bilgiz.org

1-bomba ve patlayici maddeler hakkinda genel biLGİler
Tarih28.12.2017
Büyüklüğü112.07 Kb.

Indir 112.07 Kb.

1-BOMBA VE PATLAYICI MADDELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2-ŞÜPHELİ KİŞİ, ARAÇ VE CİSİMLER

- GİRİŞ

- TERÖRİSTLER NEDEN BOMBA KULLANIRLAR?- BOMBA NEDİR?

- BOMBANIN UNSURLARI NELERDİR?

- PATLAYICI MADDE NEDİR?

- PATLAYICI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI ,

- BAŞLATICILAR (Kapsüller)

- BOMBADA ANAHTAR SİSTEMLERİ,

- PATLAMA NEDİR?

- PATLAMANIN ETKİLERİ NELERDİR?

- BOMBALI OTOMOBİL

- ŞÜPHELİ ARAÇ HAKKINDA ALINMASI GEREKEN BİLGİLER,

- MEKTUP BOMBALAR,

- KİTAP BOMBALAR,

- PAKET BOMBALAR,

- BOMBALI EYLEMLERDE MUHTEMEL HEDEFLER,

- SALDIRGANIN TAKİP EDECEĞİ MUHTEMEL YÖNTEMLER,

3-BOMBALI EYLEMLERE KARŞI ALINMASI GEREKEN EMNİYET TEDBİRLERİ

- BİNALARDA ALINMASI GEREKEN EMNİYET TEDBİRLERİ,

- TEHDİT ANALİZİ, EKİP KURMA VE PLANLAMA,

- BOMBA TEHDİTLERİ,

- BOMBA TEHDİDİNİN ANALİZ EDİLMESİ,

- İHBARLI ARAMALARDA HAREKET TARZI,

- ŞÜPHELİ PAKET VE BOMBA İHBARLARINDA ARAMA YÖNTEMLERİ

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ PATLAYICI MADDELER DERSİ EĞİTİM PROGRAMI

Terörizmin Tanımı;

Terörün Tanımı;

GİRİŞ


BOMBA NEDİR?

BOMBANIN UNSURLARI NELERDİR?

1- Bombanın Temel Unsurları

Terörizm, Siyasal amaçlar için mevcut durumu yasa dışı yollardan değiştirmek amacıyla örgütlü, sistemli ve sürekli terör eylemlerini kullanmayı bir yöntem olarak benimseme durumudur.Terör, tanım olarak, insanları yıldırmak, sindirmek yoluyla onlara belli düşünce ve

davranışları benimsetmek için zor kullanma yada tehdit etme eylemidir.Terörist stratejileri, terörist liderin ve militanlarının hayal gücü ile sınırlıdır. Terörist gruplar arasında en yaygın olarak bilinen strateji, halk kitlelerinin ve medyanın dikkatini çekecek şiddet eylemlerine girmek veya girme tehdidinde bulunmak suretiyle hükümetleri etkilemek, dengesini sarsmak ve korku yaratmaktır. Çoğu zaman terörizm kurbanı, asıl hedef olmayıp teröristleri uzun ve kısa vadeli hedeflerine götüren vasıtalardır. Terörist eylemlerin şiddeti ve seçtikleri hedeflerin ehemmiyeti artacak gibi görünmektedir. Terörizmin asıl maksadı, toplumun bir kesiminin sistematik olarak korkuyla etki altına alınmasıdır. Bu oyunun en önemli oyuncusu basındır. Olaylar basın aracılığıyla bize ulaşır ve biz çoğunlukla olayları basının süzgecinden geçmiş haliyle öğreniriz. Çoğu zaman basın,terörist grubun olduğundan daha büyük ve etkili olduğu izleniminin oluşturulmasına sebep olurken, bir yandan da hükümetleri, beceriksiz ve terörist tehditlerle baş edemeyecek güçsüzlükle gösterir.Terörizmin çehresi, gelişen teknolojiyle birlikte değişmiştir. Çağdaş haberleşme,ulaşım imkanları, öldürücü gücü yüksek silahlar ve diğer teknolojik ilerlemeler çağımız teröristinin tahrip edici gücünü arttırmıştır. Bir yandan teröristin kullandığı vasıtalar eskiye kıyasla daha tahrip edici hale gelirken, teröristin bu vasıtaları kullanabilme yeteneği de buna paralel olarak artmıştır.Bir nükleer cihazın, bir kimyasal yada biyolojik kitle imha silahının bir teröristin eline geçmesi artık çok akıl dışı bir ihtimal değildir.Bir nükleer cihazın inşası için gerekli malzemelerin neden ve nasıl elde edilebileceğini gösteren yayınlar kolayca bulunmaktadır.Ayrıca terörizmi himaye ettiği bilinen bazı ülkeler, nükleer reaktörler kurmakla meşkuldürler.Bu reaktörler bir nükleer cihazın füzyonu için gerekli maddeyi üretebilir. Türk Devletinin ve Cumhuriyeti’nin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir.Bomba, patlayıcı maddenin istenilen zaman,şekil ve yerde patlamasını sağlamak amacıyla bir kısım unsurların birleştirilmesiyle hazırlanan düzenek veya kurgudur.

a- Patlayıcı Madde

b- Başlatıcılar ( Kapsül-fitil)

c-Anahtar sistemi

TERÖRİZM NEDİR?

TERÖRİSTLERİN BOMBA KULLANMA NEDENLERİ NELERDİR?

2- BombanınYardımcı Unsurları

PATLAYICI MADDE NEDİR?

İnfilaklı Fitil

TATP


Triacetonetriperoxide,(TATP)

Tri-acetone-triperoxide

Saniyeli Fitil

KAPSÜLNEDİR

Normal Kapsül

a- Dış Kap

b-Akım Kaynağı

c- Parça Etkisi İçin Konulan Malzemeler

d- Kablo

e-Kamufle Malzemeleri

f- Bant

Hararet ve şok tesiriyle bulundukları hacimden kimyasal değişikliğe uğrayarak çok hacimde gaz, yüksek derecede ısı meydana getirebilen katı, sıvı ve gaz haldeki tüm kimyasal bileşim ve karışımlardır.Patlayıcı maddeler, dışarıdan yapılan herhangi bir etki sonucunda patlayarak büyük bir gaz kitlesi oluşturur, ısı derecesi yükselir ve yanıcı bir özellik alır ve bulundukları hacimden çok büyük ve çok yüksek hacimlere ulaşırlar. Yüksek hızda yanma (Patlama) ise 1/10,000sn. de oluşur.Hassas patlayıcı maddelerden toz halindeki PETN’in üzerine pamuk ipliği sarılmış olup en dış kısmı plastik izoleyle kapatılmıştır. 1sn’de 8000 m hızla infilak eder. İnfilaklı fitil,normal veya elektirikli infilak kapsülü ile patlatılır, yakıldığında patlamaz. 1 cm uzunluğundaki fitil içerisinde yaklaşık 0,8 gr toz halde PETNmaddesi bulunur.TATP Hassas ve güçlü el yapısı bir patlayıcı maddedir.Beyaz kıristalize bir peroksittir.Ticari ve askeri kullanımlar için uygun değildir. Hazırlanması kolay ama risklidir. TATP illegal üretim ve kullanıma uygun bir patlayıcıdır.TATP Elektirik, sürtünme, darbe, ısı, ateş ve kuvvetli asitle temas etmesi halinde patlama özelliğine sahip bir patlayıcı maddedir. Patlama hızı: 5300 m/sn’dir.Standart üretimde, 1 sn’de 1 cm yanma özelliğine sahip Normal infilaklı kapsüllerin veya hassas patlayıcı maddelerin patlamasında kullanılmak amacıyla toz halindeki kara barutun çevresine pamuk ipliği sarılmak suretiyle dış kısmına plastik veya katran ile izole edilerek imal edilen fitillerdir.Kullanım amaçlarına göre gövde kısmı aliminyum veya bakırdan mamul, değişik boy ve ebatlarda, içerisinde hassas ve güçlü patlayıcılardan Kurşun Azadür-Civa Fülminat ile Tetril veya PETN bulunan, saniyeli fitil veya elektirik akımıyla çalışan, patlayıcıların infilak ettirilmesinde şok, basınç ve hararet etkisi veren tüplere kapsül denir.Gövde kısmı aliminyum veya bakırdan imal edilmiş, içersinde hassas ve güçlü patlayıcılardan kurşun Azadür- Cıva Fülminat ile Tetril veya PETN bulunmaktadır. Saniyeli fitil veya harhangi bir şekilde alev çıkartan bir madde ile infilak ettirilebilirler. Bu infilak neticesinde patlayıcı maddelerin infilak etmesi için gerekli olan şok basınç ve hararet etkisini meydana getirir.

