bilgiz.org

16 pf (Tutum ilgi)

 • ŞEHİTKAMİL HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ • Tarih30.12.2017
  Büyüklüğü109.07 Kb.

  Indir 109.07 Kb.
  16 PF (Tutum ilgi)

  Bu bölümde sizin tutumlarınızı ve ilgilerinizi gösterecek bazı sorular vardır. Herkesin kendi görüşleri kendine ait olduğu için verilen cevaplarda “doğru” ve “yanlış” diye bir ayrım söz konusu değildir. Elde edilecek test sonuçlarının size en yararlı yolu gösterebilmesi için, soruları tam ve doğru olarak cevaplamanız gerekecektir.

  Teste başlamadan önce sorulacak bir sorunuz olmadığını anlamanız için, ilk önce aşağıda örnek olarak verilen dört soruyu cevaplandırınız.

  Her soru için mümkün olan üç cevap vardır. Soruları bu kitaptan okuyacaksınız ve cevaplarınızı cevap kağıdı üzerinde her soru üzerinde her soru numarasının karşısına, seçtiğiniz cevap “a” şıkkı ise “a”, “b” şıkkı ise “c” yi X ile işaretleyeceksiniz.


  ÖRNEKLER:

  1. Takım halinde oynanan oyunları izlemeyi severim.

  a) Evet b) ara sıra c) hayır

  2. Para mutluluk getirebilir.

  a) evet (doğru) b) ikisi arası c) hayır (yanlış)

  3. Tercih ettiğim insanlar;

  a) Çekingen, ağırbaşlı b) ikisi arası olan c) çabuk arkadaş olabilen

  4. “Yetişkin” ile “çocuk” arasında bir ilişki vardır. “Kedi” ile aşağıdakilerden hangisi arasında aynı tür ilişki vardır.

  a) Kedi yavrusu b) köpek c) erkek çocuk
  Son örnekte bir tek doğru cevap vardır-kedi yavrusu. Fakat bu türde düşünmeyi gerektiren çok az soru vardır. Açık olmayan bir şey varsa şimdi sorun. Biraz sonra uygulamacı size sayfayı çevirmenizi ve başlamanızı söyleyecektir.

  Cevaplandırırken şu dört noktayı aklınızda tutunuz:  1. Her soru üzerinde düşünmeye çok fazla zaman harcamayınız. Aklınıza ilk gelen cevabı kaydediniz. Sorular bazen bilmeyi istediğiniz bütün hususları veremeyecek kadar kısa olabilir. Örneğin, birinci soruda “takım oyunu” hakkındaki ilginiz sorulmaktadır. Siz de futbolu, basketbol’a tercihi ediyor olabilirsiniz. Fakat siz cevaplarınızı “normal bir oyunu” nu düşünerek verecek ya da belirtilen bütün hallerde ortalama bir durumu akla getireceksiniz. Dakikada beş ya da altıdan az olmayan cevaplar vermelisiniz.

  2. Ortadaki “emir değilim” cevabını, ancak her iki uçtaki seçenekler sizin için gerçekten imkansız göründüğü zaman tercih edin ve bunu en çok beş soruda bir yapmaya çalışın.

  3. Hiçbir soruyu atlamadan, her iki soruyu şu veya bu şekilde cevaplandırınız. Bu sorular size uymayabilir. Bunlar içinde sizce en iyi olanı işaretleyiniz. Bazı sorular da çok kişisel gelebilir. Ancak cevap kağıtlarının çok gizli tutulduğunu ve sadece özel anahtarlar ile puanlanabileceğini hatırlayınız. Belirli sorulara verilecek cevaplar hiçbir surette kontrol edilmeyecek.

  4. Size göre doğru olanı olabildiğince dürüst davranarak işaretleyiniz. Cevaplarınızı sırf uygulamayacağı etkilemek amacıyla “ söylenmesi en uygun budur” düşüncesi ile seçmeyiniz.

