bilgiz.org

1. Mercator haritaları için aşağıdaki söylemlerden yanlış olan hangisidir?

 • C) Gemi 090 rotasına 15 mil hız ile seyrederken
 • B) Su altı boru hattı
 • C) Anten yüksekliği • Tarih14.10.2017
  Büyüklüğü172.15 Kb.

  Indir 172.15 Kb.

  YAT KAPTANI

  SEYİR
  1. Mercator haritaları için aşağıdaki söylemlerden yanlış olan hangisidir?

  A) Boylamlar birbirine paraleldir

  B) Enlemler birbirine paraleldir

  C) Enlemler boylamlara diktir

  D) Enlemler arası mesafeler birbirine eşittir

  E) Boylamlar arası mesafeler birbirine eşittir
  2. Harita üzerinde mesafe ölçülürken, mesafe ölçeği nereden alınır?

  A) Enlem ölçeği üzerinden alınır.

  B) Boylam ölçeği üzerinden alınır.

  C) Pusla gülü üzerinden alınır.

  D) Kerte hattı üzerinden alınır.

  E) Harita derinliklerinden alınır.
  3. 10 knot ile ilerleyen bir tekne şamandıralara yakın seyrederken, bir şamandırayı görmesi ile kaybetmesi arasındaki süreyi 10 dakika olarak belirlemişse görüş mesafesi kaç mildir?

  A) 0,5


  B) 0,8

  C) 1


  D) 1,3

  E) 1,6
  4. Bir filikanın süratini belirlemek için filikanın baş tarafından yüzer bir cisim denize atılıyor, cisim filikanın baş ve kıç bodoslamalarından geçerken zaman tespiti yapılıyor ve süre 18 saniye olarak bulunuyor. Filikanın boyu 28 kadem olduğuna göre filikanın saatteki hızı yaklaşık olarak nedir?

  A) 0,5 knot

  B) 0,9 knot

  C) 1,1 knot

  D) 1,5 knot

  E) 1,8 knot

  5. Demir yeri kontrolunda en sıhhatli mevki koyma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bir transit bir kerteriz ile

  B) Bir transit bir mesafe ile

  C) Aynı maddenin bir kerteriz bir mesafe ile  D) Sextant ve Station Pointer ile

  E) Sextant ile


  6. Atlantik Okyanusu’nda 156° rotasına seyrederken karşılaştığınız; cayro pusula hatası 0° olan bir gemi ile yapmış olduğunuz pusula kontrolunda, siz gemiyi 356° de kerteriz ettiniz. Diğer gemi sizi 179° de kerteriz ettiğini bildirdiğine göre cayro pusula hatanız nedir?

  A) 13°W


  B) 13°E

  C) 3°E

  D) 3°W


  E) 0°

  7. Cayro pusulada hız hatası aşağıdaki durumlardan hangisinde en büyük olur ?

  A) Gemi 050 rotasına 10 mil hız ile seyrederken

  B) Gemi 025 rotasına 10 mil hız ile seyrederken


  C) Gemi 090 rotasına 15 mil hız ile seyrederken


  D) Gemi 090 rotasına 10 mil hız ile seyrederken

  E) Gemi 130 rotasına 10 mil hız ile seyrederken


  8. sembolünün anlamı nedir?


  A) Trafik düzeni sınırı
  B) Su altı boru hattı

  C) Yasak saha sınırı

  D) Demirlemenin yasak olduğu saha

  E) Trafik akış yönü
  9. Tercihli kanalı işaret eden şamandıraların IALA Sistem A’ya göre ışık karakteri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) V QK FL  B) Fl (2+1)

  C) Gp Fl (2)

  D) LFl

  E) Q
  10. 000° rotasına seyretmektesiniz, pruvanızda VQ(9)10s bir fenerin çakmakta olduğunu gördüğünüzde, aşağıdakilerden hangisini uygularsınız?  A) Şamandıranın doğusundan geçilir.

  B) Şamandıra iskelede bırakılır.  C) Şamandıranın batısından geçilir.

  D) Şamandıranın kuzeyinden geçilir.

  E) Şamandıranın güneyinden geçilir.
  11. Gemide operatör tarafından uydu seyir aygıtı (GPS) ilk çalıştırılmaya başlanırken aşağıdaki bilgilerden hangisi aygıta girilir?

  A) Yol noktası (waypoint)

  B) Seyredilecek rota

  C) Anten yüksekliği


  D) Kullanılacak frekanslar

  E) Kullanılacak uydu sinyal kodları


  12. Gemimiz ile temas arasındaki mesafenin en az olduğu mevkiye ne ad verilir ?

  A) Temasın uzaklaşma noktası

  B) Temasın yaklaşma noktası

  C) Azami yaklaşma noktası

  D) Nispi hareket hattı yönü

  E) Nispi yaklaşma noktası
  13. Emniyetli hız saptanırken aşağıdaki faktörlerden hangisi dikkate alınmaz.

  A) Sabah ve akşam alacakaranlık zamanları

  B) Balıkçı tekneleri veya diğer teknelerin bir araya toplanmış durumu dahil trafik yoğunluğu

  C) Sahil ışıkları ve kendi ışıklarının geceleyin geriye doğru yayılması gibi arka cephe ışıklarının varlığı

  D) Rüzgar, deniz ve akıntının durumu ve seyir tehlikelerinin yakınlığı

  E) Görüş durumu
  14. Sahil ışıkları ve kendi ışıklarının geceleyin geriye doğru yayılması gibi arka cephe ışıklarının varlığında:

  A) Makineler stop edilir

  B) Asgari sürate düşülür

  C) Emniyetli sürate düşülür

  D) Süratimizde herhangi bir değişiklik yapılmaz

  E) Makine dairesi sürat düşülme ihtimaline karşı uyarılır
  15. Trol çeken ve trol ağlarını atmakta olan bir teknede trol ağlarını atmakta olduğunu belirten düşey doğrultuda çekilen fenerler .......... milden görünürler ve aralarında .......... mesafe vardır.

