bilgiz.org

1 Simgesi neyi ifade eder
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü108.81 Kb.

Indir 108.81 Kb.

01.10.2017

BİLGİSAYARA GİRİŞ VİZE SORULARI ÖĞR. GÖR ASLI ERGÜN1) Simgesi neyi ifade eder? 

a) Kısayol                       

b) Dosya

c) Klasör 

d) Düğme
2)   Simgesinin görevi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a) Dosya ve Klasörlerin tümünü seçer

b) Dosya ve Klasörleri simge olarak gösterirc)  Bir üst klasöre (seviye) geçer

d)  Dosya ve Klasörlerin özelliklerini görüntüler


3) Bir Dosya veya klasöre ait konum, içerik ve öz niteliği ile ilgili bilgileri öğrenebilmek için hangisi kullanılmalıdır ? 

a) Sağ tuş-Özellikler

b) Dosya Menüsü-Yeni - özellikler

c) Sağ tuş-araştırılıyor

d) Sağ tuş-Aç

4) Paint programı aşağıdaki menülerden hangisinde bulunur? 

a) Başlat - Programlar-Donatılar – Sistem Araçlarıb) Başlat – Programlar – Donatılar

c) Başlat-Belgeler

d) Başlat - Belgeler-Donatılar
5) Denetim masası ayarlarından olan Bölge ve Dil Seçenekleri ayarlardan hangisi yapılamaz? 

a) Tarih/ Saat biçemi ayarları

b) Para birimi ayarları

c) Klavye Dil Ayarlarıd) Ekran renkleri ayarları
6) Geri Dönüşüm Kutusu simgesi ne işe yarar? 

a) Silinen dosya ve klasörlerin atıldığı yerdir

b) Kullanıcıların belgelerinin kayıtlı olduğu yerdir

c) Internet’e bağlanmak için kullanılan kısa yoldur

d) Bilgisayarda bulunan sürücülere ulaşmak için kullanılan simgedir.


7) Windows gezgininde bir simgenin ismi aşağıdakilerden hangisi ile değiştirilemez? 

a) Simge üzerinde Sağ tuş tıklanır, Ad Değiştir seçilir

b) Simge seçilir Dosya Menüsünden Ad Değiştir seçilir

c) Simge seçilir Görünüm Menüsünden Ad Değiştir seçilir

d) Simge seçilir adı üstünde tek tıklanır


8) Windows’ta Fare – Klavye – Sistem - Program Ekle / Kaldır vb. gibi uygulamaların yer aldığı bölüm  aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Windows Gezgini

b) Bilgisayarım simgesi

c) Geri Dönüşüm Kutusud) Denetim Masası
9) Herhangi bir dosya veya klasörü diskete kopyalamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır? 

a) Dosya Menüsü-Kopyala-Disket A:

b) Düzen Menüsü-Gönder-Disket A:

c) Sağ tuş-Gönder-Disket A:

d) Düzen Menüsü -Kopyala-Disket A:


10) I.  Dosya ve klasörleri yapıştıracağımız yere tıklayıp, Yapıştır tuşuna basarız

II.   Kopyala veya Kes tuşuna basarız

III.  İstediğimiz Dosya ve klasörleri seçeriz.

Yukarıdaki işlemlerin yapılışının doğru sırası hangisidir?


a)     III-I-II           

b)     III-II-I  

c)      I-III-II 

d)     I-II-III
11)  Bir pencerede  bulunan sıralı olmayan birden çok dosyayı seçebilmek için hangi yardımcı tuş kullanılır?

a) Alt


b) Ctrl

c) Shift


d) Caps Lock
12) Bir sunudaki slaytların tamamını sırasıyla ekranda görmek için hangisi uygulanmalıdır?

a)Durum Çubuğu-Slayt Görünümü

b)Biçim-Tasarımı Uygula

c)Durum Çubuğu-Slayt Sıralayıcısı Görünümü

d)Görünüm-Anahat-Tamam

e)Slayt Gösterisi-Slayt Geçişi
13) PowerPoint dosyalarının uzantısı nedir?

a) uzantı olmaz b) xls c) pwr d) ppt e) doc
14)Microsoft Powerpoint programında aşağıdakilerden hangisi bir dosyaya yeni slayt eklemek için kullanılamaz?

a) Ekle-Yeni slaytb) Standart araç çubuğunda Yeni slayt kısayol tuşu

c) Ekle-Slayt çoğalt

d) Ortak Görevler araç çubuğunda Yeni slayt kısayol tuşu

e) Ekle-Nesne-Microsoft Powerpoint slaytı-Tamam


15) Slayta resim eklemek için hangi yol izlenmelidir?