Elektirikli Kapsul

Elektirikli Kapsüller Kullanım Amacına Göre Üç Değişik Şekilde İmal Edilmektedir.

1- Gecikmesiz ( Normal ) Elektirikli Kapsül

2-KGrubu Gecikmeli Elektirikli Kapsül

3- HF Grubu Gecikmeli Elektirikli Kapsül

NOT:

Kimyasal Asit Gecikmeli KapsülNonel İnfilaklı Kapsül

Kapsülün infilakı için elektrik akımına ihtiyaç vardır. Bu akım en az 1,5 ve 456 Amp olması gerekir. Kibrit eczası ile kaplanmış rezistans teli iki kablo arasında bulunmaktadır.İnfilak etmesi için 4/1000sn.lik süre yeterlidir.Kablolar plastik tapa yardımıyla kapsülün açık olan kısmından boğumlar yardımıyla monte edilmiştir.Kapsülün infilakında herhangi bir gecikme süresi olmayıp akım geçtiği anda infilak eder. Bu akım süresi 4/1000sn. Infilak için yeterlidir.Bu grupta bulunan kapsüllerin içersinde gecikmeyi sağlayan tavid eczası bulunmaktadır.- Bu ecza en fazla 16 bölümden oluşur. Her bölüm 3/100 sn kadar gecikme sağlar. Kapsülün dip tablasında bulunan rakam 3/100 ile çarpıldığında kapsülün gecikme süresi bulunmuş olur.Bu grupta bulunan kapsüllerde K grubunda bulunan kapsüller gibi içeriğinde tavid eczası (gecikme eczası) bulunur. Ancak bu eczadaki bölümler en fazla 10 bölüm bulunur.Her bölüm 1/2 sn gecikme sağlanmaktadır. Bu grupta bulunan kapsüllerdeki gecikme süresi hesaplanırken dip tablasında bulunan rakamı 1/2 ile çarpıldığında bu süre bulunmuş olur.Dip tablasında 4 rakamı varsa bu kapsülün gecikme süresi =4x1/2=2sn’dir.Elektirikli infilak kapsüllerini elimize almadan önce ellerin topraklanması gerekmektedir. Vücutta, bulunan statik elektirikten kapsüller patlayabileceği etkisi oluşturmaktadır. (1 beygir gücü 75 kg’lık ağırlığın 1 sn’de 1m ileriye itilmesi esnasında harcanan güçtür).Bu tip asit gecikmeli kapsüllerin gövde içlerinde bulunan gergi telinin kalınlığı ve direncine bağlı olarak 3 dakikadan 23 güne kadar gecikme sağlanabilir, gergi teline bağlı olarak bir yay ve bu yayın ittiği bir çarpma milinden ve içersinde eritici madde(asit) bulunan cam bir tüpten ibarettir. Bu tip kapsülün ateşlenmesi cam tüp kırıldığında asit gergi telini eritecek, kopan gergi teline bağlı yay çarpma milini ateşleme kapsülüne vurmasını sağlayacaktır. Kapsüllerin gecikme süreleri emniyet kurdelası üzerinde bulunan renklerden belirlenir.Bu tip kapsüller mm/s gecikme gerektiren (sıralı Patlamalar) patlamalarda kullanılmak maksadıyla imal edilmişlerdir. Bu kapsül açık ocaklarda yer altında ve su altındaki patlama işlemlerinde kullanılabilir. Kapsül gövdesi gecikme zamanına bağlı olarak 45 mm’den 90 mm kadar uzunlukta alüminyumdan imal edilmiş, gecikme elemanı olarak piroteknik yanıcı madde kullanılmış, başlatıcı madde olarak PETN kullanılmış ana patlayıcı madde olarak sıkıştırılmış patlayıcı Hexojenden oluşmaktadır. Kullanım yerlerine göre LP serisi tünel ve yeraltı madencilik, su altı çalışmaları, UP serisi her türlü patlama işlemleri için uygun olup tünel patlamaları için geliştirilmiştir.

1- Kapsül Gövdesi

2- Sızdırmazlık Tapası

3-Ateşleme Nonel Tüpü

4- Nonel Tüp Halkalarını Tutan Bant

5- Gecikme veAteşleme Tüpünün Uzunluğunu Belirten Etiket

Bombada Anahtar sistemleri Üçe Ayrılır.

1-Gecikmeli Olarak Ateşlenen Anahtar Sistemleri

2-Patlaması bir harekete bağlı olan anahtar sistemleri

3-Uzaktan komutalı anahtar sistemleri

1-GECİKMELİOLARAKATEŞLENENSİSTEMLER

a-Mekanik sistemler:

b-Elektronik sistemler:

c-Kimyasal gecikmeli sistemler:

2-PATLAMASI BİRHAREKETEBAĞLIOLANANAHTARSİSTEMLERİ

3-UZAKTANKOMUTALIANAHTARSİSTEMLERİ

a-Telli komutalı sistemler:

b-Telsiz komutalı sistemler

PATLAMANEDİR?

a-Mekanik sistemler

b-Elektronik sistemler

c-Kimyasal gecikmeli sistemler

a-Telli komutalı sistemler

b-Telsiz komutalı sistemler

Zaman ayarlı anahtar sistemleri,bombanın istenilen zamanda patlamasını sağlar. Zaman ayarı sağlamak amacıyla; Mekanik kol saati,cep saati, mekanik timerler ve zaman ayarı (Gecikme) sağlayabilecek her türlü sistemler kullanılabilir.Zaman ayarı sağlamak amacıyla; dijital kol saatleri,dijital timerler ve zaman ayarı (gecikme) sağlayabilecek her türlü sistemler kullanılabilir.Hiydroklorik asit, sülfürük asit vb. kullanmak suretiyle yapılan bombalardır.

Civalı sistem

Bilyeli sistem

Gergiden kurtulma(Yaylı sistem)

Çıplak kablo

Sarsıntıya hassas

Çekmeli sistem

Baskıdan kurtulma tip anahtar

Basma tip anahtar

Aydınlığa hassas

Karanlığa hassas vb. gibi sistemleri sıralamak mümkündür.Amaca uygun olan bir yere bırakılan bombanın, hedefin bombaya yaklaşması yada planlanan patlatılması için, bomba dan belli bir uzaklığa çekilerek(uzaktan)patlatılan bomba düzenekleridir.

1-Cep telefonları

2-Telsizler Bombada kullanılan anahtar sisteminin radyo frekanslarıyla tetiklenerek bombanın patlatılmasını sağlayan anahtar sistemleridir.Katı, sıvı veya gaz halindeki patlayıcı maddelerin kıvılcım,reaksiyon veya şok etkisiyle ateşlenmesi sonucu yüksek derecede ısı, ışık, gaz, ses ve basınç meydana getirerek hava içersinde aniden ve şiddetle yayılması olayına patlama denir. 1 Cm yüksek güçteki patlayıcı maddenin patlatılması ile 27 m hava (gaz)elde edilir. 3000-6000 C ısı oluşturur. 1 cm ’ye 105 ton basınç, ilk hız 24.000 km/sn. olur.