  A) 2 mil, 2 metre

  B) 1.5 mil, 1.5 metre

  C) 1 mil, 1 metre  D) 1 mil, 0.9 metre

  E) 0.5 mil, 0.9 metre


  16. Aşağıdaki fenerleri görülen tekne ne işle uğraşmaktadır.

  B

  K B

  B

  A) Ağ balıkçılığı yapan ve ağlarının uzunluğu tekneden 150 m. den fazla olan demirdeki bir tekne

  B) Trol balıkçılığı yapan ve ağlarını atmakta olan üzerinde yol bulunan bir tekne

  C) İçinde kılavuz kaptan bulunan, seyir halinde ancak içinde yol olmayan bir kılavuz teknesi

  D) İçinde kılavuz kaptan bulunmayan, demirde bulunan bir kılavuz teknesi

  E) İçinde kılavuz kaptan bulunan, demirde ki bir kılavuz teknesi
  17. Boyu 12m. veya daha fazla fakat 20 metreden kısa olan bir teknenin silyon fenerinin küpeşteden yüksekliği ;

  A) 1 m. den az olamaz

  B) 1,5 m. den az olamaz

  C) 2 m. den az olamaz  D) 2,5 m. den az olamaz

  E) 3 m. den az olamaz


  18. Yedek fenerinin özellikleri ve kullanılışları ile ilgili aşağıdaki paragraflardan hangisi yanlıştır.

  A) Yedek Feneri; Pupa feneri ile aynı nitelikte olan sarı ışık veren bir fenerdir  B) Yedek Feneri; Pupa feneri ile aynı nitelikte olan sarı ışık veren ve pupa fenerinin altında bulunan bir fenerdir

  C) Yedek feneri; Çekerek, yedeklemede yedekleyen tekneye çekilir

  D) Yedek feneri; İterek ve Bordadan yedeklemede kullanılmaz

  E) Yedeklenen tekneler yedek feneri çekmezler


  19. Aşağıdaki fenerleri gösteren teknenin durumu nedir.

  X Kırmızı

  X Beyaz

  X Beyaz
  X Yeşil X Kırmızı


  A) Üzerinde yol bulunan trol ağlarını toplamakla meşgul bir teknenin pruvadan görünüşü

  B) Üzerinde yol bulunan ağ balıkçılığı ile meşgul bir teknenin pruvadan görünüşü

  C) Üzerinde yol bulunan trol ağlarını atmakta olan bir teknenin pruvadan görünüşü

  D) Üzerinde yol bulunan ağ balıkçılığı ile meşgul ve ağlarının tekneden uzaklığı 150m. den fazla olan bir teknenin pruvadan görünüşü.

  E) Üzerinde yol bulunan bir kılavuz teknesi


  20. Kuvvetle yürütülen iki teknenin çatışma tehlikesi doğuracak şekilde birbirini aykırı olarak geçmeleri durumunda , aşağıda belirtilen manevralardan hangisini yapmamaları gerekir?

  A) Diğer tekneye yol vermekle yükümlü olan tekne iyice neta olmak üzere, olanağı kadar erken ve belirgin manevra yapacaktır.

  B) İki tekneden biri diğerinin yolundan çıkmak zorunluluğunda bulunduğu yerlerde diğeri kendi rotasını ve hızını koruyacaktır.

  C) Aykırı geçiş durumunda yol vermesi gereken teknenin uygun manevra yapmadığı görülür görülmez, manevra yapmakla yükümlü olmayan tekne çatışmayı sadece kendi manevrası ile önlemek üzere harekete geçebilir.  D) Aykırı bir geçiş durumunda manevra yapma yükümlüğü olmayan bir tekne, gerektiğinde bir çatışmadan kaçınmak üzere kendi iskele tarafında gördüğü bir tekne için rotasını sancağa alarak değiştirecektir.

  E) Aykırı bir geçiş durumunda manevra yapma yükümlüğü olmayan bir tekne, gerektiğinde bir çatışmadan kaçınmak üzere kendi iskele tarafında gördüğü bir tekne için rotasını iskeleye alarak değiştirecektir.

  YAT KAPTANI

  GEMİCİLİK,TEKNE KULLANMA VE METEOROLOJİ


  1-Bir randa yelkeninde bumbanın direğe birleşme noktasına rastlayan köşeye ne isim verilir?

  A)Karula yakası

  B)Larmo yakası

  C)Iskota yakası

  D)Çördek yakası

  E)İğnecik yakası
  2-Sert havalarda yelken alanını azaltmak için yapılan işleme ne denir ?

  A)Borina etmek

  B)Fora etmek

  C)Liga etmek

  D)Mayna etmek

  E)Hisa etmek
  3- Sert havalarda yelken alanını azaltmak için yapılan işlemede hangi bağ kullanılır?

  A)Piyan bağı  B)Camadan bağı

  C)Kazık bağı

  D)Sancak bağı

  E)Izbarço bağı


  4.Birinci kat karina boyasının (ANTICORROCİVE) boyanın kuruma saati ne kadardır?