a) Ekle-Resim-Dosyadan-Ekle

b) Görünüm-Belge Bağlantıları-Disket

c) Dosya-Paketle-Yapıştır

d) Ekle-ClipArt-Tamam

e) Araçlar-Resim Ekle-Disket
16) Slaytların zemin rengini nasıll değiştirebiliriz?

a) Görünüm-Slayt Gösterisi-(Renk seçilir)-Tamam

b) Biçim-Artalan-(Renk seçilir)-Tümüne Uygula

c) Biçim-Slayt Tasarımı Uygula-(Renk seçilir)-Tamam

d) Slayt Gösterisi-Özel Canlandırma-Renkli-(Renk seçilir)-Uygula

e) Görünüm-Asıl slayt-(Renk seçilir)-Uygula
17) Canlandırma efektlerini uygulayabilmek için hangi yol izlenmelidir?

a) Görünüm-Üstbilgi ve Altbilgi

b) Ekle-Slayt Düzeni

c) Slayt Gösterisi-animasyon düzenleri

d) Düzen-Canlandır-Efektler

e) Pencere-Basamakla
18) Bir sunuda Times New Roman ile yazılmış başlığı Arial Black’e çevirmek için hangi yoll izlenir?

a) Düzen-Değiştir

b) Ekle-Metin Kutusu

c) Araçlar-Yazım Klavuzud) Biçim-Yazı Tipi

e) Görünüm-Anahat-Yazı Tipi


19) Bir sunudaki yazıyı çerçevesiyle birlikte nasıl silersiniz?

a) Düzen-Temizle-Tümü

b) Metin kutusu üzerinde-Sağ tuş-Sil

c) Düzen-Slayt sil-Metin kutusud) Metin kutusu çerçevesi üzerinde-Sağ tuş-Kes

e) Düzen-Tümünü seç-Delete tuşuna bas


20) Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Başlat - Programlar

b) Başlat - Ayarlar

c) Başlat - Programlar - Donatılar

d) Başlat - Ayarlar - Denetim Masası


21) Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Baskı Ön izleme             

b) Sayfa Yapısı

c) Sayfa Düzeni Görünümü

d) Hiçbiri


22) Sayfayı dikey durumdan yatay duruma getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Düzen- Sayfa yapısı –Kâğıt  - Yatay   

b) Görünüm–Sayfa Yapısı– Düzen–Yatay   

c) Dosya–Sayfa Yapısı – Kenar Boşlukları –  Yönlendirme - Yatay

d) Dosya – Sayfa Yapısı – Kâğıt  – Yatay


23)   Herhangi bir araç çubuğunu ekranda etkin yapıp kaldırmak için hangi yol izlenmelidir?

a) Düzen  - Araç Çubukları     

b) Dosya- Araç Çubukları

c) Görünüm-Araç Çubukları

d) Ekle- Araç Çubukları   


24) Belgeye üst bilgi ve alt bilgi eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Görünüm  - Alt Bilgi Üst Bilgi   

b) Dosya – Alt Bilgi Üst Bilgi

c) Ekle – Alt Bilgi Üst Bilgi         

d) Biçim –  Alt Bilgi Üst Bilgi


25) Yazıyı sütunlara bölmek için  kullandığımız  menü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Biçim – Sütunlar    

b) Ekle – Sütunlar

c) Biçim – Paragraf   

d) Dosya – Sayfa Yapısı


26) Ekle/kesme seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) İstenilen yere dipnot koyar

b) Bloklu alana siler

c) Sayfa,sütun veya bölüm keser

d) İstenilen yarde satır keser


27) Belgeye açma ve değiştirme parolası vermek için hangi yol izlenir?

a) Dosya – Farklı Kaydet – Araçlar - Güvenlik Seçenekleri

b) Dosya – Farklı Kaydet – Güvenlik Seçenekleri

c) Dosya – Yeni – Şablon

d) Dosya – Farklı Kaydet – Kayıt Türü -  Parolalı  olarak Kaydet


28) Word programında hazırlanan dosyaların (belge) uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

a)  .xls


b)  .bmp

c)  .doc

d)  .dot
29) Düğmesinin görevi nedir?

a)      Sayfamızdaki şekillerin büyüklüklerini belirler.

b) Yazı tipi boyutudur.

c) Sayfanın boyutunu ayarlar.

d) Belgenin yakınlaştırıp uzaklaştırma oranını belirler.
30) Düğmesinin görevi nedir?

a) Satır ekle

b) Sütun ekle

c) Tablo ekle

d) Tablo ve kenarlıklar.