  1. Bu testle ilgili yönergeyi iyice hatırlıyorum.

  a) evet b)emin değilim c) hayır

  2. Her soruyu mümkün olduğu kadar gerçeğe uygun biçimde yanıtlamaya hazırım.

  a)evet b)emin değilim c)hayır

  3. Evimin şöyle bir yerde olmasını isterdim.

  a. şehrin yakınında (banliyösünde) sosyal bakımdan hareketli bir semtte

  b. ikisi arası

  c. ıssız bir ormanın derinliklerinde

  4. Karşılaştığım güçlüklerin üstesinden gelecek kadar enerjiye sahibim.

  a. daima b. Genellikle c. nadiren

  5. Sağlam kafeslere kapatılmış olsalar bile vahşi hayvanlar beni biraz tedirgin eder.

  a. doğru (evet) b. Emin değilim c. yanlış (hayır)

  6. İnsanlarla ve onların fikirleri ile ilgili eleştirilerimi dışarı vurmam.

  a. evet b. Bazen c. hayır

  7. Hak ettiğine inandığım insanlara karşı alaycı ve bilgiç sözler sarf ederim.

  a. gnellikle b. Bazen c. hiçbir zaman

  8. Yarı klasik müziği popüler melodilere tercih ederim.

  a. doğru b. Emin değilim c. yanlış

  9. Eğer iki komşu çocuğunu kavga ederken görürsem:

  a. bırakırım, sorunu kendi aralarında çözümlesinler

  b. emin değilim

  c. konuşup sakinleştirmeye çalışırım

  10. Partilerde toplantılarda:

  a. çekinmeden ön plana çıkarım

  b. ikisi arası

  c. sessizce arka planda kalmayı tercih ederim

  11. Şunlardan biri olmak daha ilginç olur.

  a. inşaat mühendisi b. Emindeğilim c. oyun yazarı

  12. Sokakta durup, resim yapan bir ressamı seyretmeyi, kavga eden insanları dinlemeye tercih ederim.

  a. doğru b. Emin değilim c. yanlış

  13. Kendini beğenmiş kişilere, sürekli böbürlenip kendilerini methetseler bile tahammül edebilirim.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  14. İnsanların dürüst olmadıkları hemen her zaman yüzlerinden farkedilir.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  15. Tatiller daha uzun ve zorunlu olsa herkes için daha iyi olur.

  a. aynı fikirdeyim b. Emin değilim c. aynı fikirde değilim

  16. Az kazançlı ama düzenli bir iş yerine, düzensiz ama muhtemelen çok kazançlı bir iş rizikosunu yeğlerim.

  a. evet b. Emin değilim c. hayır

  17. Duygularım hakkında:

  a. ancak gerektiği hallerde

  b. ikisi arası

  c. fırsat bulduğum zaman, rahatlıkla konuşurum

  18. Arada sırada anlayamadığım nedenlerden ötürü belirsiz bir tehlike varmış hissine kapılır ya da aniden şiddetli bir korku duyarım.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  19. Yapmadığım bir şey için yanlış yere eleştirildiğimde:

  a. hiç suçsuzluk duymam

  b. ikisi arası

  c. yinede biraz suçluluk duyarım

  20. Para hemen her şeyi satın alabilir.

  a. evet b. Emin değilim c. hayır

  21. Verdiğim kararlara:

  a. kalbim

  b. Duygu ve mantığım eşit olarak

  c. aklım hakimdir

  22. Çoğu insan, eğer arkadaşları gibi yaşasa ve başkalarına benzer biçimde davransa daha mutlu olurdu.

  a. evet b. Emin değilim c.hayır

  23. Aynaya bakarken, hangi tarafımın sağ, hangi tarafımın sol olduğunu zaman zaman şaşırırım.

  a. evet b. Emin değilim c. hayır

  24. Konuşurken:

  a. her şeyi içimden geldiğince söylemeyi

  b. ikisi arası

  c. önce düşündüklerimi iyice düzene koymayı tercih ederim

  25. Bir şey beni gerçekten hiddetlendirse de kısa sürede tekrar sakinleştiğimi görürüm.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  26. Çalışma saati ve kazancı eşit olmak şartıyla, size şunlardan hangisi daha ilginç gelir.

  a. marangozluk ve aşcılık

  b. emin değilim

  c. iyi bir lokantada garson

  27. Bugüne kadar seçimle geldiğim görevler (örneğin okulda, derneklerde, siyasi partilerde):

  a. çok az sayıda b. Birkaç tane c. pek çok

  28. “Kürek” ile “kazımak” arasında bir ilişki vardır. “Bıçak” ile aşağıdakilerden hangisi arasında aynı tür ilişki vardır.