  A) 5 saat

  B) 6 saat.

  C) 3.5 saat

  D) 4 saat

  E) 7 saat
  5. Sacdan yapılmış tekne karinasının temizlenmesinde kullanılan raspa çeşitlerinden en suratli ve kolay olanı yazınız.

  A) Sürme raspa

  B) Çekiç raspası

  C) Kum raspası

  D) Elektrikli tabanca raspası

  E) Fırça raspası
  6.Vernikli ahşap bir yüzeyin verniklerini temizlemek için en elverişli olan madde hangisidir?

  A) Zımpara ile

  B) Gazla

  C) Benzinle  D) Tiner ile

  E) Dekaponla


  7. Aşağıdakilerden hangisi demir zincirine verilecek kalomaya etki eden faktörlerden değildir.

  A) Demirleme mevkiindeki suyun derinliği.

  B) Demirde kalınacak zaman süresi

  C) Demir yerinin deniz dibi tabiatı ( kumlu, çamurlu, balçık vs.)  D) Bulunulan mevkideki suyun yoğunluğu.

  E) Akıntı ve rüzgar durumu.


  8. Çipolu demir (Admiralty demiri) ile çiposuz demir arasında ne fark vardır?

  A) Çipolu demirin tutuculuğu, kullanılan çiponun katkısıyla, çiposuz demirden daha fazladır.

  B) Çipolu demirle çiposuz demirin tutuculuk bakımından farkı yoktur; yalnızca şekilleri farklıdır.

  C) Çipolu demirle çiposuz demirin farkı yalnızca üretici firmanın kullandığı markalardadır.

  D) Çipolu demirle çiposuz demirin farkı kullanılan metallerindedir. Dövme demirden yapılan demirlere çiposuz demir denir.

  E) Çiposuz demirin, her iki tırnağıyla dibe gömülebildiği için, daha iyi tutuculuğu vardır. Çipolu demir ise bugün yalnızca ufak teknelerde kullanılan eski tip demirdir.
  9. Demirlemede, demir zincirine koşulların gerektirdiğinden fazla kaloma vermek hangi sonucu doğurur?

  A) Ne kadar çok kaloma verilirse, o kadar çok tutuculuk sağlanır. O yüzden hangi demir yeri olursa olsun daha fazla kaloma daha fazla emniyet demektir.  B) Gerekli olan kaloma miktarından fazlası tutma kuvvetine bir katkı yapmayacağı gibi gereksiz yere salma dairesini büyütür.

  C) Gerekli olan miktardan fazla kaloma vermek hiç bir değişikliğe neden olmaz. Faydası da zararı da yoktur.

  D) Gerektiğinden fazla kaloma vermek tutma kuvvetinin azalmasına neden olur.

  E) Ne kadar fazla kaloma verilirse o kadar küçük salma dairesi elde edilir.


  10. Denize adam düştüğünde dönüş şekli seçilirken hangisi göz önünde bulundurulmaz?

  A) Geminin durumu.

  B) Olayın ne zaman olduğu.

  C) Denizin ve akıntının durumu.  D) Havanın sıcaklığı.

  E) Sakınma manevrası yapmak için kazazedenin düştüğü taraf.


  11.Bir yelkenli teknede flok yelkeni teknenin neresinde bulunur?

  A)Pruva vegrandi direkleri arasında.

  B)Geminin kıç tarafında.

  C)Mizana direği cundasında.

  D)Grandi direğinin gizinde

  E)Pruva direği önüne gerek gerekse cıvadrasız teknelerin pruvasına
  12.Alaborina seyretmek.

  A)Rüzgar altına seyretmektir.

  B)Rüzgar üstüne seyretmektir.

  C)Apazlama seyretmektir.

  D)Abramak demektir.

  E)Borinaları iyice lava edip doldurarak mümkün olduğu kadar rüzgara yakın seyretmektir.
  13.Orsa seyirlerde teknenin kendiliğinden rüzgar üstüne kaçmasına ne denir?

  A)Bocalamak.

  B)Balonlamak.

  C)Arya.


  D)Borina Kaçma.

  E)Abramak.


  14.Bir yelkenli tekneyi çevirerek rüzgarı bir kontradan öteki kontrıya almak.

  A)Orsa etmek.

  B)Boç etmek.

  C)Ayı bacağı yapmak.

  D)Faça flok yapmak.

  E)Tromala etmek.
  15- Minimum termometre için aşağıdakilerden hangisi söz konusu değildir?

  A) Yerel saatle 7’de ve 21’de okuma yapılır

  B) İçinde sıvı olarak alkol kullanılır

  C) Siper içinde yatay olarak yerleştirilir  D) İçinde sıvı olarak cıva kullanılır

  E) İçinde cam indeks vardır


  16- Aşağıdakilerden hangisi görüş uzaklığına doğrudan etki etmez?

  A) Sis

  B) Yağış


  C) Denizde esen rüzgarın meydana getirdiği serpintiler

  D) Toz ve tuz parçacıkları  E) Sıcaklık
  17- Aşağıdakilerden hangisi bir sis tipi değildir?

  A) Buhar sisi  B) Türbülans sisi

  C) Yağmur sisi

  D) Adveksiyon sisi

  E) Radyason sisi


  18- Sıcak ya da soğuk bir hava kütlesine ait sıcaklık ve nem özellikleri aşağıdakilerden hangisi nedeniyle değişime uğrar?