Patlamayı İki Konumda İnceleyebiliriz

1-Patlamanın çeşitleri

2- Patlamanın etkileri

BOMBADA ANAHTAR SİSTEMLERİ

PATLAMANIN ÇEŞİTLERİ

a-) MEKANİK PATLAMA

b-)ATOMİKPATLAMA

c-) KİMYASALPATLAMA

Patlamanın Etkileri

PATLAMANIN ETKİLERİ

Basınç etkisi

a- Mekanik Patlama

b-Atomik (Nükleer) Patlama

c- Kimyasal PatlamaMekanik patlamanın en iyi örnekleri bir buhar kazanında veya düdüklü tencerede basıncın giderek yükselmesidir. Kazanın içinde bulunan su ısıtılınca buhar oluşur. Buhar ise bir tür gazdır. Buhar kazanının veya düdüklü tencerenin bir basınç giderici emniyet sübabı yoksa,artan buhar basıncı içinde bulunduğu kabın yapıldığı malzemenin mekanik direncini aşar ve kap infilak eder. Genellikle bu tür patlamalarda yüksek ısı görülür. Gazlar veya buhar hızla açığa çıkar, gürültü meydana gelir.Nükleer Patlama ve parçalanma, atom çekirdeğinin ayrışıp parçalanması veya füzyon, yani atom çekirdeklerinin yüksek kuvvet altında füzyonu, birleştirilmeleri ile olur. Bu tür parçalanma ve füzyon olayı sonucu çok yüksek miktarda enerji, ısı,gaz ve patlama şoku meydana gelir. 2. Dünya Savaşında Japonya’ya atılan nükleer bomba yaklaşık bir kilo idi. Bir kiloluk bombanın parçalanmasıyla oluşan tahribat yaklaşık 18,2 milyon kilogram TNT ‘ye eşdeğerdir.Kimyasal patlamalar sıvı veya katı halde bulunan patlayıcı maddenin çok büyük bir hızla, Hacminden çok daha büyük bir hacim olan gazlara dönüşmesi ile ortaya çıkar. Tüm dönüşme süresi saliselerle ölçülebilecek zaman süreleri içinde olup biter ve son derece yüksek ısı (binlerce derece) yaratır.Kimyasal Patlamanın Yapısı ve Özellikleri Toplum güvenliği ile görevli kişilerin en yaygın olarak karşılaştıkları patlamalar kimyasal kökenli olup, bunlar kimyasal bileşiklerin infilakı ile oluşur. Tüm kimyasal patlamalarda görülen dönüşmeler yanma ve oksidasyon sonucu ortaya çıkar. Bir odunun yanması ile bir dinamit lokumunun patlaması arasında bir çok benzerlik vardır. Çünkü her ikisi de bir hal değişmesine yol açar ve bu hal dönüşmesi süresi içinde yanma olayı yer alır. Bu yanma olayında bazı değişiklikler meydana gelir. Bir odunun ’’yanması’’ ile bir dinamit lokumunun patlaması arasındaki asıl fark, yanma sürecinin oluşma hızıdır.Patlayıcı madde patlatıldığı zaman, katı halde bulunan kimyasal patlayıcı madde aniden hızla genişleyen bir gazlar kitlesi haline dönüşür. Patlayıcı maddenin patlamasıyla da çevreye büyük hasar verebilecek üç etki ortaya çıkar.Patlayıcı madde ateşlenip patlatıldığı zaman genişleyen, son derece sıcak gazlar oluşur; Bu olgu yaklaşık olarak 1/10.000 saniye içinde olup biter. Oluşan gazlar ateşlenme olayının yer aldığı mahalde bulunan havayı yaklaşık olarak santimetre karede 100 tonluk bir basınç ile iter ve bu kitle ateşleme olayının yer aldığı odaktan, yaklaşık olarak sıkıştırır.Genişlemeye devam eder.Bu gaz kitlesi ateşlenme olayının yer aldığı noktadan başlayarak dairesel olarak genişler, yuvarlanır ve dev bir dalga gibi önüne gelen her şeyi parçalar ve binlerce tona ulaşan ağırlığı altında ezer.Sahile vuran dalgalar gibi bu dalganında gücü, oluştuğu noktadan çok uzaklarda sıfıra iner. Bu basınç dalgası genellikle patlamanın basınç dalgası olarak adlandırılır. Her basınç dalgasının birbirinden ayırt edilebilen iki farklı fazı vardır ve bu fazların her ikisi de önlerine çıkan engeller üzerinde farklı etkiler yapar. Bu etkiler;

a- Yüksek (Pozitif) Basınçb- Düşük (Negatif) Basınç’tır.

Ateşleme anında oluşan, patlama basıncı dalgası ve yüksek basınç, çevredeki havayı sıkıştırır. Bazı durumlarda, bu sıkıştırılmış hava tabakası, hızla genişleyen, bir beyaz daire şeklinde görülebilir. Bu patlama dalgasının,ön sınırı olarak adlandırılır.Sıkıştırılmış hava tabakası, yüksek basınç dalgasının ilerleyen ön sınırını oluşturur.Patlama dalgasının, ön sınırı milimetrik boyuttadır. Sınırın önünde bulunan hava tabakası,sıkıştırılarak harekete geçer ve yüksek basınç dalgasının bir parçası haline gelir.Patlama dalgalarının ön sınırı,onun ardındanda yüksek basınç dalgası genişleyen bir daire şeklinde ilerler. Büyür ve önlerine çıkan her engele şiddetle çarpar. Sonuçta engelin tümünün veya bir kısmının patlamanın odak noktasının aksi yolunda devrilmesine yol açar.Yüksek basınç dalgası fazının ömrü, ancak salise düzeyindedir. Yüksek basınç dalgası,engele çarptıktan sonra genişleyen mesafe ile orantılı olarak gücün tümüyle yitirilmesine kadar devam eder.Yüksek basınç dalgası,ateşleme anında oluşur ve çevresindeki havayı patlamanın merkezinin aksi yönünde sıkıştırır. Havanın dışa doğru sıkıştırılıp itilmesi ile de patlamanın odak noktasında basınç dalgası zayıflayıp etkisini kaybedinceye kadar geniş bir kısmi hava boşluğu oluşur.Oluşan kısmi hava boşluğu ise sıkıştırılıp itilen hava kitlesinin yön değiştirmesine yol açar.Hava kitlesi hızla o boşluğa doluşur. Kısmi hava boşluğunun bu davranışı ve yön değiştirmesi ise düşük basınç veya vantuz fazı olarak bilinir.Patlamanın odak noktasına hızla geri dönmekte olan bu hava kitlesinin gücü vardır.Hava kitlesinin merkeze doğru sürati, basınç dalgasının dışa doğur süratine oranla hayli yavaş ise de azımsanamaz.Yüksek basınç dalgasının gücünü bir silikona benzetirsek o zaman da düşük basınç dalgasının gücünü fırtınaya benzetebiliriz. Yerinden itildikten sonra hızla merkeze boşluğu doldurmak üzere dönen bu hava kitlesi, yol üzerine çıkan tüm engellere çarpıp, onları yerlerinden oynatırlar. Tuğla bahçe duvarına çarpınca, daha önce parçalanmış ve hasar görmüş başka parçaların düşmesine yol açar. Ama bu kez o parçalar patlamanın merkezi yönüne doğru düşer.Düşük basınç fazının gücü daha az olmasına karşılık, devam ettiği süre yüksek basınç fazının süresinden üç mislinden fazladır. Basınç dalgasının önüne çıkan engel ve eşyalara yaptığı etkiler Tümüyle ele alınırsa; bu iki fazın birbiri ardına vurulan iki darbe etki yaptığı görülür. Yüksek güçteki patlayıcı maddelerin patlatılması ile ortaya çıkan etkilerin en güçlü hasar vereni patlama sonucu oluşan basıncın yaptığı etkidir.Boru parçasının içine patlayıcı madde yerleştirilip, iki ucu kapaklarla kapatılarak basit bir boru bomba elde edilebilir. Patlayıcı madde ateşlendiği zaman yaratılan hasar yalnız patlama basıncının yarattığı etki ile sınırlı kalmaz. Çünkü patlama sonucu oluşan boru parçaları, patlama merkezinden dışarıya doğru hıza saçılır. Bu tür bombanın patlatılması ile oluşan ve etrafa saçılan parçaların ortalama hızı patlama merkezinden kısa bir mesafe sonra yaklaşık olarak 800 m/sn’lik hıza ulaşır. Bomba parçaları engele çarpınca ya seker yada engele gömülürler.

a-)Pozitif (Yüksek )Basınç Etkisi

b-) Negatif (Düşük) Basınç Etkisi

Parça Etkisi

Örneğin;

Isı (yakıcı) etkisi

BOMBALIOTOMOBİL

Araca Yerleştirilen Bombaların Anahtar Sisteminin Çalışma Şekilleri;