  a. bilemek b. Kesmek c. kanatmak

  29. Bazen zihnime bir şey takıldığından bir türlü uykuya dalamam.

  a. doğru b. Emin değilim c. yanlış

  30. Özel yaşamımda kendime koyduğum hedeflere hemen her zaman ulaşırız.

  a. doğru b. Emin değilim c. yanlış

  31. Geçerliği kalmayan bir kanun:

  a. ancak uzun uzadıya tartıştıktan sonra

  b. ikisi arası

  c. süratle değiştirilmelidir

  32. Çabuk hareket etmemi gerektiren ve başkalarını etkileyen bir proje üzerinde çalışırken huzursuz olurum.

  a. doğru b. İkisi arası c. yanlış

  33. Tanıdıklarımın çoğu beni hoşsohbet bir kişi olarak niteler.

  a. evet b. Emin değilim c. hayır

  34. Pasaklı dağınık insanlar gördüğüm zaman onları:

  a. olduğu gibi kabul ederim

  b. ikisi arası

  c. iğrenç bulur, kızarım

  35. Bir topluluk içinde birden ilgi odağı olmak beni azada olsa rahatsız eder.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  36. Büyük toplantılara (düğün, parti, halka açık toplantılar vb) katılmak beni her zaman memnun eder.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  37. Yeni yetişirken:

  a. müzik ile

  b. Emin değilim

  c. el işleri ve el sanatları ile uğraşmayı tercih ederim.

  38. Bir işin başına getirildiğimde talimatlarıma uyulmasını isterim, aksi halde işi bırakırım.

  a. evet b. Bazen c. hayır

  39. Anne - baba için daha önemli olan:..

  a. çocuklarının sevgi ve şefkat duygularını geliştirmelerine yardımcı olmak

  b. ikisi arası

  c. onlara duygularına hakim olmalarını öğretmektir

  40. Bir grup içinde görev aldığımda daha çok:

  a. mevcut hali iyileştirmeye çalışırım

  b. ikisi arası

  c. kayıtları tutar, kurallara uyulmasının sağlarım

  41. Arada sırada yoğun bir bedensel bir faaliyette bulunma ihtiyacı duyarım.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  42. Kaba ve asi insanlar yerine, terbiyeli ve nazik kişiler arasında bulunmayı tercih ederim.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  43. Bir toplulukta eleştiriye uğrarsam çok fazla keyfimin kaçtığını hissederim.

  a. doğru b. İkisi arası c. yanlış

  44. Patronum tarafından çağrıldığımda:

  a. bunu düşündüğüm bir şeyi isteme fırsatı olarak kullanırım

  b. ikisi arası

  c. yanlış bir şey yapmış olmaktan korkarım.
  45. Bu dünyanın ihtiyaç duyduğu şey, daha fazla sayıda:

  a. istikrarlı ve sağlam kişilerdir.

  b. emin değilim

  c. daha iyi bir dünya için planlara sahip idealistlerdir

  46. Okuduklarında propaganda niyeti varsa hemen fark ederim.

  a. evet b. Emin değilim c. hayır

  47. Gençken, spor faaliyetlerine:

  a. nadiren b. Oldutça c. çok katılırım

  48. Odamdaki eşyaları hemen herzaman yerli yerinde ve düzenli tutarım.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  49. Bazen günün olaylarının düşününce gerginleşip, telaşa kapılırım.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  50. Bazen karşımdaki kişinin, söylediklerime gerçekten ilgi duyup duymadığından şüphe ederim.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  51. Seçme zorunda olsam:

  a. orman korucusu b. Emin değilim c. lise öğretmeni, olmayı tercih ederdim

  52. Bayramlarda ve doğum günlerinde:

  a. özel hediyeler vermeyi severim.

  b. emin değilim

  c. hediye almak bana biraz angarya gelir

  53. “Yorgun” ile “iş” arasında bir ilişki vardır. “Gururlu” ile aşağıdakilerden hangisi arasında aynı tür ilişki vardır:

  a. tebessüm b. Başarı c. mutlu

  54. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

  a. mum b. Ay c. elektrik ışığı

  55. Arkadaşlarım beni:

  a. hemen hemen hiç b. Arasıra c. oydukça sık, hayal kırıklığına uğratmıştır.