  A) Hava kütlesindeki basınç değişimleri  B) Hava kütlesinin yatay hareketi

  C) Hava kütlesinin heterojen özelliği

  D) Üst seviyelerdeki atmosferik değişimler

  E) Hava kütlesinin dikey hareketi


  19- Bir geminin yakın çevresinde nimbostratüs tipi bulutların görülmesi beraberinde aşağıdaki durumlardan hangisini getirecektir?

  A) Kısa süreli rüzgar sağanakları ve gök gürültüsü

  B) Düşen baromertik basınç ve Kuzey yarımkürede saat istikameti ters yönünde drisa eden Rüzgarlar

  C) Kuvvetli rüzgarlar ve yükselen denizler

  D) Şiddetli orajlar

  E) Yağmur ve zayıf görüş
  20- Aşağıdaki model istasyondaki rüzgarın yön ve hızı nedir ?

  A) Poyraz 5 kuvvet.  B) Poyraz 6 kuvvet.

  C) Yıldız 5 kuvvet.

  D) Yıldız 6 kuvvet.

  E) Yıldız 4 kuvvet


  YAT KAPTANI

  DENİZDE GÜVENLİK VE DENİZDE HABERLEŞME

  1. Gemi terk emri verildiğinde kişisel açıdan yapılacak en önemli hazırlık aşağıdakilerden hangisidir.

  A)Bol su içmek

  B)Yemek yemek

  C)Su içmek, yemek yemek

  D)Kalın, yünlü giysiler giymek ve çan yeleği takmak

  E)Su içmek ve yanımıza can simidi almak


  2. Aşağıdakilerden hangisi batan bir geminin oluşturduğu tehlikelerden biri değildir.

  A)Köpekbalıkları

  B)Girdap

  C)Denize dökülen yükler

  D)Gemiyi terk edenler

  E)Su altı patlamalar
  3. Gemiyi terk emri verildiğinde kaç metreden daha yüksek yerden denize atlanılmamalıdır.

  A)8-10 m


  B)10-123m

  C)5-6m

  D)12-14m


  E)2-3m
  4. Denizdeki bir kazazedeyi hayati açıdan bekleyen en önemli tehlike nedir.

  A)Açlık


  B)Susuzluk

  C)Hipotermi

  D)Boğulmak

  E)Köpekbalıkları
  5. Hipotermik bir kazazedeye ilkyardım girişimi olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmaz.

  A)Giysileri derhal çıkartılır  B)Sıcak bir ortama alınarak derhal mesaj yapılır

  C)Battaniyeye sarılır

  D)370C deki sıcak suya el ve ayakları sokulur

  E)Hiçbiri yapılmaz


  6. Gıda zehirlenmelerinde yapılacak ilk yardım hangisidir.

  A)Süt içirmek  B)Kusturmak

  C)Panzehir vermek

  D)Yumurta akı vermek

  E)Hiçbiri


  7.Aşağıdakilerden hangisi yangın ihbar cihazlarının özelliklerinden biri değildir.

  A)Doğru alarm

  B)Dayanıklılık ve kolay monte edilmesi

  C)Süratli alarm  D)Yangının hangi yöne yayıldığını belirtmesi

  E)Yangının hangi bölümde çıktığını belirtmesi


  8.Hafif metal yangınlarında hangi tür taşınabilir söndürücüler tercih edilmelidir

  A)Kimyasal kuru toz

  B)Karbondioksitli

  C)Köpüklü

  D)Sulu


  E)Hiçbiri
  9.Seyir halindeki bir gemide kapalı bölümlerde yangın çıktığında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz.

  A)Kapalı bölümlerdeki personel tahliye edilir  B)Su geçirmez perdeler, kaportalar, lumbozlar, hava firarları ve fanlar açık tutulur.

  C)Sabit sistem söndürücülerden uygun olanı bölüme basılır

  D)Yangının söndüğünden emin olana kadar bölüme girilmez

  E)Hepsi doğru


  10. Aşağıdakilerden hangisi yangından korunmalı bir can filikasının özelliklerinden biri değildir.

  A) Tam kapalılık özelliğine sahiptir

  B) Yangından koruma özelliği vardır

  C) Uygunsuz trim şartlarında geminin yüklü durumundaki su hattına göre dizayn edilmişlerdir

  D) Zehirli gaz ve dumandan korunma özelliği vardır

  E) Hava destek sistemi vardır
  11. EMİSYON,uluslararası heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır

  A) Echo Mike India Sierra Yankee Omega November

  B) Eleven Mike Indiana South Young Oscar North

  C) Echo Mike India Sierra Yankee Oscar November

  D) Echo Marine Indiana Sierra Yellow Oscar November

  E) Epirb Mike India Safety Yellow Oscar November
  12. SART, ulusal heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır ?

  A) Seydi Aydın Reis Turgut

  B) Samsun Ankara Rize Trabzon

  C) Sait Ahmet Rasim Tuğrul

  D) Sinop Adana Rize Tokat

  E) Samsun Afyon Rize Trabzon


  13. SECURITE, ulusal heceleme alfabesi (fonetik alfabe) ile aşağıdakilerden hangisi gibi kodlanır ?

  A) Sinop Edirne Cuma Urfa Roma İstanbul Tokat Edirne

  B) Seydi Engin Cemil Umman Reis İstif Turgut Engin

  C) Sıvas Eskişehir Ceyhan Urfa Rize İskenderun Tokat Eskişehir

  D) Sait Ekrem Cavit Ufuk Rasim Irmak Tevfik Ekrem

  E) Samsun Edirne Ceyhan Urfa Rize Isparta Trabzon Edirne
  14. "Tahmini kalkış zamanı" anlamına gelen kısaltma, aşağıdakilerden hangisidir ?