OTOMOBİL BOMBALAR

Boru bomba gibi bir hazne içine yerleştirilmiş patlayıcı maddelerin patlamasıyla oluşan ve hızla gelişen gazlar, haznenin parçalanıp dağılmasına yol açar. Patlamanın oluşturduğu toplam enerjinin yaklaşık olarak yarısı, bombanın haznesini ve parçaların saçılmasına harcanır.Yüksek güçteki patlayıcı madde ile doldurulmuş bomba patladığı zaman oluşan yüksek ısı ve basınç nedeniyle parçalar incelmiş, yırtılmış ve gerilmiş bir görünüm arz eder.Diğer yandan etkinliği düşük patlayıcı madde ile (kara barut) doldurulmuş boru bomba patladığı zaman oluşan parçalar, etkinliği yüksek patlayıcı madde ile doldurulmuş bir bombanın patlaması ile ortaya çıkan parçalar oranla daha büyüktür. Üstelik o parçalar gerilmiş ve incelmiş de değildir.Bombalarda parça etkisini arttırmak için çivi, rulman bilyesi gibi malzemelerden oluşan parçalar kullanılır ki bunlara şarapnel adı verilir. Şarapnelin kişiler ve yapılar üzerinde yaptığı etkiler bomba da parçaların yaptığı etkilerin aynısıdır. Şarapnelin bir avantajı bombanın patlaması sonucu açığa çıkan ve hazneyi parçalamaya harcanacak olan enerjinin bir kısmının şarapnelin saçılmasında kullanılmasıdır.Sonuç olarak bombanın içine veya dışına şarapnel görevi yapacak parçaların konması hem infilakın yaptığı hasarı arttırır hem de şarapnellerin daha uzun mesafe kat etmelerini sağlar. Şarapnel de bomba parçaları da patlamanın çevresinde bulunan eşyalara ve kişilere, onları kesmek ve delmek suretiyle hasar verir.Düşük güçteki veya yüksek güçteki patlayıcı madde ile doldurulmuş bombanın patlatılması ile oluşan yakıcı ısı etkisi bir tür patlayıcı maddeden diğerine hayli büyük farklılıklar gösterir. Düşük güçteki patlayıcı maddelerin yakıcı ısı etkisi,düşük güçteki patlayıcı maddelerden daha uzun sürelidir. Diğer yandan yüksek güçteki patlayıcı maddeler daha yüksek ısılar yaratırlar. Her iki durumda da etkinin süresi saliselerle ölçülür.Başka bir yerde hızlanan bombanın hedef seçilen otomobilin bagaj, motor kısımları,alt bölümleri, lastiklerin çevreleri, iç kısımları yada park edildiği zemine yerleştirilerek tuzaklanmasına denir. Bombanın ateşleme mekanizması otomobilin herhangi bir hareketinden veya zaman bağlı, dışarıdan alacağı bir hareketle çalışılabilir.

a) Motor kaputu açılınca,

b) Motor çalıştırılınca,

c) Farlar yakılınca,

d) El freni çekilince veya bırakılınca,

e)Araba hareket edince,

f) Eksoz belirli oranda ısınınca,

g)Fren veya gaz pedellarına basılınca,

h)Mindere veya koltuklara oturunca,

i)Korna çalınca (sese duyarlı),

j)Radyoyu açınca,

k)Torpido gözünü açınca vs. Sayabiliriz.

Otomobil bomba;

Hedef seçilen yerlerde fazla maddi ve manevi hasar verebilmek, amacıyla otomobilin bagaj bölümüne koltuk altlarına iç kısmına mümkün olduğu kadar fazla miktarda patlayıcı doldurularak hazırlanan, anahtar sisteminde otomobil içerisinde herhangi bir yere saklanarak oluşturulan bombaya denir.Bombanın Ateşleme mekanizması otomobilin herhangi bir hareketinden veya güç kaynağından (akü) akım alarak faaliyete geçer veya zamana bağlı olabilir.

A)Araç, bomba olarak tuzaklanarak; hedefe parkedilebilir.

B)Çalıntı veya herhangi bir araç,bombayla tuzaklanarak terk edilir.

C)Hedef seçilen kişinin otsuda otomobil bombaya dönüştürülebilir.

D)Araç roketlerle teçhiz edilebilir, bunlar zaman ayarlı veya radyo komutalı olarak tuzaklanabilir ve yönlendirildikleri hedefleri kolaylıkla imha etmek için düşünülebilir.

1.Aracın son defa ne zaman kullanıldığı,

2. Başkasına geçici bir süre verilip verilmediği,

3. Oto kiralama şirketine ait ise;oto’yu kimlere ve kaç saate veya kaç günlüğüne kiraya

4. En son nereye ve hangi saatte park edildiği,

5. Deposunda ne kadar benzin olduğu, en son kilometre sayısının ne olduğu,

6. Oto’nun ne zaman ve hangi saatte kullanılacağı,

7. Oto’nun anahtarının kendisinde olup olmadığı,

8. Araç çalınmış ise sahibinin müracaatı var mı? Saat kaçta çalındığı (Çalınma yeri ile Terk edilen yer arasındaki mesafe zaman olarak hesap edilerek teröristlerin elinde ne kadar süre kaldığı) tespit edilmelidir.

9. Oto sahibinden,içinde son bırakılanların neler olduğu,

10. Araçta tehlikeli yük olup - olmadığı (petrol, yağ, sıvı oksijen, azot, gübre vb)öğrenilmelidir.

1.Aracın etrafındaki bölge kontrol edilir.

2.Yerde ayak izi, kriko, sürtünme izleri vb. Araştırılmalıdır.

3.Vasıta etrafında yerde kablo,tel,iplik, bant ve olmaması gereken parçaların olup olmadığı kontrol edilmelidir,

4.Arabanın kapılarında, bagaj ve motor kaputunda, depo kapağının açılması için bir zorlama ve çizilme izlerinin olup olmadığı kontrol edilmelidir,

5.Parlak satıh üzerinde parmak izi olup olmadığı kontrol edilmelidir.

6.Aracın alt kısımlarını dikatlice kontrol edilerek, araç üzerinde olmaması gereken paket, kablo ile herhangi bir değişikliğin olup olmadığı araştırılmalıdır,

7.Ayrıca aracın park etmiş olduğu yer; yasak yerler önemli binalar ile kalabalık alışveriş merkezlerinin önleri veya okul yurt civarında terk edilmiş vaziyette ise bu gibi otolardan şüphe edilmelidir.

8.Aracın çalıntı kaydı olup olmadığı öğrenilmelidir.

Kaput altına tuzaklama yapılabileceği düşünülerek kaput elle açılamaz, uzaktan açma teknikleri uygulanarak güvenlik içinde yapılabilir.

OTOMOBİL BOMBANIN ÖZELLİKLERİ

ŞÜPHELİ ARAÇ HAKKINDA ALINMASI GEREKEN BİLGİLER

a)Aracın sahibi tespit edilmiş ise şu sorular sorulmalıdır;

b)Sahibi belli olmayan araçların tuzaklanmış olup olmadıklarının kontrölü;

ARACINKONTROL EDİLMESİ

1-Jant kapaklarının uzaktan kontrolü jantları bütünüyle kapatan kapakları uzaktan açılması zor olmakla beraber yarım jant kapakları kolaylıkla açılır.

2-Kaportanın uzaktan kontrolü

3-Motor Boşluğu Baştan Başa Kontrol Edilir.

a-) Debriyaj, fren, gaz pedalları düzenleri ve direksiyon bağlantıları bomba gergi bağlantısı ihtimaline karşı kontrol edilir, motor bölümü ile şoför mahallini ayıran kısımda bulunan kapak ve diğer aksesuarlar ile hava temizleme teçhizatında oynama izleri aranır,aynı şekilde elektirikli başlatma donanımlı bomba ihtimaline karşı fren, direksiyon, klima cam silecekleri power bağlantıları kontrol edilir.

b-) Gerektiğinde yağ çubuğu ve boşaltma tapalarında örnekler alınarak motor veya şanzuman yağına, cam suyu kutusuna, radyatör infilak maddesi katılıp katılmadığı kontrol edilir.Oto kapıları uzaktan müdahale, şayet hedef şoför ise sağ arka kapıdan olmalıdır.Yine hedef şoför ise ve şoför kapısı kilitli ise sağ arka kapı camın kırılması veya arka camdan zorlayarak girilmesi düşünülmelidir.Arka kapılar genelde dışarıdan kilitlenmezler.

