bilgiz.org

14. DÖNem 23. YÖNetim kurulu kararlari
Tarih29.06.2017
Büyüklüğü12.6 Kb.
TipiYazı

Indir 12.6 Kb.

14. DÖNEM

23. YÖNETİM KURULU KARARLARI


30 EKİM 2012
1- 19.10.2012 tarihinde Odamıza Ulaşan 929 gelen evrak nolu dilekçesi ile İl Sağlık Müdürlüğü Hasta …..’nın Dişhekimi …… hakkında ki şikayetlerini iletmektedir. Meslektaşımıza ilk inceleme yazısı gönderilmesine,
2- 30.10.2012 tarihinde odamıza ulaşan 940 gelen evrak nolu dilekçesi ile Karşıyaka’da muayenehane açılışı olduğunu belirterek Odaya üye olmak isteyen Dişhekimi Sevgül GÜLER’in isteminin kabulüne,
3- 30.10.2012 tarihinde Odamıza ulaşan 941 gelen evrak nolu dilekçesi ile, Denizli Odasına naklini isteyen Dişhekimi Fatih TÜRKMEN’in isteminin kabulüne,
4-23.10.2012 tarihinde Odamıza Ulaşan dilekçesi ile Muayenehanesiz üyeliğinin iptali ile İstanbul Dişhekimleri Odasına naklini isteyen Dişhekimi Dt.Canan AYANOĞLU’ nun İsteminin kabulüne,

5- 19.10.2012 tarihinde Odamıza ulaşan927 gelen evrak nolu dilekçesi İle Özel … Ağız ve Diş Sağlığı Mesul Müdürü Dişhekimi ….. ; Oda Disiplin Kurulu’nun 126 sayılı kararına itiraz etmektedir. Dosyanın TDB Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesine,
6- 19.10.2012 tarihinde Odamıza ulaşan 928 gelen evrak nolu dilekçesi İle Özel …. Ağız ve Diş Sağlığı Mesul Müdürü Dişhekimi ….. ; Oda Disiplin Kurulu’nun 127 sayılı kararına itiraz etmektedir. Dosyanın TDB Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesine,
7- 19.10.2012 tarihinde Odamıza ulaşan 926 gelen evrak numaralı dilekçesi ile hasta …… Dişhekimi …….. ’nın hijyen kurallarına uymadığını belirterek denetlenmesini istemekte ve şikayet etmektedir. Şikayetin İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazı ile iletilmesine, Kendisine yazı ile bu tip denetimlerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapıldığının ve şikayetinin İl Sağlık Müdürlüğüne iletildiğinin bildirilmesine,
8- 18.10.2012 tarihinde Odamıza ulaşan 925 sayılı dilekçesi ile Dişhekimi …… Tabelası ile ilgili ilk incelemeye yanıt vermektedir. Soruşturma açılmasına yer olmadığına kararın taraflara yazı ile bildirilmesine,
9- 23.10.2012 tarihinde Odamıza ulaşan 939 gelen evrak nolu dilekçesi ile hasta ……; Dişhekimi ……. Hakkında ki şikayetini geri almaktadır. Dosyanın kapatılmasına şikayetçi Hasta ……….. ’in Üniversitede yapılması düşünülen bilimsel incelemesinde görev alacak bilirkişilere iletilmek üzere Odamız hesabına yatırmış olduğu 450 TL’nin kendisine banka hesabına havele yapılması yolu ile iadesine bu hususta muhasebe departmanına talimat verilmesine,

10- 30.10.2012 tarihinde Odamıza ulaşan 942 gelen evrak numaralı dilekçesi ile …… şikayetinin akıbeti hakkında bilgi istemektedir. Kendisine şikayetinin akıbeti hakkında yazı ile bilgi verilmesine,
11- 30.10.2012 tarihinde Odamıza ulaşan 943 gelen evrak numaralı dilekçesi ile Dişhekimi Çiğdem ŞAKIM; muayenehanesi haricinde Buca Doruk Tıp Merkezinde hafta içi ve Cumartesi günü 9.00-13.00 saatleri arasında kısmi zamanlı çalışmak üzere izin istemektedir. Meslektaşımızın isteğinin kabulüne,
12- 30.10.2012 tarihinde Odamıza ulaşan 944 gelen evrak nolu dilekçesi ile Dişhekimi Ahmet GÜVENÇ; İzmir Kuruluşlar Tenis Ligine katılmak istediklerini belirterek, turnuva katılım ücreti olan 520 TL’nin nilgili hesaba yatırılması suretiyle Odamızdan destek istemektedir. ......... ...........’nun karşı oyu ve çoğunluk ile meslektaşımızın isteğinin kabulüne,
13- 22.10.2012 tarihinde Odamıza ulaşan 937 gelen evrak nolu yazısı ile TDB; Hasta …… ’in Dişhekimi …….. hakkındaki şikayeti sonucundaki soruşturma açılmasına yer olmadığı kararımıza itirazımızın sonucunu iletmektedir. Şikayetçi hastaya TDB Yönetim Kurulu kararı ve bilimsel inceleme için gerekli masraflar hakkında bilgi veren bir yazı gönderilmesine,
14- 22.10.2012 tarihinde Odamıza ulaşan 935 gelen evrak nolu yazısı ile İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi’nin hasta …… şikayeti ile ilgili akıbet sormaktadır. Dosyanın akıbeti hakkında yazı ile bilgi verilmesine
15- 22.10.2012 tarihinde Odamıza ulaşan 934 gelen evrak nolu yazı ile hasta …… şikayetinin akıbetini sormaktadır. Dosyanın akıbeti hakkında yazı ile bilgi verilmesine
16- İzmir Nokta Koleji İlkokul ve ortaokulu kapsamak üzere 2012-2013 yılında ağız ve diş sağlığı bilgilendirme çalışmaları yapmak üzere yardım istemektedir. TADS’ın önceden planlanmış çalışmaları nedeniyle zaman ayrılması mümkün olmadığından reddine,
17- TDB Olağan gelen kuruluna Odamızı temsilen katılacak olan; İlkay KARADEMİRCİ ÜLKÜ, Arif PINAR, Esra ÖZATAY, Turgay SEÇKİN, Turgan ÜLKER, Uğur YAPAR, Hüzeyin TEZEL, Demet FIRAT, Müjde CİNSDEMİR, Mustafa ORAL, Bahar SEZER, Tayfun GÜNBAY, Levent TURHAN ve Çizge İÇMELİ’nin ve Odamız Avukatı Arzu Ayşe İŞSEVEN’in ulaşım, konaklama ve yemek giderlerinin Oda tarafından karşılanmasına,


    Ana sayfa


14. DÖNem 23. YÖNetim kurulu kararlari

Indir 12.6 Kb.