bilgiz.org

2. web tabanli personel takiP Özellikleri

 • 3. SANAL SUNUCU TEKNİK ÖZELLİKLERİ (2 ADET)
 • Ana Bellek
 • Disk Birimleri
 • İşletim Sistemi • Tarih30.09.2017
  Büyüklüğü29.15 Kb.
  TipiYazı

  Indir 29.15 Kb.


  1.İŞİN KAPSAMI

  1.1 24 Ay süreyle personel takip cihazlarına uyumlu çağın teknolojisine uygun olarak mevcut tesislerin en verimli şekilde web tabanlı personel takip programı kapsamaktadır.


  2.WEB TABANLI PERSONEL TAKİP ÖZELLİKLERİ

   1. Yazılım web tabanlı bir yazlım olmalı, ağdan erişecek bilgisayarlara herhangi bir özel program yüklenmemelidir. Internet Explorer, Chrome, Safari, Mozilla gibi her türlü internet tarayıcı ile çalışabilmelidir.

   2. Yazılıma mobil cihazlardan da erişim imkanı olmalıdır, bu amaçla yazılım Android, IOS ve Windows Mobile ortamlarında da çalışabilmelidir.

   3. Yazılım içerisinde veri kısıtlaması ve sınırlaması olmamalı, sınırsız sayıda personel, bölge, birim, vardiya, izin tipi vb. alanlar tanımlanabilmelidir.

   4. Programda personellerin izin bilgi girişini tek tek ve de toplu olarak yapılabilmelidir.

   5. Veritabanı, idarenin belirlediği zaman diliminde otomatik olarak ya da manuel olarak yedeklenebilir olmalıdır.

   6. Teklif edilecek yazılımın personel takip programını içeren ISO-9001 belgesi ihale dosyasına eklenecektir.

   7. Firma ISO-27001 Belgesine sahip olmalıdır. Belge dosya ekinde sunulmalıdır.

   8. Yazılıma e-imza ile giriş yapılabilmeli ve önem arz eden evraklar e-imza ile imzalanabilmelidir.

   9. Sistem, gerektiğinde mevcut otomasyon yazılımı ve diğer ürünler için web servisler üzerinden, rest mimarisine uygun çıktılar üretebilmelidir.

   10. Yazılım üzerinden silinmediği sürece işten ayrılan personel dahil tüm geçmiş verilere ulaşılabilmeli.

   11. Yazılım kullanım kolaylığı ön planda tutulmuş olup, kullanıcı hatalarına karşı yazılımsal tedbirler alınmış olmalıdır.

   12. Programı birden fazla kişi aynı anda kullanabilmelidir.

   13. Yapılan işlemler arasında kullanıcıyı yönlendirecek yardım menüsü bulunmalıdır.

   14. Yeni bir kullanıcı tanımlandığında bu tanımlama merkezden, idarenin dağınık birimlerindeki bütün bihalara otomatik eklenmelidir. Kullanıcı istediği yerden kartını okutup giriş çıkış işlemi tanımını yapabilmelidir.

   15. Yazılım, aynı kartlar ile ileride oluşturulması düşünüldüğünde otopark, yemekhane vb. Sistemlerde çalıştırılabilecek altyapıya sahip olmalıdır.

   16. Gerektiğinde word, excell, pdf gibi çıktılar üretebilmesi ve bu çıktılar üzerinde yapılan değişiklikleri import ederek sistem verilerinde güncelleme sağlanabilmesi

   17. Yazılımın güvenlik seviyeleri olacaktır. Kullanıcılar içi farklı yetkiler tanımlanabilecektir.

   18. Pdks yazılımı, çok kullanıcılı olmalı ve her kullanıcı için ayrı yetkilere sahip şifreleme sistemi oluştutulabilmelidir.

   19. İçerik üzerinde yapılan tüm işlemler log'lanarak kaydedilmeli ve gerektiğinde raporlanarak incelenebilmelidir

   20. Oluşturulacak rapordaki sütunlar manuel belirlenerek, istenilen raporlama alınabilmelidir sağlanmalıdır.

   21. Grafiksel İK raporları ile kurumumuzun aylık ya da yıllık bazda personel ödemeleri istatistiğini çıkarabilmelidir.

   22. Belli kriterler belirleyip bunların oluşması durumunda personele veya yöneticilere otomatik e-posta veya sms gönderebilmelidir.

   23. Kaydı yapılan e-posta adreslerine, günlük istenilen rapoları e-posta atabilmelidir.

   24. Giriş çıkış bilgilerini görüntüleme ve yetkili kullanıcılar tarafından düzeltme imkanı olabilir ve yapılan düzeltmeler rapor olarak verilebilmelidir.

   25. PDKS sistemi idarenin belirlemiş olduğu ana merkezden yönetilebilir olmalıdır. İdarenin dağınık birimlerindeki personel giriş çıkışları ana merkezde toplanmalı ilgili raporlar kolayca merkezden alınabilmelidir.

   26. İşe geliş gidiş saat ihlalleri ile ilgili olarak personelin kedisine veya amirine bilgilendirme e-postaları gönderilebilmelidir.