  56. Kendimi pek çok kişiden kesinlikle üstünlük hissettiğim bazı özelliklerim vardır.

  a. doğru b. Emin değilim c. yanlış

  57. Üzüldüğüm ya da kızdığım zaman duygularımı başkalarına uygun davranmaktan ve kanuna saygıdan daha önemli olduğu kanısındayım. a. doğru b. Emin değilim c. yanlış

  58. Bir gösteri yada eğlenceye gitmek isterdim:

  a. haftada birden daha çok

  b. haftada bir

  c. haftada birden fazla

  59. Özgürlüğün sınırlarının genişlik olmasının nezaket kurallarına uygun davranmaktan ve kanuna saygıdan daha önemli olduğu kanısındayım.

  a. doğru b. Emin değilim c. yanlış

  60. Deneyim, yaş ya da mevki açısından bana oranla daha üstün kişilerin yanında sessiz kalma eğilimindeyim.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  61. Geniş bir gruba hitap etmek ya da ezberlediğim bir metni okumak bana zor gelir.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  62. Yabancı bir yerde yön bulma hissini oldukça iyidir (nerenin kuzey, güney, doğu, batı olduğunu kolayca bulurum).

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  63. Biri bana kızarsa:

  a. onu sakinleştirmeye çalıştırırım

  b. emin değilim

  c. sinirlenirim

  64. Bir dergide taraflı bir yazı okuduğum zaman, eğilimim karşı saldırıya geçmek yerine unutmaktır.

  65. Önemsiz şeyler, örneğin şehirdeki sokak ve mağaza isimleri aklımda kalmaz.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  66. Hayvan hastalıklarının tedavisi ve cerrahisi ile uğraşan bir veteriner olarak da hayatta mutlu olabilirdim.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  67. Her zaman, bazıları kadar özenli ve usulüne uygun bir şekilde olması da, yemeğimi büyük bir zevkle yerim.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  68. Bazen içimden kimseyi görmek gelmiyor.

  a. nadiren b. İkisi arası c. oldukça sık

  69. Ses tonum ve tavırlarımla, heyecanlarımı çok fazla belli ettiğim konusunda insanlar beni bazen uyarır.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  70. Ergenlik çağında, anne ve babamdan farklı düşündüğüm zaman genellikle :

  a. kendi fikrimi değiştirmezdim

  b. ikisi arası

  c. onların otoritesini kabul ederdim

  71. İş yerinde başkaları ile paylaşmadığım, kendime ait bir odam olmasını isterdim.

  a. evet b. Emin değilim c. hayır

  72. Başarılarıma hayranlık duyulmasındansa kendime göre sakin bir yaşam sürmekten daha çok hoşlanırım.

  a. doğru b. Emin değilim c. yanlış

  73. Bir çok yönden olgun olduğumu hissediyorum.

  a. doğru b. Emin değilim c. yanlış

  74. Bir çok insanın herhangi bir kişiye yaptığı türden eleştiri ve öneriler, bana yardımcı olmaktan çok huzurumu kaçırır,

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  75. Duygularımı belli etmemek tamamen elimdedir.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  76. Yararı olacak bir şey icat edilecekse , tercihim:

  a. çalışmalarımı laboratuarlarda yürütmek

  b. emin değilim

  c. onu başkalarına satmak, olurdu

  77. “Sürpriz” ile “garip” arasında bir ilişki vardır. “Korku” ile aşağıdakilerden hangisi arasında aynı tür ilişki vardır.

  a. cesur b. Endişeli c. dehşetli

  78. Aşağıdakilerden hangisi değerlerinden farklıdır.

  a. 3/7 b. 3/9 c. 3/11

  79. Neden olduğunu bilmiyorum ama bazı kişilerin beni dikkate almadığını ya da benimle birlikte olmaktan kaçındığını sanıyorum.

  a. sık sık b. Ara sıra c. hayır

  80. İnsanların bana davranışlarında, iyi niyetimin hakettiği karşılığı bulamıyorum.

  a. sık sık b. Ara sıra c. hiçbir zaman

  81. Erkekli kadınlı karışık bir grup içinde olmasa bile, küfürlü bir dille konuşulması bana gene de iğrenç gelir.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  82. Çoğu kişiye oranla, kesinlikle daha az sayıda arkadaşım vardır.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  83. Konuşacak bir sürü insanın bulunmadığı bir yerde olmayı hiç istemezdim.