31) Düğmesinin görevi nedir?

a) Daha önceden kayıtlı olan belgeleri açmak için kullanılır.

b) Oluşturulan belgeyi kaydetmeye yarar.

c) Yeni bir Word belgesi açmaya yarar.

d) Yeni bir klasör açar.


32)    Yukarıdaki düğmelerin isimlerinin sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

a) Madde işareti – Numaralandırma

b) Numaralandırma – Madde işareti

c) Geri al – Yinele

d) Yinele – Geri al


33) Aşağıdaki şıkların hangisinde sıralanış doğru olarak verilmiştir?

a) Yasla – Ortala – Sola hizala – Sağa hizalab) Sola hizala – Ortala – Sağa hizala –Yasla

c)  Ortala – Sola hizala – Yasla – Sağa hizala

d)  Yasla – Sağa hizala – Ortala – Sola hizala
34)   Düğmelerini sırası ile görevi nedir?

a) Girinti Arttır – Girinti Azalt – Madde İşareti – Numaralandırmab) Girinti Azalt – Girinti Arttır – Madde İşareti – Numaralandırma

c) Girinti Azalt – Girinti Arttır – Numaralandırma – Madde İşareti

d) Girinti Azalt – Girinti Arttır – Geri Al – Yinele

 

35) Aşağıdakilerden hangisi dosyayı kaydetme yollarından biri değildir?a) Dosya – Kaydet

b) Standart Araç Çubuğunda – Kaydet tuşu

c) Ctrl+S

d) Dosya – Farklı kaydete) Ctrl+K
36) Düğmesinin görevi nedir?

a) Geçerli belgeye 3.14 değerini girmeye yarar.

b) Geçerli olan belgeye Pi değerini girmeye yarar.

c) Basılmayan tüm özel karakterleri ekranda gizleyip/göstermek için kullanılır.

d) Sayfalar arası geçiş yapmak için kullanılır.


37) Düğmesinin görevi nedir?

a) Başlangıcı büyüt seçeneğini açmaya yarar.

b) Word art penceresini ekrana getirmeye yarar.

c) Geçerli sayfaya metin kutusu eklemeye yarar.

d) Yazı tip rengini değiştirmeye yarar.


38)   Düğmelerinin sırası ile  görevi nedir?

a) Kalın – İtalik – Altı Çizili

b) Kalın – Altı Çizili – İtalik

c) İtalik – Altı Çizili – Kalın

d) Kes – Kopyala – Yapıştır.


39)   Düğmesinin görevi nedir?

a) Kayıt penceresine bir üst seviyeye çıkmaya yarar.b) Kayıt penceresinde istenilen ortamda yeni bir klasör oluşturmaya yarar.

c) İstenilen bir ortamdaki klasörleri silmeye yarar.

d) Belirtilen klasörün özellikler penceresini açmaya yarar.
40) Yazı tipi rengini değiştiren simge aşağıdakilerden hangisidir?

 

    a)      b)     c)       d)


 41) Wordde dosyamıza tablo eklemek için hangisi doğrudur?

a) Ekle/tablo/tablo ekle       b) Tablo/Tablo ekle

c) Ekle/Metin kutusu           

d) Ekle/Adres mektup birleştir
42) Wordde oluturdğumuz dosyaya

eklediğimiz tablonun çizgi rengi ve kalınlığını ayarlamak için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Dosya/ekle/gölgelendirme  

b) Ekle/biçim/Kenarlık ve gölgelendirmec) Biçim/kenarlık ve gölgelendirme /renk, genişlik

d) Biçim/stiller ve biçimlendirme


43) Herhangi bir word belgesindeki bir tabloya yeni bir satır eklemek için aşağıdaki yollardan hangisi kullanılabilir?

a) İmleç satır eklenecek yerde iken – Tablo – Satır ekle

b) İmleç satır eklenecek yerde iken – Ekle – Satır

c) İstenilen sütun işaretlenir – Tablo – Satır ekle

d) İmleç satır eklenecek yerde iken – Biçim – Satır ekle

e) İmleç satır eklenecek yerde iken – Tablo – Yerleştir – Satır
44) Maddeler halinde yazılan yazıları numaralandırmak için hangi işlem yapılabilir?

a) Ekle – Madde imleri ve Numaralandırmab) Biçimlendirme Araç çubuğunda – Numaralandırma kısayol tuşu

c) Araçlar – Madde imleri ve Numaralandırma

d) Tablo – Sırala – Numaralandırma

e) Araçlar – Otomatik düzelt – Numaralandırma


45) Düğmesinin görevi nedir?

a) Satır ekle

b) Sütun ekle

c) Tablo ekled) Tablo ve kenarlıklar.