A-)Araca giriş imkanı kazanıldıktan sonra açılmış olan kapının kaplamaları kontrol edilir. Önceden çıkarılmış veya oynanmışsa çoğunlukla kolaylıkla fark edilir. Araba tanınmayan veya şüpheli her şey muhtemel olarak düşünülür ve işlem bomba imha uzmanına bırakılır.

1- Kapı uzaktan açılır, arabanın arka bölümü aranmışsa giriş normalde sağ ön kapıdan yapılır, iç kaplaması ve tavan lambası düğmesi kontrol edilir.

2-Aynı arka bölümün aranmasında uygulanan usulle tabandan başlayıp yukarıya doğru aranır.

3-taban paspasları, pedallar, uzun kısa far düğmesi, ön koltuk, kalorifer ve havalandırma mazgalları, göğüslük altı radyo ve hoparlörler, kül tablaları, torpido gözü,güneşlik ve tavan astarları kontrol edilir.Taban döşemesi, stepne içi, alet kutusu, arka koltuk sırt arkası, fren, dönüş ve geri vites lambaları kontrol edilir,elektirik kabloları yakından incelenir.

A-)Benzin deposunun kontrolü problemli olabilir, gözle kontrol etmek gösterge aksamının depoya monte edildiği kapağı açarak yapılabilirse de iç bölmeleri bu işlemi önler.Tam kontrol için en emniyetli şekil deposunun araçtan sökülerek yapılmasıdır.

B-)Aynı kontrol güçlüklerine depo kapağı kilitli ise ve depo ağzına sifon sokulmaması için zemberek yayı tipi süzgeç konulmuşsa patlayıcı madde konulmuş olması ihtimali düşüktür. Benzin depoları metalik sodyum doldurulmuş jelatin kapsülleri vasıtasıyla sabotaja açıktırlar,adına’’ateş böceği’’ de denen bu jelatin kapsülleri erir ve içindeki metalik sodyum benzindeki suyla temas ettiğinde reaksiyon sonucu meydana gelen alev, şok ve basınç depoyu yarar.Akü bağlanır, motor çalıştırılır ve motor, normal sıcaklığa varıncaya kadar rolanti de çalıştırılır, klima kalorifer, havalandırma, elektirikli koltuk ayarları, pencereler, radyo

aydınlatma ve korna gibi bütün cihazlar açılır.Yukarıda yapılan işlemler sonucunda aracın herhangi bir yerinde bomba olmadığı belirlenmiş olur.

4-Aracın İçine Giriş Yolları:

5-Araç İçinin Aranması

6-Giriş Ön Kapıdan Yapılmışsa

7-Bagajın Aranması

8-Benzin Deposu kontrolü

9-Aracı Olduğu Yerde Çalıştırmak

MEKTUP BOMBALAR

Mektup bombanın tanınması

PAKET BOMBALAR

Paket bombaların tanınması

Alıcısını yaralamak veya öldürmek amacı ile hazırlanan, postada kaldığı sürece patlamayacak şekilde ayarlanan,açınca patlayan bubi tuzaklı bombalardır.1-Normal mektuplara göre daha kalındır.(Zarf içerisine konulan plastik patlayıcının kalınlığı 5 mm’den az olmayacağı için zarfın kalınlaştırılmasına neden olur.)

2-Aynı ebattaki normal mektuptan daha ağırdır.

3-Üzerine gereğinden fazla pul yapıştırılmıştır. Hem mektubun adresine kesin gitmesini sağlamak, hem de patlayıcı maddenin zarf üzerine bırakacağı yağların

gözükmesini önlemektir.

4-Zarf üzerinde gereğinden fazla bant ve diğer yapıştırıcılar bulunabilir.

5-Zarf üzerinde ad, soyadı ünvan adreste yazı ve harf hatası olabilir.

6-Genellikle yavaş yazıldıkları için yazılarda mürekkep birikimi olabilir.

7-Mektubun ağırlığı yada ebatları dengesiz olabilir.

8-Normal mektuplara göre daha sert olup katlanmaz ve kırılmaz.

9-Hafif ellendiğinde kısmi sertliklere rastlanabilir.

10-Zarf kapağı açılmış, tekrar kapatılmış olabilir ve yapışma yerleri yapıştırıcı ile kapatılmış olabilir.

11-Zarf üzerinde yağ ve kir lekeleri olabilir.

12-Patlayıcı Maddenin kokusu zarf üzerinden algılanabilir.

13-Zarf üzerinde kişiye özel, şahsa mahsus gibi ibareler bulunabilir.

14-Bombalı mektupların yapımında kullanılan pil, kablo ve kapsul parçaları metal dedektörleri ile yapılan kontrollerde tespit edilebilir.

15-Bombalı mektuplarda genelde torba zarf kullanılır.

16-Torba zarfın arka kapağı açılıp, tekrar yapıştırılabilir.

Paket bomba hedef kişiyi öldürmek veya yaralamak üzere hazırlanmış, posta, kargo veya elde taşınabilen açıldığında patlayan (bubi tuzaklı) bombalardır.

1-Paket bombalar değişik şekilde ve ebatlarda olabilir.

2-Paketin içinde ne tür malzemenin olduğu bilinmediğinden ağırlığından şüphe edilebilir.

3-Paket üzerindeki gönderen, alıcı, adres, ad-soyad ve ünvanlarda yazı ve harf hatası olabilir.

4-Paket, alıcının çok yakını,arkadaşları veya tanıdıklarından geliyormuş gibi gösterilebilir.

5-Paket üzerinde kişiye özel şahsa mahsus gibi ibareler bulunabilir.

6-Paket üzerinde gereğinden fazla bant, yapıştırıcı gibi paketi sağlamlaştırıcı maddeler bulanabilir.

7-Terorist hedefine ulaşmak amacıyla bazı yönlendirmeler yapabilir.(Üst taraf ibaresi,taşıma kulbu v.b.)

8-Gönderen kişinin daha önce böyle bir paket gönderip, göndermediği hatırlanmalı,göndermedi ise şüphenilmelidir.

9-Gönderen kişinin aile fertlerine olan yakınlık derece ve “Özel Günler” bilgisi kesinlikle göz ardı edilmemelidir.

10-Bu tür paket alan kişi, gönderen kişiyi arayıp paketi gönderip göndermediğini tespit etmelidir.

KİTAPBOMBALAR

Kitap Bombanın Tanınması

SALDIRGANIN TAKİP EDECEĞİ MUHTEMEL YÖNTEMLER

SALDIRGANIN TESPİTİNDE

SALDIRININ ÖNLENEBİLMESİNDE

Hedef seçilen kişiyi öldürmek veya yaralamak amacıyla bir kitabın içi oyulmak suretiyle hazırlanan, kapalı kaldığı müddetçe patlamayan bombalardır.

1-Posta ile veya özel kargo ile gönderilir.

2-Ad-Soyad, ünvan ve adreslerinde yazı ve harf hatası olabilir.

3-Kitabın iç kısmı oyulurken, kitap çevresinde yırtılma emareleri olabilir.

4-Kitabın iç kısmı oyulduktan sonra sayfaların birbirine yapıştırılması veya

tutturulması gerektiğinde, kitap sayfalarında bozulma olabilir.

5-Patlayıcı maddenin kokusu algılanabilir.

6-Kitap emsallerine göre daha ağırdır.

7-Kitapta dengesizlik olabilir.

8-Adres bölümünde şahsa veya kişiye özel ibareleri olabilir.

9-Bombalı kitabın imalinde kullanılan pil, kablo ve kapsül metal dedektörleri ile yapılan kontrolde tespit edilir.

10-Gönderen kişinin yakınlık derecesi araştırılmalı, daha önce böyle bir paket gönderip göndermediği tespit edilmediği ve alıcının bu şahsı tanıyıp tanımadığı öğrenilmelidir.