  a. doğru b. Emin değilim c. yanlış

  84. Sevimli bir kişi olduğumu düşündükleri halde insanlar bazen bana dikkatsiz derler.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  85. Çeşitli sosyal durumlarda insanların karşısına çıkmak. Bana korku vermiştir.

  a. oldukça sık b. Ara sıra c. hemen hemen hiç

  86. Küçük bir topluluk içinde arka planda kalıp, konuşmayı başkalarına bırakabilirim.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  87. Okumayı tercih ederim:

  a. askeri ve politik mücadelelere ait gerçeğe uygun yazılar.

  b. emin değilim

  c. duyarlı ve hayal gücüne dayalı bir roman

  88. Patronluk taslayan kişiler bana emirler vermeye kalkışınca, isteklerinin tam tersini yaparım.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  89. Genellikle işimdeki yöneticiler ya da ailem, ancak gerçek bir nedeni olduğu zaman beni hatalı bulurlar.

  a. doğru b. İkisi arası c. yanlış

  90. Bazılarının sokakta ya da mağazalarda insana gözlerini dikip bakmalarından hoşlanmam.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  91. Uzun bir yolculukta:

  a. ciddi, fakat ilginç bir şey okumayı

  b. emin değilim

  c. zamanı yolculardan biriyle çene çalarak geçirmeyi, tercih ederim

  92. Tehlikeli hal alabilecek bir ortamda sükunet ve nezaketin bozulması pahasına da olsa mesele çıkarıp, sesimi duyurmak gerektiğine inanırım.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  93. Tanıdıklar bana kötü davranır ve benden hoşlanmadıklarını gösterirlerse:

  a. en ufak bir şekilde rahatsız olmak

  b. ikisi arası

  c. bazen moralim bozulur

  94. Bana yapılan övgü ve iltifatlardan mahcup olurum.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  95. Şöyle bir işi tercih ederdim:

  a. sabit, belirli bir geliri olan

  b. ikisi arası

  c. kazancı daha yüksek ama her an başkalarını o kazancı hak ettiğimi inandırmak zorunda olduğum bir iş

  96. Güncel kalabilmek için:

  a. konuları insanlarla tartışmayı

  b. ikisi arası

  c. haberleri, izlemeyi tercih ederim

  97. Komite çalışmaları, sosyal etkinlikler ve benzeri işlere aktif olarak katılmayı severim.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  98. Bir görevi yerine getirirken en küçük ayrıntılar bile iyice dikkate alınmazsa, tatmin olmam.

  a. doğru b. İkisi arası c. yanlış

  99. Gayet küçük aksilikler bazen beni aşırı derecede beni sinirlendirir.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  100. Her zaman için iyi uyurum ve hiçbir zaman uykumda yürümem ya da konuşmam.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  101. Şöyle bir işte çalışmak daha ilginç olurdu:

  a. müşterilerle konuştuğum

  b. ikisi arası

  c. büronun hesap ve kayıtlarını tuttuğum

  102. “Büyüklük” ile “uzunluk” arasında bir ilişki vardır. “Dürüst olmamak” ile aşağıdakilerden hangisi arasında aynı tür ilişki vardır:

  a. hapishane b. Günah c. çalmak

  103. DE ile gf arasında bir ilişki vardır. LK ile aşağıdakilerden hangisi arasında aynı

  tür ilişki vardır:

  a. ji b. İj c. mn

  104. İnsanlar mantıksız davranınca, ben sadece:

  a. sesimi çıkarmam b. Emin değilim c. aşağı görürüm

  105. Müzik dinlerken insanlar yüksek sesle konuşurlarsa:

  a. zihnimi müziğe verebilirim ve rahatsız olmam

  b. ikisi arası

  c. keyfim kaçar ve kızgınlık hissederim

  106. Beni aşağıdaki gibi tanımlamak doğru olur:

  a. kibar sakin b. İkisi arası c. güçlü

  107. Sosyal etkinliklere ancak zorunda olduğum zaman katılır, diğer zamanlarda ise uzak durum.

  a. evet b. Emin değilim c. hayır

  108. Temkinli olmak ve az şey beklemek, kayıtsız ve daima başarı bekleyerek yaşamaktan iyidir.

  a. doğru b. Emin değilim c. yanlış

  109. İşimdeki güçlülükleri düşündüğüm zaman:

  a. planlamayı henüz güçlüklerle yüz yüze gelmeden yapmaya çalışırım

  b. ikisi arasında

  c. ortaya çıktıklarında onlarla baş edebileceğimi düşünürüm

  110. Sosyal toplantılarda (parti, eğlence vb) insanlar arasına karışmak bana kolay gelir.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  111. İnsanları harekete geçirmek için ikna etme yeteneği ve biraz diploması gerektiğinde, bunu yapmak genellikle benden istenir.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  112. Şunlardan biri olmak daha ilginç olur.