  A) ETA


  B) ETD

  C) EKR


  D) ENV

  E) TKS
  15. LCT kısaltmasının anlamı, aşağıdakilerden hangisidir ?

  A) Limana ne zaman varacaksınız ?

  B) Uluslararası saat  C) Yerel saat

  D) Yanıt veriniz

  E) Lütfen
  16. "Yerl saat" anlamına gelen kısaltma, aşağıdakilerden hangisidir ?

  A) UTC


  B) SZC

  C)TLM


  D) QTR

  E) LCT
  17. Aşağıdaki kanallardan hangisi marina hizmetleri amacı ile kullanılmaktadır ?

  A) 09, 10, 77

  B) 13,14

  C) 72, 73

  D) 67, 69

  E) 11, 14
  18. VHF-DSC cihazının hangi bölgelerde bulundurulması zorunludur.

  A) A1, A2, A3, A4

  B) Yalnız A1

  C) A1, A2, A3

  D) A1, A2

  E) A2, A3, A4

  19. “Burası” ibaresi teleks haberleşmesinde hangi kısaltma ile gösterilir ?  A) DE

  B) AS


  C) ALL

  D) CQ


  E) OSC
  20. Tehlike haberleşmesinde “kısıtlı çalışma yapılabilir” anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) RECEIVED  B) PRU-DONCE

  C) SEELONCE FEENEE

  D) RELAY

  E) PAN PAN


  YAT KAPTANI

  DENİZ HUKUKU VE ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ
  1- Aşağıdakilerin hangisi “Gemi Sicili” ile ilgili değildir?

  A) Resmi sicildir  B) Gemiadamlarının sayısı ve yeterliklerini düzenler

  C) Alenidir, yani ilgili herkese açıktır

  D) Devletin bayrağını taşıyan gemilerin kaydını tutmaya yarar

  E) Mülkiyet, ipotek, intifa gibi özel hukuk ilişkilerini düzenler


  2- TTK.md 839’a göre, “Gemi Sicili” aşağıdakilerden hangisinin nezareti (kontrolu) altında tutulur?

  A) Bağlama Limanındaki Liman Başkanlığı

  B) Gemi Sicilinin bulunduğu Liman Başkanlığı

  C) Asliye Hukuk Mahkemesi

  D) Bölge Müdürlüğü Sörvey Kurulu Başkanlığı

  E) TDİ, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  3- Aşağıdakilerden hangisinin “Gemi Sicili”ne tescili mümkün olabilir?

  A) Donanmaya ait yardımcı gemiler

  B) Harp gemileri

  C) Özel yatlar

  D) Kamu hizmetine tahsis edilmiş devlet gemileri

  E) K amu hizmetinde kullanılan kamu tüzel kişilerine ait gemiler
  4- Aşağıdakilerden hangisi kaptanın yolculuk bittikten sonraki işlemlerden değildir?

  A) Varma limanında resmi muameleleri yapmak  B) Dönüş yolculuğu için yük aramak

  C) Yükü usulü dairesinde boşaltmak

  D) Yolculuk hakkında donatana bilgi vermek

  E) Gemiyi yeni sefer için hazırlamak


  5- Aşağıdakilerden hangisi yük alacaklısı haklarından değildir?

  A) Gemi adamlarının kusurundan doğan alacaklar

  B) Kılavuz ücretleri

  C) Kurtarma yardım ücreti  D) Kaptanın hususi vekaletle yaptığı muamelelerden doğan alacaklar

  E) Fener ücreti

  6- Gemi, mecburi kılavuz tarafından sevkedilirken onun kusurundan ileri gelen çatmadan kim sorumludur?

  A) Donatan  B) Kılavuz

  C) Taşıyan

  D) Sorumluluk donatan ile kılavuz arasında paylaştırılır

  E) Liman Başkanlığı


  7- Aşağıdakilerden hangisi deniz sigorta muafiyetleri (deductible) ile ilgilidir?

  A) Hasarlı muafiyet, hasarsız muafiyet

  B) İşlemli muafiyet, işlemsiz muafiyet

  C) Tekne muafiyeti, yük muafiyeti  D) Tenzili muafiyet, Entegral muafiyet

  E) Gerçek muafiyet, hükmi muafiyet


  8- Müşterek avaryanın doğrudan doğruya sonucu olan zarar ve masraflar, kurtarılan gemi yük ve navlun arasında değerleri oranında paylaştırılır. Bu paylaşmayı ve hesaplaşmayı gösteren belge veya rapor aşağıdakilerden hangisidir?

  A) M/A zarar hesabı

  B) Manifesto

  C) M/A hesap cetveli  D) Dispeç

  E) M/A Garame nispeti


  9- Hizmet sözleşmesinden alacağın temini için açılacak davalarda zamanaşımı hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Türk Ticaret Kanunu md 1235 gereği açılan davalarda zamanaşımı 2 yıldır

  B) Türk Ticaret Kanunu md 1235 gereği açılan davalarda zamanaşımı 1 yıldır

  C) Türk Borçlar Kanunu md 126 gereği açılan davalarda zamanaşımı 5 yıldır

  D) Türk Borçlar Kanunu genel olarak 10 yıllık zamanaşımı öngörmüştür

  E) Deniz İş Kanununda zamanaşımı süresi hususunda açıklık bulunmamaktadır
  10- Gemiadamlarının ücretlerini alamamaları ve talep etmeleri durumunda gemi üzerinden imtiyazlı olarak alabilmeleri hakkına ne denilmektedir?