   27. İstenilen yetkiler tanımlarak istenilen birimler otomatik giriş çıkış bilgileri mail yoluyla gönderilebilmelidir.

   28. Yazılım üzerinde gece zammı ve erken gelme mesaisi gibi mesailer tanımlanabilmelidir.

   29. PDKS yazılımı, plan takvimi ile çalışma şeklini aya göre değiştirebilmeli, resmi tatil takviminin önceden planlanabilmesi mümkün olmalıdır.

   30. Telafi çalışması yaptırabilmeli mesai ödemelerini telafi izinleri ile denkleştirebilmelidir.

   31. Gelişmiş sicil yönetim özelliği ile personellerin gerekli tüm bilgiler kayıt altına alınabilmeli ve online olarak raporlanabilmelidir.

   32. Sicil işlemlerinde; Kimlik,sigorta,meslek grubu,özürlülük,eski hükümlülük,terör mağduru,banka hesabı,askerlik,personel servisi,maaş bilgileri,cari hareketler,ödül&ceza,eğitim&sertifikalar,kurum içi eğitimler,aile bilgileri,iletişim bilgileri,nitelik bilgileri,deneyim&referans,üyelikler,izin belgeleri,kart bilgileri gibi özellikler olmalı ve online olarak yönetilebilmelidir.

   33. Personel performans hedefleri ve takibi yapılabilmelidir.

   34. Yıllık izinlerinizi işe giriş tarihine göre veya manuel belirteceğimiz hak edişlerden düşerek kullanılan ve kalan yıllık izin raporları alınabilir olmalıdır.

   35. Yazılım üzerinde değişken vardiya programları oluşturulabilmeli. Değişken vardiyaları program otomatik olarak yakalayabilmelidir.

   36. Cihaz kullanımını unutan personelin giriş-çıkış hareketlerine yazılım üzerinden manuel müdahale yapılabilmelidir.

   37. Kullanıcı yetkilendirmeleri şube veya birim bazlı da yapılabilmelidir.

   38. Kullanıcı yetkilendirmeleri sonucu hangi personellin ne işlem yaptığı takip edilebilir olmalıdır.

   39. Kullanıcı yetkilendirmelerinde kullanıcılara özel menülere giriş veya menülerde müdahale yetkisi tanımlanabilir.

   40. Departmanlara bölümlere özel kısıtlamalar yapılabilir. Böylece her Departman amiri sadece kendi personellerinin Giriş / Çıkış hareketlerini görebilmelidir.

   41. Rapor dizaynları ile kullanıcı kendisine özel raporlar tasarlayabilmelidir.

   42. İstenildiği kadar izin tanımlaması yapılabilmelidir. (Doğum İzni, Görevli, Yıllık İzin )

   43. Tanımlanmış olan izinlerin puantaj değerlerini çıkartabilir ve kimlerin hangi günlerde ve saatlerde izin kullandıklarının raporu alınabilmelidir.

   44. Resmi ve taslak puantajların, işletmelerin koşullarına uygun şekilde ayrı ayrı raporlar olarak alınabilmesi sağlanmalıdır.

   45. Personeller giriş veya çıkışlarını eksik yapması durumunda kullanıcı giriş veya çıkış hareketini değiştirebilir veya ekleyebilir ancak kullanıcı tarafından yapılan hareket işaretlenebilir.

   46. Web PDKS programında geç erken devamsız gibi renklendirmeler yapılabilmelidir.

   47. Giriş çıkış listelerinde geç gelenler, Erken çıkanlar, devamsızlar vb. raporlamalar alınabilmelidir.

   48. Personel Giriş çıkış hareketleri kişi bazlı veya genel bazlı alınabilmeli

   49. Web PDKS de takvim uygulaması olmalı Resmi ve dini tatil tanımlamaları önceden yapılabilmelidir.

   50. Aylık puantaj sonucu toplam yapılan çalışma saatleri ve ücretler alınabilmelidir.

   51. Geçici görevli personelin giriş ve çıkış yaptıkları bölgeler kayıt altına alınabilecek ve bu personellerin yetkilendirilmeleri sistem üzerinden yapılabilecek yapıda olmalıdır

   52. Fazla Mesai Onaylaması yapıldıktan sonra Onaylanan ve onaylanmayan Mesailerin Raporu Alınabilmelidir.

   53. Serbest çalışma sistemine bağlı aylık saat üzerinden maaş hesabı yapılabilmelidir.

   54. Esnek parametre yapısı ile her türlü çalışma varyasyonunu uygulamak mümkün olmalıdır.

   55. Otomatik vardiya yakalama ve değişken gün dönüm saati özelliği ile tek terminalle giriş ve çıkış hareketlerinin doğru alanlara yazdırmak mümkün olmalıdır.

   56. Web tabanlı programın tüm arayüz ve menüleri türkçe olacaktır.

   57. Giriş-çıkış hareketlerine elle yapılan müdahaleleri yönetici onayına sunabilir bu sayede kontrolsüz müdahalenin engellenmesi sağlanabilmelidir.