  a. gençlere iş bulmalarında yardım edecek bir danışman

  b. emin değilim

  c. verimliliği artırmaktan sorumlu bir endüstri mühendisi

  113. Bir kimsenin haksız ya da bencilce davrandığından eminsem, zor alsa bile o şahsı teşhir ederim.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  114. İnsanları şaşırtmak ve ne diyeceklerini görebilmek için, bazen sırf eğlence olsun diye saçma sapan şeyler söylerim.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  115. Tiyatro, konser, opera vb. konulurda gazete yazı okumak hoşuma giderdi. a. evet b. İkisi arası c. hayır

  116. Bir toplantıda hareketsiz oturulurken hiçbir zaman içimden kıpırdanmak ya da bir kağıda karalamalar yapmak gelmez.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  117. Birisin bana yanlış olduğunu bildiğim bir şey söylerse, muhtemelen kendi kendime şöyle derim.

  a. “adam yalancının biri”

  b. ikisi arası

  c. “kendisine yanlış bilgi verilmiş gibi görünüyor”

  118. Yanlış bir şey yapmamış olduğumu bilsem bile, gene de bir ceza alabileceğimi hissederim.

  a. sık sık b. Ara sıra c. hiçbir zaman

  119. Hastalığın fiziksel nedenlerden olduğu kadar zihinsel nedenlerden de olabileceği düşüncesi bana çok abartılmış gibi görünür

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  120. Devlet törenlerinde debdebe ve ihtişam korunması gereken şeylerdir.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  121. İnsanlar beni farklı ve kuraldışı bulurlarsa üzülürüm.

  a. çok b. Biraz c. hiç

  122. Bir şey meydana getirirken:

  a. bir ekip halinde b. Emin değilim c. kendi kendime çalışmayı tercih ederdim

  123. Bazen kendime acıma hissinin önüne geçmekte güçlük çektiğim dönemler olur.

  a. sık sık b. Ara sıra c. hiçbir zaman

  124. İnsanlara sık sık çabuk kızarım.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  125. Eski alışkanlıklarımı, zorlanmadan ve geriye dönüş yapmaksızın her zaman değiştirebilirim.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  126. Kazancı aynı olsaydı:

  a. avukat olmayı b. Emin değilim c. kılavuz kaptan ya da

  pilot olmayı, tercih ederdim

  127. “Daha iyi” ile “ en kötü” arasında bir ilişki var. “Daha yavaş” ile aşağıdakilerden hangisi arasında aynı tür ilişki vardır.

  a. hızlı b. En iyi c. en çabuk

  128. Bu harf dizisinin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

  xooooxxoooxxx?

  a. oxxx b. Ooxx c. xooo

  129. Planladığım ve istekle beklediğim bir şey oluşturduğunda, bazen içimden harekete geçmek gelmez.

  a. doğru b. İkisi arası c. yanlış

  130. Çevremde çok gürültü yapılsa bile, çoğu zaman rahatsız olmadan dikkatli çalışabilirim.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  131. Zaman zaman tanımadığım insanlara, sorup sormadıklarına aldırmadan, önemsediğim şeyleri anlatırım.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  132. Boş vaktimin büyük bir kısmını, arkadaşlarımla geçmişte yaşadığımız keyifli olayları konuşarak geçiririm.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  133. “Sırf eğlence olsun” diye “cüretkarlık isteyen” çılgınca şeyler yapmaktan hoşlanırım.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  134. Dağınık bir odanın görünüşünü çok rahatsız edici bulurum.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  135. Çok sosyal ve dışa dönük bir kişi olduğumu düşünürüm.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  136. Sosyal ilişkilerden ben:

  a. duygularımı istersem gösteririm

  b. ikisi arası

  c. duygularımı saklarım

  137. Şöyle müzikten hoşlanırım:

  a. hafif, keskin, tempolu

  b. ikisi arası

  c. duygusal, içli

  138. Bir şiirdeki güzelliğe, iyi yapılmış bir silahtan daha çok hayranlık duyarım.

  a. evet b. Emin değilim c. hayır

  139. Söylediğim iyi bir şey o anda dikkate alınmamışsa, ben:

  a. üzerinde durmam b. İkisi arası c. hayır

  140. Şartlı salıvermiş mahkumların durumunu kontrol eden adliye görevlisi olarak çalışmak isterdim.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  141. Bulaşıcı hastalıklar ve benzeri tehlikeleri göz önünde bulundurarak tanımadığımız insanların arasına karışmak konusunda temkinli olmak gerekir.

  a. evet b. emin değilim c. hayır

  142. Yurt dışına gezmeye giderken göreceğim kendim planlamaktansa, bu işi bilenlerin hazırladığı bir tura katılmayı tercih ederim.

  a. evet b. Emin değilim c. hayır

  143. Haklı olarak,düzenli ama ilhamdan yoksun bir şekilde çalışan, tam başarılı olduğum düşünülür.

  a. evet b. Emin değilim c. hayır

  144. İnsanlar dostça yaklaşımımdan istifadeye kalkışırlarsa, yüksünmem ve çabuk unuturum.

  a. doğru b. Emin değilim c. yanlış

  145. Bir grup çalışmasında üyeler arasında hareketli bir tartışma gelişirse:

  a. birinin “galip” gelmesini isterim

  b. ikisi arası

  c. tatlıya bağlanmasını isterim

  146. Başkalarının karışması ve önerileri olmadan, planlarımı kendim yapmayı tercih ederim.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  147. Davranışlarımın bazen kıskançlık hissinin etkisinde kalmasına karşı koymam.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  148. “Amirler her zaman haklı olmayabilir ama her zaman amir olma hakkına

  sahiptir” görüşüne sıkı sıkıya inanırım.

  a. evet b. Emin değilim c. hayır

  149. Beni bekleyen ve yapılması gereken şeyleri düşündükçe gerginleşirim.

  a. evet b. Emin değilim c. hayır

  150. Oyun oynarken insanların dışarıdan önerilerde bulunmaları beni rahatsız etmez.

  a. doğru b. Emin değilim c. yanlış

  151. Şunlardan hangisi daha ilginç gelirdi.

  a. bir sanatkar (ressam, grafiker vs) olmak

  b. emin değilim

  c. bir dernek ya da kulübün faaliyetlerini kontrol etmek

  152. Aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerine uymaz?

  a. herhangi biri b. Bazısı c. çoğu

  153. “Alev” ile “ısı” arasında bir ilişki vardır. “Gül” ile aşağıdakilerden hangisi arasında aynı tür ilişki vardır:

  a. diken b. Kırmızı taç yaprak c. koku

  154. Uykumu bozacak kadar canlı rüyalar görürüm.

  a. evet b. Ara sıra c. hemen hiçbir zaman

  155. Bir işin başarıya ulaşma olasılığı çok zayıf da olsa ben gene de risk alınmasından yanayım.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  156. Grubun ne yapması gerektiğini çok iyi bilip, doğal olarak komutayı ele almaktan hoşlanırım.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  157. Kendime özgü, göz alıcı bir biçimde giyinmektense, yerine uygun, dikkat çekmeyecek giysileri tercih ederim.

  158. Akşamı sakin bir uğraş ile oyalanarak geçirmek benim için canlı ve hareketli bir partiye gitmekten daha çok çekicidir.

  a. doğru b. Emin değilim c. yanlış

  159. Dinlemem gerektirdiğini bildiğim halde gene de başkalarının iyi niyetli önerilerine kulak vermem.

  a. ara sıra b. Nadiren c. hiçbir zaman

  160. Herhangi bir şey üzerinde karar verirken, doğru ve yanlışın temel kurallarını göz önünde bulundurmaya dikkat ederim.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  161. Çalışma esasında başkaları tarafından seyredilmekten pek hoşlanmam.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  162. İşlerin daima aşamalı ve makul yöntemlerle yapılması mümkün olmadığından bazen zor kullanmak gereklidir.

