bilgiz.org

1960'lı yılların başında, Amerikan Telefon ve Telgraf Şirketi (AT&T), ileri tasarımlı birkaç güçlü uydunun, at&T uzak mesafe I

 • TABLO 20-1 MEVCUT UYDU İLETİŞİM SİSTEMLERİ
 • YÖRÜNGESEL PATERNLER • Sayfa2/7
  Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü272.1 Kb.
  TipiYazı

  Indir 272.1 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

  SENKRON UYDULAR


  Senkron uydular, yörüngede, Yeryüzü’nün açısal hızına eşit bir açısal hızla dairesel bir patern izleyerek dönen uydulardır. Dolayısıyla, senkron uydular Yeryüzü ndeki belli bir noktaya göre sabit bir konumda kalırlar. Bu uyduların bariz bir avantajı, kendi gölgelen dahilindeki bütün yer istasyonları tarafından devamlı (% 100’lük bir süre) kullanılabilir olmalarıdır. Bir uydunun gölgesi, bu uyduya bir görüş hattı olan ve uydunun antenlerinin yayılım paterni dahilinde yer alan bütün yer istasyonlarını içerir. Bu uyduların bariz bir dezavantajı, kendilerini sabit bir yörüngede tutacak gelişkin ve ağır, tepkili aygıtlar gerektirmeleridir. Senkron bir uydunun yörüngesel süresi 24 saat olup, Yeryüzü’nünki ile aynıdır.

  Şubat 1963’de fırlatılan Syncom I, senkron bir uyduyu yörüngeye yerleştirme yo­lunda gösterilmiş ilk çabaydı. Syncom I, yörüngeye yerleşme esnasında kayboldu. Syncom II Şubat 1963’te, Syncom III de Ağustos 1964’te başarılı bir biçimde fırlatıldı. Syncom III uydusu, 1964 Olimpiyat Oyunlarını Tokyo’dan yayınlamada kullanıldı. Syncom projeleri, iletişimde senkron uyduların kullanılabileceğini kanıtlamıştır.

  Syncom projelerinden bu yana, birçok ülke ve özel kuruluş başarılı bir biçimde uydular fırlattılar; bu uydular, halen gerek ulusal gerekse bölgesel ve uluslararası yerküresel iletişimi sağlamada kullanılmaktadır. Bugün dünyada çalışır halde olan 80’in üzerinde uydu iletişim sistemi bulunmaktadır. Bu uydular dünya çapında sabit ortak taşıyıcılı telefon ve veri devreleri; noktadan noktaya kablolu televizyon (CATV); ağ televizyon dağılımı; müzik yayını; mobil telefon hizmeti ve şirketler, devlet daireleri ve askeri uygulamalar için özel ağlar sağlamaktadır. Intel sat (Ulus­lararası Telekomünikasyon Uydu Organizasyonu) adıyla bilinen bir ulusararası ticari uydu ağının mülkiyeti, 100’dcn fazla ülkenin elindedir ve ağ bu ülkelerin oluşturduğu bir konsorsiyum aracılığıyla yönetilmektedir. Intelsat, her ülkede o ülkenin atadığı iletişim kurumları tarafından idare edilir. Intelsat ağı üye ülkelerine yüksek nitelikli, güvenilir hizmet sağlamakladır. Tablo 20-1’de, günümüzde mevcut uluslararası ve ulusal uydu sistemlerinin kısmi bir listesiyle bunların başlıca yükleri verilmiştir.

  TABLO 20-1 MEVCUT UYDU İLETİŞİM SİSTEMLERİ


  Karakteristik Sistem
  Westar

  Intelsat V

  SBS

  Fleet-

  satcom


  Anik D

  Operatör

  Western

  Union


  Telegraph

  Intelsat

  Uydu İş

  Sistemleri  A.B.D.

  Savunma


  Bakanlığı

  Telsat

  Kanada


  Frenakns bandı

  C

  C ve Ku

  Ku

  UHF, X

  C, Ku

  Kapsam alanı

  Consus

  Yerküresel,

  bölgesel,

  noktasal


  Consus

  Yerküresel

  Kanada,

  A.B.D.’nin

  kuzeyi


  Transponder sayısı

  12

  21

  10

  12

  24

  Transponder BW (MHz)

  36

  36-37

  43

  0.005-0.5

  36

  EIRP (dBw)