  A) Yük alacaklısı hakkı

  B) İşçi alacaklısı hakkı

  C) İşveren alacaklısı hakkı

  D) Deniz alacağı hakkı

  E) Gemi alacaklısı hakkı
  11. 400 GRT’dan büyük yük gemileri için makine daireleri sintinelerinde oluşan kirlenmeyi önlemek üzere EK-I gereği bu gemilerde bulunması gerekmeyen eçhize(teçhizat) aşağıdakilerden hangisidir.

  A) IOPP sertifikası  B) Yüklü su hattı üzerinde balast tahliyesi cihazı

  C) Petrol atıklarını izleme ve kontrol cihazı

  D) Sintine separatörü, 15 ppm alarm otomatik stop aleti

  E) Atıklar için slop tank


  12. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78) gereği, 400 GRT’ dan büyük yük gemileri için makine daireleri sintinelerinde oluşan kirlenmeyi önlemek üzere EK-I uyarınca bulunması gereken aşağıdaki maddelerden hangisine gerek yoktur.

  A) IOPP sertifikası

  B) Petrol kayıt kitapçığı

  C) Balastın denize verilmesinin güverteden durdurulması

  D) Petrol atıklarını toplama tankı

  E) Sintine separatörü
  13. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-II’si, hangi maddelerle denizlerin kirletilmesinin önlenmesine ilişkin alınacak tedbirleri kapsar.

  A) Petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar  B) Dökme zehirli sıvı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar

  C) Ambalajlı bir şekilde veya konteynerlerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank vagonlarında deniz yolu ile taşınan zararlı maddelerle deniz kirlenmesini önleyici kurallar.

  D) Gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) deniz kirlenmesini önleyici kurallar

  E) Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar.


  14. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ ünde belirtilen gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) ilgili denizlerin kirlenmesini önleyici kurallar gereği;

  A) 4 deniz miline kadar pis sular (atık su), parçalanmış ve dezenfekte edilmiş olarak atılabilir.  B) 4-12 deniz miline kadar pis sular (atık su), parçalanmış ve dezenfekte edilmiş olarak atılabilir.

  C) 4 deniz miline kadar pis sular (atık sular), arıtılmadan denize deşarj edilebilir.

  D) 12 milden sonra pis sular (atık sular), geminin hızı 6 knots’dan daha az olmamak koşulu ile dezenfekte edilmeden veya parçalanmadan atılabilir.

  E) 12 milden sonra pis sular (atık sular), geminin hızı 8 knots'dan daha az olmamak koşulu ile dezenfekte edilmeden veya parçalanmadan atılabilir.


  15. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ ünde belirtilen gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) ilgili denizlerin kirlenmesini önleyici kurallar, aşağıda belirtilen gemilere uygulanmaz.

  A) 200 GRT ’ un altında 10 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

  B) 250 GRT ’ un altında 15 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

  C) 300 GRT ’ un altında 20 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

  D) 350 GRT ’ un altında 25 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

  E) 400 GRT ’ un altında 30 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler
  16. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ ünde belirtilen gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) ilgili denizlerin kirlenmesini önleyici kurallar gereği;

  A) 4 deniz miline kadar pis sular (atık su), parçalanmış ve dezenfekte edilmiş olarak atılabilir.  B) 4-12 deniz miline kadar pis sular (atık su), parçalanmış ve dezenfekte edilmiş olarak atılabilir.

  C) 4 deniz miline kadar pis sular (atık sular), arıtılmadan denize deşarj edilebilir.

  D) 12 milden sonra pis sular (atık sular), geminin hızı 6 knots’dan daha az olmamak koşulu ile dezenfekte edilmeden veya parçalanmadan atılabilir.

  E) 12 milden sonra pis sular (atık sular), geminin hızı 8 knots'dan daha az olmamak koşulu ile dezenfekte edilmeden veya parçalanmadan atılabilir.


  17. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-IV’ ünde belirtilen gemilerden çıkan pis sularla (tuvalet, revir, hastane ve canlı hayvan) ilgili denizlerin kirlenmesini önleyici kurallar, aşağıda belirtilen gemilere uygulanmaz.

  A) 200 GRT ’ un altında 10 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

  B) 250 GRT ’ un altında 15 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

  C) 300 GRT ’ un altında 20 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

  D) 350 GRT ’ un altında 25 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

  E) 400 GRT ’ un altında 30 kişi veya daha az kişi taşıyan bütün gemiler

  18. MARPOL 73/78 Sözleşmesinin EK-V (Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar)’i gereği Özel Alan kapsamına giren denizlerin tümü aşağıdaki paragraflardan hangisinde bulunmaktadır.  A) Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi, Antartika ve Karayip

  B) Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Hint Okyanusu, Kuzey Denizi, Antartika ve Karayip

  C) Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi ve Karayip

  D) Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi ve Antartika

  E) Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi, Atlantik Okyanusu, Antartika ve Karayip
  19. Aşağıdakilerden hangisi yağ kirliliği temizleme metotlarından olup yağın tekrar toplanamaması durumunda kullanılması belli bir izin gerektiren bir yöntemdir.