  a. doğru b. İkisi arası c. yanlış

  163. Okulda şu dersi tercih ederdim (ederim):

  a. Türkçe b. Emin değilim c. Matematik

  164. Bazen insanların arkamdan hakkımda aslı olmayan kötü şeyler söylemeleri benim için dert olmuştur.

  a. evet b. Emin değilim c. hayır

  165. Sıradan, alışkanlıklarına bağlı, geleneklere düşkün kişilerle yapılan konuşmalar:

  a. çoğu kere oldukça ilginçtir ve çok şey verebilir

  b. ikisi arası

  c. önemsiz şeyler olduğu ve derinlikten yoksun olduğu için sinirime dokunur

  166. Bazı şeyler beni o kadar kızdırır ki en iyi çareyi ağzımı açmamakta bulurum.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  167. Eğitimde daha önemli olan:

  a. çoğu yeteri kadar sevgi ve şefkat göstermek

  b. emin değilim

  c. çocuğun arzu edilen alışkanlıkları, tutumları öğrenmesini sağlamaktır

  168. İnsanlar beni etrafta meydana gelmiş iniş ve çıkışlardan etkilenmeyen, kuvvetli bir kişi olarak görür.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  169. Bence toplum akıl ve mantığın yeni adetler geliştirmesine ve eski alışkanlıkları ya da işlevi olmayan gelenekleri bir kenara itmesine izin vermelidir.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  170. Çağdaş dünyada, öncelikle:

  a. toplumun, manevi amaçlarını saptamasının

  b. emin değilim

  c. siyasal güçlüklere çözüm getirilmesinin, daha önemli olduğunu düşünüyorum

  171. En iyi öğrendiğim yöntem:

  a. iyi yazılmış bir kitabı okumak

  b. ikisi arası

  c. grup tartışmalarına katılmak

  172. Herkesin onayladığı kurallara göre hareket etmektense kendi bildiğim yolda yürümekten hoşlanırım.

  a. doğru b. Genellikle c. yanlış

  173. Bir fikir ortaya atmadan önce, söyleyeceklerimin doğruluğundan emin oluncaya kadar beklemeyi tercih ederim.

  a. daima b. genellikle c. ancak ortam müsait ise

  174. Önemsiz olduklarını bilsem bile bazen küçük şeyler dayanılmaz bir şekilde “sinirime dokunur”.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır


  175. Sonradan çok pişman olacağım şeyleri o anın heyecanı ile genellikle söylemem.

  a. doğru b. Emin değilim c. yanlış

  176. Yardım işleri için düzenlenen bir kampanyada görev almam istenirse:

  a. kabul ederim b. Emin değilim c. nazik bir dille çok meşgul olduğumu söylerim

  177. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

  a. geniş b. Zikzak c. düz

  178. “Yakın gelecek” ile “hiçbir zaman” arasında bir ilişki vardır. “Yakın” ile aşağıdakilerden hangisi arasında aynı tür ilişki vardır.

  a. hiçbir yerde b. Uzak c. başka yerde

  179. Herkesin içinde bir gaf yaparsam, bunu kısa zamanda unuturum.

  a. evet b. İkisi arası c. yanlış

  180. Hemen her sorun hakkında bazı fikirler ortaya atabilen bir kişi olarak tanınırım.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  181. Şu konularda daha iyi olduğumu sanıyorum:

  a. güçlülere cesaretle karşı koyabilmek

  b. emin değilim

  c. başkalarının arzularını hoşgörüyle karşılamak

  182. Coşkulu ve çok hevesli bir kimse olarak tanınırım.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  183. Bazı tehlikeleri olsa bile değişiklik, çeşitli ve seyahat içeren bir işten hoşlanırım.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  184. Mümkün olduğu kadar her şeyin doğru yapılmasından ısrar eden, oldukça kuralcı bir kişiyim..

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  185. Titizlik ve kusursuz beceri isteyen işlerde çalışmayı severim.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  186. Her zaman yapacak bir iş bulan, enerjik bir tipim.

  a. evet b. İkisi arası c. hayır

  187. Bu testte layıkıyla cevaplandıramadım ya da atladığım sorular kalmadığına eminim:

  a. evet b. Emin değilim c. hayır  ŞEHİTKAMİL HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ      Ana sayfa


  16 pf (Tutum ilgi)

  Indir 109.07 Kb.