yöneticileri arasındaki ilişkileri, Rusya Çarlığı’nın başlattığı ve de Finlerin kabullenmediği ‘Ruslaştırma’ politikası gerginleştirmiştir. usya’da gerçekleşen Ekim Devriminin ardından, Finlandiya parlamentosu 6 Aralık 1917 tarihinde bağımsızlığını ilân etmiş, ve bu bağımsızlık ilânı, Finlandiya’nın Rusya egemenliğinden bütünüyle kopuşu anlamına gelmiştir.
  1918 yılının başında Finlandiya acı bir içsavaşa tanık olmuştur; işçi sınıfını savunan ‘Kızıllar’la, kentsoyluları ve küçük çiftçileri temsil eden ‘Beyazlar’ birbirlerine karşı savaşmışlardır. Savaş, 1918’de ‘Kızıllar’ın yenilgisiyle sonuçlanmıştır.
  Bağımsız Finlandiya, kral ve çarın yerine, cumhurbaşkanı altı yılda bir halk tarafından seçilen ve yasaları yine halkın seçtiği parlemento tarafından düzenlenen cumhuriyet yönetimini, yönetim biçimi olarak benimsemiştir. Komşu devletler ve batı ulusları tarafından da tanınma süreci hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Fransız sistemine benzeyen Finlandiya Anayasası, 17 Temmuz 1919 tarihinde kabul edilmiştir.
  Sovyetler Birliğinin Finlandiya’ya 1939’da düzenlediği saldırının ardından, tarafsız Finlandiya bir anda II. Dünya Savaşı'nın içine çekilmiştir. Finlandiya 1939-1940 ve 1941-1944 yılları arasında Sovyetler Birliği ve 1944-1945 yılları arasında Almanya ile savaşmıştır. Savaşın sonunda Finlandiya topraklarının %10’u ile 100,000 insan kaybetmiştir. Bu sonuç ile zamanında dört milyon nüfusa sahip olan ulus çok ağır bir bedel ödemiştir.
  Sovyetler Birliği 30.11.1939 tarihinde Finlandiya’ya saldırmış, böylece iki ülke arasında ‘Kış Savaşı’ başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Finlandiya, Sovyetler Birliği’ne karşı iki ayrı savaşta savaşmıştır; 1939-1940 yıllarındaki ‘Kış Savaşı’nı, 1941-1944 yılları arasında süren ‘Devam Savaşı’ izlemiştir.
  Savaşların sonucu olarak Finlandiya, hem Karelya’yı, hem de başka bölgeleri yitirmiş, bu gölgeler Sovyetler Birliği egemenliğine geçmiştir. Bu bölgelerde yaşayan 430 000 Fin, kendi topraklarından ayrılıp sığınmacı konumuna düşmüştür. Bu sığınmacı göçmenler, savaşlar sonrasında geriye kalan Finlandiya topraklarına yerleştirilmişlerdir. Lapland büyük oranda tahrip edilmiş ve yeniden yapılandırmak zorunda kalınmıştır. Sovyetler Birliği ile yapılan barış antlaşması Finlandiya’nın zamanında birçok ekonomi uzmanının imkânsız gördüğü oranlarda savaş tazminatı ödemesine neden olmuştur.Bununla birlikte, İkinci Dünya Savaşı sırasında Finlandiya’nın hiçbir biçimde işgal edilmemiş ve toprak yitimlerine karşın bağımsız bir ülke statüsünü korumuş olması son derece önemli bir noktadır.
  1947 Paris Antlaşması çerçevesinde, Finlandiya Sovyetler Birliğine savaş tazminatı ödemek ve belli bir toprak parçasını bırakmak zorunda kalmıştır. Finlandiya’nın iyi bir ekonomik yönetime sahip olmasından gelen ünü, I inci ve II. Dünya Savaşları arasındaki dönemde yabancı borçlarını ödemesine ve II. Dünya Savaşının ardından Marshall yardımı almadan yeniden yapılanmasına dayanmaktadır.
  Finlandiya, 1948 Paris Anlaşması takiben Sovyetler Birliği’ne komşu coğrafi konumunu dikkate alarak batı tipi demokrasi modeli ile birlikte askeri tarafsızlık politikası izlemektedir.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


      Ana sayfa


  2013 yili finlandiya ülke raporu finlandiYA’nin genel ekonomik durumu ve tüRKİye ile ekonomiK/Tİcari İLİŞKİleri

  Indir 1.65 Mb.