-Patlamaya hazır bombayı, el çantası, sırt çantası, araç içerisine koymak veya vücudun değişik yerlerine dışarıdan görünmeyecek şekilde gizlemek.

-Eğer vücuduna gizlemeye karar vermişse üstten geniş giysiler giymek veya hamile kadın yada şişman adam süsü vermek.

-Her türlü hazırlığa rağmen anahtar sisteminin devreye girmemesi durumunda ikinci bir anahtar sistemiyle eylemi gerçekleştirmek.

-Önceden belirlemiş olduğu hedef bölgesine tespit ettiği saatte güvenlik güçlerinin ve vatandaşların dikkatini çekmeden ulaşmak.

-Bu amaç için; olay yerine uyumlu kıyafetler giymek.

-İstenilen hedefe gelmeden fark edildiği durumlarda dahi eylemi gerçekleştirmek.

-Saldırganı eylem yerine getiren ve motive eden bir başka kişinin olması da kuvvetle muhtemeldir.Hamile görünümlü kadınlara dikkat edilmeli.(Hamile kadınların fiziki yapılarından

dolayı;omuzlar dik ve geride,ayaklar açık vaziyette ve ağır Hareketlerle yürüdükleri,saldırganın ise tam aksine vücuduna bağladığı bombalardan dolayı omuzlarının öne eğik olabileceği) Saldırgan,intihar düşüncesinin vereceği stres ve sıkıntı sebebiyle sinirli ve heyecanlı tavırlar gösterebilir.Eylem yerini ve saldırganı gözetleyen ikinci bir kişi,şüpheli davranışlar içersinde olay yeri yakınında olabilir.İnsanların giyimleri ve fiziki görünümlerindeki farklılıklar dikkat çekmeli,(sıcak havada mont,kaban,pardesü giymeleri veye zayıf ancak göbekli görünen tipler)

-Toplu hedef teşkil edecek toplantıların veya resmi törenlerin intihar saldırısına karşı hedef teşkil edebileceği göz önünde tutulmalı.

-VIP personelinin araçlarına bindiği, indiği araçla yavaşladığı veya halkın arasına girdiği yerlerin hedef teşkil edebileceği göz önünde tutulmalı.

-Şüpheli kişi veya kişilere mümkün olduğunca uzaktan ve sütre gerisinden müdahale edilmeli.

-Şüpheli kişi veya kişilerin ellerini ve parmaklarını görebilecek şekilde tutmaları sağlanmalı.

-Şüpheli şahısların ellerini vücudlarına temas ettirmelerine, giysilerin altına sokmalarına veya ellerindeki koli-çantayı açmalarına izin verilmemeli.

-Arama ve kontrollerde mevcut cihazlardan (metal arama dedektörleri gibi) yararlanılmalı.

-Eğer bu kontroller esnasında patlayıcı madde veya bomba ele geçirilirse gerekli çevre emniyeti alınmalı ve bomba uzmanının gelmesi beklenmeli.

BOMBALI EYLEMLERE KARŞI BİNALARDA ALINMASI GEREKEN EMNİYET TEDBİRLERİ

TEHDİT ANALİZİ, EKİP KURMA VE PLANLAMA

Amaç;


Tehdit Analizi;

(Empati; Kendinizi teröristin yerine koyarak hedeflere bakın ve şu soruları kendinize sorun; Bir saldırıyı nasıl planlardım?Yaptığım plan nasıl engellenir?Yapılan eylemin kamuoyundaki etkileri vb, sorularfla teröristlerin yapabilecekleri eylem planlarını tahmin etmeye çalışın.)

-Kamu kurum ve kuruluşların çevresinde güvenlik bölgeleri oluşturulmalı, bu bölgeye giren şahısların hal ve hareketleri kontrol edilmeli.

-Giriş ve çıkışlarda uygulanan personelin daimi kartı ve ziyaretçi giriş kartı uygulaması titizlikle sürdürülerek uygulama sıralı amirlerce kontrol edilmeli.

-Ziyaretçi giriş kapılarında güvenlik kontrolleri teknik cihazlarla yapılmalı.

-Ziyaretçileri nüfus cüzdanı, ehliyet gibi kimlik belgeleri alınarak yaka kartı verilmek suretiyle girişlerine izin verilmeli ancak görüşmeler mevcut ziyaretçi odalarında yapılmalı.

-Bina çevreleri kapalı devre kamera sistemi ile kontrol altına alınarak video kayıtları yapılmalı.

-Özellikle personel ve ziyaretçi araçlarına ait otopark yerlerinin ayrı ayrı olması sağlanmalı.

-Personel servis araçlarının güvenliği sağlanmalı.

-Göreve geliş ve gidişlerde aynı güzergahlar kullanılmamalı.

-Maaş günlerinde özellikle ATM’ lerden para çeken personeli korumak amacıyla yakın çevresinde mobil devriyeler oluşturulmalı.

-Sabit bekleme görevi yapan ekipler araçtan inmek suretiyle görev ifa etmeli, araç içerisinde gazete, dergi vs. Okunmamalı.

-Toplumsal görevlerde toplanma yerlerinde ve yoklama esnasında güvenlik tedbiri alınmalı.

-Ziyaretçi otolarının giriş kapılarında kontrolleri sıklaştırılması sağlanmalı.

-Ziyaretçi ve personel girişleri ayrı ayrı kapılardan yapılmalı.

-Ziyaretçi kartları bulunmayan şahısların bina ve eklentilerine girmesine izin verilmemeli.

Bu bölüm, potansiyel bomba hedeflerini ve bomba tehditlerini nasıl önceden sezileceğini, değerlendirileceğini ve bunlar için nasıl hazırlık yapılacağını anlamamızı sağlar.

1- Bomba tehditleri için potansiyel hedefleri önceden sezmeye haiz olunması

2- Bu hedeflerin zarar görme derecesinin hesaplanmsı

3- Hedefin korunması için bir plan ortaya koyup, formüle edilmesi.

4- Bomba uzmanı ve ekibinin, uygunluk toplum güvenlik kurumları ile olası hedef üniteleri arasındaki bağlantılarının temin edilmesi.Olası bir terorist saldırısını önceden tahmin etmek için potansiyel hedefleri tespit etmek, onların terorist saldırısına karşı cazibeleri saldırı karşısındaki hassasiyeti saptamak için, bir tehdit analizinin klavuzluğuna başvurmak daha mantıklı bir yoldur. Özel ünitelerin tehdit analizlerine yönelmeye başlamadan önce, saldırının olasılığını saptamak bunu öncelikli bir görev haline getirmek için her şeyden önce tehdit senaryolarına yönelmek gerekir. Burada analizi yapacak uzman ekiplerin, hangi terörist grupların o bölgede daha faal olduğunu, öncelikli hedeflerinin ne olabileceğini iyi bilmeleri gerekir.

Hedef Ünite;

a-En son ne zaman denetlendi,

b-Bina içerisinde bulunan güvenlik ve gözetim sistemleri var mı? Varsa teknolojik imkanlar kullanılıyor mu?

c-Olası olaylara karşı bir kriz planları var mı?

d-Ünite personeline herhangi bir saldırı durumunda saldırıdan korunmak için ne yapması gerektiği hakkında eğitim verilmiş mi?

e-Hedef ünite; Kritik kaynaklar, belgeler veya teröristin faydalanabileceği patlayıcı madde imalatı gibi konuları içermekte mi ?

f-Çalışanların isim ünvanları ve güvenlik soruşturmaları yapılmış mı? Böylelikle, yukarıda belirtilen konuların irdelenmesiyle teröristlerin hedef aldığı veya bomba ihbarlarının yapıldığı kurumlarda, tehdit analizi yapacak kişinin, olaylara daha emin ve güvenilir şekilde yaklaşması sağlanır.Bir değerlendirmenin başarı ile sonuçlandırılabilmesi için, o bölgede en yüksek tehlike derecesine öncelik verilir. Teröristlerin yapacakları eylemler,sebep sonuç ilişkisi içerisinde, potansiyel reklam, politik kazanç psikolojik kazanç, malın yok edilmesi, örgütün kendi içerisinde ve diğer örgütlere karşı gücünü deklare etmesi, şahsi menfaatlerde ise;intikam,gasp ve gözdağı olarak değerlendirilmeye alınmalıdır.Ayrıca, İnsan unsuru en başta olmak üzere analiz yapan kişi, aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlar, teröristlerin tehdit edebileceği hedefler olarak görmelidir.