  A) Kepçe kova ve benzeri bir metotla yağın temizlenme çabası

  B) Emici keçelerle geri toplama metodu

  C) Yağın kenarına şamandıralar yerleştirme  D) Yağ ıslah ediciler kullanarak temizleme metodu

  E) Yağ döküntüsünün çevresine su sıkmak


  20. Petrol kirliliğine karşı hazırlıklı olmak, mücadele ve iş birlikteliği sağlamak amacıyla yapılan uluslararası denizcilik sözleşmesinin, uluslararası kısa adı, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) MARPOL

  B) IOPP

  C) OPRC

  D) OILPOL

  E) FUND

  YAT KAPTANI  MOTOR BİLGİSİ
  1. Normal seyir koşullarında bir yat dizeli devrini hızla alçaltıp-yükseltiyor ise aşağıdaki hangi sorundan kaynaklanabilir?

  A) Yüksek hareket  B) Yakıtta su

  C) Yağlama yağının bozulması

  D) Sürekli değişen hava koşulları

  E) Akülerin şarj olamaması


  2. Dizel motorlarında bir strokta sırasıyla hangi olaylar gerçekleşir?

  A) Emme, sıkıştırma, ateşleme, yanma

  B) Emme, yanma, egzost

  C) Emme, sıkıştırma, yanma, egzost

  D) Sıkıştırma, ateşleme, yanma, egzost

  E) Emme, sıkıştırma, egzost, yanma
  3. Dizel motorlarında emme strokunda silindirde aşağıdakilerden hangisi emilir?

  A) Hava

  B) Yakıt


  C) Hava yakıt karışımı

  D) Azot gazı

  E) Karbondioksit
  4. Dizel motorlarında yakıtı silindirlere püskürten makine parçasına ne ad verilir?

  A) Yakıt pompası

  B) Buji

  C) Sterting valf  D) Enjektör

  E) Distribütör


  5. Aşağıdakilerden hangisi pistonun görevi değildir?

  A) Silindire emilen havayı sıkıştırmak

  B) Egzost gazlarını silindir dışına atmak

  C) Silindire gönderilen yakıt miktarını ayarlamak

  D) Üretilen gücü krankşafta iletmek

  E) Gazların kartere kaçmasına engel olmak
  6. Benzinli motorlarda hava yakıt karışımı nerede sağlanır?

  A) Yakıt pompasında  B) Karbüratörde

  C) Filitrede

  D) Silindir içinde

  E) Enjektörte


  7. Yağlama ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Yağ pompası yağı basınçla yağlanacak kısımlara verir

  B Yağ karterden emilir

  C Soğutucudan geçirilerek yataklara gönderilir  D Yakıt pompasının yağlanması bu sistemde gerçekleşir

  E Yağ piston ve laynerlerin yağlanmasından sonra kartere geri döner


  8. Egzost gazlarının beyaz renkte olması neyin göstergesidir?

  A) Motorda fazla yakıt yakıldığı

  B) Motorda yağ yakıldığı

  C) Motora gönderilen havanın az olduğunu  D) Yanma odasına su sızdığını

  E) Egzost valfının iyi çalışmadığını


  9. Yat makinelerinin maksimum redüksiyon oranı nedir?

  A) 1/2,0


  B) 1/2,5

  C) 1/3,0


  D) 1/3,5

  E) 1/4,0
  10. Aşırı doldurmasız bir makineye süperşarj uygulandığı zaman makinenin gücü ne olur?

  A) %100 artar

  B) %75 artar

  C) %40 - %60 artar

  D) %30 - %40 azalır

  E) %30 - %40 çoğalır
  11. Dizel makinelerine verilen aşırı doldurma havası sıcaklığı hangi değerleri arasındadır?

  A) 10-15 C

  B) 15-25C

  C) 25-50C

  D) 50-65C

  E) 65-80C
  12. Yat makinelerinde karterdeki yağın seviyesi ne ile saptanır?

  A) Şamandıralı bir gösterge

  B) Manometre

  C) Barometre  D) Yağ çubuğu

  E) Elektrik göstergesi


  13. Karterdeki yağın seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?

  A) Mimimum çizgisinde

  B) Maksimum çizgisinde

  C) Maksimum ve minimum çizgilerin ortasında

  D) Minimum çizgisinin altında

  E) Maksimum çizgisinin üzerinde
  14. Karterdeki yağın seviyesi maksimum çizgisinin üzerinde olduğu zaman ne oluşur?

  A) Siyah egzost

  B) Mavimsi egzost

  C) Beyaz egzost

  D) Sarı renkli egzost

  E) Renksiz egzost
  15. Dizel makinelerinin egzostlarında mavimsi duman oluşmasının sebebi nedir?

  A) Silindirlerde tam yanma oluşmamasıdır

  B) Silindirlerde tam yanma oluşmasıdır

  C) Silindirlerde yağlama yağı yakılmasıdır

  D) Silindirlere türlü bölümlerden su girmesidir

  E) Yakıt silindirlere iyi püskürtülmemektedir
  16. Bataryalı ateşleme donanımı kaç ana bölümden oluşur?

  A) Bir


  B) İki

  C) Üç


  D) Dört

  E) Beş
  17. Bataryalı ateşleme donanımının primer devresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

  A) Batarya

  B) Kontak anahtarı  C) Tevzi makarası

  D) Kondansatör

  E) Platin
  18. Endüksiyon bobininin görevi nedir?