 

1)   )         Klavyedeki ( $ , # , \  vb...) simgeler hangi yardımcı tuşla eklenebilir?

 

a)      Alt Grb)      Tab (Sekme)

c)      Ctrl

d)      Shift (Üstkarakter)

 

 143)         Klavyedeki ( / , ? , + ‘, : vb...) simgeler hangi yardımcı tuşla eklenebilir?

 

a)      Alt Grb)      Tab (Sekme)

c)      Ctrl

d)      Shift(Üstkarakter)

134)         Kes veya kopyala komutu kullanılmış resim , yazı veya şeklin istenilen yere yapıştırılması için hangi yol yanlış olur?

a)      Ctrl + V

b)      Sağ Düğme - Yapıştır

c)      Standart Araç Çubuğundan -

d)      Ctrl + Y


58)  Paint Programında  düğmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a)     Tıklanılan yerin rengini seçer.b)     Resme metin (yazı) ekler.

c)      Resmi temizler.

d)     Etrafı kapalı bir alanı renkle doldurur.

 

60 

 34)  Windows Gezgini düğmelerinin işlevleri ile ilgili hangisi yanlıştır?

 

a)     Geri: Bulunulan bir önceki klasöre geri dönerb)     İleri: Geri gelinen klasöre tekrar döner

c)      Yukarı: Bir üst klasöre çıkar

d)     Klasörler: Dosya ve klasörlerle ilgili taşıma ve kopyalama işlemleri yapılır.

 
28)  Bir pencerede sıralı  birden çok dosyayı seçebilmek için hangi  yardımcı tuş  kullanılır?

a)     Alt Gr

b)     Tab

c)      Shift

d)     Caps Lock

 

29)  Bir pencerede bulunan bütün dosyaları seçili hâle getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?a)     Dosya-Tümünü Seç

b)     Düzen- Tümünü Seç

c)      Görünüm- Tümünü Seç

d)     Sağ Tuş- Tümünü Seç

 

30)  Windows masaüstünde yer alan ve çift tıklandığında ilişkili olduğu uygulamayı başlatan simgelere ne denir? 

a)     Kısayol

b)     Masaüstü

c)      Görev çubuğu     

d)     Kanal çubuğu

 
15)  Windows penceresi içinde bulunan bir dosyayı silmek için hangi yöntem kullanılamaz?

 

a)     Dosya Seçilir-Sağ tuş-Silb)     Dosya Seçilir –Düzen Menüsü -Sil

c)      Dosya Seçilir –Dosya Menüsü-Sil

d)     Dosya Seçilir -Delete
12)  Bir Dosya veya klasöre ait konum, içerik ve öz niteliği ile ilgili bilgileri öğrenebilmek için hangisi kullanılmalıdır ?

 

a)     Sağ tuş-Özelliklerb)     Dosya Menüsü-Yeni - özellikler

c)      Sağ tuş-araştırılıyor

d)     Sağ tuş-Aç

 

13)  Bir dosya veya klasörü başka bir klasöre kopyalamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır? 

a)     Dosya Menüsü – Kopyala – Yapıştır

b)     Görünüm Menüsü-Kopyala-Yapıştır

c)      Araçlar Menüsü-Kopyala-Yapıştır

d)     Sağ tuş-Kopyala-Yapıştır

 

9)      Aşağıdakilerden hangisi dosya veya klasörlerin kopyalanması için geçerli bir yöntem değildir? 

a)     Sağ tuş-Kopyala-Yapıştır

b)     Düzen menüsü- Kopyala-Yapıştır

c)      Araç çubuğu- Kopyala-Yapıştır

d)     Dosya menusu- Kopyala-Yapıştır
6)      Klasördeki herhangi bir dosya masaüstüne nasıl kısayol oluşturulabilir?

 

a)     Sağ tuş-Gönder-Masaüstü Kısayolub)     Düzen Menüsü -Kısayol oluştur

c)      Dosya Menüsü-Masa üstü Kısayolud)     Sağ tuş – Kısayol oluştur


    Ana sayfa


1 Simgesi neyi ifade eder

Indir 108.81 Kb.