-Hava alanları,

-Askeri kuruluşlar ve mühimmat üreten fabrikalar,

-Demiryolu Ulaşımları; Metro, tren istasyonları vb.gibi

-Denizyolu Ulaşım Merkezleri; Limanlar, barajlar,köprüler gibi

-Toplumsal Otorite Merkezleri; Hükümet binaları, İbadethaneler, Güvenlik

birimleri,okullar ve Üniversiteler, yabancı konsolosluklar, sendikalar,

-Kamu yararına çalışan merkezler ;hastaneler, petrokimya rafinerileri, elektrik dağıtım merkezleri su dağıtım şebekeleri, yerel yönetim binaları,

-İletişim Merkezleri; Telefon, Televizyon, posta ve kargo taşımacılığı, gazete ve bilgisayar merkezleri,

-Sosyal Tesisler; Eğlence salonları, stadyumlar, sinemalar, turistik bölgeler, türbe ve anıtlar,alış -veriş merkezleri ve ikametgahlar, Bomba İhbarları; Telefonla bomba ihbarı yapan kişinin, bunu yapması için çeşitli sebepleri vardır.Bunlar; Hedef kurumdaki normal aktiviteyi bozmak veya bölmek,

-Arayanın bomba ile ilgili kesin bilgisi vardır. Uyarmak ve/veya hayat kurtarmak için telefon ile ihbarda bulunmuştur.

-Arayan şahıs, terörist örgütün veya kendisinin propagadasını yapmak istemiştir.-Bu tür ihbarlarda personelin, eğer imkanı varsa ihbarcı ile bilinçli ve sıkı bir mülakata girmesi gerekir. İhbarcının geçekten de bomba eylemiyle hangi derecede ilgili olduğu tespit edilmeye çalışılır. İhbar edilen bombanın unsurları hakkında bilgi alınmaya çalışılmalı,patlayıcı maddesi, tipi, yeri, zamanlaması, neye benzediği(dış kabı),gibi sorular ile ihbarcının doğruluk derecesi ölçülür.

-Teröristin nedenleri ile ilgili itiraflarına değer verilir, ancak vermiş olduğu ip uçlarının olabilecek eyleme yakınlık derecesi hesaplanır.

- İhbarcının nasıl bir iletişim kurduğu, nereden aradığı tespit edilmeye çalışılır.

-Asla kişisel bilgiler vermeyin, bomba hakkındaki bilgileri konunun uzmanı ile koordineli bir şekilde değerlendirin. Böylelikle tehditin tehlike derecesini ölçmüş olursunuz.

-İhbar mümkünse birden fazla kişi tarafından dinlenmeli, böylelikle kayıtta ve konuşma akışında hata yapılmaz.

Yapılan İhbar;

Bomba İhbarlarının Analiz Edilmesi

İhbara Kayıtsız Kalma;

İhbarı Değerlendirme;

Şüpheli Paket ve Bomba İhbarlarında Arama Yöntemleri

Tarih ve zamanı, kişinin konuşma tarzı, telaffuzu, şivesi, arka fondaki sesler,ihbarcının psikolojik durumu, cinsiyeti, yaşı, uyruğu ve ne tür bir mesaj verdiği yazılı veya sesli olarak kayıtlara alınmalıdır.Bomba ile ilgili yapılan tüm ihbarlara gerekli önem verilmelidir. İhbarın doğruluk derecesini analiz eden polisin yapacağı işlemleri kısaca şöyle sıralayabiliriz;

-Bomba ihbarının, şahsi veya örgütsel bir bağlantısının olup olmadığı,

-Bu tür ihbarların geçmişteki ihbarlarla irtibatı sağlanmalıdır,

-Uzman ekip, ihbarcı örgüt, tehdit edilen ünite arasındaki ilişkileri değerlendirdikten sonra aşağıdaki kararları almalıdır.Bu seçenek, ihbarı yanlış değerlendirmek suretiyle kuruluşu ve güvenlik güçlerini büyük bir risk içine atar. Mal ve can kaybına neden olabilir. Çoğu ihbar şahsi husumet, ticari rekabet, okul öğrencilerinin veya kurum personelinin örgütsel dayanağı olmayan türdendir fikri hakimdir.Ayrıca, binanın boşaltılmasının ihbarda bulunanların lehine bir kazanç olacağı düşünülür. Bütün bu olasılıkları içeren her bomba ihbarında, binaları tahliye etme gibi davranış biçimleri kayda değer iş ve üretim kaybına neden olacağıda diğer bir düşünce tarzıdır.Yapılan ihbarın tehlike derecesinin olduğunu düşünen polis, tehdit edilen ünitenin tahliyesine, kısmi tahliyesine veya tahliyesiz kapsamlı araştırmasına karar verebilir. Ancak bu tür tedbirlerde panik ve kargaşaya yol açabilecek tüm olumsuzlukları minimum seviyeye indirerek, tehdit ne olursa olsun tam bir korunma sağlanmalıdır.

1- Şüpheli paket ve Bomba ihbarlarından sonra yapılacak aramalarda, Bomba Uzmanlarının görevi, sadece yeri tespit edilen şüpheli paket ve bombaların durumunu inceleyip, gerekli tedbirleri alarak, müdahalede bulunmak veya yapılan ihbara rağmen bulunduğu yer bilinmeyen veya önceden yeri tespit edilememiş şüpheli paket ve bombaların yerini tespit edip, gerekli müdahale yöntemlerini uygulayarak etkisiz hale getirmektir.

2- Açık veya kapalı her türlü alan, bina ve tesislerde; Stadyum, okul, fabrika, dernek,lokal, istasyon, terminal, karayolu veya demiryolu vb. Yerkerde, mevcut herhangi bir bomba ihbarı olmamasına rağmen, genel şüphe üzerine veya ön tedbir olarak, bir amirin sorumluluğunda ve yeterli sayıda bomba arama personeli oluşturulmalı, eğer oluşturulmamış ise arama görevi, arama yapılacak yerde görev alan diğer personelce yapılmalı, şüpheli bir durum veya cisim ile karşılaşıldığında, bomba uzmanına bilgi vermelidir.Devlet Büyüklerinin katılacakları veya gidecekleri toplantılar, törenler ve açılışlardan önce alınacak emniyet tertibatlarıyla ilgili olarak yapılacak aramalarda ise, görevlendirilen arama personeli, gerekli araştırma ve incelemeleri Bomba Uzmanlarının koordinesinde yürütmeli ve şüpheli bir durum veya cisim ile karşılaşıldığında Bomba Uzmanına bilgi verilmelidir.

3- Bomba ihbarını alan her türlü personel kendisine intikal eden ihbarı veya elde ettiği bilgiyi, en kısa sürede 155 haber merkezine ve yetkili amirlerine bildirmelidir.

İHBARLI ARAMALARDA HAREKET TARZI

4- Bomba ihbarını telefonla ve benzeri şekilde alan, her türlü birimde görevli personel aşağıda maddeler halinde verilen bilgilere ulaşmaya dikkat etmelidir;

a)Yapılan bütün bomba ihbarları ciddi bir şekilde değerlendirilmelidir.

b) İhbarı alan kişi sakin davranmalı ve mesajda kullanılan sözlere ve diğer detaylara konsantre olmalıdır.

c) Mevcut imkanlar dahilinde ihbarı alan haber merkezinde görevli personel, bilginin anlaşılmasında hata yapılmaması ve tekrar dinlenebilmesi için kasede vb. kayıt etmelidir.

d) Bomba ihbarını alan personel;

d-1.Alınan ihbarın tam adres ve yerini,

d-2.Alına ihbarın tarih ve saatini,

d-3.Telefon edenin görgü tanığı yada bombayı yerleştiren kişi olup olmadığına,

d-4.İhbarda bulunanın ses ve telaffuzunda her hangi bir karakteristik özelliğinin olup olmadığına,

d-5.Telefonla tehdit de veya ihbarda bulunan kişi konuşurken arkadan duyulan seslerin özelliğine,

d-6.Telefon edenin, açık hissedilen ruhsal durumunun (Sinirli mi? Heyecanlı mı?Tutarsız mı? Mantıksız mı?Veya Panik halinde mi?) Olup olmadığına,

d-7.Telefon edenin cinsiyetine,

d-8.Telefon edenin tahmini yaşına,

d-9.Telefon edenin tam mesajının ne olduğuna veya kullandığı herhangi bir slogan olup olmadığının belirlenmesine önem vermelidir.

e)Belirli yada belirsiz hiçbir bomba tehdidi, dikkatle araştırılmadan sahte ihbar olarak nitelenmemelidir.

f)Genelde telefonla ihbarda bulunan kişilerin, bombayı nereye koyduğunu,eyleminin nedenini ve bombanın ne zaman patlayacığı hakkında, doğru veya yanıltıcı bilgi verdiği irdelenmeli ve bir patlama sonrası eylemi -sözde- üstlendiği durumların olduğu unutulmamalıdır.

g)İhbarı alan personel, yapılan bomba ihbarının daha önce yapılmış ve sonucu doğru çıkmış ihbarlarla benzer nitelikte olup olmadığına veya daha önce yapılmış ihbarlardan farklı özellikte olup olmadığına dikkat etmelidir.