  33

  23.5-29

  40-43.7

  26-28

  36

  Çoklu

  erişim


  FDMA,

  TDMA


  FDMA,

  TDMA,


  yeniden, kullanım

  TDMA

  FDMA

  FDMA

  Modülasyon

  FM, OPSK

  FDM/FM,

  QPSK


  scpc

  QPSK

  FM, QPSK

  FDM, FM,

  FM/TDV,


  Hizmet

  Sabit

  tele,


  TTY

  Sabit

  tele,


  TVD

  Sabit

  tele,


  TVD

  Mobil

  askeri


  Sabit

  tele


  C-bandı: 3.4-6.425 GHz

  Ku-bandı: 10.95-14.5 GHz

  X-bandı: 7.25-8.4 GHz

  TTY teletype

  TVD TV dağılımı

  FDMA frekans bölmeli çoklu erişim

  TDMA zaman bölmeli çoklu erişim

  Consus kıtasal Birleşik Devletler


  YÖRÜNGESEL PATERNLER


  Bir kez fırlatıldıktan sonra bir uydu yörüngesinde kalmaktadır, çünkü yeryüzü çev­resindeki dönüşünün neden olduğu merkezkaç kuvveti, yeryüzünün çekim gücü tarafından dengelenmektedir. Uydu dünyaya ne kadar yakın dönüyorsa, yerçekimi gücü ve uyduyu yeryüzünün çekim gücüne kapılmaktan korumak için gereken hız o kadar fazla olur. Yerküreye yakın (160 ile 480 kilometre arası yükseklikte) dönen alçak yükseklikteki uydular, saatte yaklaşık 28.000 kilometre hızla ilerlerler. Uydunun bu hızla bütün dünyanın çevresini dolaşması, yaklaşık 1saat sürer. Dolayısıyla, uydunun belli bir yer istasyonunun görüş hattında bulunduğu süre yörünge basma yalnızca saat ya da daha azdır. Orta yükseklikteki uyduların (9500 kilometre 19.000 kilometre arası yükseldikte) dönme peryodları, 5 saat ile 12 saat arasıdır ve bu uydular, bir istasyonun görüş hattında yörünge başına 2 saat ile 4 saat arası kalırlar. Yüksek yükseklikteki senkron uydular (30.000 kilometre ile 40.000 kilometre arası yükseklikte), saatte yaklaşık 11,000 kilometre hızla dönerler ve 24 saatlik bir dönme peryoduna sahiptirler, bu da dünyanın dönme peryodu ile tam olarak aynıdır. Sonuç olarak, bu uydular belli bir yer istasyonuna göre sabit kalırlar ve 24 saat boyunca kullanılabilmeleri mümkün olur. Şekil 20-2, alçak, orta ve yüksek yükseklikteki uydu yörüngelerini göstermektedir. Ayni uzaklıkta yerleştirilmiş, yüksek yükseklikli, dünya çevresinde ekvatorun üstünde dönen üç senkron uydunun, kuzey ve güney kutuplanılın insan yerleşimi olmayan alanları dı­şında bütün yeryüzünü kapsadığı görülebilir.  Şekil 20-2 Uydu yörüngeleri: (a) alçak yükseklik (dairesel yörünge. (160-480) kilometre); (b) orta yükseklik (eliptik yörünge, 9500-19.000 kilometre); (c) yüksek yükseklik (senkron yörünge, 30,000-40,000 kilometre).

  Şekil 20-3, dünyanın çevresinde dönerken bir uydunun izleyebileceği üç yolu göstermektedir. Uydu ekvatorun üstündeki bir yörüngede döndüğünde, buna ekvator yörüngesi denir. Uydu, kuzey ve güney kutuplarının üstündeki bir yörüngede döndüğünde, buna kutup yörüngesi denir. Bu yörüngeler dışındaki tüm yörüngelere, eğimli yörünge denir.

  Dikkati çeken ilginç bir nokta, kutup yörüngesindeki tek bir uydunun dünya yüzeyinin % 100’ünü kapsayabilmesidir. Uydu, dünya çevresinde boylamasına bir yö­rüngede; dünya ise enlemesine bir eksen üzerinde döner. Dolayısıyla, uydunun yayılım paterni dünyanın çevresinde diyagonal bir spiral şeklindedir. Sonuç olarak, yeryüzündeki her nokta günde iki kez uydunun yayılım paterni içine girer.  ŞEKİL 20-3 Uydu yörüngeleri.

  1   2   3   4   5   6   7


      Ana sayfa


  1960'lı yılların başında, Amerikan Telefon ve Telgraf Şirketi (AT&T), ileri tasarımlı birkaç güçlü uydunun, at&T uzak mesafe I

  Indir 272.1 Kb.