bilgiz.org

2 Eylül 2003 tarihinde Müsteşarlığımız toplantı salonunda dugm genel Müdürü Sn

 • Türk Bayraklı gemilerde ve liman tesislerimizde
 • Türk Sahil Radyo
 • DAĞITIM : BİLGİ • Tarih28.12.2017
  Büyüklüğü9.05 Kb.

  Indir 9.05 Kb.

  T.C.

  BAŞBAKANLIK

  DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

  Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü
  SAYI : B.02.1.DNM/0.06.02.SGD-12/ ANKARA

  KONU : ISPS Kod Güvenlik Seviyeleri

  1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girecek olan Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kod’u (ISPS Code) kapsamında, SOLAS Bölüm 11-2 Kural 3 ve ISPS Kod Bölüm A Kural 4.1 gereği taraf devletler ISPS Kod’a tabi kendi bayraklarını taşıyan gemiler ile liman tesislerinin güvenlik seviyelerini belirleyerek ilgililere bildirecekler, yine güvenlik seviyelerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişiklikleri ilgililere ivedilikle ulaştıracaklardır.


  Bu kapsamda, ISPS Kod’a tabi Türk Bayraklı gemilerde ve liman tesislerimizde 1 Temmuz 2004 tarihi itibariyle güvenlik seviyeleri 1 (bir) olarak belirlenmiştir. Söz konusu güvenlik seviyelerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, bu değişiklikler Türk bayraklı gemilere yönelik ise doğrudan bu gemilere, eğer liman tesislerimize yönelik ise hem liman tesislerimize hem de bu liman tesislerine gelen gemilere ivedi olarak Bölge Müdürlüklerimiz, Liman Başkanlıklarımız, DTO’lar ve acenteler üzerinden ulaştırılacaktır.
  Ayrıca, ülkemiz kıyılarında seyreden ve limanlarımıza gelen gemilere karasularımızdaki ve ISPS Kod’a tabi liman tesislerimizdeki güvenlik seviyelerinin bildirilmesi ile ilgili olarak Türk Sahil Radyo kullanılacak olup, güvenlik seviyeleri Türk Sahil Radyo üzerinden, metnin şekli Müsteşarlığımızca belirlenerek Türk Sahil Radyoya iletilmek üzere, yazılı (NAVTEX) ve sözlü (VHF) olarak yayınlanmasına 1 Temmuz 2004 tarihi öncesinde başlanılacaktır. Kıyılarımızda seyreden ve limanlarımıza gelen gemiler, yine ISPS Kod’a tabi liman tesislerimizin irtibat detayları gibi konularda Türk Sahil Radyo’dan bilgi alabilecek olup, ayrıca, bu bilgilere Bölge Müdürlükleri, Liman Başkanlıkları, Deniz Ticaret Odaları ve acenteler üzerinden de ulaşabileceklerdir.

  Yine, güvenlik seviyelerinin ilgililere ivedi olarak ulaştırılabilmesini ve ilgililerin liman tesislerimizin irtibat detaylarına ulaşabilmelerini teminen Müsteşarlığımızın ve DTO’ların internet sayfaları ile Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) web sayfası (www.imo.org ) üzerinden Maritime Security / ISPS Database menüsünden de yayın yapılacaktır.


  Bu itibarla, Türk Bayraklı gemilerde ve liman tesislerimizde 1 Temmuz 2004 tarihi itibariyle güvenlik seviyelerinin 1 (bir) olarak belirlendiği, güvenlik seviyelerindeki değişiklikler ile ISPS Kod’a tabi liman tesislerimizin irtibat detaylarının yukarıda belirtildiği şekilde yayınlanacağı konusunda başta acenteler, liman tesisleri ve Türk bayraklı gemiler olmak üzere ilgililerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

  Ali KURUMAHMUT

  Müsteşar a.

  Deniz Ulaştırması

  Genel Müdürü

  DAĞITIM : BİLGİ:

  Bölge Müdürlükleri T.T.A.Ş. Gn. Md.(Telsiz İşletme Müdürlüğü)  İMEAK DTO

  Mersin DTO


      Ana sayfa


  2 Eylül 2003 tarihinde Müsteşarlığımız toplantı salonunda dugm genel Müdürü Sn

  Indir 9.05 Kb.