   58. Eğitim planlaması yapılabilmeli ve online olarak yönetimi sağlanabilmelidir.

   59. Personel özgeçmişi oluşturulabilmeli ve yönetilebilmelidir.

   60. Veri Tabanı mysql üzerinde çalışmalıdır.

   61. Yazılım üzerinden bütün cihazların durumu görüntülenebilir olamalıdır.

   62. Veri Tabanı şartnamede belirten sunucuda olacak ve yüksek performanslı içerik dağıtım elde edilmesi sağlanacaktır.

   63. Yazılım ayrı ayrı lokasyonlarla entegrasyon yapılabilmelidir.  3. SANAL SUNUCU TEKNİK ÖZELLİKLERİ (2 ADET)


  3.1 Teklif edilen sunucu rack olmalıdır.

  3.2 Sunucu hızlı veri transferi ve yedekleme yapabilmedir.

  Sunucu depolama cihazlarının paylaşımına ve kullanımının,kapasitesinin artmasına fiziksel müdahalede bulunmadan olanak sağlayacaktır.

  Sunucu bakımları yükleniciye ait olacaktır.

  İşlemciMerkezi işlem birimi 64 bit mimaride olmalıdır.

  Her bir işlemci en az 2.6 GHz hızında olacaktır. L3 cache seviyesi en az 35 MB olacaktır.

  32 bit ve 64 bit uygulamaların çalışmalarına imkân vermelidir.

  Ana Bellek

   1. Her bir sunucuda en az 8 GB bellek bulunmalıdır.

   2. Bellek birimleri en az DDR4 2133 MHz olacaktır.

   3. Sistemin toplam bellek kapasitesi en az 1 TB'a kadar artırılabilmelidir.

   4. Bellek, okuma/yazma koruma özelliklerine sahip olmalıdır. Teklif edilecek bellek birimleri firmanın sağladığı en yüksek koruma özelliklerine(Chipkill, ECC,Online Spare vb...) sahip olacaktır.
  Disk Birimleri

   1. Sistem üzerinde dâhili olarak en az 10000 rpm hızında her biri en az 600GB SAS ara yüzünü kullanan disk birimi bulunmalıdır.

   2. Diskler RAID1 olarak biçimlenecektir.

   3. Sunucu üzerindeki diskler hot-swap/plug özellikte olmalıdır.

   4. Veri depolama sistemi birbirini donanımsal hatalara karşı yedekleyen ve aktif/aktif çalışan en az 2 kontrol ünitesi bulunacaktır. Kontrol ünitesinin birinin arızası durumunda hizmet kesintisi ve veri kaybı yaşanmamalıdır.
  İşletim Sistemi:

   1. Teklif edilen sunucu Red Hat Linux, Suse Linux,Ubuntu,Windows 2008R2/2012R2, VMware ESXi işletim sistemlerini desteklemelidir.

   2. Sistem uzaktan açılıp kapatılabilmelidir


  6.MONTAJ

  6.1 Montaj işlemlerinde kullanılacak data,kanallar ve enerji kabloları idareye ait olacak olup kanalların yapımında ve kabloların çekilmesinde yüklenici tarafından teknik bilgi verilecektir. Cihazları yüklenici firma takacak ve yazılımla uyumla çalışmasını sağlayacaktır.
  7.GARANTİ

   1. Donanımların garantisi süresi en az 2 yıl, yazılımların garanti süresi 1 yıldır. Yedek parça temini en az 5 yıl olmalıdır.


  8.BAKIM İŞLEMLERİ
  8.1 Bakım sözleşmesi garanti süresi dolmadan 15 gün önce yüklenici ve idare tarafından karşılıklı mutabakat suretiyle sözleşme imzalanacaktır.

  9.EĞİTİM

   1. Yüklenici idare tarafından belirlenecek kişilere 2 gün süre ile toplantı salonunda eğitim verecektir. Bu eğitimler ücretsiz olmalıdır.

   2. Eğer verilen eğitim yeterli olmaz ise idare 1 gün süre ile eğitimin tekrarlanmasını isteyebilir.

   3. Kullanıcılar programı kullanabilir duruma geldiğinde sertifika verilmelidir.


  10. TESLİMAT

   1. Ürünleri tamamı kurumun fatura adresine kullanılmamış yeni ürün olarak teslim edilecektir.

   2. İşin teslim süresi sözleşmenin imzalanmasına müteakip 25 iş günüdür.

   3. Yüklenici sebebini idareye yazılı olarak bildirerek ve onay olarak ek süre talep edebilir.


  11. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

  6.1 Yüklenici firma bu şartname kapsamında gizlilik arz eden şifreler, IP'ler, kullanıcı v.b. bilgileri üçüncü şahıslara vermeyecek ve onlarla paylaşmayacaktır.  6.2 YÜKLENİCİ işe başlamadan önce İDARE’nin verdiği gizlilik sözleşmesini imzalayacaktır.


      Ana sayfa


  2. web tabanli personel takiP Özellikleri

  Indir 29.15 Kb.