5-Bomba Uzmanı, ihbar mahalline geldiğinde ihbar edilen yer hakkında gerekli araştırma ve değerlendirmeyi yaparak, aramayı nasıl ve ne şekilde yapacağına, arama yerinin önemine, özelliğine ve yapısına göre karar verir.

6-Olay yerinin durumuna bağlı olarak, gerekli çevre emniyeti alınmalı ve bu bölgeye görevli uzmanlar işlerini bitirinceye kadar kimse yaklaştırılmamalıdır.

7-Hangi kurum ve kuruluşlardan yardım alınabileceğine karar verilmeli ve gerektiğinde elektrik, su, hava gazının kesilmesi gibi benzer önleyici tedbirlerin aldırılması sağlanmalıdır.

8- İhbar yapılan yerin arama işlemlerinde;

8-a) Bina personelini tahliye etmeden arama;

8-b) Binayı kısmen tahliye edip arama;

8-c) Binayı tamamen tahliye ederek arama, yöntemleri uygulanabilir.

8-a) Bina personelini tahliye etmeden arama;

8-a-1.Durum binadaki kişilere gayet soğukkanlı bir şekilde izah edilmelidir.

8-a-2.Her personel bulunduğu bürosunu, odasını veya dairesini iyice gözden geçirmelidir.

8-a-3.Yabancı bir cisim bulunsa da, bulunmasa da durum Bomba Uzmanına bildirilmelidir.

8-a-4.Şayet şüpheli bir cisim görülmüşse, hiçbir şekilde yaklaşılmamalı veya dokunulmamalıdır. Hemen şüpheli paket veya cisim görüldüğüne dair uzman ekibe haber verilmelidir.

8-b) Binayı kısmen tahliye edip arama;

8-b-1.Daha önceden tesbit edilen kilit personel veya etrafı iyi bilen kişiler binada kalmalıdır.

8-b-2.Diğer kişiler, şahsi eşyalarını (palto, çanta, paket vb.) Aldıktan sonra bildirilen güzergah ve kapıdan binayı terk edip, belirtilen mesafede beklemelidirler.

8-c) Binayı tamamen tahliye edip arama;

8-c-1.İlk bakışta Bomba tehdidi nasıl ve ne şekilde olursa olsun insan hayatı için en doğru hareketin derhal ve tamamen binanın tahliye edilmesi gerektiği kanaatinin uyanmasıdır.

8-c-2.Bununla beraber tahliye işlemlerinin de bazı önemli emniyet tedbirleri almak gerekmektedir. Bu görüldüğü kadar basit bir uygulama değildir. Genel kural, personelin şüpheli cismin olduğu yere en uzak bir yerden tahliye edilmesidir.Ancak, teröristin amacı, can kaybı ve maddi hasarı arttırmak olduğu için, emniyetli görülen yerler de tuzaklanmış olabilmektedir.Bu yerler; yangın merdivenleri, bina çevresinde park edilmiş otolar vb. gibi yerlerdir.Bu gibi bölgelere teröristler daha kolay bomba yerleştirebildiklerinden dikkatli olunmalıdır.Yine tahliye sırasında kullanılacak dış yangın merdiven ve kapıları da, teröristlerin kolaylıkla yaklaşabilecekleri yerlerdir. Buralarda meydana gelebilecek bir patlamada, daha fazla ölüm ve yaralanma meydana gelebileceğinden, özellikle yüksek binalarda, muhtemel patlama noktaları belirlenerek insanların tahliye edileceği güzergah incelenmelidir. Tahliye edilenlerin veya yetkisiz kişilerin, tekrar binaya girişlerine izin verilmemeli ve en az 100m.mesafede toplanmaları sağlanmalıdır.

1-Olay yerine resmi ve sivil ekip sevk ederek, bombanın etki alanının veya patlama merkezi ve çevresinin boşaltılması sağlanmalıdır.

2-Bomba İmha Ekibinin bilgilendirilmesi ve olay yerine gönderilmesi sağlanmalıdır.

3-Bomba İmha Ekibinin olay yerine gelmesine kadar geçen süre içinde, hiçbir personelin veya vatandaşın bombanın etki sahasına girmemesi veya yaklaştırılmaması sağlanmalıdır.

1-Bombanın bulunduğu veya patlamanın olduğu bölgeden kişi veya kişiler güvenli bir şekilde ve derhal uzaklaştırılmalıdır.

2-Olay yerinin durumuna veya Bomba Ekibinin taleplerine bağlı olarak çevre yol ve güzergahlar trafiğe kesinlikle kapatılmalıdır.

3-Olay yerinde bombayı gören, bombanın yerleştirildiği yeri yada patlamanın olduğu yeri veya en son durumunu bilen, olay yerini tanıyan yada şüpheli paket bombaları olay yerine getiren, taşıyan, yerleitiren veya yanından uzaklaşan şüpheli kişi veya kişileri gören yada yaptığı çalışmaları tarif edebilen, bütün görgü tanıklarının tespiti yapılarak, Bomba Uzmanlarının olay yerine geldiklerinde, yapacakları müdahale ile ilgili olarak ihtiyaç duyacakları bilgilerin elde edilebilmesi amacıyla, emniyetli bir mesafede hazır bulundurmaları sağlanmalıdır.

4-Patlamanın olduğu veya ihbarın alındığı andan itibaren çevrede şüpheli şahıs araması yapılmalı ve ayrıca bomba ekibi gelene kadar bölgede ikinci bir şüpheli paket olup olmadığı yönünde belirleyici kontroller yapılmalıdır.

5-Patlamanın büyüklüğüne ve olay yerinin önemine bağlı olarak meraklı halkın,basın mensuplarının veya ölen, yaralanan kişilerin yakınlarının yada mal sahiplerinin yaklaştırılmaması ve gerekli güvenliğin sağlanabilmesi için en az 100m.’lik alanda çevre emniyeti kordonu alınmalıdır.

a) Yöneticilerin yapması gereken görevler;

b) Resmi ve Sivil Ekiplerin yapması gereken görevler;

6-Bomba Uzmanlarının olay yerinde araçlarını park ederek oluşturacakları müdahale merkezinde, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması amacıyla resmi veya sivil görevliden oluşan en az iki personel görevlendirilmelidir. Söz konusu görevliler müdahale merkezi veya Bomba Ekip Otosu yakınına kesinlikle kişi veya kişilerin yaklaşmasını önleyici tedbirler almalıdır.7-Patlamış yada patlamamış bombalara müdahale veya inceleme işlemlerinde bulunacak Bomba Uzmanlarına, yöntem ve tekniklerinin uygulanması konusunda görev süresince her hangi bir yönlendirme ve baskı yapılmamalı, rahat çalışması sağlanmalı ve güvenlik gerekçesiyle direktifler derhal uygulanmalıdır. Olay yeri inceleme ekibindeki görevli personel ise Bomba Uzmanları ile koordineli olarak delil araştırma ve inceleme çalışmalarını yürütmelidirler.


    Ana sayfa


1-bomba ve patlayici maddeler hakkinda genel biLGİler

Indir 112.07 Kb.