  A) Yüksek gerilimi ateşleme sırasına göre bujilere aktarır

  B) Silindir içinde sıkışan hava yakıt karışımını tutuşturur

  C) Bataryadan gelen 6-12 voltluk akımı 18.000-25.000 volta yükseltir

  D) Platinlerin ark yapmasını önler

  E) Yakıt miktarını ayarlar
  19. Aşağıdakilerden hangisi silindir başlıklarının üzerinde bulunmaz?

  A) Emme ve egzost valfi

  B) Enjektör

  C) Emniyet valfi  D) Yakıt pompası

  E) İlk hareket valfi


  20. Şarjlı bir akünün elektrolit yağunluğu kaç bome’dır?

  A) 22


  B) 23

  C) 25


  D) 27

  E) 28

  YAT KAPTANI

  DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ
  1- Man overboard! ............................... the life boat.


  1. Lower

  2. Raise

  3. Call

  4. Put

  5. Sound

  2- The M/V Princess is ........................ the M/V Cape.  1. Longer

  2. Longer than

  3. The longest

  4. Longest

  5. Long

  3-This cargo vessel is ........................ in the port.  1. Large

  2. Largest

  3. The largest

  4. Larger than

  5. The large

  4- - What is the …………. Like in Madrid?

  - It is sunny and hot today.


  1. Whether

  2. Season

  3. Air

  4. Temperature

  5. Weather

  5- “No smoking in closed areas” means  1. You must not smoke in closed areas

  2. You don’t have to smoke in closed areas

  3. You don’t need to smoke in closed areas

  4. You needn’t smoke in closed areas

  5. You aren’t able to smoke in closed areas

  6- This is a tanker and ………… cargo is liquid.  1. This

  2. His

  3. Its

  4. It’s

  5. Her

  7- I am going astern.  1. Kanala giriyorum.

  2. Kanalın ortasındasınız.

  3. Benden iyice açık bulunun.

  4. Kumanda altında değilim.

  5. Tornistan yapıyorum.

  8- Advise you stop engine.  1. Makina(ları)mı stop edeceğim.

  2. Makina(ları)nı durdur.

  3. Makina(ları)nızı stop etmeniz tavsiye edilir

  4. Makina(ları)mı durdurdum

  5. Makina(lar) durdu.

  9- Say again your position for identification.  1. Şimdiki mevkiniz ve rotanız nedir ?

  2. Şimdiki mevkinizi ve rotanızı bildirin.

  3. Şimdiki mevkinizi ve rotanızı bildirmediniz.

  4. Belirlenmeniz için mevkiinizi tekrar söyleyiniz

  5. Size varmak için rotanızı söyleyiniz.

  10- Have you altered your course ?  1. Hangi menzili kullanıyorsunuz ?

  2. Rotanızı değiştirdiniz mi ?

  3. Rotanızı değiştirecek misiniz ?

  4. Radarınız çalışıyor mu ?

  5. Rotanızı ne zaman değiştireceksiniz ?

  11- Visibility is reduced by fog.  1. Görüş mesafesi yağmur nedeniyle azalmıştır

  2. Görüş mesafesi kar nedeniyle azalmıştır

  3. Görüş mesafesi toz nedeniyle azalmıştır

  4. Görüş mesafesi sis nedeniyle azalmıştır

  5. Görüş mesafesinin değişmesi bekleniyor

  12- Signalling by using hand flags is called ...........  1. sophomore

  2. semiphone

  3. semaphore

  4. sphere

  5. siren

  13- We will be berthing port side  1. Sancaktan yanaşıyor olacağız

  2. İskeleden yanaşıyor olacağız

  3. Baştan samandıralara bağlayacağız

  4. Irgatı donanıma alın

  5. Dümenin işi tamam

  14- Is your radar working?  1. Radarınızı ayarladınız mı?

  2. Radarınız bozuk mu?

  3. Radarın var mı?

  4. Radarınız çalışıyor mu?

  5. Radarın çalıştı mı?

  15- The tugs will pull  1. Romorkörler itecek

  2. Romorkörler kullanın

  3. Romorkörler çekecek

  4. Romorkörler halatlarını kullanın

  5. Romorkörler çekiyor

  16- What is her air-draught?

  1. Yüksekliği ne kadardır?

  2. Gemi düz mü?

  3. Baş su çekimi ne kadardır?

  4. Gemi başta trimli mi?

  5. Şimdiki en derin su çekimi ne kadardır?

  17- Arama ve kurtarmayı yönetiyorum.  1. He is in command of search and recue.

  2. I am in command of search and rescue.

  3. Take command of search and rescue.

  4. I will attempt rescue by breeches-buoy.

  5. I am managing the salvage operation.

  18- Yardım gerekli değildir. Yolunuza devam edebilirsiniz.  1. Tug is no longer required. You may let go the tug lines.

  2. I am coming to your assistance.

  3. I require fire fighting assistance.

  4. Assistance is not required. You may proceed.

  5. Help is required. Please proceed to my position.

  19- Son uğrak limanınız neresiydi ?  1. What are my berthing instructions ?

  2. What are my docking instructions ?

  3. What was your last port of call ?

  4. What did you load in your last port ?

  5. What will you discharge in your last port ?

  20-Düşük hızla ilerliyorum.  1. I will proceed at reduced speed.

  2. I am not going in slow speed.

  3. I am proceeding at reduced speed.

  4. My speed will be reduced.

  5. There is a vessel entering the fairway


      Ana sayfa


  1. Mercator haritaları için aşağıdaki söylemlerden yanlış olan hangisidir?

  Indir 172.15 Kb.